Posts

What is a forward exchange contract? (Dutch item)

| 21-10-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast.

Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract. U weet precies waar u aan toe bent. Het is één van de manieren om uw bedrijf te beschermen tegen een valuta- / wisselkoersrisico.

Als u internationaal handelt en u gaat een bedrag in een vreemde valuta ontvangen of betalen, dan kan dit  valutarisico’s met zich meebrengen. Doordat de valuta- / wisselkoersen veranderen kan uw resultaat worden beïnvloed. Dit kan positief maar ook negatief zijn. Een valutatermijncontract is een manier om dit risico beperken.

Een valutatermijncontract kan voor u dus interessant zijn als u nu al weet dat u in de toekomst een bedrag in vreemde valuta moet betalen of gaat ontvangen. Maar als de wisselkoers op de afgesproken datum gunstiger is dan op het moment dat u het termijncontract heeft afgesproken profiteert u daar niet van. Daar tegen over staat, dat als de koers veel slechter geworden is in de tussenliggende periode kost u dat ook geen geld.

U moet er wel zeker van zijn dat u het bedrag in de vreemde valuta moet betalen of ontvangen. U gaat immers een contract aan en u bent verplicht om de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta te kopen of verkopen op de afgesproken datum. Ook als uw internationale overeenkomst niet door gaat. Een valutatermijncontract is geen geschikt instrument als u nog in het offertestadium zit met de andere partij. Als de opdracht toch niet doorgaat,
kunt u het valutatermijncontract namelijk niet meer zonder kosten beëindigen. Tijdens een offerte periode kan een valuta optie een oplossing zijn.

Voordelen van een valutatermijncontract

Het afsluiten van een valutatermijncontract brengt een aantal voordelen met zich mee.

 • U bent beschermt tegen ongunstige koersontwikkelingen voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd.
 • U heeft duidelijkheid en zekerheid over de kosten of de opbrengsten in Euro’s.

Wat spreekt u af in een valutatermijncontract?

U sluit een overeenkomst met een andere partij, meestal uw bank of een valutabroker, waarin u afspreekt:

 • Welke valuta u wilt kopen en welke valuta u wilt verkopen.
 • De looptijd van de transactie. Dus per welke datum u de aan-/verkoop wilt doen. De datum heet in het contract de valutadatum.
 • De wisselkoers waarop u de transactie wilt afsluiten. De vastgelegde wisselkoers wordt de termijnkoers genoemd.

Wat kost het afsluiten van een valutatermijncontract?

ls u een valutatermijncontract afsluit hoeft u hiervoor geen kosten te betalen. De kosten zijn al verwerkt in de wisselkoers (marge) en er zijn verder geen andere kosten. Als u de zaak doet bij een valutabroker moet u nog een (meestal kleine) vergoeding betalen voor de betaling van de bedragen en misschien ook voor de ontvangsten op de rekening van de broker. Bij de bank gaat het op de vreemde valuta rekening en daar zijn verder geen kosten aan
verbonden. Voor de eventuele betaling moet u ook wel transactiekosten betalen maar deze vallen niet onder de kosten van het termijncontract.

Wat als u het valutatermijncontract toch tussentijds wilt beëindigen?

Het is tijdens de looptijd niet mogelijk om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Het is wel mogelijk om nog een valutatermijncontract af te sluiten, maar dan tegengesteld. In dit contract worden dezelfde bedragen en
valuta opgenomen, alleen tegen de huidige wisselkoers. In de nieuwe wisselkoers zijn dan weer de kosten (marge) voor de bank opgenomen. Op de afgesproken valutadatum worden dan beide valutatermijntransacties afgewikkeld op de rekening. Wat overblijft is het verschil in geld tussen de 2 koersen van de twee valutatermijncontracten. Er blijft dan dus een resultaat over. Dat kan voor- of nadelig zijn.

Wat gebeurt er als u de valuta later moet betalen of later ontvangt?

Als door omstandigheden de datum van betaling of ontvangst uit de originele overeenkomst verschuift, kunt u het valutatermijncontract verschuiven door gebruik te maken van een valutaswap. Wilt u hier mee over
weten, mail mij dan op erna.erkens@valuta-advies.nl.

Hoe werkt het in de praktijk: een voorbeeld van een valutatermijncontract

Er is een bedrijf Cool Fashion BV. Cool Fashion BV zit in het hogere segment van de herenmode. Cool Fashion BV laat voor het eerst een deel van de collectie produceren in China. De afspraken zijn gemaakt en kleding is over 6 maanden in de haven van Rotterdam. Het gaat om een levering van USD 250.000. Op het moment dat beide partijen akkoord zijn, is de EUR/USD koers 1.1250. De Chinese producent wil in USD betaald worden. Deze USD moeten worden
aangekocht door Cool Fashion BV. De betaling gaat in 2 keer. USD 125.000 na 3 maanden en USD 125.000 als de kleding in Rotterdam aankomt, dus over 6 maanden. Cool Fashion BV heeft als calculatiekoers aangehouden 1.1000 in de boekhouding.

