Posts

What is a forward exchange contract? (Dutch item)

| 21-10-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast.

Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract. U weet precies waar u aan toe bent. Het is één van de manieren om uw bedrijf te beschermen tegen een valuta- / wisselkoersrisico.

Als u internationaal handelt en u gaat een bedrag in een vreemde valuta ontvangen of betalen, dan kan dit  valutarisico’s met zich meebrengen. Doordat de valuta- / wisselkoersen veranderen kan uw resultaat worden beïnvloed. Dit kan positief maar ook negatief zijn. Een valutatermijncontract is een manier om dit risico beperken.

Een valutatermijncontract kan voor u dus interessant zijn als u nu al weet dat u in de toekomst een bedrag in vreemde valuta moet betalen of gaat ontvangen. Maar als de wisselkoers op de afgesproken datum gunstiger is dan op het moment dat u het termijncontract heeft afgesproken profiteert u daar niet van. Daar tegen over staat, dat als de koers veel slechter geworden is in de tussenliggende periode kost u dat ook geen geld.

U moet er wel zeker van zijn dat u het bedrag in de vreemde valuta moet betalen of ontvangen. U gaat immers een contract aan en u bent verplicht om de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta te kopen of verkopen op de afgesproken datum. Ook als uw internationale overeenkomst niet door gaat. Een valutatermijncontract is geen geschikt instrument als u nog in het offertestadium zit met de andere partij. Als de opdracht toch niet doorgaat,
kunt u het valutatermijncontract namelijk niet meer zonder kosten beëindigen. Tijdens een offerte periode kan een valuta optie een oplossing zijn.

Voordelen van een valutatermijncontract

Het afsluiten van een valutatermijncontract brengt een aantal voordelen met zich mee.

 • U bent beschermt tegen ongunstige koersontwikkelingen voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd.
 • U heeft duidelijkheid en zekerheid over de kosten of de opbrengsten in Euro’s.

Wat spreekt u af in een valutatermijncontract?

U sluit een overeenkomst met een andere partij, meestal uw bank of een valutabroker, waarin u afspreekt:

 • Welke valuta u wilt kopen en welke valuta u wilt verkopen.
 • De looptijd van de transactie. Dus per welke datum u de aan-/verkoop wilt doen. De datum heet in het contract de valutadatum.
 • De wisselkoers waarop u de transactie wilt afsluiten. De vastgelegde wisselkoers wordt de termijnkoers genoemd.

Wat kost het afsluiten van een valutatermijncontract?

ls u een valutatermijncontract afsluit hoeft u hiervoor geen kosten te betalen. De kosten zijn al verwerkt in de wisselkoers (marge) en er zijn verder geen andere kosten. Als u de zaak doet bij een valutabroker moet u nog een (meestal kleine) vergoeding betalen voor de betaling van de bedragen en misschien ook voor de ontvangsten op de rekening van de broker. Bij de bank gaat het op de vreemde valuta rekening en daar zijn verder geen kosten aan
verbonden. Voor de eventuele betaling moet u ook wel transactiekosten betalen maar deze vallen niet onder de kosten van het termijncontract.

Wat als u het valutatermijncontract toch tussentijds wilt beëindigen?

Het is tijdens de looptijd niet mogelijk om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Het is wel mogelijk om nog een valutatermijncontract af te sluiten, maar dan tegengesteld. In dit contract worden dezelfde bedragen en
valuta opgenomen, alleen tegen de huidige wisselkoers. In de nieuwe wisselkoers zijn dan weer de kosten (marge) voor de bank opgenomen. Op de afgesproken valutadatum worden dan beide valutatermijntransacties afgewikkeld op de rekening. Wat overblijft is het verschil in geld tussen de 2 koersen van de twee valutatermijncontracten. Er blijft dan dus een resultaat over. Dat kan voor- of nadelig zijn.

Wat gebeurt er als u de valuta later moet betalen of later ontvangt?

Als door omstandigheden de datum van betaling of ontvangst uit de originele overeenkomst verschuift, kunt u het valutatermijncontract verschuiven door gebruik te maken van een valutaswap. Wilt u hier mee over
weten, mail mij dan op erna.erkens@valuta-advies.nl.

Hoe werkt het in de praktijk: een voorbeeld van een valutatermijncontract

Er is een bedrijf Cool Fashion BV. Cool Fashion BV zit in het hogere segment van de herenmode. Cool Fashion BV laat voor het eerst een deel van de collectie produceren in China. De afspraken zijn gemaakt en kleding is over 6 maanden in de haven van Rotterdam. Het gaat om een levering van USD 250.000. Op het moment dat beide partijen akkoord zijn, is de EUR/USD koers 1.1250. De Chinese producent wil in USD betaald worden. Deze USD moeten worden
aangekocht door Cool Fashion BV. De betaling gaat in 2 keer. USD 125.000 na 3 maanden en USD 125.000 als de kleding in Rotterdam aankomt, dus over 6 maanden. Cool Fashion BV heeft als calculatiekoers aangehouden 1.1000 in de boekhouding.

Cool Fashion BV kan wachten met de aankoop van de USD tot de datum van de betaling. Dus over 3 maanden USD 125.000 kopen en over 6 maanden weer USD 125.000. De kans is heel groot dat de EUR/USD koers tussendoor flink beweegt. Deze koersbeweging kan van grote invloed zijn op de winst op dit deel van de collectie.

Cool Fashion BV kan er voor kiezen om op het moment van het akkoord tussen Cool Fashion BV en de producent uit China de USD op termijn aan te kopen. Dat kan door een valutatermijncontract af te sluiten.

