Trade Finance and ICC Incoterms

| 24-06-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

Still up to date every day: “yes do not worry sir, the container will arrive within a few weeks, i hope, it is now the rain season and roads are like rivers”. Many logistics managers are not waiting for these kinds of messages and the irritation grows when they wonders what ***** of Sales has had in mind to deliver this customer on a DAP basis.

This blog is in Dutch language.

De frustratie van iedere logistieke of customer service medewerker is als Sales iets verkoopt zonder zich echt bewust te zijn van de gevolgen en implicaties van die afgesloten deal.

Sales wil geen risico nemen als het op betalen aankomt en heeft van de koper in de binnenlanden van een Afrikaans land wel een Letter of Credit (L/C) als zekerheid gevraagd. De koper wilde die zekerheid wel geven maar dan moesten de goederen wel op DAP basis afgeleverd worden. “Geen punt” volgens Sales.

DAP wil zeggen “Delivered at Place” dus de verkoper moet alle kosten en risico’s voor zijn rekening nemen voor aflevering van de goederen op die overeengekomen plaats ergens in de binnenlanden van dat Afrikaanse land! Sales gaat er maar vanuit dat Logistiek het wel regelt maar weet niet wat voor onmogelijke uitdaging dit is als je je realiseert dat in Afrika sommige geasfalteerde wegen zomaar 5 km buiten de stad overgaan in onverharde moeilijk begaanbare wegen! Zo ook in deze casus, de dure machine moet eerst nog afgeleverd worden in de binnenlanden van dat Afrikaanse land want daar vindt het overdrachtsmoment plaats, aflevering van de machine door afgifte van een “Goods receipt” dat later onder het L/C aangeboden moet worden om betaling te verkrijgen onder het L/C!

Het was toch echt slimmer geweest om de machine af te leveren op basis van een andere  Incoterm, liever geen E- of F-term, maar bij voorkeur een Incoterm uit de C-Groep, maar welke? Het is belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf, Sales, Finance en Logistiek de impact begrijpen van iedere afgesproken Incoterm.

Het bepalen van Incoterms strategie bij inkoop en verkoop is maatwerk; praat er over met een specialist!

 

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

Webinar | July 16 | Mitigating Fraud With a Corporate Payment Hub

| 22-06-2020 | treasuryXL | Kyriba |

In today’s changing IT environment, we see more corporates exposed to the risk of fraud, due to legacy controls and manual processes. With many companies applying a new ‘working from home’ strategy, the risk of fraud is bigger than ever before.

In today’s changing IT environment, we see more corporates exposed to the risk of fraud, due to legacy controls and manual processes. With many companies applying a new ‘working from home’ strategy, the risk of fraud is bigger than ever before.

During this webinar we will hear:

 • How does a payment hub support you in mitigating fraud?
 • What is rules based fraud detection?
 • Why is machine learning an important part of our fraud detection?
 • How does fraud detection fit in your overall payment processes?

Paul Simpson, Strategic Payments Director at Kyriba, together with Value Engineer, Alroy D’Cruz, will discuss these most important questions and will give you an insight on how Kyriba is supporting over 2,300 of your peers worldwide with our SaaS Payment Fraud solutions.

Presenters:

 

 

 

PAUL SIMPSON

Strategic Payments Director, Kyriba

 

 

 

 

 

ALROY D’CRUZ

Value Engineer, Kyriba

 

 Submit on the registration page and save your place.

 

About Kyriba

Kyriba empowers CFOs and their teams to transform how they activate liquidity as a dynamic, real-time vehicle for growth and value creation, while also protecting against financial risk. Kyriba’s pioneering Active Liquidity Network connects internal applications for treasury, risk, payments and working capital, with vital external sources such as banks, ERPs, trading platforms, and market data providers. Based on a secure, highly scalable SaaS platform that leverages artificial and business intelligence, Kyriba enables thousands of companies worldwide to maximize growth opportunities, protect against loss from fraud and financial risk, and reduce costs through advanced automation. Kyriba is headquartered in San Diego, with offices in New York, Paris, London, Frankfurt, Tokyo, Dubai, Singapore, Shanghai and other major locations. For more information, visit www.kyriba.com.