Cool Fashion BV kan wachten met de aankoop van de USD tot de datum van de betaling. Dus over 3 maanden USD 125.000 kopen en over 6 maanden weer USD 125.000. De kans is heel groot dat de EUR/USD koers tussendoor flink beweegt. Deze koersbeweging kan van grote invloed zijn op de winst op dit deel van de collectie.

Cool Fashion BV kan er voor kiezen om op het moment van het akkoord tussen Cool Fashion BV en de producent uit China de USD op termijn aan te kopen. Dat kan door een valutatermijncontract af te sluiten.

Wat is een termijncontract?

Een termijncontract is een afspraak met bijvoorbeeld een bank, waarin Cool Fashion BV nu de afspraak maakt met hun bank om nu met een looptijd van 3 maanden de eerste USD 125.000 aan te kopen met een valutadatum 3
maanden verder.

Stel het is 1 juli, dan zal Cool Fashion BV USD 125.000 per 1 oktober aankopen. De USD worden dan op 1 oktober (als dit een werkdag is) op de USD rekening geboekt en de Euro’s worden ook op 1 oktober ten laste van de Euro rekening geboekt. Bij het afsluiten van een termijncontract is het noodzakelijk om een vreemde valuta rekening te hebben, in dit geval een USD rekening.  Er moeten ook een aantal documenten w orden getekend met de bank en er moet (interne) limietruimte voor zijn. Dit is een onderdeel van de kredietpositie de klant bij de bank heeft.

Stel de actuele koers van de EUR/USD is 1.1250. Dan is op dit moment de termijnkoers over 3 maanden 0.0021 hoger. Dus is de koers per oktober 2020: 1.1250 + 0.0021 = 1.1271.

Het verschil tussen 1.1250 en 1.1271 noemen we het agio.

Er is sprake van een agio als de termijnkoers hoger is dan de  actuele koers van vandaag. De oorzaak ligt in het renteverschil tussen de 2 valuta’s in het betreffende valutapaar. In dit geval is de Euro rente lager dan de USD rente. Dit verschil was 6 maanden geleden nog veel groter. Toen was het verschil tussen de USD rente en de Euro rente veel groter. De USD rente was toen veel hoger dan nu. De FED heeft sindsdien een aantal keer de rente verlaagd door onder andere de coronacrisis.

Cool Fashion BV kan ook de 2e USD 125.000 per 1 januari 2021 (6 maanden) aankopen met een termijncontract. De koers van vandaag is 1.1250 het agio voor 6 maanden is 0.0045 punten.

Dus dan is de termijnkoers 1.1250 + 0.0045 = 1.1295.

Dit is als u koper bent van USD en dus verkoper van de EUR een voordeel. Als u verkoper bent van de USD en koper van de EUR, dan is dat voor u een nadeel. De aankoop van de Euro’s wordt duurder.

Het misverstand over termijnkoersen

Dagelijks heb ik contact met medewerkers van bedrijven, die internationaal handelen. Een bedrijf, wat internationaal handelt en een valutarisico heeft, krijgt vaak te maken met de termijncontracten. In een termijncontract staat de termijnkoers.

Een veelvoorkomend misverstand is, dat mensen denken dat als de termijnkoers hoger is dan de huidige koers, dit komt doordat de verwachting is dat de koers zal gaan stijgen. Dit is een misverstand.

De hoogte van de termijnkoers is niet afhankelijk van de verwachting van de koers, maar van het verschil van de rentestanden van de 2 muntsoorten in de valutakoers over de periode van het termijncontract.  De termijnkoers is afhankelijk van het renteverschil tussen de 2 valuta van het valutapaar. We nemen als voorbeeld de
EUR/USD koers. De EUR rente is lager dan de USD rente. Dat zorgt ervoor dat de EUR/USD koers op termijn hoger is dan de koers van vandaag. Dat betekent dat als u koper bent van USD en verkoper van EUR de USD op termijn goedkoper wordt.

Hieronder vindt u wat dit op 3, 6 en 12 maanden voor u uitmaakt.

We gaan van een actuele EUR/USD koers uit van 1.1250

Wanneer u EUR/USD verkoopt en dus USD koopt op 3 maanden is de koers 1.1271
Dat is over USD 1.000.000 EUR 1.656.17 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD en dus USD koopt op 6 maanden is de koers 1.1295
Dat is over USD 1.000.000 EUR 3.541.39 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD  en dus USD koopt op 12 maanden is de koers 1.1345
Dat is over USD 1.000.000 EUR 7.443.32 meer opbrengst.

Dus als u koper bent van USD en verkoper van Euro’s werkt de termijnkoers in uw voordeel. Als u verkoper bent van USD en dus koper van EUR werkt dit helaas in uw nadeel. Dit zegt overigens helemaal niets over het nut van het wel of niet aan- of verkopen op termijn. Het is wel iets om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de calculatiekoers die u berekend. Zeker als u verkoper bent van USD en koper van USD. Dan heeft u minder opbrengst in Euro’s.

