Opleiding Wegwijs in het Betalingsverkeer (Dutch)

29-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

 

Op 17 mei begint de 3-daagse Euroforum training Wegwijs in het Betalingsverkeer. Enigma Consulting (docenten Roderick KroonThim Donkervoort) verzorgt deze training samen met gastdocenten Emanuel van PraagGaston AussemsDaan van KlinkenMax Geerling PhD en Frans C. van Beers.Word wegwijs in de betalingswereld!

Het betalingsverkeer is continu in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technologieën en nieuwe spelers hebben impact op het betalingsverkeer en je rol als gesprekspartner over betalingsverkeer. Door deze constante veranderingen is het cruciaal om de ontwikkelingen te volgen en in het juiste perspectief te zetten. Deze opleiding bied je praktische handvatten zodat je begrijpt wat er gebeurt en beter in staat bent in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Download de brochure

De opleiding geeft je volledig inzicht in:

 • Het huidige betaallandschap met de verschillende betaalinstrumenten en achterliggende modellen
 • De nieuwe en huidige spelers, zoals Fintech en Bigtech organisaties, en de impact die zij hebben op de betaalketen
 • Wet- en regelgeving, waaronder: Betaalvergunningen, Payment Service Directive 2 (PSD2), E-Money Directive en General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Technologische innovaties, zoals tokenisatie, de impact van data en artificial Intelligence
 • Instant Payments als het nieuwe normaal en de aanzienlijke impact op alle spelers in de waardeketen van betalingen

Bekijk het programma

Nieuwe begrippen worden op praktische wijze behandeld zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen. Na deze opleiding ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs die komen kijken bij betalingsvraagstukken. Zowel het bancaire- als het merchant perspectief wordt behandeld waardoor je de gehele betaalketen beter zult gaan begrijpen.

Tijdens de opleiding Wegwijs in het betalingsverkeer leer je:

Deze opleiding is ideaal voor personen die starten in het betalingsverkeer of voor personen die in één keer kennis willen maken met alle facetten van het betalingsverkeer.

Te denken valt aan:

 • (Assistant) Product Manager, Product owner
 • Business Development Managers
 • Account manager, Sales, Relatie manager, Ecommerce specialist
 • Corporate Financial professionals: treasurers, accountants, cash managers
 • Fintech professionals – building startups
 • (Assistant) Product Developers

Reacties van oud-deelnemers

 • Een goede opleiding om een algemeen beeld te krijgen van wat er allemaal in het betalingsverkeer komt kijken.
 • Mooie samenvatting van de wereld van betalen
 • Goed overzicht van de ontwikkelingen en de uitdagingen in het betalingsverkeer
 • Boeiend, verhelderend en inspirerend!
 • Verrassend en verfrissend waarbij alle aspecten in het actuele Betalingsverkeer aan bod komen.

New challenge for payment service providers: PAY taxonomy! (Dutch Item)

18-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Most payment service providers in the Netherlands have already received the letter from the Dutch Central Bank: a tightened reporting for the collection of payment statistics, the so-called PAY taxonomy. The introduction of this taxonomy by DNB is a consequence of the updated regulation on payment statistics of the European Central Bank. But why is this regulation updated and what does this mean for payment institutions in the Netherlands?

SourceDe ECB verzamelt betalingsverkeerstatistieken met drie hoofddoelen. Ten eerste om een overzicht te krijgen van de wereld van betaalinstrumenten en -diensten in het eurogebied in termen van aantallen, waarden en gebruikte instrumenten. Ten tweede om trends en ontwikkelingen op de Europese markt voor retail betalingen te identificeren ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. En als derde om een ​​overzicht van frauduleuze betalingstransacties te krijgen en het gebruik en de effectiviteit van sterke klantauthenticatie te beoordelen met als doel om gebruikers te beschermen tegen fraude.

De vernieuwde taxonomie geeft de ECB handvatten bij het realiseren van het eerste en het derde doel. Ook creëert de taxonomie één Europese standaard voor alle betaalinstellingen. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de groep rapportageplichtige betaalinstellingen en het inzichtelijker maken van fraude-informatie.

Impactvolle veranderingen onder de nieuwe verordening

Vijf impactvolle veranderingen

 1. Onder de nieuwe verordening vervalt de volledige vrijstelling van de rapportageverplichting. Dit betekent dat een significante groep van betaalinstellingen (PSP’s) nu ook rapportageplichtig is, zoals blijkt uit het bovenstaand overzicht. In artikel 4 van de voorgaande verordening staat dat betaalinstellingen volledig kunnen worden vrijgesteld van alle rapportageverplichtingen. Met ingang van het herziene artikel 4 kan een vrijstelling alleen worden gegeven voor een gedeelte van de rapportageverplichtingen. Op basis van criteria in artikel 4 toetst DNB of een gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend.
 2. Met de nieuwe verordening vervalt de vrijheid van nationale banken om zelf te bepalen hoe vaak, hoe veel en wanneer betaalinstellingen moeten rapporteren. DNB kan dit dus niet meer zelf bepalen.
 3. De meeste betaaldiensten hebben dezelfde definitie in de PAY-taxonomie als in de PSD2 frauderapportage. Het verschil ligt echter in het detailniveau. Zo vereist de nieuwe rapportage enerzijds een uitsplitsing van de EEA landen (per land), en anderzijds een opgave van zowel de counterparty country/group als de terminal location bij kaartbetalingen, ongeacht of de betaling op afstand is of niet.
 4. Ook als een betaalinstelling geen activiteiten heeft, maar wel over een vergunning van DNB beschikt, is deze nu rapportageplichtig. Deze dient een zogeheten nil report te uploaden.
 5. Compliance officers van AISP’s moeten het aantal klanten per land rapporteren.