Wat is een termijncontract?

Een termijncontract is een afspraak met bijvoorbeeld een bank, waarin Cool Fashion BV nu de afspraak maakt met hun bank om nu met een looptijd van 3 maanden de eerste USD 125.000 aan te kopen met een valutadatum 3
maanden verder.

Stel het is 1 juli, dan zal Cool Fashion BV USD 125.000 per 1 oktober aankopen. De USD worden dan op 1 oktober (als dit een werkdag is) op de USD rekening geboekt en de Euro’s worden ook op 1 oktober ten laste van de Euro rekening geboekt. Bij het afsluiten van een termijncontract is het noodzakelijk om een vreemde valuta rekening te hebben, in dit geval een USD rekening.  Er moeten ook een aantal documenten w orden getekend met de bank en er moet (interne) limietruimte voor zijn. Dit is een onderdeel van de kredietpositie de klant bij de bank heeft.

Stel de actuele koers van de EUR/USD is 1.1250. Dan is op dit moment de termijnkoers over 3 maanden 0.0021 hoger. Dus is de koers per oktober 2020: 1.1250 + 0.0021 = 1.1271.

Het verschil tussen 1.1250 en 1.1271 noemen we het agio.

Er is sprake van een agio als de termijnkoers hoger is dan de  actuele koers van vandaag. De oorzaak ligt in het renteverschil tussen de 2 valuta’s in het betreffende valutapaar. In dit geval is de Euro rente lager dan de USD rente. Dit verschil was 6 maanden geleden nog veel groter. Toen was het verschil tussen de USD rente en de Euro rente veel groter. De USD rente was toen veel hoger dan nu. De FED heeft sindsdien een aantal keer de rente verlaagd door onder andere de coronacrisis.

Cool Fashion BV kan ook de 2e USD 125.000 per 1 januari 2021 (6 maanden) aankopen met een termijncontract. De koers van vandaag is 1.1250 het agio voor 6 maanden is 0.0045 punten.

Dus dan is de termijnkoers 1.1250 + 0.0045 = 1.1295.

Dit is als u koper bent van USD en dus verkoper van de EUR een voordeel. Als u verkoper bent van de USD en koper van de EUR, dan is dat voor u een nadeel. De aankoop van de Euro’s wordt duurder.

Het misverstand over termijnkoersen

Dagelijks heb ik contact met medewerkers van bedrijven, die internationaal handelen. Een bedrijf, wat internationaal handelt en een valutarisico heeft, krijgt vaak te maken met de termijncontracten. In een termijncontract staat de termijnkoers.

Een veelvoorkomend misverstand is, dat mensen denken dat als de termijnkoers hoger is dan de huidige koers, dit komt doordat de verwachting is dat de koers zal gaan stijgen. Dit is een misverstand.

De hoogte van de termijnkoers is niet afhankelijk van de verwachting van de koers, maar van het verschil van de rentestanden van de 2 muntsoorten in de valutakoers over de periode van het termijncontract.  De termijnkoers is afhankelijk van het renteverschil tussen de 2 valuta van het valutapaar. We nemen als voorbeeld de
EUR/USD koers. De EUR rente is lager dan de USD rente. Dat zorgt ervoor dat de EUR/USD koers op termijn hoger is dan de koers van vandaag. Dat betekent dat als u koper bent van USD en verkoper van EUR de USD op termijn goedkoper wordt.

Hieronder vindt u wat dit op 3, 6 en 12 maanden voor u uitmaakt.

We gaan van een actuele EUR/USD koers uit van 1.1250

Wanneer u EUR/USD verkoopt en dus USD koopt op 3 maanden is de koers 1.1271
Dat is over USD 1.000.000 EUR 1.656.17 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD en dus USD koopt op 6 maanden is de koers 1.1295
Dat is over USD 1.000.000 EUR 3.541.39 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD  en dus USD koopt op 12 maanden is de koers 1.1345
Dat is over USD 1.000.000 EUR 7.443.32 meer opbrengst.

Dus als u koper bent van USD en verkoper van Euro’s werkt de termijnkoers in uw voordeel. Als u verkoper bent van USD en dus koper van EUR werkt dit helaas in uw nadeel. Dit zegt overigens helemaal niets over het nut van het wel of niet aan- of verkopen op termijn. Het is wel iets om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de calculatiekoers die u berekend. Zeker als u verkoper bent van USD en koper van USD. Dan heeft u minder opbrengst in Euro’s.

Een valutatermijncontract is een complex financieel product. Laat u daarom altijd goed informeren door een financieel expert voordat u een valutatermijncontract afsluit.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

Improving Internal Communication to Lower FX Risk

20-08-2020 | treasuryXL | XE |

Poor internal communication can lead to businesses not making the right decisions for the business as a whole—and it can even increase foreign exchange risk.

Poor communication. It’s something that many of us have experienced in all facets of life. At best, poor communication will cause confusion and irritation. At worst, poor communication could progress to costly misunderstandings.

In the business world, internal communication is the key to a cohesive, productive organization. Unfortunately, many organizations around the world have little to no communication between teams. Sometimes this is a result of the organization being large or having recently undergone significant growth. It can also be the result of people believing that certain processes are only the responsibility of one department.

In reality, foreign exchange risk can affect the entire business, and poor internal communication is one of the most common mistakes that can increase a business’s exposure to FX risk. But what’s the solution?

How does poor communication add to foreign exchange risk?

When businesses operate in silos rather than as one collective unit, it’s very likely that they aren’t making decisions with the bigger picture in mind. Poor communication between units means that units are unlikely to have a clear picture of just how their particular operations
and currency market exposures factor into the company’s overall risk level and exposure.

If the poor communication is allowed to spread to decision-making, this could lead to businesses making autonomous decisions about transactions and risk management that aren’t consistent with the business as a whole, and could ultimately undermine other parts of the business. One example of this could be supply chain managers hedging out the risk of higher import prices without taking into account the sales department’s expected revenues from overseas.

Ultimately, your business’s FX goals should be to get the best possible rates for your international payments and minimize your risk exposure. Without effective communication, it will be very difficult—if not impossible—to accomplish this. So, how can you improve your organization’s communication?

How to improve your organization’s communication

There are two parts to this: you should prioritize internal communication, but also make a point to have strong communication with your FX provider. Internal communication, as we’ve discussed, will help your organization to make decisions that are best for the business as a whole, while communicating with your FX provider will help you to effectively resolve issues as they come up and prevent potential issues from arising.

Earlier in this series, we advised you to work with your FX provider to develop a comprehensive foreign exchange risk management policy. Having this policy can address communication issues in the following ways:

 • You and your team will better understand every aspect of your organization’s risk exposure.

 • You can then develop and implement processes to address said risk exposure on a holistic and company-wide basis.

 • You can establish protocols and procedures for how different units across the business should collaborate and communicate, in order to reduce the risk of issues arising as a result of miscommunication.

On one final note, it’s also important that you consider how you can communicate with your FX provider—not just on a day-to-day basis, but in the event that an unexpected issue arises or you need additional assistance with something. When searching for the right provider, take this into account.

Consider:

 • Do they offer phone-based or web-based assistance that you can utilize during any hour of the day?

 • Will there be one person or team as your designated point of contact?

 • How will they provide you with the information you need to make proactive decisions?

These questions could help you to find the provider that’s the right fit for your operation and your currency needs.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

What is currency risk? (Dutch item)

| 18-08-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Heeft uw bedrijf te maken met de import of export van producten of diensten buiten de Eurozone dan krijgt u te maken met valutarisico’s.

Wat is een valutarisico?

Er zijn verschillende definities van valutarisico, waaronder de volgende:

Het risico dat de valutakoers van een vreemde valuta verandert, zodat een vordering of schuld die u heeft in die valuta ook in waarde veranderd. Dit kan zowel een voor- als een nadeel opleveren.

Een valutarisico is het risico dat de winst van de onderneming beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
De omvang van dit risico wordt bepaald door twee factoren:

Het bedrag in vreemde valuta waarvoor de onderneming bloot staat aan fluctuaties. We noemen dit ook wel het valuta exposure (= het bedrag in vreemde valuta).

De bewegelijkheid (volatiliteit) van de wisselkoersen van de valuta’s waarin de onderneming zaken doet, maar hierin zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Voorbeeld valutarisico

Er zijn verschillende situaties waarin er een valutarisico kan ontstaan. We geven alvast een voorbeeld.
Stel uw bedrijf levert producten aan een ander bedrijf in de Verenigde Staten voor USD 1000. Op het moment van levering is dit Euro 730 waard. De rekening wordt echter pas twee maanden later voldaan. Omdat de koers tussen de Amerikaans Dollar en de Euro op dat moment lager is dan bij het moment van levering is dezelfde USD 1000 op dat moment nog maar Euro 650 waard. Dit kan op grote schaal en bij grote bedragen flinke verliezen opleveren.

Manieren waarop een valutarisico kan ontstaan

Pre transactierisico
Als u als bedrijf een offerte uitbrengt of ontvangt in een andere valuta dan de Euro ontstaat er een valutarisico. Dit ontstaat doordat de wisselkoers op het moment van uitbrengen van de offerte hoger of lager kan zijn dan op het moment van acceptatie van de offerte. Hiermee kan de offerte voor uw bedrijf gunstig of juist minder gunstig uitvallen. Dit wordt een pre transactierisico genoemd.

Transactierisico
Op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd en omgezet naar een contract ontstaat er weer een nieuw valutarisico. Op het moment dat er over wordt gegaan naar een contract ontstaat er een betalingsverplichting of ontvangst in een andere valuta dan de Euro. Het moment waarop het contract wordt afgesloten is vaak niet gelijk aan het moment van betaling.
In de tijd tussen het afsluiten van het contract en de betaling beweegt de wisselkoers van de vreemde valuta en verandert de waarde van het te betalen of ontvangen bedrag. Het valutarisico wat dit met zich meebrengt wordt ook wel een Transactierisico genoemd.

Translatierisico
Als uw bedrijf deelnemingen of beleggingen in een land buiten de Eurozone heeft ontstaat er ook een valutarisico. Deze post op uw balans is altijd uitgedrukt in Euro’s. Bij koerswisselingen zal deze post dus stijgen of dalen en zo invloed uitoefenen op uw balans. Dit wordt een translatierisico genoemd.

Economisch risico
Een Economisch risico is het risico van wijzigingen in wisselkoersen op de concurrentiepositie en de winstgevendheid van het bedrijf.Een in Nederland producerende onderneming kan een economisch risico lopen als de producten bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gemaakt worden voor lagere productiekosten. Als de wisselkoers verandert waardoor de Dollar bijvoorbeeld goedkoper wordt, dalen de productiekosten in de Verenigde Staten. Hierdoor kan het bedrijf in de VS de producten tegen een lagere prijs aanbieden dan u als producent in Nederland.

Een Economisch risico is in het kort de mate waarin een valutarisico de concurrentiepositie beïnvloed.

Voorbeeld valutarisico

Het bedrijf Coolfashion importeert kleding uit China. China wil betaald worden in USD. Dat vinden Chinezen namelijk fijn. De factuur voor een collectie overhemden is USD 100.000. De offerte is gebaseerd op een koers van 1.1200. Dat betekent dat de USD 100.000 met de koers van 1.1200 in de boekhouding staat voor USD 100.000 / 1.1200 = EUR 89.285,71.

Maar dan komt het moment dat de factuur betaald moet worden. Bijvoorbeeld via Cash Against Documents (CAD). De koers op dat moment is dan EUR/USD 1.0800.

Coolfashion moet de Amerikaanse Dollars daadwerkelijk aankopen om de betaling in USD te doen. Op dat moment kosten die USD 100.000 ineens EUR 92.592,59 en is er een verlies van EUR 3.306,88.

Dat is natuurlijk heel vervelend en niet nodig.

Andersom als de koers gestegen is naar 1.1500 heeft Coolfashion een extra winst van EUR 2.329,19 (USD 100.000 / 1.1500 = EUR 86.956.52. EUR 89.285,71 – EUR 86.956.52 = EUR 2.329,19).

Maar het risico is veel te groot om de gok te wagen. Het geld moet verdiend worden met de kleding niet met de verandering van de koers.

Schat uw valutarisico in

Het is als Internationaal Handelend bedrijf verstandig om uw valutarisico’s goed in kaart te brengen om zo onnodige verliezen te beperken.

Als u deze goed in kaart hebt gebracht, kunt u hier passende oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Vreemde Valutarekening of Termijncontracten.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

Debunking Common Myths & Misconceptions About Online Money Transfer

13-08-2020 | treasuryXL | XE |

Online money transfer can be confusing. Luckily, we’re here to clear things up for you.

If you’ve never sent money online before, it can seem pretty confusing. You enter in your information from your home, on your computer or on your mobile phone, and your money somehow travels from your bank account to your friend’s on the other side of the world.

There’s quite a lot of information online about money transfer, but unfortunately, not all of it is accurate. Been doing your research, but not sure what to believe? Let us help you out. We’re going to share some of the most common misconceptions about online money transfer, and then let you know what’s really the case.

Myth #1: You should check the exchange rates and send money at a particular time of day.

We’ve discussed this concept before, but we think it bears repeating: the time of day you check the rates has absolutely no bearing on the rate that you’ll get. The global currency markets never sleep, and it’s likely that at any given time, something is happening that could affect the value of your chosen currencies.

There’s no objective “best time” to send a money transfer. That’s going to depend entirely on the values of your chosen currencies, and since those can change at any moment, it’s not going to be easy to determine when the rates will be in your favor. You can study the markets, but you can’t predict the future!

If you are interested in knowing the best time for your transfer, you can set up Rate Alerts for your currency pairs that will alert you when your target rate has been reached.

Myth #2: You’ll always get the same rate, so you don’t need to shop around.

On the other hand, some people think that checking the rates is little more than a formality. After all, global currency values are the same around the world, so wouldn’t the exchange rate always be the same?

You would think so, but that’s not quite the case. While the mid-market rate is the exact midpoint between a currency’s buy and sell rate (also commonly referred to as the “true rate” of exchange), not every provider offers you the mid-market rate. Many services (including banks and wire transfer providers) add margins onto their rates that will benefit them. And it’s not always made clear when you look at their rates. So before making a transfer, check our Currency Converter to see what the real rate of exchange is. You could be surprised!

Myth #3: Online money transfers aren’t as secure as bank and wire transfers.

We get it. You trust the bank to hold your money, so naturally you’re going to turn to your reliable local bank and think that they’re the most trustworthy organization to handle your money transfer.

Banks are absolutely trustworthy, but they aren’t always the best choice for handling money transfers. In addition to the unfavorable exchange rates that we already mentioned, service fees and limited working hours could lead to you paying more money for a slower money transfer.

Additionally, online money transfer providers are no less secure than the banks. At Xe, we have enterprise-grade security measures in place and adhere to regulatory standards in every country that we facilitate transfers for.

Myth #4: Money transfers are complicated and take a long time to execute and complete.

This can be broken down into two separate thoughts:

 1. The money transfer process is confusing, and it’ll take you ages to figure out how to send money.

 2. Once you’ve sent your money, it’ll take days or even weeks for your money to reach its destination.

Both false!

Signing up for an account is completely free and takes just a couple of minutes. Once you’re registered, you’re ready to start transferring, which can be initiated in just a couple of minutes online or on the phone. Want to make the process even easier? Take a look at this list of everything you’ll need to make a transfer, before you start the process.

Additionally, online money transfers travel pretty quickly. Because you’re not working within bank service hours, you can initiate a transfer any time of day, any day of the year, and your money will reach its destination quickly. At Xe, our transfers take within 1-4 business days, often arriving within 24 hours, sometimes even within minutes.

Myth #5: Money transfer is expensive.

You will need to provide the funds for your transfer. But when it comes to additional costs, online money transfer is no more expensive than a wire transfer or bank transfer—it’s often less expensive. Between the straightforward rates and lack of excessive fees, what you see is what you get when you make an online transfer.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

Are There Risks to Conducting International Business in USD? Part 2: Importer and Exporter Scenarios

06-08-2020 | treasuryXL | XE |

In the second part of our blog series on transacting international business in USD, we take a closer look on how it can impact importers and exporters.

American companies continue to turn to international trade as a preferred method for growing sales or controlling costs. According to 2019 World Trade Organization data, international trade comprised 25% of the United States’ GDP, split between $3.1 trillion worth of imports and $2.6 trillion in exports.

Despite one-quarter of the U.S.’s GDP coming from international business, many American companies continue to transact all their international business in USD.

Why is this?

One primary reason is that certain industries have USD-functional supply chains – such as aspects of energy, agriculture and aerospace – have USD functional supply chains. Transacting in a foreign currency could be introducing FX risk.

However numerous other global industries are not USD-functional, and many American companies still choose to transact in USD.

Industry surveys reveal that two of the most common reasons cited are either:

 • A lack of FX risk awareness at the company

 • A management decision to transact in USD as this is easiest for their business.

Unfortunately, these decisions often result in the unintended consequence of transferring FX risk.

Keep in mind all international cross-border transactions, when the two counterparties have different functional currencies, have FX risk, even if priced in USD. One party must bear the FX risk and when an American company requests to transact in USD, that company is transferring the FX risk to the counterparty.

The Real Cost of Transacting in USD

To quantify the “cost” of transacting in USD, we’ve considered two trade scenarios:

 • A U.S. importer transacting in USD with both a Chinese and European supplier

 • A U.S. exporter selling in USD to both Chinese and European customers

Looking at the 2-year EURUSD and USD-CNY charts below, the Chinese Yuan varied 12% against the USD and the EUR varied 10.2% versus the USD. This variance is the “cost” transferred to Chinese and European companies and it impacts both importers and exporters.

Chart illustrating the exchange rate from Euro to US Dollar from 24 July 2018 to 23 July 2020.Chart illustrating the change in exchange rate from Chinese Yuan to US Dollar from 24 July 2018 to 23 July 2020

A Deeper Dive into Importers

U.S. importers cite many reasons for choosing to transact their international business in USD. Each of these reasons has merit and may be appropriate for a company’s unique situation.

 • Industry standard: certain industries have USD-functional supply-chains.

 • Ease of doing so: “we’ve always done it this way”.

 • No other options: a lack of multi-currency accounting systems.

 • Supplier’s choice: the supplier says it wants USD.

 • First-time global trader: pricing in USD to focus on other trade risks.

Regardless of the reason, it does not alter the reality that:

 • Paying for imports in USD to a foreign supplier that is not USD-functional is transferring FX risk to the supplier, and

 • The supplier will need to be compensated for taking on the FX risk, most likely padding their USD price.

To illustrate the FX risk impact, the grid below shows the local currency impact of a USD payment to the Chinese and European suppliers.

Grids showing the local currency impact of a USD payment to Chinese and European suppliers

Did this FX risk impact the pricing the American importers received? 

Many importers report that their suppliers often change their USD prices—some say frequently—and almost always increase them. The most likely reason is FX. The supplier, converting the USD payable to local currency, is no longer receiving enough CNY or EUR to maintain their margins—thus, they ask for more USD. This most often happens when the USD weakens.

What Can a Company Do?

Many companies have adapted to this reality about FX risk even when paying in USD.

Some of the solutions we have seen in the marketplace include:

 • Companies asking for dual-currency invoices

 • Proactive companies paying suppliers in CNY or EUR, even if they are invoiced in USD

 • Companies asking for FX risk-sharing agreements

 • Companies embracing FX risk management and requesting local currency invoicing

A Deeper Dive into Exporters

Exporters also face the inherent FX risk in global trade as their end customers are most likely not USD-functional. Nonetheless, many U.S. companies still price their exports in USD. The most common reasons cited for this include:

 • Industry standard: i.e. USD-functional supply chain

 • No other options: accounting/ERP systems not multi-currency compatible

 • Convenience: ease of doing business to the American company’s staff

Again, regardless of the reason cited, it does not alter the reality that a company pricing its exports in USD is transferring the FX risk to the buyer. The buyer experiences the variability in the FX spot rates and will most likely:

 • Demand price discounts, or

 • Choose to buy from a competitor willing to price in their home currency

The grid below illustrates the FX risk impact transferred to the Chinese or European buyer over the last two years by the American exporter, as a result of pricing in USD.

Grids showing the FX risk impact transferred to the Chinese or European buyer over the last two years by the American exporter, as a result of pricing in USD

Has this FX risk impacted your sales or revenue forecasts?  

Many exporter sales staffs know that pricing in USD is often uncompetitive. Their biggest risk is a strengthening USD as this makes their product or service more expensive. An exporter’s sales management must weigh the costs versus benefits of transacting in USD. The risks are:

 • Uncompetitive pricing: a stronger dollar makes their product or service more expensive.

 • Payment delay risk: customers that don’t hedge may try to wait for the FX rate to improve.

 • Profit margin risk: sales teams may need to cut prices to close the sale.

 • Lost sales revenue: buyers may choose a similar product or service from competitor willing to price in local currency.

What Can a Company Do?

Many companies have recognized these market conditions and taken actions to adapt to their international customers’ needs. Strategies have included:

 • Offer pricing in local currency and take on management of FX risk

 • Offer hedging on behalf of suppliers that cannot

 • Offer risk-sharing pricing agreements

 • Open local sales offices to build stronger relationship

Wherever you are on this journey to transacting in foreign currencies, the Xe Corporate Team can be your partner and help your company manage its FX risk and international business.

Get in touch with an Xe expert and we’ll help you:

 • Analyze dual invoicing

 • Make and informed decision

 • Upskill your team and reap the benefits!

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

Are There Risks to Conducting International Business in USD? (Part 1 of 2)

30-07-2020 | treasuryXL | XE |

American corporations often transact their international business in USD because they believe it eliminates FX risk. Unfortunately, this is a false sentiment.

When it comes to international business, American companies have a global advantage. The U.S. dollar (USD) serves as the world’s reserve currency. This has created a global demand for dollars and led to certain industries (e.g., energy) being globally priced in USD. Because of the USD’s global status, many American companies transact all their international business in USD—but this may not always be the best move.

American corporations—particularly smaller and middle market companies—often elect to transact their international business in USD because they believe it eliminates foreign exchange (FX) risk. Unfortunately, this is a false sentiment.

Pricing transactions in USD does not eliminate FX risk. Instead, it merely transfers it to the trade partner, because the trade partner most likely operates under a different functional currency.

When to Price in USD

When deciding whether to transact in USD, a company needs to examine its business operating environment. There are instances when pricing international business in USD is a valid strategy for a U.S. company.

Two examples of this are:

 • Industry standard: certain industries have long-established USD-functional supply chains. Some examples of these industries include aspects of energy, agriculture and aerospace.

 • First-time global traders: new entrants to global trade have other risks to prioritize over currency risk (such as counterparty risk, quality of goods, shipping, payment, and more).

Why Do US Businesses Price in USD?

Even though a vast majority of industries are not globally USD-functional, many American companies still transact their international business in USD.

The most common reasons cited for this include:

 • Perceived FX risk avoidance

 • Ease with current process

 • Internal system incompatibility

This set of circumstances falls under managerial influence. A company that continues to transact global business in USD under these reasons has made a business decision that the ease of transacting in USD outweighs the potential benefits of transacting in local currency.

However, what these companies need to understand is that transacting their global business in USD can also come with hidden costs or risks.

The Cost of Pricing in USD

American companies transacting globally in USD may be exposing their business to potentially higher costs or reduced sales and margins.

Why?

Because their trading partner is most likely not USD functional, making the USD payable or receivable a foreign currency to that company. The foreign company will need to be compensated for absorbing the FX risk; to do so, they will likely “pad” prices to U.S. importers or demand price discounts from U.S. exporters.

Industry studies estimate the cost to U.S. businesses can range from 2%-10%. Importers face inflated pricing and payment delay risk. Exporters face uncompetitive pricing, reduced margins, possible payment delays or, worse, potential lost sales.

Management Taking Control

In a globally competitive marketplace, it is prudent for a company to question why it transacts its global business in USD. Is it industry standard? Or a lack of internal knowledge and inadequate systems?

As companies strive to grow revenues and reduce costs, it is possible that transacting business in USD is having a negative effect. Is the purchasing group overpaying for goods? Has the export sales team experience lost sales to competitors pricing in local currency?

At Xe, we work every day with companies doing international business. We understand the challenges companies face when transitioning to pricing their international business in foreign currency. Wherever your business is on this transition journey, the Xe Corporate Team can be your partner and help your company manage the FX risk component of international business. Visit our Business page for more information about our products and services.

To learn more about the costs to American companies for transacting in USD, understand how this impacts importers and exporters, and see some solutions other companies have tried, stay tuned for the Part 2 in this series.

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

My Currency Fundamentals for SMEs

| 24-12-2019 | by Pieter de Kiewit |

My Very Practical Currency Fundamentals for SMEs

In 2016 I informed you about my baby steps in dealing with foreign exchange exposure in a “baby steps article” on this platform. I was about to receive Euros from Switzerland and had to pay in GBP (British pounds) into the UK. Two things I learned about the fees of big banks if you transfer internationally into another currency:

 1. There is a transaction fee if you transfer money into another currency, in most cases a flat fee;
 2. The bank takes a percentage from the total amount to make GBP out of Euro.

My solution at the time was to open a GBP account to avoid both these costs. There is a monthly fee for this bank account and some simple math showed that was the way to go. Currently GBP is relatively strong and I do not expect any UK assignments shortly, so I have decided to close down the account. Time to dig in again. I have struggled with three major considerations.

Transferring GBP into Euro: struggling with the spread

If you go onto the internet to find out what the current exchange rate between two currencies is, you get a number like 1 GBP equals 1.20 Euro. So far so good. Banks and other financial services providers work with a so-called spread. They deserve a reward for their services so the price they pay for your GBP is lower than the price you pay them if  you buy a pound from them. The spread is the percentage over and under the number you will find on the internet.

I am not here to endorse any businesses but I can tell you that the percentages can differ substantially. One provider asked 0.7%, the second 0.3%. The second provider does not charge a transaction fee, the first one does. If the amounts are substantial and your margins are thin, this difference can be substantially!

The hassle

When I choose for the second provider, I have to open a new account, remember new passwords, hand in documentation and think about if I can trust them. In short: a hassle.

With my first provider I have relationship of decades. I decided to ask them if there would be a chance that they would lower their prices. As I am a small business owner, I do not have a contact person anymore. I sent three emails to three different mail addresses. The first was not answered, the second was answered with “I cannot help you” and upon mail number three I received a call. The service agent mentioned she could not help me but I should call a colleague at 3:30 pm and then I would be put in the waiting line. Call me old-fashioned but that is not how I want to work. So that is what I told her. I noticed she really wanted to help but at the end of the day I got the message that my transaction was not in the millions so I would not receive an answer and there was no price-lowering. Ok.

I am not a fan of bank bashing and think they do important work. And we do not want to pick up every recruitment assignment. It is not in our interest but also not in the interest of the potential client. I would have appreciated a better line of communication.

The Market

As you might have noticed, I do like my cost savings but let’s be practical. This year the conversion rate GBP – Euro has been at its’ lowest at 1.06 and at its’ highest at 1.20. So there is  a difference of 0.14. The difference in the conversion rate has been 0.4%. I now chose to invest time in how to do the conversion and with which provider. Market study, good timing and luck are much better ways to optimize your returns.

Final remarks

If you, as an entrepreneur, have to deal with foreign exchange rates it is good to know how the cost structures of banks are. Also it is good to know there are alternative service providers like XE, Ebury, NBWM and Global Reach Group. If your time is limited and the number of transactions low, dig in once and decide what works for you. If you have regular and/or substantial transactions, it makes sense to keep the topic on the agenda. In that case it might be useful to gather further information and consider risk mitigating strategies and learn more about hedging, derivatives, spots, forwards, et cetera. If you want to, I can open my network for you.

Good luck and I would like to read about your experiences,

 

 

Pieter de Kiewit
Owner Treasurer Search

 

De invloed van valutarisico’s is groter dan gedacht

| 10-09-2019 | Erna Erkens | treasuryXL |

“Valutarisico krijgt te weinig aandacht in de AGF-sector en dat is heel zorgelijk,” zegt Erna Erkens van Erna Erkens Valuta Advies. Juist in de AGF-sector wordt heel veel zaken gedaan buiten de Euro zone, bijvoorbeeld in Engelse Ponden of Amerikaanse Dollars. “Als je weet dat 1 cent koersbeweging in EUR/USD over USD 1 miljoen al bijna 8.000 Euro kost, dan moet je wat dat betreft heel goed op je winkeltje passen. Een koersbeweging van 1 cent in EUR/GBP over 1 miljoen GBP kost zelfs bijna 14.000 Euro.”

Erna constateert dat in de AGF-sector de kennis over valutarisico niet in overeenstemming is met de invloed die dit valutarisico op het resultaat van bedrijven kan hebben. Soms is er een gebrek aan kennis en wordt valutarisico zelfs een beetje eng gevonden. “Daardoor komt het onderaan de stapel te liggen, terwijl de invloed die het heeft op de bedrijven heel groot is.”

Zij geeft aan dat bij grote transacties kleine koersverschillen al gauw duizenden Euro’s kunnen kosten. “Het is echt zonde als dit onderwerp niet de aandacht krijgt die het verdient.” Erna draagt bij aan de bewustwording rond dit onderwerp met haar dagelijkse nieuwsbrief en de trainingen en workshops die zij geeft op dit gebied.

Marges
Specifiek in de AGF-wereld signaleert Erna dat er door te hoge marges vaak te veel voor valuta’s wordt betaald. Zij brengt de betaalde marges in beeld en kijkt of deze nog wel bij de huidige marktomstandigheden passen. “Als je bij een transactie van 1 miljoen USD 20 punten van de marge kunt halen, kun je 1.600 Euro besparen. Zeker bij AGF bedrijven waar de marges toch al heel klein zijn, is dit belangrijk.”

Afdekken
Ook observeert Erna dat nog heel vaak betalingen in andere valuta gewoon op de Euro-rekening binnenkomen of ten laste van de Euro-rekening worden betaald. “Je hebt dan geen enkele invloed op de koers.” Beter is om als er vaste contracten, bijvoorbeeld voor een jaar, zijn afgesloten deze te aan te kopen of te verkopen met een termijncontract. Dit maakt het mogelijk om nu – op het moment van de offerte of contract – de koers vast te leggen voor een datum in de toekomst. “Als bijvoorbeeld de Ponden een gunstige koers hebben ten opzichte van waarmee je hebt gerekend bij het afsluiten van je contract, kun je beter nu die Ponden al verkopen. Dan ben je valuta risico kwijt.”

Vaak wordt AGF ook geleverd zonder vast contract waardoor er vooraf geen inzicht is in wanneer de vreemde valuta betaling komt. Als er een verschil is in de datum dat het termijncontract wordt afgerekend en de echte geldstroom, kan een valuta swap dit probleem oplossen. “Daarin kun je de cash-flow regelen zodat het niet meer zoveel uitmaakt wanneer je klant betaalt. Een onzeker betalingstijdstip mag nooit de reden zijn dat een valuta risico niet wordt ingedekt.”

Brexit
Ten aanzien van de naderende Brexit geeft Erna aan dat het belangrijk is voor bedrijven om zich te realiseren dat dit invloed kan hebben op het koersverloop van het Pond en na te gaan wat voor impact dat kan hebben op het bedrijf en of men dit risico wil verzekeren. Dit kan worden afgedekt met een valutaverzekering maar Erna merkt op dat vanwege de geringe marges in de AGF-sector heel vaak de afweging wordt gemaakt om dit risico niet te verzekeren. Zij verwacht dat ongeacht hoe Brexit eruit gaat zien handelsland Nederland en handelsland Engeland elkaar uiteindelijk zullen vinden in die handel. “De vraag is alleen of je als bedrijf die periode kunt overbruggen vooral omdat in de AGF-handel de marges flinterdun zijn.”

Naar verwachting zal een eventuele koersdaling van het Pond omdat het VK de EU verlaat zonder overeenkomst leiden tot handelsbelemmeringen. “Het wordt moeilijker om als het Pond minder waard wordt producten in Euro’s af te zetten omdat dit veel duurder wordt.” Uiteindelijk verwacht Erna niet dat het VK de EU verlaat zonder deal omdat de belangen te groot zijn.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

 

The strength of the EUR or the weakness of the USD

| 07-02-2018 | treasuryXL |

There has been a significant rise in the value of the EUR in the last year compared to the USD. From a low of USD 1.05 around the end of February 2017, the EUR has climbed up to USD 1.25 – representing an increase of around 20 per cent. Analysts are talking about the price rising above USD 1.30 later this year. All very good from the EUR side, but what is causing the EUR to appear so strong and the USD so weak?