Een valutatermijncontract is een complex financieel product. Laat u daarom altijd goed informeren door een financieel expert voordat u een valutatermijncontract afsluit.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

What is currency risk? (Dutch item)

| 18-08-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Heeft uw bedrijf te maken met de import of export van producten of diensten buiten de Eurozone dan krijgt u te maken met valutarisico’s.

Wat is een valutarisico?

Er zijn verschillende definities van valutarisico, waaronder de volgende:

Het risico dat de valutakoers van een vreemde valuta verandert, zodat een vordering of schuld die u heeft in die valuta ook in waarde veranderd. Dit kan zowel een voor- als een nadeel opleveren.

Een valutarisico is het risico dat de winst van de onderneming beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
De omvang van dit risico wordt bepaald door twee factoren:

Het bedrag in vreemde valuta waarvoor de onderneming bloot staat aan fluctuaties. We noemen dit ook wel het valuta exposure (= het bedrag in vreemde valuta).

De bewegelijkheid (volatiliteit) van de wisselkoersen van de valuta’s waarin de onderneming zaken doet, maar hierin zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Voorbeeld valutarisico

Er zijn verschillende situaties waarin er een valutarisico kan ontstaan. We geven alvast een voorbeeld.
Stel uw bedrijf levert producten aan een ander bedrijf in de Verenigde Staten voor USD 1000. Op het moment van levering is dit Euro 730 waard. De rekening wordt echter pas twee maanden later voldaan. Omdat de koers tussen de Amerikaans Dollar en de Euro op dat moment lager is dan bij het moment van levering is dezelfde USD 1000 op dat moment nog maar Euro 650 waard. Dit kan op grote schaal en bij grote bedragen flinke verliezen opleveren.

Manieren waarop een valutarisico kan ontstaan

Pre transactierisico
Als u als bedrijf een offerte uitbrengt of ontvangt in een andere valuta dan de Euro ontstaat er een valutarisico. Dit ontstaat doordat de wisselkoers op het moment van uitbrengen van de offerte hoger of lager kan zijn dan op het moment van acceptatie van de offerte. Hiermee kan de offerte voor uw bedrijf gunstig of juist minder gunstig uitvallen. Dit wordt een pre transactierisico genoemd.

Transactierisico
Op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd en omgezet naar een contract ontstaat er weer een nieuw valutarisico. Op het moment dat er over wordt gegaan naar een contract ontstaat er een betalingsverplichting of ontvangst in een andere valuta dan de Euro. Het moment waarop het contract wordt afgesloten is vaak niet gelijk aan het moment van betaling.
In de tijd tussen het afsluiten van het contract en de betaling beweegt de wisselkoers van de vreemde valuta en verandert de waarde van het te betalen of ontvangen bedrag. Het valutarisico wat dit met zich meebrengt wordt ook wel een Transactierisico genoemd.

Translatierisico
Als uw bedrijf deelnemingen of beleggingen in een land buiten de Eurozone heeft ontstaat er ook een valutarisico. Deze post op uw balans is altijd uitgedrukt in Euro’s. Bij koerswisselingen zal deze post dus stijgen of dalen en zo invloed uitoefenen op uw balans. Dit wordt een translatierisico genoemd.

Economisch risico
Een Economisch risico is het risico van wijzigingen in wisselkoersen op de concurrentiepositie en de winstgevendheid van het bedrijf.Een in Nederland producerende onderneming kan een economisch risico lopen als de producten bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gemaakt worden voor lagere productiekosten. Als de wisselkoers verandert waardoor de Dollar bijvoorbeeld goedkoper wordt, dalen de productiekosten in de Verenigde Staten. Hierdoor kan het bedrijf in de VS de producten tegen een lagere prijs aanbieden dan u als producent in Nederland.

Een Economisch risico is in het kort de mate waarin een valutarisico de concurrentiepositie beïnvloed.

Voorbeeld valutarisico

Het bedrijf Coolfashion importeert kleding uit China. China wil betaald worden in USD. Dat vinden Chinezen namelijk fijn. De factuur voor een collectie overhemden is USD 100.000. De offerte is gebaseerd op een koers van 1.1200. Dat betekent dat de USD 100.000 met de koers van 1.1200 in de boekhouding staat voor USD 100.000 / 1.1200 = EUR 89.285,71.

Maar dan komt het moment dat de factuur betaald moet worden. Bijvoorbeeld via Cash Against Documents (CAD). De koers op dat moment is dan EUR/USD 1.0800.

Coolfashion moet de Amerikaanse Dollars daadwerkelijk aankopen om de betaling in USD te doen. Op dat moment kosten die USD 100.000 ineens EUR 92.592,59 en is er een verlies van EUR 3.306,88.

Dat is natuurlijk heel vervelend en niet nodig.