Wat betekent dit voor jou als compliance officer

Als compliance officer is het vooral van belang in kaart te brengen wat de delta is tussen de huidige en de nieuwe rapportageverplichting voor jouw bedrijf; Als je bedrijf voorheen genoot van een rapportage vrijstelling, dan betekent dit dat er vanaf nu een nieuwe rapportage bijkomt; Voor bepaalde betaalinstellingen die een gedeeltelijke vrijstelling hadden wordt nu de volledige rapportage verplicht; Voor betaalinstellingen waarvoor de rapportageplicht niet wijzigt, verandert de frequentie en het detailniveau van de rapportage.

Het is als instelling van belang om tijdig op de veranderingen voorbereid te zijn. Het is de taak van de compliance officer om bewustzijn te creëren van de verplichting bij het bestuur en binnen het bedrijf. De compliance officer moet zorgen dat alle benodigde data in het bedrijf beschikbaar is om de rapportage volledig in te kunnen vullen. En natuurlijk heeft de compliance officer de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de rapportage op tijd bij de DNB wordt ingediend.  De taxonomie is daarmee de volgende uitdaging voor alle compliance officers van betaalinstellingen in Nederland.

Wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten

Welke rapportage is voor jouw bedrijf van toepassing?

In de brief van de DNB staat aangegeven welke rapportage modules voor een bepaald bedrijf verplicht zijn. De modules kunnen worden gevonden op de website van de DNB. In het geval van een vrijstelling bij de nieuwe verordening hoeft een betaalinstelling alleen module PAY-D te rapporteren. Deze module vraagt minder informatie op en hoeft slechts jaarlijks te worden gerapporteerd. De deadline voor de eerste PAY-D rapportage is K4 2022.  Wanneer een betaalinstelling geen vrijstelling heeft moet de betaalinstelling zowel module PAY-CH (elk half jaar) als PAY-CQ (elk kwartaal) rapporteren. De deadlines voor deze modules zijn respectievelijk Q1 en Q2 van 2022.

De nieuwe verordening heeft als gevolg dat de huidige rapportage modules, PMTS-M, PMTS-O en PMTS-G, worden uitgefaseerd. Sinds 2022 vormen de volgende nieuwe modules de bron voor wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten.

Dit is een artikel van Kaj van der Peet, consultant bij Enigma Consulting.

ProjectiveGroup acquires Enigma Consulting (Dutch Item)

28-03-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Enigma Consulting is al 25 jaar toonaangevend expert op het gebied van betalen, risicomanagement en (regulatory) compliance services

 • De samenwerking versterkt de dienstverlening van ProjectiveGroup op het gebied van betalen, risicomanagement en compliance
 • Enigma Consulting blijft onder haar eigen naam opereren 
 • Door de overname verhoogt ProjectiveGroup de jaaromzet tot €80 miljoen en groeit het team tot meer dan 500 medewerkers


28/03/2022ProjectiveGroup, het internationale adviesbureau voor financiële dienstverlening, heeft vandaag de overname aangekondigd van de experts op het gebied van betalingen, risicobeheer en compliance, Enigma Consulting. Met deze overname verhoogt de groep haar jaaromzet tot € 80 miljoen en breidt ze haar team uit tot meer dan 500 medewerkers in heel Europa.

Enigma Consulting zal onder haar eigen naam blijven opereren, in nauwe samenwerking met de andere merken van ProjectiveGroup. Enigma blijft nauw samenwerken met haar klanten en ondersteunt de zakelijke en financiële dienstverlening met een verscheidenheid aan diensten, waaronder ontwerp, selectie en implementatie van betalingsoplossingen en -processen, digitale transacties, risicobeheer en compliance services.

Door de krachten te bundelen kunnen ProjectiveGroup en Enigma hun klanten een betere en aanvullende dienstverlening bieden, voortbouwend op hun bestaande expertise.

Deze nieuwe stap van ProjectiveGroup, de laatste in een reeks van spraakmakende acquisities, markeert verdere vooruitgang in het realiseren van de plannen van de groep voor Europese uitbreiding. De ambitie van de groep is om tegen eind 2023 een jaaromzet van € 100 miljoen te behalen. Samen met de bestaande capaciteiten en recente acquisities in data (DSTQUARED), managementconsultancy (Mastermind) en gerichte training (Exellys), bouwt ProjectiveGroup haar diensten verder uit, met als doel een one-stop-shop worden voor elke speler in de financiële sector.

Paul Jans, algemeen directeur van Enigma:

“Ik ben verheugd dat we ons bij ProjectiveGroup aansluiten. Wij geloven dat het een bedrijf is met een groot groeipotentieel en met respect voor de kracht en bestaande cultuur van ons bedrijf. Dit partnerschap komt het bedrijf en onze klanten ten goede, omdat deel uitmaken van een grotere groep een enorm scala aan kansen biedt. Onze klanten hebben nu toegang tot een breder scala aan expertise om de veranderende uitdagingen van de betalings- en financiële sector aan te pakken en onze collega’s zullen nieuwe kansen krijgen om persoonlijke groei te realiseren en aan internationale opdrachten te werken.”Stefan Dierckx, CEO van ProjectiveGroup:

“ProjectiveGroup zet deze periode van versnelde groei voort terwijl we onze diensten uitbreiden
om alle aspecten van transformatie binnen de financiële dienstensector te dekken. Door ons
verbeterde aanbod met Enigma kunnen we nu beter inspelen op het steeds veranderende
betalingslandschap van onze klanten, inclusief (betalings)regelgeving en compliance.
“We zijn trots op onze passie voor innovatie, ambitie, eerlijkheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het is belangrijk voor ons dat degene met wie we samenwerken
deze overtuigingen deelt en Enigma was een natuurlijke match.”


