Posts

Interim Treasury Analyst @ Treasurer Search

Amsterdam – Full-time, 3 months Read more

Senior Treasury Analyst EU @ Treasurer Search

Amsterdam – Full-time Read more

The impact of miscommunication or missing knowledge occasionally! (Dutch Item)

03-11-2021 | Ger van Rosmalen | treasuryXL | LinkedIn

Laatst werd ik gebeld door een mevrouw van een financiële afdeling van een mooi bedrijf uit de maakindustrie. Ze wilde graag even met een expert spreken over een Letter of Credit (L/C) transactie. De levering ging over een kostbare machine, puur maatwerk voor een Egyptische afnemer.

Contract omtrent de levering

Afspraak volgens haar was contract 30% aanbetaling en 70% tegen directe betaling met een L/C. Haar eerste vraag was of bij niet-levering de 30% terug betaald moest worden. Wat staat daarover in het contract was mijn vraag. Er was niets afgesproken in het contract en er was ook geen terugbetaling/vooruitbetalingsgarantie gesteld. Ik maakte hieruit op dat er geen terugbetaling hoeft te volgen bij niet-levering. Overigens blijkt dat de 30% aanbetaling niet de totale kosten van de bouw van de machine dekken. Vanwaar deze vraag? De mevrouw gaf aan dat er discussie was over de directe betaling bij het laden van de machine in de haven van Rotterdam. Afgesproken Incoterm is CFR Alexandria. De producent wilde geen risico lopen en wilde betaling als de machine op de boot was gezet. De Egyptische afnemer gaf aan dat de betaling zal volgen bij aankomst van de boot in Alexandria zoals afgesproken in het contract. Ik vroeg haar wat staat er in jullie contract over met name de betaling van de resterende 70%? Ze leest voor “30% aanbetaling en 70% CAD”.

Conditie CAD en alternatieven

Ik leg haar uit wat de conditie CAD betekend. Hier is helemaal geen sprake van een Letter of Credit maar van een documentair incasso/documentary collection waarbij de actie tot betaling van de resterende 70% volledig bij de kopende partij ligt. Immers alle handelsdocumenten worden op incasso basis naar de bank van de Egyptische koper gestuurd. Die bank mag de handelsdocumenten alleen maar uitleveren tegen gelijktijdige betaling. Meestal zal de koper de documenten vlak voor aankomst van de boot opvragen bij de bank waarna bij uitlevering van de documenten ook gelijktijdige betaling volgt. “En als de koper niet wenst te betalen?”. Dan staat daar in de haven van Alexandria jullie dure op maat gemaakte machine die de klant nu even niet wil afnemen. Mogelijke demurrage kosten in de haven van aankomst liggen op de loer. De koper kan nu gaan marchanderen of er nog iets van de prijs af kan of besluiten de machine niet af te nemen. De koper is dan zijn 30% aanbetaling kwijt en jullie hebben slechts 30% betaling ontvangen maar die is niet voldoende om de volledige kosten van de bouw en verscheping van de machine te dekken. Dit hebben wij helemaal niet afgesproken zegt ze en haar stem slaat over van de schrik. Toch heeft de verkoper dit zo afgesproken en vastgelegd in een contract. Wellicht heeft het de verkoper ontbroken aan de juiste kennis over de verschillende betalingsinstrumenten of heeft hij uit commerciële overwegingen deze beslissing genomen? Ze ging direct met de directie contact opnemen. Wat zijn de alternatieven vroeg ze want die CAD transactie gaat het zeker niet worden. Er is een contract dus de koper kan de verkoper daaraan houden. Mogelijk zal er dan geen levering plaatsvinden en ontstaat er contractbreuk met wellicht vervelende (juridische/financiële) consequenties. De onderhandeling open gooien en nieuwe afspraken maken met de koper om de resterende 70% via een L/C te betalen is een mogelijkheid. Als de koper daar al in wil meegaan kan hij wederom een korting bedingen.

Hoe dit soort situaties voorkomen?

