Trade Finance & rethinking digitalisation (Dutch Item)

02-03-2022 | Ger van Rosmalen | treasuryXL | LinkedIn |

 

Ruim 30 jaar geleden mocht ik in een panel vertellen over Bolero. Bolero staat voor “Bill of Lading electronically” in die tijd nog een toekomstdroom. Toen werd er al gesproken over digitalisering van handelsdocumenten. Nu, ruim 30 jaar later komt er eindelijk beweging in.Al geruime tijd zijn er regels van de Internationale Kamer van Koophandel om die digitaliseringsslag wereldwijd te begeleiden[1]. Er zijn al diverse innovatieve en vooruitstrevende bedrijven die digitalisering hebben omarmd door initiatieven en oplossingen op het gebied van elektronische handtekeningen, digitale “originele” documenten en volledig digitale Letters of Credit. Tegelijkertijd zijn banken en bedrijfsleven echter vaak nog afwachtend als het gaat om het loslaten van papieren documenten. En dat is jammer. De afgelopen jaren laten soms namelijk ook zien dat “papieren” handelsdocumenten kunnen zorgen voor vertragingen, extra kosten en daarmee ontevreden klanten.

Fouten ontstaan bijvoorbeeld door vanuit andere systemen handmatig informatie over te typen op papieren documenten. Dan is een vergissing bij het overtypen van bijv. 100 containernummers snel gemaakt, met alle gevolgen van dien.

Voordelen van digitalisering zijn dan ook:

  • Sneller (geen oponthoud zoals bij traditionele “papier-route”)
  • Voordeliger (minder afhandelingskosten)
  • Grotere kans foutloze uitvoering
  • Duurzamer dan papier

Hoe komt het dan, dat we toch vaak blijven vasthouden aan die “papierwinkel”? Dat komt onder meer door de vestigingsplaatsen van contractpartners en hun banken. Een voorbeeld: In sommige landen, vooral de “emerging markets”, zijn papieren handelsdocumenten nog vereist. Lokale wetgeving verhindert voorlopig de stap naar verdere digitalisering. Maar een groot deel van de wereld staat wel open voor digitalisering van Trade Finance. Bij een aanzienlijk deel van uw trade transacties zijn dus voordelen te behalen. Dus wat weerhoudt ons nog?

Op een bepaalde manier lijkt ons brein ingesteld op beperkingen, bedreigingen en beren op de weg. Eigenlijk niet echt vruchtbaar want het maakt ons voorzichtig, argwanend en sceptisch bij nieuwe ontwikkelingen. We voelen ons vertrouwd in onze bekende omgeving en dat maakt dat we eerder kijken naar problemen dan kansen en oplossingen. Dat vergt  “omdenken”[2]. Omdenken is een andere basishouding namelijk denken in kansen, nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Het zorgt voor innovatie, vernieuwing en creativiteit. Dat is geen kwestie van een knop omzetten maar met nieuwe ogen kijken en met elkaar in gesprek gaan. Met elkaar open staan voor vernieuwing en enthousiasme om nieuwe mogelijkheden te gaan toepassen.


De poort tot digitalisering staat open. Begin eens met een rustig ritje op deze digitale snelweg met een beperkt aantal klanten of landen. Ik nodig u uit om te gaan ontdekken wat digitalisering u te bieden heeft en ga het gesprek graag met u aan over digitalisering. Ook blijven wij u ondersteunen bij de traditionele Letters of Credit daar waar de papieren handelsdocumenten nog wel even een rol blijven spelen. Bel (0613377921) of mail ([email protected]) voor een vrijblijvend gesprek.


 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 
[1] Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (e-UCP), Uniform Rules for Collections Supplement for Electronic Presentation (e-URC), Universal Rules for Bank Payment Obligations (URBPO) en Uniform Rules for Digital Trade Transactions (URDTT)

[2] De grondlegger van het omdenken Berthold Gunster heeft hierover een aantal inspirerende boeken geschreven.