Over ProjectiveGroup

ProjectiveGroup bestrijkt alle aspecten van transformatie in de huidige (financiële) dienstverlening. ::projective is onze uitvoerder van verandering en innovatie, Exellys onze tech-talent incubators, DTSQUARED onze data-experts, Mastermind onze pensioen- en managementconsultants en Enigma onze betalings-, compliance- en risicospecialisten.

Samen zijn we een end-to-end partner voor diegenen die willen uitblinken in een steeds veranderende omgeving, en helpen we bedrijven om de uitdagingen van morgen te overwinnen. Onze mensen maken  het verschil. Hun passie, diepgaande domeinexpertise en hands-on aanpak leidt tot succes.

www.projectivegroup.com 


Over Enigma

Enigma Consulting is een vertrouwd adviseur en adviesbureau op het gebied van Payments, Risk & Compliance en Digitalisering. Ze zijn een verbindende factor in de financiële sector en ondersteunen banken en verzekeraars met uiteenlopende diensten. Voorbeelden van hun opdrachten zijn bedrijfsanalyse, selectie van betaaloplossingen en programmamanagement. Ze hebben ruime ervaring in het ondersteunen van vele partijen in Target 2, Instant Payments en ISO20022.

Hun betalingsexpertise wordt ook erkend door het bedrijfsleven, dat ze ondersteunen bij de selectie en implementatie van betalingshubs en treasurybeheersystemen.

Ze ondersteunen financiële instellingen bij het aanvragen van financiële vergunningen bij de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) en adviseren over hun organisatiemodel om compliant te worden en te blijven, voeren de interne audit uit en/of vervullen de rol van interim compliance officer. Opdrachtgevers zijn onder meer middelgrote banken, financiële instellingen, Fintech start-ups en innovatieve
softwareleveranciers.


New bill for crypto-transfers hits crypto platforms (Dutch Item)

17-02-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering kondigde de Europese Commissie in december vorig jaar aan dat zij haar meest recente wetgevingsvoorstel – inzake cryptodienstverlening – ter goedkeuring zou gaan voorleggen aan het Europese parlement. Erik van der Leer van Enigma Consulting beschrijft welke impact deze wetswijziging zal hebben op de bedrijfsvoering van cryptodienstverleners in Europa.Begin december 2021 kondigde de Europese Commissie aan dat zij haar nieuwste wetgevingsvoorstel met betrekking tot cryptodienstverlening voor zal leggen aan het Europese parlement ter goedkeuring. Dit voorstel, een herziening van de in 2015 geïntroduceerde funds transfer regelgeving, betreft een onderdeel van de integrale aanpak van de Commissie tegen witwassen en terrorismefinanciering en heeft als doel om invulling te geven aan de zogenaamde travel rule recommendation van de Financial Action Task Force.

Alhoewel de Commissie nog geen formele tijdslijnen heeft vastgesteld voor de implementatie van de wetswijziging zal deze naar verwachting tezamen met het eerder aangekondigde Markets in Crypto-Assets (MiCA) voorstel geïmplementeerd worden. Dit betekent dat cryptodienstverleners naar alle waarschijnlijkheid tot 2024 zullen hebben om de benodigde wijzigingen te implementeren.

Nieuwe eisen voor het verrichten en ontvangen van cryptotransfers

Het voornaamste gevolg van de voorgestelde wetswijzing zal zijn dat het reguleringskader tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners gelijk wordt getrokken ten aanzien van het meesturen van informatie bij het verwerken van transacties. Dit betekent dat voor cryptodienstverleners aanvullende eisen zullen gaan gelden voor het versturen van zowel crypto-transfers als fiat betalingen, voor het ontvangen van deze betalingen, alsmede voor het vasthouden en blokkeren van transacties die niet aan de gestelde eisen voldoen.

Voor het versturen van cryptotransfers, alsook fiat betalingen naar andere cryptodienstverleners, eist de wetswijzing dat cryptodienstverleners de volgende informatie-elementen mee te sturen;

 1. De volledige naam van de cliënt;
 2. Het accountnummer van de cliënt, indien deze cliënt een account aanhoudt bij de dienstverlener;
 3. Het adres, een officieel persoonlijk identificatienummer, het identificatienummer óf de datum en plek van geboorte van de cliënt van de dienstverlener;
 4. De volledige naam van de begunstigde van de transactie; en
 5. Het accountnummer van de begunstigde, indien de begunstigde een account aanhoudt bij de dienstverlener van de begunstigde;

Iedere cryptodienstverlener die een transactie ontvangt van een andere cryptodienstverlener dient daarbij te controleren of de onder element 4 en 5 beschreven informatie aanwezig en compleet is. Betalingen waarbij deze informatie, gedeeltelijk of volledig, ontbreekt kunnen niet geaccepteerd worden door een ontvangende cryptodienstverlener.

Naast deze strenge eisen biedt de wetswijziging ook een mogelijkheid om minder informatie mee te sturen. Om te kwalificeren voor deze lichtere informatieplicht moet, naast een aantal aanvullende kenmerken, de waarde van de uitgaande transfer, of de totaalwaarde van gerelateerde transfers minder zijn dan € 1.000. Indien een transactie kwalificeert onder deze lichtere informatieplicht dienen enkel de eerste twee informatie-elementen aanwezig te zijn bij een uitgaande betaling.

Ongeacht of een instelling gebruik maakt van deze lichtere informatieplicht geldt voor iedere transactie dat de ontvangen en verstuurde informatie vastgelegd moet worden voor minimaal vijf jaar, en indien verzocht, overhandigd dient te worden aan toezichthouders en opsporingsinstanties.

Uitdagingen voor de sector

De praktische implementatie van de eisen uit de wetswijziging vragen een vergaande herziening van de huidige werkwijzen van cryptodienstverleners en zullen een uitdaging vormen voor de gehele sector.