Kortom een vervelende situatie die voorkomen had kunnen worden als de verkoper de juiste kennis van betalingsinstrumenten had gehad of niet geheel zelfstandig had mogen handelen en tijdig gecorrigeerd had kunnen worden om een L/C te vragen. Het beleid binnen dit bedrijf is dat bij dit soort transacties er altijd op zeker gespeeld moet worden om geen risico’s te lopen met machines die speciaal voor klanten worden gemaakt. Er blijkt toch wel wat kennis te ontbreken niet alleen over de verschillende betalingsinstrumenten maar ook over de risico’s van bijvoorbeeld een L/C met een FOB leveringsconditie. Vergeet ook niet de impact van de tegenwoordig geldende Compliance/AML regels.

 

Wilt u niet in dit soort valkuilen terechtkomen laat u informeren. Tradelinq Solutions kan u bijstaan of trainen op het gebied van betalingscondities (L/C, Bankgarantie, Documentair Incasso etc). Ook trainingen over toepassing Incoterms of hoe om te gaan met Compliance/AML regels behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie neem contact met ons op via [email protected] of bel mij op 0613377921 ik sta u graag te woord.

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

A Letter of Credit is still an undervalued payment instrument! (Dutch Item)

| 19-10-2021 | Ger van Rosmalen | treasuryXL | LinkedIn

Vorige week was ik aanwezig bij Trends in Export 2021 en vanuit mijn eigen achtergrond was ik nieuwsgierig naar de ontwikkeling van het afdekken van betalingsrisico’s. Interessant om te zien is dat veel ondernemers nog steeds kiezen voor vooruitbetaling op basis van eigen gemak en kosten. Deze trend lijkt zich ten opzichte van voorgaande jaren weinig te wijzigen. Daarnaast lees ik dat veel exporteurs aangeven om voor een bepaalde betalingsrisicoafdekking te kiezen ingegeven door diverse factoren.

Welke factoren zijn dit onder meer?

  • Onbekendheid met de afnemer: 87% van de exporteurs zegt dit belangrijk tot heel belangrijk te vinden.
  • Slechte betalingservaring met afnemer: 77% vindt dit belangrijk tot heel belangrijk.
  • Risicovol exportgebied: 75% vindt dit belangrijk tot heel belangrijk.
  • Hoog risico in verhouding tot de totale omzet: 67% van de exporteurs vindt dit belangrijk tot heel belangrijk
  • Kosten van eventuele wanbetaling zijn hoger dan afdekken hiervan: 60% van de exporteurs vindt dit belangrijk tot heel belangrijk.
  • Geen vertrouwen in afnemers in het algemeen: 31%  van de exporteurs geeft dit aan als belangrijk tot heel belangrijk.

Wat als een afnemer geen vooruitbetaling accepteert laat u de deal dan lopen? Indien ja dan denk ik dat u door geen gebruik te maken van het alternatief “Letter of Credit” u omzet laat liggen.

Bekendheid met dit product scoort bijzonder laag bij de exporteurs volgens Trends in Export.

Ik heb een mooi familiebedrijf mogen begeleiden die voorheen alleen op basis van vooruitbetaling zaken wilde doen. Geen vooruitbetaling, geen deal. Door ze mee te nemen in de wereld van Letters of Credit, stap voor stap kon ik ze maanden later los laten en gingen zij vol vertrouwen zelf aan de slag met deze uitstekende betalingsinstrumenten. Het heeft de omzet een mooie boost gegeven.

Laat u informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van Letters of Credit. Welke risico’s er zijn en hoe uit te sluiten. Welke kosten van toepassing zijn.

Tradelinq Solutions neemt u graag mee in de wereld van Letters of Credit. We verzorgen trainingen in combinatie met andere betalingsinstrumenten. Ook de samenhang met Incoterms en Compliance is een vast onderdeel van de training. Support op basis van slechts 1 transactie is ook mogelijk. Alle ondersteuning is gebaseerd op overdragen van kennis. Het is voor ons belangrijk dat u begrijpt welke risico’s u loopt of uitsluit en op basis daarvan beslissingen kan nemen.