Andersom als de koers gestegen is naar 1.1500 heeft Coolfashion een extra winst van EUR 2.329,19 (USD 100.000 / 1.1500 = EUR 86.956.52. EUR 89.285,71 – EUR 86.956.52 = EUR 2.329,19).

Maar het risico is veel te groot om de gok te wagen. Het geld moet verdiend worden met de kleding niet met de verandering van de koers.

Schat uw valutarisico in

Het is als Internationaal Handelend bedrijf verstandig om uw valutarisico’s goed in kaart te brengen om zo onnodige verliezen te beperken.

Als u deze goed in kaart hebt gebracht, kunt u hier passende oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Vreemde Valutarekening of Termijncontracten.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

My Currency Fundamentals for SMEs

| 24-12-2019 | by Pieter de Kiewit |

My Very Practical Currency Fundamentals for SMEs

In 2016 I informed you about my baby steps in dealing with foreign exchange exposure in a “baby steps article” on this platform. I was about to receive Euros from Switzerland and had to pay in GBP (British pounds) into the UK. Two things I learned about the fees of big banks if you transfer internationally into another currency:

 1. There is a transaction fee if you transfer money into another currency, in most cases a flat fee;
 2. The bank takes a percentage from the total amount to make GBP out of Euro.

My solution at the time was to open a GBP account to avoid both these costs. There is a monthly fee for this bank account and some simple math showed that was the way to go. Currently GBP is relatively strong and I do not expect any UK assignments shortly, so I have decided to close down the account. Time to dig in again. I have struggled with three major considerations.

Transferring GBP into Euro: struggling with the spread

If you go onto the internet to find out what the current exchange rate between two currencies is, you get a number like 1 GBP equals 1.20 Euro. So far so good. Banks and other financial services providers work with a so-called spread. They deserve a reward for their services so the price they pay for your GBP is lower than the price you pay them if  you buy a pound from them. The spread is the percentage over and under the number you will find on the internet.

I am not here to endorse any businesses but I can tell you that the percentages can differ substantially. One provider asked 0.7%, the second 0.3%. The second provider does not charge a transaction fee, the first one does. If the amounts are substantial and your margins are thin, this difference can be substantially!

The hassle

When I choose for the second provider, I have to open a new account, remember new passwords, hand in documentation and think about if I can trust them. In short: a hassle.

With my first provider I have relationship of decades. I decided to ask them if there would be a chance that they would lower their prices. As I am a small business owner, I do not have a contact person anymore. I sent three emails to three different mail addresses. The first was not answered, the second was answered with “I cannot help you” and upon mail number three I received a call. The service agent mentioned she could not help me but I should call a colleague at 3:30 pm and then I would be put in the waiting line. Call me old-fashioned but that is not how I want to work. So that is what I told her. I noticed she really wanted to help but at the end of the day I got the message that my transaction was not in the millions so I would not receive an answer and there was no price-lowering. Ok.

I am not a fan of bank bashing and think they do important work. And we do not want to pick up every recruitment assignment. It is not in our interest but also not in the interest of the potential client. I would have appreciated a better line of communication.

The Market

As you might have noticed, I do like my cost savings but let’s be practical. This year the conversion rate GBP – Euro has been at its’ lowest at 1.06 and at its’ highest at 1.20. So there is  a difference of 0.14. The difference in the conversion rate has been 0.4%. I now chose to invest time in how to do the conversion and with which provider. Market study, good timing and luck are much better ways to optimize your returns.

Final remarks

If you, as an entrepreneur, have to deal with foreign exchange rates it is good to know how the cost structures of banks are. Also it is good to know there are alternative service providers like XE, Ebury, NBWM and Global Reach Group. If your time is limited and the number of transactions low, dig in once and decide what works for you. If you have regular and/or substantial transactions, it makes sense to keep the topic on the agenda. In that case it might be useful to gather further information and consider risk mitigating strategies and learn more about hedging, derivatives, spots, forwards, et cetera. If you want to, I can open my network for you.

Good luck and I would like to read about your experiences,

 

 

Pieter de Kiewit
Owner Treasurer Search

 

De invloed van valutarisico’s is groter dan gedacht

| 10-09-2019 | Erna Erkens | treasuryXL |

“Valutarisico krijgt te weinig aandacht in de AGF-sector en dat is heel zorgelijk,” zegt Erna Erkens van Erna Erkens Valuta Advies. Juist in de AGF-sector wordt heel veel zaken gedaan buiten de Euro zone, bijvoorbeeld in Engelse Ponden of Amerikaanse Dollars. “Als je weet dat 1 cent koersbeweging in EUR/USD over USD 1 miljoen al bijna 8.000 Euro kost, dan moet je wat dat betreft heel goed op je winkeltje passen. Een koersbeweging van 1 cent in EUR/GBP over 1 miljoen GBP kost zelfs bijna 14.000 Euro.”

Erna constateert dat in de AGF-sector de kennis over valutarisico niet in overeenstemming is met de invloed die dit valutarisico op het resultaat van bedrijven kan hebben. Soms is er een gebrek aan kennis en wordt valutarisico zelfs een beetje eng gevonden. “Daardoor komt het onderaan de stapel te liggen, terwijl de invloed die het heeft op de bedrijven heel groot is.”