Technische uitdagingen

Een van deze uitdagingen is de gelijktrekking van het wettelijke speelveld tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners, ongeacht de verschillen in de huidige betaalinfrastructuur. Naast het ontwikkelen van processen en procedures om transactie-informatie te verzamelen en te controleren, zullen cryptodienstverleners een werkwijze en infrastructuur moeten ontwikkelen waarmee deze informatie gedeeld kan worden met andere cryptodienstverleners. De wetswijziging specifieert hierbij dat alhoewel de wijze waarop de informatie verstrekt dient te worden vormvrij is, deze in ieder geval onmiddellijk en veilig gedeeld moet worden met andere cryptodienstverleners. Momenteel is een systeem dat aan deze eisen voldoet nog niet voorhanden. Daar waar betaaldienstverleners gebruik kunnen maken van het SWIFT systeem voor hun betaalstromen, bestaat een soortgelijk systeem niet voor cryptodienstverleners. Het meesturen van de vereiste informatie in de transactie zelf kan hiervoor bieden, maar dit zal vanwege de blocksize en gas fees van veel populaire blockchains praktisch niet uitvoerbaar zijn of resulteren een onacceptabele belasting van het netwerk.

Anonimiteit

Naast de praktische implementatie van de wetwijzing zal deze ook een bedreiging vormen voor de dienstverlening van partijen gericht op privacy en anonimiteit. Alhoewel de wetswijziging peer to peer transacties expliciet uitsluit, valt het aanbieden van custodian wallets en het verwerken van transacties van, en naar, deze wallets door een externe dienstverlener wel binnen de reikwijdte van de wet.  Naar verwachting zal dit stevige implicaties hebben voor cryptodienstverleners gespecialiseerd in het aanbieden van anonieme wallets alsmede het versturen of collecteren van transacties met privacy coins. Deze partijen zullen, om te voldoen aan de wetswijziging, hun cliënten onderhevig moeten stellen aan KYC-processen en hun transactieverkeer van de vereiste gegevens voorzien; een verplichting die haaks staat op de privacy gerichte dienstverlening van deze partijen.

Praktische uitdagingen

De uitvoerbaarheid van de wetswijziging zal een uitdaging vormen voor alle spelers binnen de sector. De aankomende wetswijziging betreft een Europese verordening en zal daarmee gelden voor elke in een lidstaat gevestigde alsmede opererende cryptodienstverlener. Dit betekent dat niet enkel Europese spelers aan de wijziging dienen te voldoen, maar ook niet-Europese dienstverleners actief in de Europese markt. Echter, in tegenstelling tot het gebruikelijke betalingsverkeer, is het voor cryptodienstverleners onmogelijk om aan de hand van een wallet-adres vast stellen wie de uitgevende partij van dit adres is, en of deze is uitgegeven door een in Europa gevestigde of actieve dienstverlener. Alhoewel commerciële partijen hier waarschijnlijk een oplossing voor zullen bieden op termijn, zal de wetswijzing ongetwijfeld tot een aanvullende lastenverzwaring leiden voor cryptodienstverleners en de toegangsdrempel tot toetreding binnen de sector verder verhogen.

 

Bent u geïnteresseerd in de impact van deze wetswijziging op uw bedrijfsvoering of heeft u hulp nodig bij de compliance vereisten van uw (crypto-)bedrijf?

Neem contact met ons op:

[email protected] of kijk op www.enigmaconsulting.nl  

Enigma Consulting guides FinMaster’s PSD2 application (Dutch Item)

20-01-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Boekhoudsoftwareleverancier FinMaster heeft een PSD2-vergunning verkregen voor het verlenen van rekeninginformatiediensten. Het traject werd begeleid door Enigma Consulting.

Het Noord-Hollandse FinMaster levert boekhoudsoftware aan mkb-bedrijven en ondernemers in uiteenlopende branches. Met de cloudapplicatie van het bedrijf kunnen gebruikers hun financiële en verkoopadministratie bijhouden. Accountantskantoren gebruiken de tool om met hun klanten samen te werken.

Met de zogeheten ‘dienst 8’-vergunning van De Nederlandsche Bank biedt FinMaster de mogelijkheid toegang te krijgen tot het uitlezen van betaaltransacties van klanten, zowel consumenten als bedrijven. Hiermee kan het bedrijf zijn dienstverlening optimaliseren en besparen klanten veel tijd.

Krista de Rooi, bestuurder bij FinMaster, legt uit waarom het bedrijf een PSD2-vergunningsaanvraag indiende. “Als innovatieve boekhoudapplicatie ben je altijd op zoek naar ontwikkelingen om het administratieproces voor klanten zo eenvoudig en snel mogelijk te maken.”

“Met deze licentie kunnen we onze klanten helpen door rechtstreeks vanuit hun eigen zakelijke betaalrekening mutaties in onze applicatie te administreren. Vanzelfsprekend alleen met toestemming van de klant.”

Om de aanvraag in goede banen te leiden – het aanvragen van een PSD2-vergunning is een omvangrijk en gecompliceerd traject – schakelde FinMaster de kennis in van Enigma Consulting.

Paul Jans, managing director van Enigma Consulting, over het behalen van de vergunning: “FinMaster laat zien dat niet alleen de grote spelers in de boekhoudsoftware de merites van een PSD2-vergunning omarmen. FinMaster is de uitdaging aangegaan en heeft dit met verve gedaan, wat blijkt uit de verlening van de vergunning.”

Volgens Jans mag FinMaster zich tot de voorlopers onder de boekhoudsoftwarepartijen rekenen, omdat het de automatische boekhoudkoppeling beschikbaar stelt voor alle soorten klanten, waaronder bv’s.

