Posts

#4 Having No Insight into the Variety of Products Available for your Company (Dutch item)

05-08-2021 | XE |

Many companies are not aware of the total range of possibilities for the management of Currency Risks. For example, they only buy the necessary currency at the current rate, spot rate, and think any other strategy currency speculation. Hedging in particular is often misunderstood and therefore rejected. currency hedging is not gambling how the currency markets might behave in the coming days and weeks development, but is intended to insure the company against the possibility of unfavorable developments.

“Valutahedging is niet gokken hoe de valutamarkten zich de komende dagen en weken zouden kunnen ontwikkelen, maar is bedoeld om het bedrijf te verzekeren tegen de mogelijkheid van ongunstige ontwikkelingen.”

Er zijn diverse valutahulpmiddelen die u kunt gebruiken om dat te doen, maar laten we termijncontracten eens als voorbeeld nemen. Met deze transacties spreekt u af om in de toekomst een bepaalde hoeveelheid valuta tegen een vaste prijs te kopen. Neem bijvoorbeeld een supermarktketen die over een maand €10.000 moet betalen aan buitenlandse leveranciers. Een termijncontract dat vandaag specificeert hoeveel pond de keten voor die €10.000 zal betalen, elimineert het risico dat het pond de komende weken in waarde daalt waardoor de supermarktketen meer zou moet betalen dan verwacht. Dat is geen valutaspeculatie of gokken hoe de markten zich gaan ontwikkelen, het is
een verzekeringspolis.

Achteraf kan natuurlijk blijken dat hedging niet nodig was geweest. Als in ons voorbeeld het pond niet daalt ten opzichte van de euro of misschien zelfs stijgt, kan de supermarktketen denken dat het onverstandig was om van tevoren een koers vast te leggen. Maar dan zouden ze hedging beschouwen als speculatie en niet als een verzekeringspolis. Zo heeft u er aan het eind van het jaar ook geen spijt van dat u een opstalverzekering hebt betaald terwijl uw huis niet is afgebrand. Dat wil niet zeggen dat hedging de juiste strategie is voor alle bedrijven. Sommige zullen van mening zijn dat hun valutarisico niet zo groot is dat het dit soort verzekering nodig heeft. Maar dan nog moet u er niet vanuit gaan dat uw valutaprovider niet meer kan doen om uw bedrijf te helpen met uw valutabehoeften.

Klik hier voor meer Info en Download WhitePaper


#3 Sole focus on Exchange Rates (Dutch item)

22-07-2021 | XE |

Companies that need a currency service, either for their daily transactions or for a more strategic planning for the future, will logically first go to the exchange rates offered. Why wouldn’t you choose the provider that offers the best possible rates for your money to begin with?

Het antwoord op die vraag is dat de koers weliswaar belangrijk is, maar niet de enige factor is die van invloed is op de blootstelling van uw bedrijf aan valutarisico’s. Bedrijven die alleen maar gefocust zijn op het volgen van de koersen, kunnen bovendien het grotere plaatje missen.
Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Met andere woorden: als u een uitstekende koers krijgt aangeboden door een provider, is er dan iets anders wat u niet krijgt? Dat kan het serviceniveau zijn dat uw bedrijf nodig heeft, of de juiste ondersteuning. Hoe snel reageert uw provider bijvoorbeeld als een betaling fout loopt?

“Bedrijven die alleen maar gefocust zijn op het volgen van de koersen, kunnen het grotere plaatje missen.”

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat koersvergelijkingen misleidend kunnen zijn. Valutamarkten zijn zo bewegelijk, dat u de koersen van een specifiek moment moet nemen om een correcte vergelijking te kunnen maken. Een provider die nu aantrekkelijk lijkt vergeleken met de koers die een van zijn concurrenten twee uur geleden bood, is misschien helemaal niet zo aantrekkelijk. Het is zeker zinvol om rond te kijken. Veel bedrijven accepteren de matige standaardservices van hun valutaprovider omdat ze nooit naar alternatieven hebben gekeken. Maar doe dat rondkijken op basis van waarde in plaats van prijs. Wat hebt u behalve concurrerende koersen nog meer nodig van uw valutaprovider? Zijn de aangeboden koersen open en transparant, zodat u altijd precies weet hoeveel u betaalt, na aftrek van kosten?