Zij geeft aan dat bij grote transacties kleine koersverschillen al gauw duizenden Euro’s kunnen kosten. “Het is echt zonde als dit onderwerp niet de aandacht krijgt die het verdient.” Erna draagt bij aan de bewustwording rond dit onderwerp met haar dagelijkse nieuwsbrief en de trainingen en workshops die zij geeft op dit gebied.

Marges
Specifiek in de AGF-wereld signaleert Erna dat er door te hoge marges vaak te veel voor valuta’s wordt betaald. Zij brengt de betaalde marges in beeld en kijkt of deze nog wel bij de huidige marktomstandigheden passen. “Als je bij een transactie van 1 miljoen USD 20 punten van de marge kunt halen, kun je 1.600 Euro besparen. Zeker bij AGF bedrijven waar de marges toch al heel klein zijn, is dit belangrijk.”

Afdekken
Ook observeert Erna dat nog heel vaak betalingen in andere valuta gewoon op de Euro-rekening binnenkomen of ten laste van de Euro-rekening worden betaald. “Je hebt dan geen enkele invloed op de koers.” Beter is om als er vaste contracten, bijvoorbeeld voor een jaar, zijn afgesloten deze te aan te kopen of te verkopen met een termijncontract. Dit maakt het mogelijk om nu – op het moment van de offerte of contract – de koers vast te leggen voor een datum in de toekomst. “Als bijvoorbeeld de Ponden een gunstige koers hebben ten opzichte van waarmee je hebt gerekend bij het afsluiten van je contract, kun je beter nu die Ponden al verkopen. Dan ben je valuta risico kwijt.”

Vaak wordt AGF ook geleverd zonder vast contract waardoor er vooraf geen inzicht is in wanneer de vreemde valuta betaling komt. Als er een verschil is in de datum dat het termijncontract wordt afgerekend en de echte geldstroom, kan een valuta swap dit probleem oplossen. “Daarin kun je de cash-flow regelen zodat het niet meer zoveel uitmaakt wanneer je klant betaalt. Een onzeker betalingstijdstip mag nooit de reden zijn dat een valuta risico niet wordt ingedekt.”

Brexit
Ten aanzien van de naderende Brexit geeft Erna aan dat het belangrijk is voor bedrijven om zich te realiseren dat dit invloed kan hebben op het koersverloop van het Pond en na te gaan wat voor impact dat kan hebben op het bedrijf en of men dit risico wil verzekeren. Dit kan worden afgedekt met een valutaverzekering maar Erna merkt op dat vanwege de geringe marges in de AGF-sector heel vaak de afweging wordt gemaakt om dit risico niet te verzekeren. Zij verwacht dat ongeacht hoe Brexit eruit gaat zien handelsland Nederland en handelsland Engeland elkaar uiteindelijk zullen vinden in die handel. “De vraag is alleen of je als bedrijf die periode kunt overbruggen vooral omdat in de AGF-handel de marges flinterdun zijn.”

Naar verwachting zal een eventuele koersdaling van het Pond omdat het VK de EU verlaat zonder overeenkomst leiden tot handelsbelemmeringen. “Het wordt moeilijker om als het Pond minder waard wordt producten in Euro’s af te zetten omdat dit veel duurder wordt.” Uiteindelijk verwacht Erna niet dat het VK de EU verlaat zonder deal omdat de belangen te groot zijn.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

 

Rainy day funds and moral hazards

| 28-03-2018 | treasuryXL |

Christine Lagarde – the chief of the IMF – stated recently that the Eurozone countries should set up a “rainy day” fund that could be used to protect the countries in a time of economic turmoil. As the IMF is seen as the lender of last resort to the world, her words carry weight. Economies are subject to a cyclical motion – going from bad to good and then back down again. Her opinion is that closer integration is needed between the Eurozone countries to protect them from the inevitable downturn when it arrives.

Closer Integration

To achieve this target, it would require at least the following steps:

 • Closer banking union – more mergers
 • Unified capital market
 • Universal deposit protection scheme that is pan-european
 • Integration towards a common tax system

Her speech closely echoes that of her fellow countryman – President Macron. However, whilst receiving support from Mrs. Merkel when making his remarks, he also met with objections from other member states. Countries such as the Netherlands and Sweden voiced their objection to what they perceived as “far reaching” policies, whilst ignoring the fundamental problems and issues within the Eurozone. Their concerns are centred around the public perception of the Eurozone – there has been a growing tide of populist sentiment expressed at recent general elections, together with the continued fallout from the financial and sovereign debt crises that has impacted on the economic well being of the citizens.

Implementation of this policy – according to the IMF – would entail an annual contribution of about 0.30-0.35% of GDP per member state into a common fund. This fund would then pay out in the event of an economic downturn. Given the aforementioned level of disenchantment among citizens, it would not be easy to implement this policy within every member state. Furthermore, whilst pay outs would be conditional on member states meeting certain criteria, the Eurozone has shown in the past that their criteria has been ignored and no sanctions were enforced.