“We zien dat slechts een selecte club aan boekhoudpakketten met een PSD2-vergunning het aandurft om de rekeninginformatiedienst ook voor grotere klanten beschikbaar te stellen, met name vanwege de verscherpte KYC-eisen”, legt hij uit. “FinMaster heeft hiervoor passende processen ingericht waardoor ook mkb-ondernemingen met meerdere administraties kunnen profiteren van de automatische bankkoppeling.”

Open betaalmarkt

Met de PSD2-regelgeving wil de Europese Commissie innovatie en concurrentie stimuleren in de Europese betaalmarkt en ook de veiligheid van het betaalverkeer verbeteren.

Enigma Consulting is een specialist in het domain. Zo begeleidde het adviesbedrijf eerder ook de PSD2-aanvragen van MoneyMonkWolters Kluwer Tax & Accounting en Flow Your Money. Ook adviseert het financiële instellingen over hun PSD2 en open banking strategie.

Top 5 most read articles at treasuryXL.com and LinkedIn of 2021

04-01-2022 | treasuryXL |

Welcome in 2022! We are thrilled to share the Top 5 Most Read Articles with you below.

TreasuryXL has grown considerably last year, and our data shows us that our articles have widely been visited. We would like to take you to our most viewed website and LinkedIn articles of 2021. (Treasury Topic ‘What is’ articles excluded).


Top 5 treasuryXL website articles of 2021

 1. What are BIC/ SWIFT codes, how do you find them, and how do they work?

  by Xe

 2. Blank Sheet Treasury

  by  Jesper Nielsen-Terp

 3. 7 steps on how to make Cash Flow forecast a success

  by Bas Kolenburg

 4. Blockchain and the Corporate Treasurer: towards Smart Treasuries

  by treasuryXL, Carlo de Meijer

 5. The principles of multilateral netting: what, why and how

  by Enigma

 

Top 5 treasuryXL LinkedIn posts of 2021

 1. VU ‘Treasury Management & Corporate Finance’ Programme – Online Open Evening

  by VU

 2. 8 questions for Treasury Expert Philip who won the award for 2020 Best Fintech Solution

  by Philip Costa Hibberd

 3. Webinar Series Treasury Management | “Bitcoin. Is this the New Reality in Corporate Treasury or is it a Hoax?”

  by VU

 4. Interview | 8 questions for Kim Vercoulen, treasury recruitment consultant at Treasurer Search

  by Kim Vercoulen, TreasurerSearch

 5. Treasury: the sad story about the ones that do not get it

  by Pieter de Kiewit, TreasurerSearch


Thank you for being part of the treasuryXL community. Wish you all the best in 2022!

 

Kendra Keydeniers

Director Community & Partners

 

 

 

Wout van Wijlick

Marketing Coordinator

 

 

Licence crowdfunding platforms (Dutch Item)

06-10-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

De nieuwe Europese wetgeving voor crowdfundingdienstverleners treedt op 10 november 2021 in werking. Vanaf deze datum kunnen crowdfundingdienstverleners een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zonder deze vergunning kan de dienstverlening vanaf november 2022 niet worden voortgezet.Vanaf 1 november 2021 kunnen aanbieders via een digitaal portaal van de AFM een aanvraag indienen voor een crowdfundingvergunning. De AFM gaat vergunningen verlenen voor zogeheten loan-based en equity-based crowdfundplatformen.

Enigma Consulting heeft ruime ervaring met vergunningaanvraag trajecten. Zo hebben wij onder andere betaaldienstverleners, cryptodienstverleners, elektronische geldinstellingen, aanbieders van online kansspelen en crowdfundingdienstverleners geholpen bij het verkrijgen van een vergunning of ontheffing.

Momenteel zijn de vergunningsvereisten die voor de omschreven aanbieders van crowdfundingdiensten gaan gelden nog niet volledig uitgewerkt door de Europese toezichthouder en de AFM. Wel zijn op basis van de gepubliceerde verordening de geldende voorwaarden en vereisten op hoofdlijnen al duidelijk.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Het opzetten van een beheerste governance structuur en organisatie inrichting
 • Procedures en processen om de organisatorische en operationele vereisten om een beheerste en prudente bedrijfsuitvoering te waarborgen, waaronder o.a.:
  • Een scheiding van verantwoordelijkheden binnen de onderneming;
  • Het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit;
  • Het voorkomen van belangenconflicten.
 • Het garanderen van een integere organisatie waarin de klantbehoefte centraal staat
 • Het opstellen van processen om klanten te identificeren, te monitoren en indien nodig, te rapporteren

Enigma Consulting heeft uitgebreide kennis en ervaring met het inrichten en vastleggen van een gedegen en compliant bedrijfsvoering.

Question treasuryXL Panel #1 | Is a BIC registration possible for both financial as non-financial institutions?

28-09-2021| treasuryXL | Enigma |LinkedIn |

treasuryXL is the community platform for all your relevant treasury questions.

We received the following question from one of our followers… Read more

Banks look more often at outsourcing and cooperation (Dutch Item)

17-08-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Nederlandse banken overwegen in toenemende mate hun processen uit te besteden en zoeken steeds vaker samenwerkingspartners binnen de branche. Hierdoor kunnen ze efficiënter opereren en hun risico’s verlagen.De bankensector staat wereldwijd onder druk. Om concurrerend te blijven nemen ze tal van kostenbesparende maatregelen, van het sluiten van bankfilialen (tussen 2015-2019 daalde het aantal bankfilialen met een kwart) tot het verkopen van minder winstgevende activiteiten (voorbeeld: ING verliet begin dit jaar de Oostenrijkse markt voor consumentenbankieren) en het opschroeven van de automatisering om in het personeelsbestand te kunnen snijden.