Trade Finance and Compliance | How to properly assess risks

| 15-06-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

“As a result of the stricter regulations, the financial sector has been forced to hire large numbers of people. Then, in practice, after intensive investigation on every report, it appears that more than 99% of the cases are false alarms! This results in frustrating and mind-numbing work for highly skilled workers.”  Now the combination of Trade Finance and Compliance / AML (Anti Money Laundering) has been my focus for some time. I was always assuming that Compliance / AML supports the business (customers / products), but because of the stricter regulations, I think the business appears to be supportive of Compliance / AML.

This blog is in Dutch language.

Als je kijkt naar Trade Finance dan zie je dat de definitie vanuit de toezichthouder(s) en de vooraanstaande Wolfsberg Group een breed begrip is. Onder standaard Trade Finance Producten worden verstaan:

 • Documentair Betalingsverkeer: zoals Letters of Credit en Documentaire Incasso’s. Bij deze standaard producten wordt gewerkt met handelsdocumenten zoals facturen, vervoersdocumenten, verzekeringsdocumenten en oorsprongsdocumenten. Door banken wordt gecontroleerd of deze in overeenstemming zijn met de onderliggende handelstransactie. Daarnaast zijn deze producten onderworpen aan internationale regelgeving uitgevaardigd door de ICC Internationale Kamer van Koophandel. Deze regels samen met de gebruikelijke internationale bancaire praktijk hebben ervoor gezorgd dat de banken de “financial crime“ risico’s beter kunnen controleren.
 • Open Account: betalingen; het overgrote deel van de wereldhandel wordt afgewikkeld op “open account” waarbij er een simpele betaling plaatsvindt via het bancaire betalingssysteem voor geleverde goederen of diensten. Hier is de betrokkenheid van de banken ten opzichte van de onder punt 1 genoemde producten gelimiteerd tot de afhandeling van een zogenoemde “clean payment” en is men zich niet altijd bewust van de onderliggende transactie. Banken kunnen hier slechts de standaard AML en sanctie screening op de betaling uitvoeren.

Onder “financial crime” risico wordt verstaan o.a. witwassen, fraude, belasting ontduiking, omkoping, corruptie en terrorismefinanciering. De algemene perceptie is dat Trade Finance door de toezichthouders wordt gezien als een hoog risico. Maar in hoeverre klopt dit? Ten aanzien van “Open Account” betalingen is dit in veel gevallen juist en ben ik van mening dat we juist alert moeten zijn op het hoog risico bij “Open Account” betalingen. Echter in de gesprekken die ik had met de toezichthouder werd “Documentair Betalingsverkeer” juist gekwalificeerd als een normaal risico.

Het verschil zit hem voornamelijk in de mogelijkheden om bij documentair betalingsverkeer veel meer controles te kunnen uitvoeren”, wat bij “open account” betalingen niet het geval is. Veel van de genoemde risico’s bij Trade Finance om illegale verplaatsing van gelden te maskeren zijn bij “open account” zeer hoog. Denk hierbij aan: over-facturering, onder-facturering, meerdere facturen, te weinig verscheept, teveel verscheept, opzettelijke verduistering van het type goederen en spookverschepingen.

Al deze bovengenoemde aspecten worden bij “Documentair Betalingsverkeer” veel eerder gesignaleerd omdat de fysieke handelsdocumenten uitgebreid door de banken worden gecontroleerd. In de eerder genoemde gesprekken met de toezichthouder merk ik een grote nuancering. Waar de toezichthouder spreekt over “richtlijnen” worden deze bij Compliance afdelingen vaak vertaald in eisen en regels. Banken zeggen te voldoen aan de regels (of waren het richtlijnen?) van de toezichthouder en vaak ook The Wolfsberg Group principles.
Wat is The Wolfsberg Group? Zie hieronder de beschrijving die ik op hun website heb gevonden:

“The Wolfsberg Group is an association of thirteen global banks which aims to develop frameworks and guidance for the management of financial crime risks, particularly with respect to Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies”.

Saillant detail: Het verbaast mij dan weer wel dat een simpele Googlecheck snel laat zien dat alle van de 13 genoemde banken boetes hebben gekregen voor het niet naleven van hun eigen “principles”.

Duizenden mensen zijn inmiddels aangenomen om 99% nutteloze checks te doen omdat we wel graag die 1% duistere praktijken boven water willen halen. Daar zijn niet alleen de banken de dupe van maar ook het grootste deel van het bedrijfsleven wat te goeder trouw zijn transacties wil afwikkelen. Belangrijk is dan ook dat bij Trade Finance transacties altijd een importeur of exporteur betrokken is, die relatie is van een bank. Het is essentieel dat de bank de ondernemer én zijn onderneming én activiteiten goed begrijpt! Toezichthouders verwachten van de banken dat zij de kennis van handelstransacties kunnen vertalen naar risico’s. Een gevolg kan zijn dat banken een intensiever contact onderhouden met klanten en er meer informatie-uitwisseling zal moeten plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat de beoordeling van risico’s wordt gedaan aan de hand van objectieve criteria en de persoonlijke mening van beoordelaars niet de boventoon mag voeren. Dit is onethisch en onprofessioneel.