In de praktijk bieden valutaproviders een verscheidenheid aan meerwaarde. Misschien hebt u een online service nodig die is afgestemd op de specifieke eisen van uw bedrijf, met autorisatie van verschillende mensen voor verschillende soorten transacties. Misschien hebt u de snelst mogelijke service nodig zodat u langere betalingstermijnen hebt. Verder kunnen valutaproviders de valutamarkten voor u in de gaten houden. Als uw bedrijf zijn valutatransacties zo probeert te timen dat u de best mogelijke koers krijgt, ga dan op zoek naar een provider die koersmeldingen of marktorders biedt. Dan ontvangt u een melding wanneer de koers een bepaald niveau bereikt of wordt uw transactie automatisch verwerkt tegen die prijs.

 
 
 

Klik hier voor meer Info en Download WhitePaper#2 No Policy for Currency Risk Management (Dutch item)

08-07-2021 | XE |

Nadat een bedrijf zijn potentiële valutarisico in kaart heeft gebracht, is de volgende stap het opstellen van een plan om dit risico te beheren. Met name grotere bedrijven zouden een risicobeheerbeleid moeten overwegen waarin wordt beschreven hoe het bedrijf valutarisico’s aanpakt. Daardoor krijgt u een doorlopend raamwerk om volatiliteit te beheren, zodat u niet steeds op ad-hocbasis hoeft te reageren.

De aard en de details van uw beleid hangen af van de omvang van het risico dat uw bedrijf loopt. Een bedrijf met een omzet van €1 miljoen zal zich natuurlijk veel meer zorgen maken over een potentieel netto valutarisico van €200.000 dan een bedrijf met hetzelfde risico maar met een omzet van € 10 miljoen. De context is hier dus van belang.

“De aard en de details van uw beleid hangen af van de omvang van het risico dat uw bedrijf loopt.”

Niettemin moet elk risicobeheersingsbeleid enkele basisprincipes omvatten. Zo moet er beschreven worden hoeveel valutarisico het bedrijf bereid is te nemen en over welke periode. Verder moet er worden aangegeven welke hulpmiddelen het bedrijf wil gebruiken om deze risico’s te verminderen. En er moet vastgelegd worden wie in het bedrijf gemachtigd is om beslissingen te nemen.

Het doel moet zijn om een degelijke procedure te ontwikkelen om het valutarisico permanent te beheren, in een vorm die gedeeld kan worden met een groep mensen in plaats van alle verantwoordelijkheid bij een enkele persoon te leggen. Dit moet een collectief en algemeen begrepen beleid zijn dat het bedrijf te allen tijde kan toepassen en dat niet wordt losgelaten als een sleutelpersoon ontslag neemt of ziek is.

“Veel bedrijven weten niet dat ze te maken hebben met een valutarisico. Als u zich in die positie bevindt, is de kans groter dat de impact van de volatiliteit van de valutamarkt op uw bedrijf een nare schok zal zijn.”

 

Uw beleid voor valutarisicobeheer moet ook regelmatig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld ten minste eenmaal per jaar. Het is onvermijdelijk dat uw bedrijf in de loop van de tijd verandert en dat geldt ook voor het risico dat het loopt. Als u meer of minder zakendoet in bepaalde markten of als de vooruitzichten voor de valutamarkten veranderen, moet uw beleid daar op aangepast worden. Maar zorg ervoor dat u strategische planningsbeslissingen neemt en niet in de verleiding komt om tactisch te reageren op dagelijkse ontwikkelingen. Bedrijven die niet weten hoe ze risicobeheerbeleid moeten ontwikkelen of wat zo’n document moet bevatten, zouden hun opties moeten bespreken met een valutaspecialist.
Klik hier voor meer Info en Download WhitePaperCorporate Governance and Treasury | Embrace the Corporate Treasury Policy

| 18-02-2020 | François de Witte | treasuryXL |Corporate Governance

Corporate Governance is a mechanism through which boards and directors can direct, monitor and supervise the conduct and operation of the corporation and its management in a way that ensures appropriate levels of authority, accountability, stewardship, leadership, direction and control.

The ultimate responsibility for Treasury management within an organization lies with the board of directors. Due to the practicalities and technical aspects involved in corporate treasury, the board typically delegates the daily management of risk to responsible individuals in each department. In the case of financial risks, many of these are delegated to the treasurer.

Whilst, due to its specific activities, the corporate treasurer needs to take a lot of actions and decisions independently, it is important that he does this within a framework and Governance. Quite a lot of corporates have formalized this in a “Corporate Treasury Policy”.

Corporate Treasury Policy

The Corporate Treasury Policy is the mechanisms by which the board, or risk management committee (RMC), can delegate financial decisions in a controlled manner. This document should be a summary of all the principles approved by the Board or the Financial Committee of the Board as a mandate of the Board to the treasurer (the Treasury Mandate).

The Corporate Treasury Policy is a framework document, which covers the following areas:

Organization of the Treasury Function

In most of the companies, the Corporate Treasury Reports to the CFO. The CFO is usually himself a Member of the Executive Committee, which itself reports directly to the Board of Directors. (Treasurer – CFO – Treasury Committee – Audit Committee – Board):

A policy should set out clearly which decisions are delegated to the treasurer and when the treasurer should refer a decision back to the board or other person within the organization. Within several corporate, the Board of Directors have delegated the decision process to dedicated committee, like the Risk Committee, and the Liquidity and Funding Committee.

Treasury Control Framework (including the Code of Conduct)

Procedures and controls to manage the risk should be put in place to provide an overall framework for decision-making by the treasury team.

Ideally, this should also include a code of conduct. The Corporate Treasurer should act as a Corporate Custodian. In other words, he is Protector of the company’s assets, and should act according to a strict Code of Conduct and Ethics. There exist examples of codes developed by professional organizations such as IGTA, ATEB, AFTE, ACT and ATEL.

Liquidity and funding

The board should be informed about funding possibilities to put currency, maturity, cost and equity/debt character into a wider context. The board should decide on the strategy but can delegate fund raising decisions and actions to treasury. However, I recommend that Treasury asks the final board approval for strategic decisions (e.g. major syndicated loans, bond issues, etc.).

The board should have an overall view on the liquidity risk of the company. The Board should also define the financial policy, covering the gearing and maturity issues, fixed and variable interest rate obligations, dividend policy and covenants.

Banking Relationship

Banks chosen by the treasurer must be able to meet the needs of the organization, both domestically and internationally. I recommend that the Board approves annually criteria for selecting the banks with whom it will work.

Risk Management

The Treasurer must identify the various risks to which the company is exposed, quantify the impact, and should inform the Board thereof. He should estimate the size of these exposure risks and their impact on the he overall operations and financial performance of the company, and make recommendations in these areas

The board must approve the hedging policy, the company’s foreign exchange, interest rate and commodity risk management policy and its attitude to risk. It should define which part of the risks must be hedged and the hedging horizon. I recommend that the Treasurer submits at regular intervals to the Board the list of authorized instruments, the amount per instrument and their term

Investment Policy – Counterparty Credit Risk

The board should approve the treasury’s Investment policy including the choice of instruments, the list of counterparties used + the maximum amount/counterparty & maturity. It is recommended that the Board provides guidelines and limits per instrument.

It is recommended that the Board approves the guidelines for fixing counterparty limits, and maximum exposure per counterparty.

Authorized instruments and Arrangements – Authorized Approvers

The Treasurer should make sure that the board must understands and approve the strategies and instruments used and sets guidelines for the appropriate limits for their use. These guidelines need to ensure that treasury has not sacrificed long-term flexibility or

survival for short-term gain, especially in view of the volatile financial market’s situation.

Treasury Operational Risk

The treasurer should make the Board aware of the operational risks to which the company is exposed. He should provide recommendations in this area. Furthermore, the treasurer should also submit recommendations to the board on the treasury organization and the ways to reduce the operational risks.

Monitoring

A Corporate Treasury Policy has only sense, if there is a regular follow up and control framework; Hence procedures and controls to manage the risk should be put in place to provide an overall framework for decision-making by the treasury team.

It is also important to provide to the Board a regular update on the way the treasurer complies with the policy. The policy should also be regularly reviewed.

Treasury must alert the board to external changes and internal strategic developments, which may have long-term implications for the organization and make proposals for managing them.

The policy needs also to be reviewed at regular intervals each “Policy” in function of the market and of other internal or external developments. I recommend having treasury on the Board’s agenda on a quarterly basis.

Conclusion

Treasury is not an island in the company. It is closely linked to the corporate governance. Hence it is important to define the right framework.

I recommend to corporates to put in place a treasury policy validated by the Board of Directors and reviewed regularly. It is important to update the Board at regular intervals about strategic topics, such as strategic financing topics and risk management.

The treasurer has also an important educational role, as he must be able to make complex treasury topics understandable for the board members.

Hence there must be a good interaction between the treasurer, the CFO and the Board is key, where the Treasurer is the linking pin.

 

François de Witte
Founder & Senior Consultant at FDW Consult
Managing Director and CFO at SafeTrade Holding S.A.
treasuryXL ambassador