Uitbesteden

Het outsourcen van belangrijke diensten en taken komt ook steeds nadrukkelijker in beeld, blijkt uit een onderzoek eind vorig jaar van adviesbureau Enigma Consulting, gehouden onder vijftien banken. “Zeker de kleine en middelgrote banken zijn op zoek naar kostenverlaging. Door uit te besteden kunnen ze kostenbesparingen realiseren”, valt te lezen in het rapport.

Banken kijken vaker naar uitbesteden en samenwerking

Het uitbesteden van IT-processen is al gemeengoed in de sector, vooral voor gebieden als IT-infrastructuur, werken in de cloud, applicatiebeheer en werkplekbeheer. Maar banken houden hun ogen ook open voor andere segmenten, zoals het uitbesteden van de hypotheekadministratie of een deel van het betalingsverkeer.

Naast het realiseren van de hard nodige besparingen kan outsourcing ook leiden tot minder druk op de investeringen. Bijblijven bij de enorme ontwikkelingen in de bankenwereld – denk aan wet- en regelgeving, open banking en de toenemende concurrentie van fintechs en bigtechs – kost nu eenmaal veel geld.

Partijen die outsourcingdiensten leveren specialiseren zich in een bepaald vakgebied en hebben de kennis en expertise om voorop te blijven lopen in dit domein. Daarbovenop komt dat de meeste grote outsourcingbedrijven die banken bedienen multinationals zijn, waardoor zij beschikken over het wereldwijde netwerk om banken te ondersteunen op elke plek waar zij actief zijn.

Door hun specialisatie zijn outsourcingbedrijven in de regel beter in staat om bankprocessen te beveiligen tegen cybercriminelen. De steeds hogere eisen die worden gesteld aan cyberveiligheid zijn veel banken een doorn in het oog, en zij moeten steeds meer geld investeren om hun assets en informatie uit handen van kwaadwillenden te houden.

Samenwerking binnen de branche

In sommige gevallen kijken banken niet naar outsourcing, maar juist naar mogelijkheden tot samenwerking. Dit doen ze vooral op thema’s waarvan ze denken dat deze niet door een derde partij uitgevoerd dienen te worden, of op gebieden die nog in hun kinderschoenen staan, waardoor ze liever samen met gelijkgestemden innoveren dan met een ‘buitenstaander’.

Het onderzoek van Enigma Consulting laat zien dat ook deze variant aan populariteit wint. Belangrijkste voordeel: het kunnen delen van kosten en risico’s met andere banken. Voorbeelden zijn er volop. Denk aan Geldmaat, waarbij Rabobank ING en ABN Amro gezamenlijk pinautomaten exploiteren.

Ook werken banken aan een gezamenlijk systeem voor het uitvoeren van know your customer (KYC)- en anti money laundering (AML)-taken. Compliant zijn aan regelgeving op dit gebied kost veel geld en bovendien zijn banken afhankelijk van elkaar voor een goede opsporing van verdachte transacties of crimineel geld. Om tot een vruchtbare samenwerking te komen schakelen de samenwerkende banken veelal een onafhankelijke tussenpartij in.

Meer weten? Lees ‘Samenwerking kan banken helpen met AML en KYC professionalisering’.

Een andere reden om de samenwerking te zoeken is om standaarden te ontwikkelen. Als iedere bank haar eigen pad bewandelt bij het ontwikkelen van oplossingen brengt communicatie en afstemming tussen de banken (en bijvoorbeeld de toezichthouder) complexiteit en hoge kosten met zich mee. “Een gezamenlijke ontwikkeling kan ervoor zorgen dat er één standaardoplossing komt voor de Nederlandse markt”, schrijft Enigma Consulting.

De outsourcingtrend en de toenemende vraag naar samenwerking passen volgens adviesbureau PwC in de bredere ontwikkelingen waarbij banken steeds meer openstaan voor externe partijen. Steeds vaker trekken ze op met fintechs en andere bedrijven met het oog op het creëren van win-win situaties of versnelling op een bepaald gebied. Volgens PwC is het aantal partners waarmee Nederlandse banken samenwerken met 300% gegroeid in een periode van vijf jaar.

BANKENSURVEY – THEMA: OUTSOURCING

De bankensector maakt een enorme transformatie door en de concurrentie groeit. De oorzaak van deze transformatie kent meerdere drivers, zoals het voldoen aan wet en regelgeving, de PSD2 en open banking, concurrentie van Fintech’s en challenger banken en verdergaande digitalisering ter verbetering van de klantervaring zoals bijvoorbeeld de introductie van Instant Payments afgelopen jaar.

Bovenstaande ontwikkelingen vereisen voortdurende investeringen in de bancaire infrastructuur van core banking en betalingsverkeer. Voor banken met oude legacy systemen zijn de investeringen immens en dit brengt hun concurrentie positie in gevaar. Steeds meer banken onderzoeken de mogelijkheid om hun processen te outsourcen en op deze manier kosten, verandercapaciteit en kennis te delen met andere banken .

Deze korte survey geeft inzicht in de bereidheid in de Nederlandse markt om bepaalde bancaire processen te outsourcen en eventueel tot samenwerking te komen.

Is Digital Cash now King? Enigma tells……

23-06-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Get inspired by the extensive and catchy interview with Robert-Jan Wekking about Enigma Consulting. Robert-Jan takes you into the warm corporate culture, mission, expertise, innovation and their continues investment in knowledge with great examples.

Enigma Consulting is a revolutionary knowledge hub in the field of Payments, Digitisation, Risk & Compliance and Treasury. They are a connecting factor in the financial sector thanks to our consultants’ engagement with their clients, both banks and companies and solution providers.

AN INTRODUCTION TO

Robert-Jan has more than 25 years of experience in payment transactions and he advises corporate clients in the areas of treasury, risk management and bank connectivity.He understands the solutions in the market, both from the B2B and B2C perspective.

Robert-Jan switches easily between executive and operational level within companies and the banking sector, as he easily combines his strategic vision with substantive process and product knowledge. He has a wide network with contacts at all (international) banks, which can speed up the implementation of corporates connectivity with their banks.

We asked him 11 questions. Let’s go!

 

INTERVIEW

1. Tell us more about Enigma Consulting and its mission

Enigma Consulting has in-depth knowledge of all ecosystems that are relevant in payments, transaction value chains and financial markets. Transactional connectivity and digitization increase the prosperity and well-being of consumers, companies and the public sector and thus serve a social interest. Our mission is to contribute to the development of efficient digital transaction traffic and to ensure that this is done in an innovative, sustainable, honest and effective manner with controlled business operations. Combined with a correct attitude and behaviour, this contributes to the translation of legislation and regulations into ethical business operations and a better market position. We follow developments closely, research, analyse and make connections. Our consultants reflect, structure and help organisations to achieve their goals.

2. What is the core topic Enigma Consulting aims to address and how does it differentiate it from the other players in the market?

Digitalization is all about the exchange of data, whether these are payments, information, identities, contracts, signatures or any other regular consumer or business transactions. The complexity of exchanging transactions is constantly increasing; regulations, fraud and data protection are just three of the factors impacting this complexity.  On the other hand, innovative technology is continuously providing easier interaction between data, leading to better and integrated business propositions and making client journeys faster, more friction less and safer.  This is exactly in this domain where Enigma operates.  We leverage our in-depth knowledge of payments and transactions to advise and implement.

We distinguish ourselves from other players by looking at the end-to-end value chain, not only from the viewpoint of efficiency but also with a perspective on regulations and compliance. We understand the guiding laws and regulations and can translate them into practical advice to make sure that our clients remain compliant. We recognize that laws and regulations applying to financial institutions are becoming stricter and that attention is now also shifting towards corporates.

Our legal consultants are specialised in transaction and data related legislation, and we have strong connection with for example DNB and AFM in relation to our guidance of our clients.

Our consultancy practice focuses on the  financial-,  corporate- and retail sectors, hence we understand the complexities affecting those areas. With our knowledge of the ecosystems and  vendor solutions we play the matchmaking role between individual client wishes and the solutions available in the market.

This combination of end-to-end view, legislation and compliancy, working in different sectors, and the matchmaker role gives us a unique position. The fact that we not only advise but also take responsibility for  implementations during the past 20 years, makes us a trusted and recognized partner for our clients.

3. Why choose customers for Enigma Consulting?

Our knowledge of payments and other transaction processes is often the starting point for customers to reach out to us. Our capability to advise and implement solutions from an end-to-end perspective is the basis for our interaction with our customers.  Additionally, customers also appreciate the fact that we are able to advise at a strategic level, but at the same time are pragmatic enough to look for feasible and not theoretical answers.

We have strong relationships with a number of our clients, some even stretching back over more than 20 years. This is something we foster, not only by delivering more than what is expected, but also by working closely together. For instance, our Treasury Barometer is an example where we cooperate with the Rabobank, whilst at the same time we are participating in a number of their projects.

At the end, it all comes together with trust, in the quality of delivery, in our people and in the overall relation. This is how we ensure that we will be shortlisted again the next time.

4. What has been the biggest challenge for Enigma Consulting regarding customer projects so far?

The most challenging projects are when we are asked to take end-to-end responsibility for delivering a complete project. Quite often, this means that we have a team onboard and the client is looking at us as lead consultant to get the job done. A good example is the setup of a complete bank payments infrastructure. Apart from the fact that these assignments are exciting and demanding, it is always challenging to make it happen in an environment with its own complexities.

For our individual consultants, stepping into a new assignment always has its own challenges.

Customers ask for us for different reasons, and our consultants have to quickly adapt to start advising the client. This means not only understanding the clients’ business, but primarily building trust relations with the client and their stakeholders. Hence for every consultant the adaptability towards the new environment is always an important challenge.

For myself personally, I am proud to have led a number of strategic programs, like SEPA, Instant Payments and iDIN.  Besides building completely new products, the key challenge is always to work and build bridges between internal and external parties (Banks, DNB, governmental bodies) with sometimes opposing objectives. Working with all these parties and ultimately developing a new product is what makes me happy and proud of my role as consultant.

5. Can you tell us in what sector you see the most innovative developments regarding payments and how does Enigma Consulting react to these?

One of the most exciting aspects of payments is the continuous innovation in the field. However, it is never a revolution but more an evolution. An example are the digital currencies. I believe that in the long run, these might become as important as, or even replace, the current way of paying. But it will take many years to get there. Where it started with the cryptos and Facebook’s Libra, the central banks are now seriously embracing it.

Additionally, the technical transitions to APIs and SaaS, Open Banking and Instant are ingredients for completely new business innovation. Through API and SaaS, corporates can select best in class software modules and integrate them, rather than select single platforms that will still sub-optimise their process. The introduction of Instant Payments in Europe will ultimately change the way the treasurer needs to forecast and manage their accounts.

In the B2C or C2C world, the client journey will continuously improve, seamlessly and friction less, with data integration as a key element.

Through our assignments, we are constantly in the middle of this innovation. For example, we are the leading consultancy firm in the Netherlands for supporting FinTechs, cryptos and payment software companies with their PSD2 application. Our role in digital identity and Mobility as a Service provides us with insights in yet other areas of innovation.

In order to keep all our consultants informed, we have a weekly meeting with our consultants to discuss the latest trends.

We also leverage this knowledge to assist our clients with their questions around innovation. For this purpose, we have initiated the Enigma Innovation Lab, an accelerator environment to answer client specific questions around innovation, vision building or technical solutions by injecting are our own knowledge combined with our ecosystem of solution providers and subject matter specialists, all facilitated by various methodologies like Design Thinking.

6. Do you experience differences in the world of payments before COVID19 and the time we live in now? What are the differences?

The differences are not that when you look at the regular payment products themselves. But we do see COVID as a steppingstone for digitalization. E-commerce and e-commerce payments have shown significant growth and people are spending increasing amounts of time online. The volumes of payments facilitated by Payment Service Providers are going through the roof.

Also “Cash is King” is the phrase that everybody uses, but this should now be “Digital Cash is King”. Volume of physical cash is dropping significantly, being taken over by contactless payments.

I believe these are just indicators for a bigger change, which is the acceptance of the consumer to step into a full mobile journey.

Customers are now more familiar with working with a cashless wallet and seem also to be willing to adapt faster to other contactless, digital processes. Examples are registration, ordering food and payments in restaurants (for example via QR). But also using mobile apps to order your groceries. Clearly, this has already been taking place for many years, but I believe that COVID has accelerated this transformation through necessity.  People are therefore more willing to change their attitude. What is interesting is whether this transformation will continue, or whether people will step backwards to the old normal or step forward to a new normal.

For the retail sector and corporates, before COVID they already had to understand how to become more relevant in the mobile cashless digital world.  COVID is demanding corporates to speed up this thought process.

7. How does the future of payments look like in your perspective? And how will it change the world?

Digital currencies will be an important element in our future, adopted stepwise, and will be overlooked by market systems and regulators. There will be a continuous drive for integrating payments in the client journey, seamless, frictionless and supporting the Internet of Things. Hence payments will be a key enabler of future growth towards the digital world. Digitization is also very attractive for fraudsters, money laundering etc, as your counterpart is not always visible anymore. The need for trustworthy digital identities will be an important building block for this roadmap.

At the same time, the pressure of fraud, regulations and compliance will shift from banks to other parties (corporates) in the end-to-end value chain. Where banks are currently the gatekeeper, corporates will have to integrate this responsibility in their own business processes.

Hence the roadmap to digital, whether it is digital payments, or any other data transaction, will demand continuous change from all parties in the value chain. This will be a stepwise change, but fast enough to need to keep an eye on it.

8. What has been the biggest success for Enigma Consulting?

The biggest success for Enigma is that we have made a transformation from payments “only” to understanding the full transaction, risk and data value chain. For example, we have made a transition from bank payments to treasury payments and risk processes, but also from payments to compliance, and to integrated transactions and data models.

During this period, we have also changed our internal organisation.  We have been running a number of Young Professional Programs. These next generation talents bring us a more diverse view of the world, which makes our proposition to the market stronger and our internal culture more diverse. As a result, we believe that we have the foundation for supporting our clients, now and in the future, with a passion for payments and transactions.

9. How does Enigma Consulting keep on innovating and stay one step ahead of its competitors?

Our ambition is to be recognised as a though leader in the domain of payment and transactions. Investing in knowledge is the basis for our current and future advisory services.

This means that we continuously invest in gaining and sharing knowledge with our consultants and clients. We have organised this in a number of ways.

We have introduced the so-called Theme Lifecycle within Enigma. When we expect a theme becomes relevant for our business, now or the future, we start a workgroup to progress this theme from idea through different stages. It starts with writing a one pager based on study and analysis, called the exploring stage. We validate the readiness for every next stage (exploring, campaigning, harvesting) so that we invest time in those subjects that also become relevant for the market. All our consultants participate in one or more themes, which helps keep them engaged with innovation and market developments.

Every week we organise meetings to discuss news and articles. On turn, every consultant is responsible to select a number of articles to be discussed during this half hour meeting.

For our clients, we have regular Breakfast and Brains meetings to share our insights and to have open discussions on a specific subject. The success is that clients that even might compete in a certain sector, are always willing to learn and share from our and other clients’ experiences.

Finally, we also participate in and cooperate with FinTechs. We support them by leveraging our network of solutions, whilst their innovative ideas are a good source for future improvements, leading to a broader ecosystem that benefits our clients.

10. We are heading to the end of 2020, can you give us an outlook on the scheduled developments for the upcoming year?

The best outlook would be that we leave COVID-19 behind us, however I think that COVID will strongly influence the developments and investments in 2021. There are a number of scheduled developments which will impact corporate clients. Corporates will have to put their capacity in the IBOR Migration.  Also, the transition to XML messages will impact the operating architecture and bank connectivity of corporates.  In parallel, the transition to instant payments including batches will have to be put on the calendar of the finance function.

And in parallel, it is recommended to continue to look at the potential of open banking and further integration of payments data in the corporate business processes. An example is how payment data can improve the risk profiles of insurance companies.

In summary, enough subjects to keep an eye on. Sitting still and waiting is not an option.

11. A great initiative is that Enigma Consulting supports charity projects, what kind of charity projects does Enigma Consulting support, why and how?

The why should never be a discussion, the real discussion is what you can do. One of our activities is the ZEPA challenge.  Our consultants do like sports, and a lot of them love to cycle. When the transition to SEPA was going on, some of our consultants took the initiative for this challenge: cycling from Zeist to Paris in 24 hours. We have done this now 3 times, and a number of our clients’ employees have also participated.  This year’s event was cancelled, but we are already “ready” for the next challenge. There is not a fixed charity goal, the last charity was support for the education of young refugees.

Apart from the above, we have a warm partnership with “Goede Doelen” charity organisations in Netherlands and facilitate a free payments helpdesk for them.

It is of crucial importance to us to participate in an open and honest society, in which diversity and inclusion are critical. This is important for our own culture, as as an organisation we benefit from our consultants and they, in turn, foster these values in their personal lives.