Twee voorbeelden uit de praktijk ter verduidelijking

 1. Heel jammer dat een bank een Letter of Credit transactie van een ondernemer met een Afrikaans land niet wilde faciliteren alleen op basis van het feit dat ze amper te eten hebben in dat land!
 2. Of dat de export van gebruikte vrachtauto’s naar een politiek stabiel land ook op Letter of Credit basis niet werd goedgekeurd met als reden dat deze voertuigen zouden kunnen worden omgebouwd tot militair voertuig. Dit werd slechts gebaseerd op een persoonlijke veronderstelling en getuigt bovendien van gebrek aan kennis van zaken. Temeer ook omdat de betreffende exporteur zelf gebruik maakt van een geavanceerd Compliance/AML/Sanctie systeem vergelijkbaar met wat de banken zelf ook gebruiken en zelfs goede contacten heeft met het FIU ( Financial Intelligence Unit Nederland) inzake verdachte transacties.

Dat niet alles door systemen wordt afgevangen mag dit voorbeeld duidelijk maken waarbij een Nederlandse exporteur een “Open Account” betaling ontvangt van een Duits Ingenieursbureau en zonder “red flags” op de rekening wordt geboekt. Achteraf bleek dat de betaling weliswaar uit Duitsland kwam maar dat de goederen direct naar een (dubieuze) Scheepswerf in Rusland werden getransporteerd. Het grootste risico zie ik altijd nog bij de “open account” betalingen. En door vooral in gesprek te blijven met relaties, aandacht voor de klant, weten wat er speelt en gezond verstand laten prevaleren samen met geavanceerde (Compliance/AML/Sanctie) systemen die ongebruikelijke transacties zichtbaar maken zou Compliance in mijn ogen weer ondersteunend moeten worden aan de business (klanten en producten) en niet andersom.

Conclusie

Ook ondernemers doen er goed aan om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te beseffen, dat men niet meer wegkomt met een simpele Googlecheck en wat financiële data om een relatie met een nieuwe afnemer of leverancier aan te gaan. Het is voor een bank een geruststelling als de relatie aantoont dat zij zorgvuldig te werk gaat en gebruik maakt van ook voor het MKB beschikbare Compliance/AML/Sanctie software. Toegang tot deze informatie voordat je een handtekening onder een contract zet helpt niet alleen van financiële risico’s te beperken maar beschermt ook de reputatie van de ondernemer.

De internationale handel is zeker in deze uitdagende coronatijd gebaat bij een optimaal samenspel tussen de toezichthouder met duidelijke heldere richtlijnen, banken die deze vertalen naar werkbare procedures en ondernemers die de noodzaak van extra controles begrijpen en daarnaar handelen. Zo kunnen we samen ondernemend Nederland nog beter stimuleren in dat waar we van oudsher goed in zijn, succesvol handel drijven in binnen én buitenland.

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

7 Experts on Activating Liquidity – a Guide to Leveraging Technology to Generate New Growth

| 11-6-2020 | treasuryXL | Kyriba |

Managing liquidity has never been easy, but new technologies are making it easier. With ease comes speed, accuracy and efficiency, enabling treasury to more effectively see, move and protect cash and generate increased business value. However, activating liquidity while navigating volatile markets can be difficult. So how does treasury leverage technology to activate liquidity and generate new growth, and what does it gain by doing so?

‘7 Experts on Activating Liquidity’ is a Mighty Guide, sponsored by leading global cloud treasury and finance solution provider Kyriba.  In this guide the question of how to leverage technology to optimise treasury and finance, extend visibility and controls, and maximise enterprise value is explored by asking seven treasury management experts from different industries the following questions:

 1. How does expanding the scope of treasury to be inclusive of cash, risk, payments and working capital increase enterprise value?
 2. How do you most effectively manage FX risk exposure, and why is it important to do that?
 3. What are the advantages of centralizing and standardizing global payment processes through a single system?
 4. What are the advantages of centralizing the management of free cash flow and liquidity in your organization?
 5. What level of integration is necessary to get a true, real-time view of cash and liquidity, and how would that real-time data enhance decision making and performance?