This common fund, whilst being ring fenced, could have an impact on the functioning of financial markets. Just knowing that there is a fund that needs to earn a return could led to distortions in money markets. Also, who decides when a member state can draw down from the fund – the EU, the ECB, majority decision of member states?

And then there is the potential problem of moral hazard. A country could pursue policies that are imprudent, safe in the knowledge that there was a communal fund to save them. Given the record of certain member states since even before the inception of the Euro to deceive, this is not a matter to be taken lightly. Even when countries have be found to have cheated they have always received the help that they need, regardless of all the stated criteria that are in place. Countries that are performing well will have to pay proportionally more into the fund than countries whose economies are not doing so well.

10 years since the start of the crisis and almost 20 years since the introduction of the Euro, we are no closer to a collective harmony than before.

[button url=”https://www.treasuryxl.com/contact/” text=”Contact us” size=”small” type=”primary” icon=”” external=”1″]

[separator type=”” size=”” icon=””]

 

Fiscal union and the Euro – a modern version of Helen and Cassandra?

| 28-02-2018 | treasuryXL |

There are many reasons for the creation of the Euro – mainly linked to memories of senior politicians who had experienced the Second World War, together with the fall of the Iron Curtain. Countries that trade together, share institutions, and a common currency, are less likely to declare war on each other seems to be the thinking. Furthermore, statesmen explained that economic and monetary union would lead to greater prosperity, increased employment opportunities for citizens and a higher standard of living. Cohesion, convergence, increased wealth and peace were certainly attractive points. So why, after 19 years, have the countries not achieved more convergence?

To truly obtain integration it was always evident that steps would have to be made towards fiscal union – monetary union was just the start. A fiscal system needs to be in place that ensures a form of stability – transferring funds from strong countries to weaker countries. Whilst the Euro has contributed to growth in trade between member states, and certainly citizens have been able to source and price goods and services without an exchange rate risk, it has fallen short on certain goals. Mobility within the labour market was never going to replicate that in America. The national boundaries might have gone, but the language and cultural borders are still present. Therefore, a shortage of labour in Poland, can never be met by an influx of Belgians and Spanish looking for work. Investment capital has certainly not moved as freely as anticipated – the idea that surplus funds from Northern Europe would flow freely to the South and allow them to strengthen their position in the marketplace has remained an idea.

As previously stated the expected convergence of different economies has not happened. In fact, it would appear that they have diverged. There is much information that can be found on the internet that explains how the countries in the South increased wages by a far greater factor than productivity after implementing the Euro. It appears that gaining wage parity with the Germans was more important than actually increasing productivity. These excess wages were invariably spent on well-designed, but expensive, German products resulting in trade deficits with the countries in the North.

Emmanuel Macron – the President of France – has vociferously stated that Europe has to be more politically integrated; have a common defence policy and armed forces; more regulation of business; and a transfer mechanism to transfer funds from rich to weaker countries – a fiscal union.

However, considering that the countries within the EU have actually diverged from each other on the basis of GDP, inflation, Government debt, unemployment etc. since the inception of the Euro, and even more so since the start of the financial crisis, there is an inherent danger in transferring funds.

The word transfer implies not only something going from A to B, but also from B to A. The disparity within the economies would mean that the transfer would only be going in one direction for a very long time in the foreseeable future. The political implication is profound – would people from countries that are considered rich accept a long term action that would see their wealth reallocated to weaker countries. Some supporters might say that this just a matter of semantics – however the consequences are far reaching and permanent.

Which brings us round to Cassandra – when recollecting stories from Greek mythology people have a good knowledge of the story of Helen of Troy. One of the minor characters, but a very important one, is Cassandra. She who received the gift of prophecy but was cursed never to be believed. She warned about the fall of Troy, the Greeks hiding with the Trojan horse and the war that would happen when Paris fell in love. No one listened to her. There are many politicians and economists who have previously tried to warn about the problems within the Eurozone. Some voiced their opinions even before the Euro existed – but their voices were also dismissed.

There have been more than 50 infringements by member states on the criteria of the Euro since its inception. No sanctions or punishment were ever handed out. To think that things will be different in the future is wishful thinking. In almost a decade since the financial crisis, there has been no structural solution to the inequalities within the Euro and their members. We are almost 10 years further and the differences are even greater and still not resolved. Further integration whilst not acknowledging and addressing the imbalances can only lead to further divergence.

If you want more information please feel free to contact us via email info@treasuryxl.com

 

The strength of the EUR or the weakness of the USD

| 07-02-2018 | treasuryXL |

There has been a significant rise in the value of the EUR in the last year compared to the USD. From a low of USD 1.05 around the end of February 2017, the EUR has climbed up to USD 1.25 – representing an increase of around 20 per cent. Analysts are talking about the price rising above USD 1.30 later this year. All very good from the EUR side, but what is causing the EUR to appear so strong and the USD so weak?