 

 

Tradelinq Solutions neemt u graag mee in de wereld van Letters of Credit. We verzorgen trainingen in combinatie met andere betalingsinstrumenten. Ook de samenhang met Incoterms en Compliance is een vast onderdeel van de training. Support op basis van slechts 1 transactie is ook mogelijk. Alle ondersteuning is gebaseerd op overdragen van kennis. Het is voor ons belangrijk dat u begrijpt welke risico’s u loopt of uitsluit en op basis daarvan beslissingen kan nemen.

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

From Practice: Transferable Letters of Credit…. something to try? (Dutch Item)

| 23-02-2021 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

In een eerder gepubliceerd artikel heb ik hier al eens aandacht aan besteed. Steeds vaker word ik gevraagd om bedrijven te begeleiden bij transacties op basis van een Transferable Letter of Credit, soms met een onverwachte uitkomst.

Zo ook een bedrijf  dat op het punt stond een groot contract af te sluiten van enkele miljoenen euro’s. Het bedrijf kan een mooie deal doen met Corona gerelateerde producten en kan dat vanuit de huidige financiële situatie niet zelf financieren. Men wilde gebruik maken van een Transferable Letter of Credit. Aan mij het verzoek voor het opzetten van de transactie. Uiteraard wil ik hen graag helpen. Tijdens een plezierige kennismaking met een aantal enthousiaste directieleden licht ik mijn werkwijze toe. Want voordat een interessant betalingsinstrument als een Transferable Letter of Credit kan worden ingezet, vind ik het van groot belang dat de ondernemer weloverwogen keuzes kan maken op basis van eigen opgedane kennis. Die was hier (nog) niet aanwezig. Ik neem de ondernemer daarom eerst graag mee langs alle mogelijkheden en valkuilen. Daarna is de ondernemer beter in staat om juiste keuzes te maken, wat zorgt voor meer comfort en minder risico’s.

Na dit kennismakingsgesprek ga ik aan de slag met de inhoud van het contract en de toestemming van de ondernemer om zelf direct met zijn bankier contact op te mogen nemen om de transactie te bespreken. Hij informeert zijn bank dat hij TradelinQ Solutions heeft ingeschakeld hem te begeleiden.

Na bestudering van het contract stel ik vast dat de producten voor dit bedrijf geen branchevreemde producten zijn. Deze zijn namelijk passend binnen de huidige activiteiten van dit bedrijf. Daarnaast wordt er in het contract gesproken over de leveringsconditie DDP en dient er een inspectie plaats te vinden. Voor ik met de bank ga praten stem ik eerst e.e.a. af met andere experts. TradelinQ Solutions werkt samen met een groep van specialisten op het gebied van o.a. Incoterms, Douane, Compliance, (Krediet) verzekeringen, Inspecties, Factoring, Credit Management, Culturele verschillen, Cash Management en Treasury.

De leverancier van de producten geeft aan voor inspectie zorg te dragen maar onze klant wil dat graag zelf regelen en ons samenwerkend inspectiebureau kan de kwaliteit en kwantiteit van deze producten bij de oorsprong (producent) controleren. De leveringsconditie DDP wil zeggen dat de leverancier de goederen ingeklaard maar niet uitgeladen voor de deur van onze klant moet afleveren. Ook hier heb ik wel wat vragen over, zo ook wat de klant zelf al heeft gedaan om meer te achterhalen over de leverancier. Daarna stem ik e.e.a. af met de Compliance experts.

Ik heb inmiddels een behoorlijke vragenlijst die ik ga voorleggen aan de ondernemer. Voorafgaand heb ik contact gehad met de bank van de klant om af te stemmen hoe de bank tegen deze transactie aankijkt. De bank heeft duidelijke richtlijnen en is terughoudend als het aankomt op het gebruik van Transferable Letters of Credit. Heeft een klant geen kennis en ervaring dan is de bank extra terughoudend omdat er naast een mogelijk financieel risico ook reputationele risico’s en risico’s vanuit Compliance/AML (Anti Money Laundering) aanwezig zijn. Op voorwaarde dat Tradelinq Solutions dit bedrijf begeleidt met de hiervoor toegelichte  “training on the job” geeft de bank groen licht, want ook de producten zijn passend en de winstmarge is verklaarbaar. Wel geldt een voorbehoud van nog uit te voeren Compliance checks door de bank. Onder andere welke partijen zijn hierbij betrokken? Ik spreek af alle informatie aan te leveren, en ga eerst op zoek naar de antwoorden op mijn aanvullende vragen bij de ondernemer.

