The difference between the price of petrol at the gas station and the price of oil in the market (Dutch Item)

06-01-2021 | Erna Erkens | treasuryXL |

 

Weet u waarom er een verschil zit in de benzineprijs aan de pomp en de olieprijs in de markt? Hoe staan die met elkaar in verhouding?

 

  1. Hierboven de opbouw van de benzine-, diesel- en LPG prijzen en hun samenstelling.
    Dit zijn adviesprijzen. Die betaal je eigenlijk alleen langs de grote weg.Hieruit blijkt dat de inkoop van de diverse onderdelen maar een beperkt deel uitmaakt van de prijs door de accijns en de BTW. Blijft bij mij toch nog de vraag hangen waardoor prijsstijgingen altijd sneller te zien zijn aan de pomp dan prijsdalingen? Een totaal antwoord heb ik bij mijn zoektocht niet gevonden. Wel wat er nog meer van invloed is behalve de accijns en BTW toevoeging.
  2. Tussen de winning van de ruwe olie en de verkoop van de benzine aan de pomp zitten verschillende stadia van productie. Ruwe olie bestaat uit verschillende onderdelen met elk zijn eigen productie- en handelsstadia. Alle verschillende onderdelen zullen op hun eigen manier deze prijsverandering moeten verwerken en daar kan dus een verschil in tempo en prijs ontstaan.
  3. Benzine wordt in meer producten gebruikt dan alleen maar als brandstof in auto’s. Als de vraag groter wordt van bijv. de chemische industrie kan dit ook een opdrijvend effect hebben op de benzine aan de pomp. Groeiende vraag bij gelijk aanbod is hogere prijs! Dalende vraag bij gelijk aanbod is een dalende prijs. In die situatie zitten we op dit moment.
  4. De ingekochte olie wordt vaak gekocht op de termijnmarkt. Dit betekent nu een vaste prijs maar levering over een paar weken of paar maanden. Dus de benzine in de pomp vandaag is olie die al maanden geleden is aangekocht. Dus zit er ook tijd tussen de prijsaanpassing aan de pomp en de prijsstijging of daling van de actuele olieprijs. Op deze termijnmarkten wisselen partijen (scheepsladingen olie) soms wel 8 keer van eigenaar voordat er sprake is van daadwerkelijke aflevering van de olie. Dagelijks wordt gemiddeld 20 x de opgepompte hoeveelheid olie verhandeld.
  5. Er wordt voor de olieprijzen vaak gekeken naar WTI olie (voor de VS in mijn overzicht) en de Brent (voor Europa). Dit zijn eigenlijk vrij kleine olievelden en deze prijzen dienen als een benchmark (gemiddelde) voor de olie.De prijzen van de olie van andere velden kan best afwijken van deze benchmark. Soms zit er wel 10% verschil tussen. Dit hangt weer af van land / voor wie de olie is en of de olie makkelijk te delven is.
  6. De koers van de EUR/USD. Of een vat olie USD 30 kost met een koers van 1.15 = EUR 26.09 of USD 30 met een koers van 1.05 = EUR 28.57Dat maakt 9.5%  uit. Verder zijn er ook nog andere risico’s (transport, economisch, politiek) die afgedekt moeten of kunnen worden. Dit kan ook een onderdeel van de prijs zijn.
  7. Prijzen van benzinestations in de omgeving. Als je iets lager zit qua prijs en je verkoopt meer dan heb je toch een betere dag!
  8. Transportkosten. Het hangt ervan af waar de olie vandaan komt en waar hij naar toe moet!

Zo zie je maar dat de olieprijs wel belangrijk is voor onze benzineprijs, maar dat er nog heel veel dingen van invloed zijn op onze benzineprijs. En een stijging van de olieprijs wordt gek genoeg altijd sneller ingeprijsd, dan de daling. Maar die extra centen zijn dan voor de pomphouder en die verdienen er maar mondjesmaat aan. Er is toch iets geks aan de hand. In de vorige crisis was de olieprijs hoger dan nu maar de benzineprijs lager dan nu. Dat werd niet gecompenseerd door het koersverschil. Zo blijven er altijd bijzondere verschillen.
Erna Erkens
Owner at EEVA