It is fairly well known that the Fed could be looking to increase interest rates in 2018 – consensus is for 3 small rises throughout 2018. As EUR interest rates are negative, initially one would expect a large movement out of EUR and into USD. But it looks as if the economies are aligned in the same way and any rise in USD rates could later be followed by a rise in EUR rates.

A lot will depend on the announcements by the ECB to taper off its QE programme. Long term EUR yields are rising in possible anticipation, but are still far behind USD yields. There is a 2 per cent yield pickup in 10 year USD treasuries over Germany who act as the benchmark for the EUR.

The posturing of the US administration and the words of President Trump appear to be having a negative impact on the value of the USD. Statements from Washington about a weaker USD being good for the US trade have impacted on the market. Trump has been very critical about trade relationships with other countries. The words being uttered by the administration are certainly having a reaction on the markets.

The Dow Jones saw a sell off on Friday – it lost more than 650 points. The job report that was published showed that the US had added 200,000 jobs in January but, despite this good news, fear is growing that this will put upward pressure on inflation, leading to further rises in treasury bond yields.

However, there are potential hazards in the future for the EUR. General elections in Italy are due to take place on the 4th March 2018. Current sentiment within Italy shows a growing negative appreciation of the EU. The trials and tribulations concerning Brexit could also seriously undermine the strength of the EUR.

Whilst it appears that the USD is weak at present, any adverse news from with the EU could lead to a swift reversal in fortunes. The underlying sentiment would imply a weaker dollar, but fundamental changes in economic policy on both sides of the Atlantic could lead to rapid changes in sentiment.

 

If you want more information please feel free to contact us via email info@treasuryxl.com

It’s India, you stupid

| 26-01-2018 | Rob Beemster |

In our daily business, we attend to corporations and institutions in their foreign activities.  We notice among our clients more and more attention and interest in India.  Several of our clients have invested in factories, what can be economically seen as Foreign Direct Investment in India. Others are increasing their sales and we also notice many newcomers who are firstly orientating on the country.

The policy of Prime Minister Modi is clearly opening the eyes of the international economic community. Indian corporates see chances of doing business abroad. These new economic partners built bridges to learn from each other, resulting in rising economic flows.

Many of our clients are active on the higher end of the agricultural value chain. They produce machines for vegetable processing, storage, cooling etc. India is known for its large waste of vegetable products; the government sees this as a big problem and it has to be eliminated. Collaboration of the Indians with institutions like the Worldbank and countries with decent knowledge in agriculture (like Holland ) are bound to find solutions to this waste issue. This “opening of doors” has resulted in the increase of Dutch corporate turnover with India.

And… there is a lot more to come. The spin-off from the agricultural segment to other segments can be enormous. India has tremendous opportunities for European corporations. The Dutch Embassy and the “Landbouwraad” in Delhi, are very active to help the Dutch in opening markets in India.

Non-Deliverable Forward

India has a much-regulated monetary system. Reserve Bank of India wants (full) control and insight on currency moves to or out of India. Hereby it has installed a so called non-deliverable forward system for off-shore rupee exchange. Currency hedging can be done, but not with regular forward contracts, where underlying amounts are bought and sold. At the end date of an NDF, the difference of the NDF price and the fixing is exchanged.

Currency risk

Very often the pricing in a tender and invoicing is done in Euro. So, one could say that currency risk is only ran by the Indian investor. “The European participants do not suffer due to eventual currency movements of Indian Rupee against the Euro”. One has to realize that if counterparty runs the full currency risk, there is still an indirect risk position for the supplier. So even the Euro receivers have to take a defensive stance.

Volatility

The necessity of taking care of the currency risk is because of the large volatility of the EUR/INR. It is dangerous to put all the risk at the Indian partner. Orders can be cancelled due to big swings in the value of the currencies. Profit margins of your client can diminish, which may end the relationship. The graph shows the rate moves of EUR/INR of the last five years. Even on short periods, large differences can be noticed. This should assure businesses to take full control of the currency risk. Rate changes of more than 10% within half a year have occurred several times.

Your guide in India

Transactional risk can be avoided by a good hedging structure. Economic currency risk on your long-term investment is another issue and has to be thoughtfully considered. Barcelona can help to make the hedging transparent. As said, hedging can be done but needs accurate and professional advice. Due to our experience in the Indian business of our clients, we are able to find the best solution for each trade or investment.

 

Rob Beemster

Owner of Barcelona valuta experts BV

 

What will be the new “normal” for interest rates?

| 23-01-2018 | Lionel Pavey |

Despite interest rate being very low for the last few years, general consensus is that rates will eventually rise – rates will become more normal. Rates are being held down by the actions of central banks with their quantitative easing. As QE is scaled backed and stopped this should allow rates to rise from their current low levels. The big question is – how high will rates rise? The Euro is not yet 20 years old and that means that whilst there is a lot of data, it does not require looking through 50 or 60 years of data to try and find the norm.

From a high of just over 5% in the summer of 2008, 10 year swap rates have fallen to a low of around 0.25% in the autumn of 2016 and are currently just under 1%. Historically, it has been usual to describe prices as moving back to around the average. However, having just under 20 years of data, it is possible to analyse the average fairly quickly.

The average rate for 10 year swaps for the last year is about 0.80%
The average rate for 10 year swaps for the last 2 years is about 0.70%
The average rate for 10 years swaps for the last 5 years is about 1.15%
The average rate for 10 year swap for the last 10 years is about 2.20%
And the average since 1999 when the Euro started is about 3.40%

The lowest rate was about 0.25% in 2016
The highest rate was about 6% in 2000

What is normal? From a personal point of view when I took out my first mortgage (back in the previous millennium) the advice I was given was that if long term fixed rates (10 years) were lower than 6.5% I should look to lock into that rate as the long term average was 7%. With every other property that I subsequently bought the long term fixed rates were lower than with my first mortgage. Currently mortgage rates for 10 year fixed are around 1.75%. Long term interest rates have been steadily falling for the last 30 – 35 years.

So, when we talk about rates eventually rising, we are still left with the problem that previous benchmarks – which were normal then – may not be applicable anymore.

A rate raise is absolute – the magnitude and its impact will be relative to our perception of the new “normal” benchmark.

Lionel Pavey

 

 

Lionel Pavey

Cash Management and Treasury Specialist

 

Foreign currency hedging, a protection of cash flow

| 25-10-2017 | Rob Beemster |

Currency volatility is a well-known uncertain component of international business. In the pre-euro era one could suffer severely by currency movements of its European neighbours. Corporations, dealing within euro countries, have diminished the currency exposure.

A historical overview of the euro versus the us dollar

Looking back over the last 60 years, we can see that from 1958 till early 1970s there was  stability due to the Bretton Woods golden standard. At the end of this, the Vietnam War made it impossible to keep the dollar relation to gold. Early 1980s, the Reagan administration introduced a new economic policy; Reaganomics. Lower taxes and high governmental expenditure. This created a huge mess in America’s monetary situation. Interest rates went to enormous heights, the dollar climbed to unknown levels against the yen and European currencies. American exporters could not sell their products due to this high dollar.

Why the attention to Reaganomics? Well, the Trump administration is a vigorous trailer of the Reagan policy. Lower taxes might be introduced soon and Mr Trump also wants to invest heavily in infrastructure. Obvious, some similarities with Reagan. The new helm of the Federal Reserve Board will soon be appointed. When the board will have more hawks than doves, interest rates might raise sooner than expected. This might have consequences for the dollar and we may see here a reflection of the early 1980s.

 Trump and the us dollar

It is known that President Trump regularly protests to so-called currency manipulators like China and Germany. Their trade policies are in his view unacceptable. Due to this view of Trump on currencies, it will be questionable whether he would tolerate a higher dollar at all. The highly unpredictable Trump policy makes it impossible to judge in what direction the dollar will manoeuvre.

 The highly volatile euro/us dollar

The dollar has fluctuated severely since the euro introduction in 1999. ECB’s first President, Mr Duisenberg was facing tough times as the euro went from its introduction level of 1.17 to the low of 0.8350 a couple of years later. His world trip to recommend the euro as world reserve currency  has realized a demand from authorities to stock euro’s in their currency reserve system. The aggressive build-up of FX reserves by Asian monetary authorities has helped to revitalize the euro. Duisenberg made it happen that the currency went up from low 0.80s to almost 1.60 against us dollar in a couple of years. This occurred not so long ago!

 Two examples of neglected currency risk

1, many corporations have changed its landscape to the global market. A lot of exporters are billing their products in euros. A currency risk is obvious when these companies focus on one target area. Clients may find the products too expensive when euro is rising. So one runs indirectly a currency risk. Many countries have linked their currency to the dollar, so a change in the euro/us dollar may have consequence on your sales.

2, trading with China and agreeing to do the transfer in dollars, does not really mean that the risk exposure is in dollars. The transfer risk is in dollars, but the real currency risk is in yuan. Say, the European importer buys goods from China and both have agreed to do the payments in dollars. The Chinese counterparty will adjust the price of the goods when yuan moves against the dollar. The European corporation should install an us dollar/yuan currency risk hedging policy.

Don’t underestimate the course of currencies

Being an active international corporation is not easy, many components are changing markets constantly. Internet makes markets more transparent then ever thought, automation changes the landscape, consumer behaviour is sometimes not logical and newcomers/interrupters create new markets. Within this one has to deal with currency volatility. But this is a component one can conduct. Foreign currency strategy is essential for any internationally active corporation. Currency volatility cannot be underestimated and needs control.

Barcelona valuta experts can help you to create a decent foreign currency strategy. Call us on +31.654981315 or mail us via info@barcelonafx.nl for more information.

 

Rob Beemster

Owner of Barcelona valuta experts BV