De ondernemer heeft wel informatie over de leverancier maar die is (te) summier. Ik heb hier al vaker aangegeven dat je als ondernemer niet meer wegkomt met slechts wat Google checks en financiële informatie. De informatie die ik heb gevonden roept vragen op die we bespreken. De leverancier blijkt een klein bedrijf in Europa te zijn terwijl de goederen uit het Verre Oosten komen. Deze leverancier wil volgens het contract een Transferable Letter of Credit  en overdragen naar de uiteindelijke producent in het Verre Oosten. Ik weet uit ervaring dat dit geen haalbare optie is in combinatie met DDP als leveringsconditie. Bovendien staat in het contract dat mijn klant invoerrechten, BTW en eventuele andere kosten moet betalen en dat rijmt niet eens met DDP. Weet de leverancier wel waarover hij spreekt? Deze ondernemer loopt nu vast want hij verwacht zelf Transferable Letters of Credit van zijn afnemer(s) die hij wil overdragen naar de leverancier. De leverancier wil het L/C overdragen naar de uiteindelijke producent. Maar daar gaat het mis! Een Transferable Letter of Credit kan maar een keer worden overdragen en hier blijken er dus 2 “tussenpartijen” te zijn. Voor een Transferable Letter of Credit is er dat een teveel! Dat levert nieuwe uitdagingen op want het contract blijkt al te zijn getekend. Daarnaast blijkt een afgesproken inspectie van de goederen na aankomst in Nederland van weinig waarde te zijn. De betaling heeft dan nl. al onder het L/C plaatsgevonden. Door nog een aantal andere bevindingen komt de ondernemer uiteindelijk zelf tot de conclusie dat hij onder het contract uit wil nu hij meer kennis en begrip van de materie heeft en blijkt er gelukkig nog een escape te zijn.

Jammer dat ik niet toekwam aan een concept Transferable Letter of Credit,  maar er waren in dit geval teveel risico’s financieel en reputationeel voor de ondernemer. Ik werd bedankt voor dit leerzame traject. Het heeft hen de ogen geopend en zelf laten inzien dat ze hier zeker door het extern inschakelen van kennis zijn behoed voor een mogelijk financieel fiasco.

Enkele aandachtspunten:

  1. Teken een contract pas nadat je de mogelijkheden met je bank hebt besproken.
  2. Heb je niet alle kennis in huis? Schakel experts in die je begeleiden om zelf de juiste keuzes te kunnen maken.
  3. Zijn de goederen passend binnen de activiteiten van het bedrijf?
  4. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om ALLE beschikbare informatie over specifieke afnemers en leveranciers te verzamelen?

 

TradelinQ Solutions begeleidt bedrijven als geen ander met focus op de transactie en oog voor de risico’s. Informatie of even sparren?  bel 06-13377921 of mail naar [email protected]

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

Is a Letter of Credit (L/C) a dying product?

| 13-10-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

In this blog , Ger van Rosmalen explains why you need to ask for a Transferable Letters of Credit when your bank doesn’t want to increase credit limits but even want to lower credit limits.

This blog continues in Dutch language…

Is een Letter of Credit ( L/C) een uitstervend product? Nog steeds worden wereldwijd door importeurs en exporteurs risico’s afgedekt met L/C’s. Als ik kijk naar de afgelopen jaren met het toenemende aantal bedrijven dat ik mocht helpen met het structureren van L/C deals dan ben ik ervan overtuigd dat L/C’s het bedrijfsleven nog lange tijd zullen helpen om de kloof tussen onbekende importeurs en exporteurs financieel te dichten. Ja, er zijn alternatieven en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten maar deze zijn (nog) geen gelijkwaardige vervanging voor deze in mijn ogen uitstekende betalingsinstrumenten.