Their insights are collected in the five chapters of this eBook. In reading them, David Rogelberg, Editor, was struck by how different the challenges are for each of the expert’s business, and how they all benefit from greater visibility into cash, payments, risk and working capital.

CFOs have a tough balancing act – trying to pursue strategic growth initiatives while minding the right level of risk. And recent global events have exacerbated this challenge. The answer to solving this problem lies in Active Liquidity – an approach to treasury and finance that elevates the impact of liquidity to generate new market value, even in volatile markets.

Kyriba is excited to sponsor this eBook, in which seven treasury leaders lend their expertise to the concept of Active Liquidity and the key pieces that it encompasses – optimizing cash, payments and risk to generate business value.  Activating Liquidity puts organizations on a path to new value creation, enabling them to:

 • Expand the abilities of treasury and finance, using liquidity as a lever to build value
 • Extend visibility and controls to see, move, protect and grow cash
 • Transform data into intelligence and drive action to maximize enterprise value

This Mighty Guide aims to provide a holistic view and credible advice by exploring, comparing and contrasting a variety of viewpoints from top experts.  The insights given by these treasury executives will give a deep understanding of the benefits of Active Liquidity and how insight into global cash, liquidity and exposure can help execute treasury strategies more easily and efficiently.

Request and download free e-book:

Kyriba is a proud sponsor of this Mighty Guide.  Kyriba empowers CFOs and their teams to transform how they activate liquidity as a dynamic, real-time vehicle for growth and value creation, while also protecting against financial risk. Kyriba’s pioneering Active Liquidity Network connects internal applications for treasury, risk, payments and working capital, with vital external sources such as banks, ERPs, trading platforms, market data providers, and other financial institutions. Based on a secure, highly scalable SaaS platform that leverages artificial and business intelligence on an API-enabled architecture, Kyriba enables thousands of companies worldwide to maximize growth opportunities, protect against loss from fraud and financial risk, and reduce costs through advanced automation. Kyriba is headquartered in San Diego, with offices in The Netherlands, London, Paris, New York, Tokyo, Dubai and other major locations.

For more information, visit www.kyriba.com.

Do You Know Your Business’s Foreign Exchange Risks?

11-06-2020 | treasuryXL | XE |

Every business that deals with international currency has foreign exchange risk, but every organization will face a different set of issues and risk factors, depending on their operations.

The first step to building a strong FX risk management program and reducing your organization’s foreign exchange risk is knowing:

 • What your exposures are,
 • Where they come from, and
 • How they can impact your business.

Many businesses around the world drastically underestimate their foreign exchange risk level, and are unaware of many of their greatest exposures. In this next installment of our series on FX risk management for businesses, we want to take you through the steps of assessing and determining your business’s foreign exchange risks. From there, you’ll be primed to take the next step of formulating your risk management strategy.

Where does foreign exchange risk come from?

There are many ways currency market exposure and foreign exchange risk can present themselves to your organization.

Some of the most common causes of foreign exchange risk include:

 • Importing. Does your business import any products or materials from overseas? If fluctuations in the market cause the value of your country’s currency to drop, then your organization’s importing costs could see a drastic increase.
 • Exporting. On the other hand, if your business sells goods and services to other countries, think about what market volatility could do for your prices. If your country’s currency increases in value, your business might not be as competitive in your market.
 • Balance sheet risk. If your organization has any subsidiaries or entities overseas that take care of some day-to-day operations, the value of their operations could change when the currency exchange rates do.

These are just a few examples of common causes of foreign exchange risk. Your business’s specific foreign exchange risk exposures will depend on what you do in your day-to-day operations and how you handle international currencies.

How do you know if your business has foreign exchange risk?

Identifying potential sources of risk is the first step. Once you’ve examined how your business deals with international currencies and whether your operations have any risk factors, you’ll need to assess the size of the risk and its potential impact.

There are three areas you’ll want to focus on:

 • Potential volatility. The markets are constantly moving, but global exchange rates can only move so far. Consider what could realistically happen and how that would affect your business, in order to get a better idea of your true exposure.
 • Net impact. Volatility could have a negative effect on your business, but your business could also see an increase in revenue from certain market fluctuations. Don’t just consider one element of the risk: look at the bigger picture.
 • Time. How far ahead have you planned? And on the other hand, how far ahead can you realistically plan while still making accurate, useful assessments?

How can you combat foreign exchange risk?

If some of these questions are making you feel overwhelmed, don’t worry. You’re not the only one who feels this way. Many businesses of all sizes around the world have found that they don’t have the expertise, time, or resources to fully assess their currency risk exposure and create a comprehensive risk management strategy that can fully address their risk profile.

foreign exchange specialist can give your organization the expert guidance that it needs to create a plan to combat your foreign exchange risk and minimize the impact of market motion. At Xe, we’ve spent more than 25 years in the global currency markets. We understand foreign exchange risk, and we want to help you and your business do the same.

Over 13,000 businesses each year lean on us for expert guidance and support in assessing and combating foreign exchange risk. Are you ready to manage your risk Visit our Business page for more information about our offerings and to take the first steps in enhancing your organization’s foreign exchange risk management.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multibillion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

 

Source

What does experience in Treasury get you?

10-06-2020 | Niki van Zanten

In the wonderful world of Treasury there is an easy and digestible answer for most things, but to cover the full context requires general elaboration. In other words, there are always main points but fine-tuning is equally important and the devil is in the details.

Keeping this in mind, let’s get right into attempting to answer the headline question of this blog and unravel what experience can mean for you in financial risk management with the following points

 • The answer before the analysis
 • The right analysis and additional validation
 • Speed when needed and a reserved approach 
 • An actual opinion
 • Leadership in crisis
 • Holistic approach to Finance and ability to see what’s really going on

The answer before the analysis

At school you have the smart kids who have the answer for tough questions (lets say for conversation sake a math equation which looks like this 3(1-2x)=-9, where question is what x is*) and get there by taking the necessary steps** to come to the correct answer. This is what you are taught and it leads to the desired result. Then, there is a second group who shout out the right answer immediately but skipped all the steps involved. The teacher will disapprove of this behavior as it’s not how you are taught to handle a mathematical problem. Also not all kids can be taught to handle problems this way. If experience were to be molded into these group of kids, it would perhaps be one who can answer the question immediately and then explain this steps in retrospect. In financial markets this combination is very valuable as going for the process can be cumbersome and hard to explain, unless you see what will happen at the beginning.

The right analysis and the right questions

Imagine you walk into a wine shop and ask for a bottle of wine to combine with a mouth watering turbot with lobster Bearnaise sauce. The wine shop owner recommends a Montrachet**, asking no further question. You ask him, why this wine? He answers the following; because it is a thick buttery wine thus perfectly combining with the richness of Bearnaise. Also this happens to be an excellent year from an equally exceptional producer. You end up buying the bottle to return home and taste a thirteen in a dozen overpriced bottle of wine which does reasonable well with the food but has no element of surprise or the fascination one might expect.

A few question from the wine shop owner like, what kind of wine do you appreciate a lot and what do you like about it or how much is your budget would help you on the way. The best question from your side is potential, did you ever try it? If it turns out he didn’t try it and is still trying to sell it to you he has a close resemblance to a very typical sales person in the financial sector. In other words, experience enables people to ask the right question as well as create a value and advice instead of value add for the selling party only.

Speed when needed or a reserved approach

Typically, it is assumed that decision making in financial markets and Risk management requires speed. In most cases, this is correct, providing you understand of the exposure for which your are hedging as well as the derivative you are using. Put in a simple example, when hedging a 5 year INR loan, experience will tell you to do some extra due diligence on the accuracy of the underlying exposure for the simple reason that the consequences can be significant if things go wrong. Immediately, you will also realize a 5 year tenor on INR is either not liquid or the credit component is priced in at a hefty charge replacing your FX risk with an interest risk on the roll over. If you do not execute with speed, you could be exposed to the spot risk; if you execute to fast, you might hedge something not required or with a derivative which doesn’t do the job as intended. A seasoned advisor will be the best of both worlds.

An actual opinion

Experience creates a backbone as well as a level of comfort to believe what you are saying. Consequently, this boils down to the question; Why is someone trying to sell something to me? Because you need it or because they need you to make their PL? This goes into the discussion on whether an advisor has an intrinsic or extrinsic motivation. In my view, experience is not a guarantee on where motivation comes from, but it had a lot more time to positively develop. You will hear what you are better of hearing than what you want to hear. On top of that, the advise will be more holistic as it takes a while to get all the bits and pieces of treasury together, let alone how it fits across departments in a company.

Leadership in crisis 

Argentina 2018. Hefty devaluation on the currency as well as very steep and volatile interest rates combined with liquidity issues, not to forget the social and economic disaster hitting many citizens. Situations like this, attract senior management attention like Winnie the Pooh spotting a jar of honey. One might be inclined to leave the ”when to hedge or not” decision to senior management or have endless meetings discussing business mitigation. Each crisis has different triggers as well as solutions. A seasoned crisis manager does add direct value in not only identifying root cause of what’s going on, whether financial instruments actually provide relief or are a black hole of money and in putting together the right and moreover realistic guidance for the business. I am aware of the fact that people do not like hearing bad news, but not listening to it usually brings problems back on steroids. 

Holistic approach

This is a tough one. Most people will agree, the big picture is the best one to follow, but its very common across corporates to religiously hedge PL exposures. Even in cases where there are conflicts, like the cash flow at company level being different sign than the PL FX exposure, often a bogus hedge is implemented. A holistic approach and good target setting, helps you pick the strategy with the overall best results and experience.

Conclusion

These are just a few considerations on why experience can provide added value in (FX) risk management beyond the well know assumption that it provides a way to do more in less time and is a great way to also transfer knowledge down to the younger workforce.

Hope this gives some food for thought and many fruitful discussions.

 

* multiply by 3 giving 3-6X=—9 and then deducting 3 on each side reducing equation to -6X=-12 revealing the answer.

** Montrachet is one of the words most sought after white wines. Also happy to discuss wine but that’s a different beast and business proposition.

 

Niki van Zanten

FX specialist

 

How to Build a FX Risk Management Policy for Your Business

04-06-2020 | treasuryXL | XE |

If you’ve been keeping up with our blog over the past few weeks, then you should be all caught up on foreign exchange risk. You know that your organization likely has some degree of FX risk, that you should make it a priority to assess your risk level and exposures, and that foregoing FX risk management is one of the most costly mistakes your business could make.

This brings us to our next point: crafting a foreign exchange risk management policy. Having a policy in place is one of the most important steps your organization can take to address foreign exchange risk and volatility in the global currency markets. But if you don’t have a policy in place, or you don’t think your current policy addresses the full scope of your organization’s FX risk, it’s time for an upgrade.

Not sure what to do or where to start? Let us take you through the steps of developing your organization’s foreign exchange risk management policy.

Why do you need a foreign exchange risk management policy?

Here’s the simple answer. If your organization doesn’t have a policy in place to deal with foreign exchange risk, you’ll only be able to respond to situations after they’ve already happened. Instead of acting to reduce your FX risk exposure, you’ll only be able to react to damage that’s already been done.

The markets are constantly moving, and volatility can have a real impact on your business’s bottom line without any warning. Without an FX risk management plan, you’ll only be able to jump into action once the damage has been done, and some of your initial response time will likely be taken up by strategizing over how to properly respond. In that time, the impacts to your business could easily increase.

A comprehensive FX risk management plan will not only give your organization a plan to jump into action in the event that market volatility has an impact on your business, but will also include long-term, ongoing measures to manage currency risk in your business’s day-to-day operations, even in times of muted volatility. By taking steps to reduce your risk exposures now, you can minimize the effects of volatility in the future.

What should your policy cover?

There’s no singular answer to this question, because there’s no such thing as a one-size-fits-all foreign exchange risk management policy. Every policy is different, because an effective policy will address your organization’s FX risks, based on your day-to-day operations and exposures.

There are, however, a few basic elements that every policy should make a point to include.

 • How much foreign exchange risk your business can handle, and over what time periods.
 • The tools your company will use to mitigate said risks.
 • Who in the business is authorized to make decisions about FX risk.
 • A robust process to manage currency risk on an ongoing basis (rather than ad hoc reactions).
 • Long-term strategic planning decisions (as opposed to just day-by-day developments).
 • Measures and action items that can be shared with a group of people, so FX risk management does not fall solely on one key person.

Once the policy has been created, it’s also important that you have a process in place to share it with the company at large, in order for the company to be able to apply risk reduction measures at all times (even if a key decision-maker is out sick or leaves the company).

How often should you update your policy?

At the very least, you should revisit your FX risk management plans once a year. But it might not be a bad idea to reassess more frequently, particularly if your business undergoes changes that could impact its foreign exchange risk.

The following changes would be good opportunities to readjust your FX risk management strategy:

 • An increase or decrease in exposure to particular overseas markets
 • Exposure to new overseas markets or currencies
 • Changes in the outlook for relevant currency markets.

How to get started

If you aren’t sure how to create or develop a risk management policy, we encourage you to discuss this with a foreign exchange specialist. A knowledgeable specialist can assess your FX risk, discuss your options, and help you to formulate the risk management policy that your organization needs for its specific risk profile.

For over 25 years, Xe has been a knowledgeable authority in the global currency markets. They understand foreign exchange risk, they help over 13,000 businesses each year with their foreign exchange and risk management needs.

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multibillion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

 

Source

Live Demo: Ready for fraud prevention? – TIS shows you how!

| 29-05-2020 | TIS |

 

“Due to unforeseen circumstances this live demo session had to be cancelled. We will inform you once registration for the next session is open”.

 

Live Demo: Ready for fraud prevention? – TIS shows you how!

Friday June 5, 2020 from 2.00 pm to 2.30 pm CEST | 30-minute demo |

See different fraud scenarios in the TIS fraud case study and learn how TIS can help you preventing such cases. They will present different TIS functionalities and will take your high level questions at the end of the session.

 • Free of charge and no further obligations
 • No need for any demo account setup on your system
 • They will show directly how it works
 • On every Friday at 14:00 CET

Date, time and registration

Date: 5 June, 2020

Start: 2:00-2:30 PM CEST

 

 

 

treasuryXL announces partnership with SpendLab Recovery

| 28-5-2020 | treasuryXL | SpendLab Recovery |

VENLO, The Netherlands, May 28, 2020 – treasuryXL, the independent community platform for everyone who is active in the world of treasury, and SpendLab Recovery, the Dutch market leader in spend justification that is currently in the process of expanding internationally, today announced the signature of a premium partnership.

As a marketplace, treasuryXL will offer SpendLab Recovery market commentary and insight to its audience. Offering a continuous flow of relevant treasury content, making treasury knowledge available, results in treasuryXL being the obvious go-to platform for its’ audience. SpendLab Recovery will have a prominent role in the Treasury Topic environment with coverage in Operational Risk, Liquidity, Treasury Software and Fraud & Cybersecurity.

SpendLab Recovery generates liquidity for clients by using their Accounts Payable Recovery Analyzer (APRA). APRA is a technology platform that combines over 400 algorithms, Big Data, AI, and machine learning, and audits all the raw Accounts Payable data in any ERP system to identify anomalies. Several examples of anomalies include but are not limited to: undue payments, double invoices, overpayments, and overpaid VAT. Over the past years, SpendLab has analysed over 321 million invoices and has recovered more than €200 million EUR for its clients.

treasuryXL and SpendLab Recovery strive for a fruitful partnership where its’ audience are top of mind making sure that (potential) clients are always up to date with the latest news and events in their field, benefit from a comprehensive range of innovative solutions, services and experts.

According to Iris Lopes, Managing Director at SpendLab “Nowadays, there is more and more demand for concrete and useful data, especially data that can be used to empower financial decision-makers. We as SpendLab focus specifically on the accounts payable of organisations and can contribute to generating liquidity, providing complete insights into accounts payable data, and reducing any related risk. Our goal of this partnership with treasuryXL is to share our profound accounts payable knowledge to the Treasury community and to gain a better understanding of the processes and difficulties that financial decision-makers have to deal with.”

“SpendLab Recovery is a great addition to our treasury community and offers unique services. In these COVID-19 times businesses have an even stronger focus on liquidity than before. SpendLab Recovery creates transparent insights in accounts payable. These can be the basis for recovering unjustified spendings and will create the control of future risks. Especially in times where treasurers are expected to connect their specialty with that of their colleagues, the solution of Spendlab enables very visible results of cooperation”. says Kendra Keydeniers, Community & Partner Manager at treasuryXL.

About treasuryXL

treasuryXL started in 2016 as a community platform for everyone who is active in the world of treasury. Their extensive and highly qualified network consists out of experienced and aspiring treasurers. treasuryXL keeps their network updated with daily news, events and the latest treasury vacancies.

treasuryXL brings the treasury function to a higher level, both for the inner circle: corporate treasurers, bankers & consultants, as well as others that might benefit: CFO’s, business owners, other people from the CFO Team and educators.

treasuryXL offers:

 • professionals the chance to publish their expertise, opinions, success stories, distribute these and stimulate dialogue.
 • a labour market platform by creating an overview of vacancies, events and treasury education.
 • a variety of consultancy services in collaboration with qualified treasurers.
 • a broad network of highly valued partners and experts.

About SpendLab Recovery

SpendLab Recovery is the Dutch market leader in spend justification. The company is a former spin-off from the Dutch government with a 98 year old heritage in procurement. It currently specialises in generating liquidity for clients by analysing -and identifying anomalies in accounts payable data.

In terms of certification, SpendLab is GPR compliant and is ISO-certified for Information Security Management (ISO/IEC 27001) and Quality Management (ISO 9001:2015).

By having insights in the accounts payable and being able to recover unjustified liquidity, treasurers will be able to identify and control (liquidity) risks in their vendor data.

For more information visit SpendLab.com

Why FX Risk Management is Crucial for Your Organization

28-05-2020 | treasuryXL | XE |

If your organization deals at all with international currencies, then it will have some degree of foreign exchange risk. Volatility in the currency markets and global events can lead to drastic changes in currency values from day to day, and these shifts can in turn have substantial business impacts.

Some organizations may not have the expertise and resources to formulate foreign exchange policies and risk management strategies, while other organizations might have measures in place that haven’t been updated to reflect their current risk profile. Or maybe a business is under the impression that their foreign exchange risk isn’t as serious as it is, and that other aspects of the business should be of higher priority.

Any organization that works with international currencies in any capacity will face foreign exchange risk, but there’s no one-size-fits all solution: your organization’s risks will be unique to your operation, and an effective risk management strategy will need to be tailored to address your risk profile.

Keep an eye on this blog: we’ll go into further detail about assessing your organization’s foreign exchange risks and developing your own plan in the coming weeks. Today, we wanted to start off the conversation with a look at some of your business’s potential foreign exchange risk factors.

Is your organization making these risk management mistakes?

Whether your business lacks a foreign exchange risk management plan altogether or you’re looking to enhance your existing procedures, it can be difficult to know where to begin.

Below are some of the most common—and costly—foreign exchange mistakes that businesses make. Take a moment to read through them, and consider where your organization falls.

 1. Not understanding your foreign exchange risk level. Do you know if your organization faces any foreign exchange risk? How much? What are your risk factors? What are the potential impacts to your business? Many businesses (particularly smaller ones) don’t know the answers to these questions. Without a proper, thorough risk assessment, your organization could be exposed to risks you haven’t even considered.
 2. Not having a foreign exchange risk management policy. After the risk assessment, the next step for your organization is crafting a comprehensive risk management policy that addresses your potential foreign exchange risk factors. Without a policy, your organization would only be able to react to problems after they’ve already happened and potentially caused damage.
 3. Focusing just on the rates, at the expense of other factors. Exchange rates are one of the most important aspects of foreign exchange, but they aren’t the only important thing. When assessing foreign exchange providers, don’t just look at the rates they offer. Look at the other services they offer and whether they can benefit your business. And be discerning: if something sounds too good to be true, it’s possible that it is.
 4. Not taking advantage of all of the risk management products available. As we said above, every organization is different. A strategy or solution that works for one business might not be the best one for you. Take your time when speaking with foreign exchange providers and make an effort to discuss all of their product offerings.
 5. Getting overwhelmed by complex administration. If your organization is responsible for handling a high number of transactions, the day-to-day processes could be distracting from the bigger picture (and potentially, bigger issues). A foreign exchange provider can help your business to reassess your processes to better suit your business’s needs.
 6. Not having a handle on compliance. Strict regulatory compliance is absolutely necessary for any business that deals with foreign exchange. But from varying national requirements to potentially time-consuming processes, compliance can be difficult for businesses that don’t have the right expertise or resources, and can lead to regulatory delay.
 7. Poor internal communication. If your team members aren’t communicating well with one another, it will be very difficult for your business to make decisions that are best for the business as a whole, and could even lead to conflicting decisions being made by out-of-sync managers.
 8. Working with a foreign exchange provider stuck in rigid processes. Just working with a foreign exchange provider won’t guarantee good results for your business. You should work with a foreign exchange provider that understands your business’s needs and offers variety and flexibility in its solutions. A provider with limited, inflexible offerings may not be able to offer your business what it needs to reduce its risks.
 9. Not shopping around for the right foreign exchange provider. Continuing from our last point, we’d like to emphasize that the right foreign exchange provider will understand your needs and have the expertise and resources to help your business achieve its goals. Don’t settle for the first provider you meet with. Take some time to explore your options and find the one that is best-equipped to aid your business with its foreign exchange risk.

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multibillion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

 

Source