It is fairly well known that the Fed could be looking to increase interest rates in 2018 – consensus is for 3 small rises throughout 2018. As EUR interest rates are negative, initially one would expect a large movement out of EUR and into USD. But it looks as if the economies are aligned in the same way and any rise in USD rates could later be followed by a rise in EUR rates.

A lot will depend on the announcements by the ECB to taper off its QE programme. Long term EUR yields are rising in possible anticipation, but are still far behind USD yields. There is a 2 per cent yield pickup in 10 year USD treasuries over Germany who act as the benchmark for the EUR.

The posturing of the US administration and the words of President Trump appear to be having a negative impact on the value of the USD. Statements from Washington about a weaker USD being good for the US trade have impacted on the market. Trump has been very critical about trade relationships with other countries. The words being uttered by the administration are certainly having a reaction on the markets.

The Dow Jones saw a sell off on Friday – it lost more than 650 points. The job report that was published showed that the US had added 200,000 jobs in January but, despite this good news, fear is growing that this will put upward pressure on inflation, leading to further rises in treasury bond yields.

However, there are potential hazards in the future for the EUR. General elections in Italy are due to take place on the 4th March 2018. Current sentiment within Italy shows a growing negative appreciation of the EU. The trials and tribulations concerning Brexit could also seriously undermine the strength of the EUR.

Whilst it appears that the USD is weak at present, any adverse news from with the EU could lead to a swift reversal in fortunes. The underlying sentiment would imply a weaker dollar, but fundamental changes in economic policy on both sides of the Atlantic could lead to rapid changes in sentiment.

 

If you want more information please feel free to contact us via email info@treasuryxl.com

Foreign currency hedging, a protection of cash flow

| 25-10-2017 | Rob Beemster |

Currency volatility is a well-known uncertain component of international business. In the pre-euro era one could suffer severely by currency movements of its European neighbours. Corporations, dealing within euro countries, have diminished the currency exposure.

A historical overview of the euro versus the us dollar

Looking back over the last 60 years, we can see that from 1958 till early 1970s there was  stability due to the Bretton Woods golden standard. At the end of this, the Vietnam War made it impossible to keep the dollar relation to gold. Early 1980s, the Reagan administration introduced a new economic policy; Reaganomics. Lower taxes and high governmental expenditure. This created a huge mess in America’s monetary situation. Interest rates went to enormous heights, the dollar climbed to unknown levels against the yen and European currencies. American exporters could not sell their products due to this high dollar.

Why the attention to Reaganomics? Well, the Trump administration is a vigorous trailer of the Reagan policy. Lower taxes might be introduced soon and Mr Trump also wants to invest heavily in infrastructure. Obvious, some similarities with Reagan. The new helm of the Federal Reserve Board will soon be appointed. When the board will have more hawks than doves, interest rates might raise sooner than expected. This might have consequences for the dollar and we may see here a reflection of the early 1980s.

 Trump and the us dollar

It is known that President Trump regularly protests to so-called currency manipulators like China and Germany. Their trade policies are in his view unacceptable. Due to this view of Trump on currencies, it will be questionable whether he would tolerate a higher dollar at all. The highly unpredictable Trump policy makes it impossible to judge in what direction the dollar will manoeuvre.

 The highly volatile euro/us dollar

The dollar has fluctuated severely since the euro introduction in 1999. ECB’s first President, Mr Duisenberg was facing tough times as the euro went from its introduction level of 1.17 to the low of 0.8350 a couple of years later. His world trip to recommend the euro as world reserve currency  has realized a demand from authorities to stock euro’s in their currency reserve system. The aggressive build-up of FX reserves by Asian monetary authorities has helped to revitalize the euro. Duisenberg made it happen that the currency went up from low 0.80s to almost 1.60 against us dollar in a couple of years. This occurred not so long ago!

 Two examples of neglected currency risk

1, many corporations have changed its landscape to the global market. A lot of exporters are billing their products in euros. A currency risk is obvious when these companies focus on one target area. Clients may find the products too expensive when euro is rising. So one runs indirectly a currency risk. Many countries have linked their currency to the dollar, so a change in the euro/us dollar may have consequence on your sales.

2, trading with China and agreeing to do the transfer in dollars, does not really mean that the risk exposure is in dollars. The transfer risk is in dollars, but the real currency risk is in yuan. Say, the European importer buys goods from China and both have agreed to do the payments in dollars. The Chinese counterparty will adjust the price of the goods when yuan moves against the dollar. The European corporation should install an us dollar/yuan currency risk hedging policy.

Don’t underestimate the course of currencies

Being an active international corporation is not easy, many components are changing markets constantly. Internet makes markets more transparent then ever thought, automation changes the landscape, consumer behaviour is sometimes not logical and newcomers/interrupters create new markets. Within this one has to deal with currency volatility. But this is a component one can conduct. Foreign currency strategy is essential for any internationally active corporation. Currency volatility cannot be underestimated and needs control.

Barcelona valuta experts can help you to create a decent foreign currency strategy. Call us on +31.654981315 or mail us via info@barcelonafx.nl for more information.

 

Rob Beemster

Owner of Barcelona valuta experts BV