Transferable Letters of Credit

Bijzondere aandacht verdienen daarbij de Transferable Letters of Credit. Een speciale vorm van een L/C die uitkomst biedt als de bank kredietlimieten niet wil verhogen of zelfs verlaagt. Je doet bijvoorbeeld mooie deals met een prima winstmarge, maar je bank beweegt niet mee.

Stel je verkoopt een machine aan een klant, en die machine koop jij weer bij een producent. Hoe kun je een dergelijke deal structureren zonder dat het ten koste gaat van je beperkte werkkapitaal? Een Transferable L/C kan hier uitkomst bieden.  Je ontvangt een Transferable L/C van je koper voor een machine ter waarde van EUR 100.000. Je koopt de machine bij een producent voor EUR 90.000 en die vraagt zekerheid van betaling. Het L/C dat je hebt ontvangen kun je overdragen naar de producent voor EUR 90.000 die op dat moment zekerheid van betaling krijgt. Als de producent heeft geleverd zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden: de documenten voorgeschreven in het L/C worden door de producent via zijn bank bij jouw bank aangeboden. Zijn de documenten goed, dan mag de bank de inkoopfactuur vervangen door de verkoopfactuur en zal de marge op jouw rekening achterblijven.

Klinkt simpel, toch is het dat niet, want er gelden belangrijke spelregels. De in- en verkoop condities moeten naadloos op elkaar aansluiten dus inkoop in EUR dan ook verkoop in EUR, verkoop op CFR basis dan ook inkoop op CFR basis. De goederen mogen evenmin bewerking ondergaan. Hier moet je even voor gaan zitten, maar het maakt deals mogelijk die je anders misschien moet laten lopen. Hoewel het een bancair product is, bieden banken het in mijn ogen te weinig aan als alternatief voor kredietverlening. Soms omdat de bank er weinig of geen ervaring (meer) mee heeft of het niet wil doen omdat de exporteur hier niet veel ervaring mee heeft en de bank daarom een reputationeel risico denkt te lopen.

Conclusie

Met een goed onderbouwd verhaal kun je dergelijke L/C transacties heel goed gebruiken om jouw groeidoelstelling te realiseren, met comfortabele zekerheid van betaling.
Mijn advies is om expliciet te vragen om een Transferable L/C en neem niet te snel genoegen met een afwijzing.

TradelinQ Solutions kan je daar heel goed begeleiden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

Cultural differences and Trade Finance

| 20-07-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

What do Trade Finance and Cultural Differences have in common?
If you want to do business internationally, it is important to understand which risks you could encounter. These are not only payment or transport risks, but certainly also communication risks

This blog is in Dutch language.

Over betaal-en transport risico’s laten mensen zich graag voorlichten en op dat punt gaat men graag met de opgedane kennis aan de slag. Toch levert dat niet altijd het beoogde resultaat op. Hoe komt dat dan? Vaak denken wij Nederlanders met onze buitenlandse zakenpartners hele goede gesprekken te voeren terwijl de nuances van de gesprekspartners volledig aan ons voorbij gaan. We begrijpen niet dat er iets anders bedoeld wordt dan wat er wordt gezegd. Dan kan het zomaar gebeuren dat de deal aan je neus voorbij gaat.

(H)erkennen

Erkennen en herkennen dat er culturele verschillen zijn is een goed startpunt. De volgende stap is hoe maak ik mij die kennis eigen en hoe ga ik dat toepassen in mijn dagelijks werk? Kennis vergaren is kennis in huis halen door gebruik te maken van ervaren trainers/docenten die de cultuur van het bedrijf als startpunt nemen om je vervolgens mee te nemen in jouw wereld van internationaal zakendoen. Met welke delen van de wereld doe je zaken? Leren hoe je met die zakenpartners op een effectieve manier kunt communiceren. Dat kan zijn als je elkaar ontmoet of per email, videoconference of telefoongesprek spreekt. In ieder van deze communicatievormen zijn andere aandachtspunten waar je rekening mee kan houden. Immers bij een telefoongesprek spreek je elkaar maar zie je elkaar niet en gaat het om een andere vorm van communicatie dan wanneer je elkaar via een video conference spreekt. Nu zie je elkaar ook en kan jouw zakenpartner ineens non-verbale signalen afgeven die je in een telefoongesprek niet had gezien.

Culturele verschillen binnen het bedrijf

Culturele verschillen is in mijn ogen een ondergewaardeerd onderwerp in het internationaal zakendoen. Ik ben er van overtuigd wat het bedrijven kan brengen en heb diverse trainingen mogen bijwonen bij bedrijven. Er ging een wereld voor de mensen open, zoveel voorbeelden van miscommunicatie, elkaar niet begrijpen en soms herkenning als voorbeelden worden gegeven hoe het mis kan gaan en ik mensen zie lachen die dergelijke situatie hebben meegemaakt. Ik heb ook een keer een training bijgewoond bij een groot internationaal bedrijf waar ik dagvoorzitter was. Doel was om te praten over culturele verschillen als je over de hele wereld zaken doet. Er waren 20 deelnemers met 18 verschillende nationaliteiten. Het bleek dat culturele verschillen binnen het bedrijf zelf al een groot probleem bleek te zijn. Collega’s die elkaar niet begrijpen, die dicht klappen als wij “Hollanders” de druk even stevig opvoeren. Ik kan u vertellen de trainer heeft die dag niet gesproken over culturele verschillen met buitenlandse zakenpartners maar wel over culturele verschillen binnen het bedrijf. Het was een openbaring en verademing voor de deelnemers om daar over te kunnen spreken. Deelnemers die vanuit hun culturele achtergrond niet snel op de voorgrond zullen treden konden en mochten zich uitspreken. Het is een zeer openhartige training geworden wat de collegialiteit een enorme positieve boost heeft gegeven.

 

Wil je meer weten hoe een beter begrip van culturele verschillen jou verder kan helpen?
Neem dan contact op

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

Trade Finance and ICC Incoterms

| 24-06-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

Still up to date every day: “yes do not worry sir, the container will arrive within a few weeks, i hope, it is now the rain season and roads are like rivers”. Many logistics managers are not waiting for these kinds of messages and the irritation grows when they wonders what ***** of Sales has had in mind to deliver this customer on a DAP basis.

This blog is in Dutch language.

De frustratie van iedere logistieke of customer service medewerker is als Sales iets verkoopt zonder zich echt bewust te zijn van de gevolgen en implicaties van die afgesloten deal.

Sales wil geen risico nemen als het op betalen aankomt en heeft van de koper in de binnenlanden van een Afrikaans land wel een Letter of Credit (L/C) als zekerheid gevraagd. De koper wilde die zekerheid wel geven maar dan moesten de goederen wel op DAP basis afgeleverd worden. “Geen punt” volgens Sales.

DAP wil zeggen “Delivered at Place” dus de verkoper moet alle kosten en risico’s voor zijn rekening nemen voor aflevering van de goederen op die overeengekomen plaats ergens in de binnenlanden van dat Afrikaanse land! Sales gaat er maar vanuit dat Logistiek het wel regelt maar weet niet wat voor onmogelijke uitdaging dit is als je je realiseert dat in Afrika sommige geasfalteerde wegen zomaar 5 km buiten de stad overgaan in onverharde moeilijk begaanbare wegen! Zo ook in deze casus, de dure machine moet eerst nog afgeleverd worden in de binnenlanden van dat Afrikaanse land want daar vindt het overdrachtsmoment plaats, aflevering van de machine door afgifte van een “Goods receipt” dat later onder het L/C aangeboden moet worden om betaling te verkrijgen onder het L/C!

Het was toch echt slimmer geweest om de machine af te leveren op basis van een andere  Incoterm, liever geen E- of F-term, maar bij voorkeur een Incoterm uit de C-Groep, maar welke? Het is belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf, Sales, Finance en Logistiek de impact begrijpen van iedere afgesproken Incoterm.

Het bepalen van Incoterms strategie bij inkoop en verkoop is maatwerk; praat er over met een specialist!

 

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist