The difference between the price of petrol at the gas station and the price of oil in the market (Dutch Item)

06-01-2021 | Erna Erkens | treasuryXL |

 

Weet u waarom er een verschil zit in de benzineprijs aan de pomp en de olieprijs in de markt? Hoe staan die met elkaar in verhouding?

 

 1. Hierboven de opbouw van de benzine-, diesel- en LPG prijzen en hun samenstelling.
  Dit zijn adviesprijzen. Die betaal je eigenlijk alleen langs de grote weg.Hieruit blijkt dat de inkoop van de diverse onderdelen maar een beperkt deel uitmaakt van de prijs door de accijns en de BTW. Blijft bij mij toch nog de vraag hangen waardoor prijsstijgingen altijd sneller te zien zijn aan de pomp dan prijsdalingen? Een totaal antwoord heb ik bij mijn zoektocht niet gevonden. Wel wat er nog meer van invloed is behalve de accijns en BTW toevoeging.
 2. Tussen de winning van de ruwe olie en de verkoop van de benzine aan de pomp zitten verschillende stadia van productie. Ruwe olie bestaat uit verschillende onderdelen met elk zijn eigen productie- en handelsstadia. Alle verschillende onderdelen zullen op hun eigen manier deze prijsverandering moeten verwerken en daar kan dus een verschil in tempo en prijs ontstaan.
 3. Benzine wordt in meer producten gebruikt dan alleen maar als brandstof in auto’s. Als de vraag groter wordt van bijv. de chemische industrie kan dit ook een opdrijvend effect hebben op de benzine aan de pomp. Groeiende vraag bij gelijk aanbod is hogere prijs! Dalende vraag bij gelijk aanbod is een dalende prijs. In die situatie zitten we op dit moment.
 4. De ingekochte olie wordt vaak gekocht op de termijnmarkt. Dit betekent nu een vaste prijs maar levering over een paar weken of paar maanden. Dus de benzine in de pomp vandaag is olie die al maanden geleden is aangekocht. Dus zit er ook tijd tussen de prijsaanpassing aan de pomp en de prijsstijging of daling van de actuele olieprijs. Op deze termijnmarkten wisselen partijen (scheepsladingen olie) soms wel 8 keer van eigenaar voordat er sprake is van daadwerkelijke aflevering van de olie. Dagelijks wordt gemiddeld 20 x de opgepompte hoeveelheid olie verhandeld.
 5. Er wordt voor de olieprijzen vaak gekeken naar WTI olie (voor de VS in mijn overzicht) en de Brent (voor Europa). Dit zijn eigenlijk vrij kleine olievelden en deze prijzen dienen als een benchmark (gemiddelde) voor de olie.De prijzen van de olie van andere velden kan best afwijken van deze benchmark. Soms zit er wel 10% verschil tussen. Dit hangt weer af van land / voor wie de olie is en of de olie makkelijk te delven is.
 6. De koers van de EUR/USD. Of een vat olie USD 30 kost met een koers van 1.15 = EUR 26.09 of USD 30 met een koers van 1.05 = EUR 28.57Dat maakt 9.5%  uit. Verder zijn er ook nog andere risico’s (transport, economisch, politiek) die afgedekt moeten of kunnen worden. Dit kan ook een onderdeel van de prijs zijn.
 7. Prijzen van benzinestations in de omgeving. Als je iets lager zit qua prijs en je verkoopt meer dan heb je toch een betere dag!
 8. Transportkosten. Het hangt ervan af waar de olie vandaan komt en waar hij naar toe moet!

Zo zie je maar dat de olieprijs wel belangrijk is voor onze benzineprijs, maar dat er nog heel veel dingen van invloed zijn op onze benzineprijs. En een stijging van de olieprijs wordt gek genoeg altijd sneller ingeprijsd, dan de daling. Maar die extra centen zijn dan voor de pomphouder en die verdienen er maar mondjesmaat aan. Er is toch iets geks aan de hand. In de vorige crisis was de olieprijs hoger dan nu maar de benzineprijs lager dan nu. Dat werd niet gecompenseerd door het koersverschil. Zo blijven er altijd bijzondere verschillen.
Erna Erkens
Owner at EEVA

What is an option contract? (Dutch Item)

| 16-12-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Wat is een optiecontract?

Internationaal Handelende bedrijven kunnen ook gebruik maken van optiecontracten om hun valutarisico te managen. Een optiecontract is een contract tussen de koper en de verkoper van een vaste onderliggende waarde. Dat kan een aandeel zijn, een valuta, goud of zilver bijvoorbeeld. De onderliggende waarde wordt gekocht of verkocht op van tevoren afgesproken datum op een van tevoren afgesproken prijs voor een van tevoren afgesproken hoeveelheid van deze onderliggende waarde. Optiecontracten lijken een beetje op termijncontracten, maar bij een optiecontract is de koper van de optie niet verplicht om te onderliggende waarde te kopen of te verkopen.

Optiecontracten worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken op bestaande posities en voor de speculatieve handel.

Welke soorten optiecontracten zijn er?

Optiecontracten zijn er in twee basisvormen, de putoptie en de calloptie.

Wanneer is een optie een oplossing?

Als er een prijsstijging verwacht wordt en er is een risico om iets te kopen en er is in een offerte rekening gehouden met een bepaalde calculatieprijs dan kan het kopen van een calloptie een oplossing zijn (wel een dure).

Als er een prijsdaling verwacht wordt en u heeft iets verkocht en er is in een offerte met een bepaalde calculatieprijs (dus opbrengst) rekening gehouden dan kan de putoptie een oplossing zijn (wel een dure).

Wat is een call-optie?

Een calloptie is een contract tussen een koper en een verkoper met een aantal vaste onderdelen.
De expiratiedatum, de hoofdsom/hoeveelheid, de uitoefenprijs en de premie waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te kopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen.
 • De koper van de calloptie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie. Net zoals bij een gewone verzekering.

Voordelen voor de koper van een calloptie:

 • De koper is niet verplicht tot afname
 • Er is maximale flexibiliteit
 • De koper is beschermd tegen nadelige koersbewegingen (stijging) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • De koper kan onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (koersdaling)
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een calloptie:

 • De premie moet vooraf worden voldaan.
 • Hoe dichter de uitoefenprijs bij de actuele prijs van de onderliggende waarde ligt, hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, de koper betaald een hoge premie en er is dus ook een grote koersbeweging nodig om de premie terug te verdienen.

Wat is een putoptie?

Een put optie is een contract tussen een koper en een verkoper, waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s aandelen of anderszins te kopen.
 • De koper van de put optie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling (daling) en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie.

Voordelen voor de koper van de putoptie:

 • Er is geen verkoopverplichting.
 • Maximale flexibiliteit.
 • Bescherming tegen nadelige koersbeweging (daling) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • Onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (stijging).
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een putoptie:

 • De premie moet vooraf worden betaald
 • Hoe dichter de uitoefenprijs ligt bij de actuele prijs van de onderliggende waarde hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, dus hoge premies en er is dus ook een grote beweging nodig om de premie terug te verdienen.

In het bovenstaande overzicht ziet u dat bij optiecontract de koper altijd het recht behoudt om het contract al dan niet uit te oefenen. De verkopers zijn altijd afhankelijk van de beslissing van de kopers. Het risico van de verkopers van de optie is onbeperkt. De verkoper van de optie weet wel op welke prijs hij/zij de verplichting heeft, maar weet niet wat de actuele prijs wordt. Dus hij/zij weet nooit wat het prijsverschil zal zijn. Daarom is verkopen van opties eigenlijk alleen iets voor echte specialisten met veel kennis. Net als bij een verzekering en de verzekeringsmaatschappijen. Wij kopen een brandverzekering of een autoverzekering, maar we verkopen deze niet. Dat is iets voor specialisten.

Er zijn optiecontracten die de koper het recht geven op de optie uit te oefenen op elke gewenste datum tot aan de expiratiedatum. Dit noemen we Amerikaanse optiecontracten. Bij Europese optiecontracten kan het contract alleen worden uitgeoefend op de vastgestelde expiratiedatum. De optie kan wel tegengesloten worden met dezelfde expiratiedatum. De namen voor deze verschillende contracten hebben overigens niks met geografie te maken.

Dit artikel is niet volledig maar geeft een beeld van hoe optiecontracten werken. Voor meer informatie kunt u altijd even contact opnemen met EEVA.
Erna Erkens
Owner at EEVA

Exchange Rates – What, Where and How? (Dutch Item)

| 09-12-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

De wisselkoers is de verhouding tussen twee munten. Een wisselkoers wordt gebruikt om de waarde van een munt uit te drukken in de waarde van een andere munt. Als die waarde verandert, verandert de wisselkoers. Elke munt is uniek en heeft een eigen waarde. Maar de waarde van iedere munt is niet gelijk. Bij internationaal handelen spelen de verschillende wisselkoersen een grote rol. Maar ook nationaal hebben wisselkoersen invloed op de binnenlandse economie. Wisselkoersen komen tot stand op de valutamarkt. De beweging en werking van die valutamarkt is daarom van groot belang voor overheden en centrale banken.

Wanneer krijgt u als ondernemer te maken met een wisselkoers?

Als u internationaal handelt in diensten of producten buiten de Eurozone heeft u te maken met vreemde valuta, wisselkoersen en een aantal andere zaken. Door deze zaken bent u een internationaal handelende ondernemer en krijgt u er extra financiële administratie bij.
Koopt u bijvoorbeeld kleding in bij een leverancier uit China die graag in Amerikaanse Dollars betaald wil worden, dan krijgt u te maken met de wisselkoers van de Euro tegen de Amerikaanse Dollar. Die wordt als EUR/USD aangeduid. Is de wisselkoers bijvoorbeeld 1.1200 voor één Euro, dan betekent dat dat 1.1200 Amerikaanse Dollars evenveel waard is als 1 Euro. Andersom heeft één Amerikaanse Dollar de waarde van 0.89285 EURO. Bij de inkoop van de kleding bij de leverancier uit China moet u er rekening mee houden dat de inkoop in Dollars betaald moet worden en dat de waarde van één Dollar niet gelijk is aan de waarde van één Euro.

Beïnvloeding wisselkoers

Net als op een gewone markt wordt de wisselkoers o.a. bepaald door vraag en aanbod. Is het aanbod hoger dan de vraag, dan zal de wisselkoers dalen en andersom. Is er bijvoorbeeld meer vraag naar de Amerikaanse Dollar dan dat er aanbod is, dan zal de wisselkoers van de Dollar stijgen (=lagere EUR/USD). Deze stijging wordt ook wel appreciatie (van de USD in dit geval) genoemd. En als de vraag naar USD lager is dan het aanbod noemen we dat depreciatie. Dan zal EUR/USD stijgen. Dan wordt de USD minder waard en de EUR meer waard.

De wisselkoers wordt niet alleen door vraag en aanbod beïnvloed. Ook kapitaalstromen tussen de verschillende landen hebben invloed. Als een Nederlands bedrijf gaat investeren in het buitenland, bijvoorbeeld de VS, komt er vraag naar Amerikaanse Dollars. De vraag naar dollars stijgt dus en daarmee wordt de USD sterker en dus zal de wisselkoers stijgen. In EUR/USD betekent dit een daling. In USD/EUR betekent dit een stijging. De beïnvloeding van vraag en aanbod van een munt zorgt ervoor dat een wisselkoers op de korte termijn erg in beweging kan zijn.

Wisselkoersen worden op de lange termijn o.a. bepaald door verwachtingen over reële interestvoeten. Als bijvoorbeeld de rente in Europa stijgt zullen wereldwijd beleggers hun geld (dat nu buiten Europa is gestald) op de rekening willen zetten in Europa. Om dit geld te stallen op een Europese rekening moeten ze hun geld omwisselen in Euro’s. Er ontstaat veel vraag naar Euro’s bij een groot aanbod van andere valuta. De koers van de Euro zal stijgen.

Marge op de Wisselkoers

Is het voor uw onderneming nodig om valuta te wisselen naar een andere muntsoort, dan betaalt u zelden de kale wisselkoers die banken onderling aan elkaar berekenen. Uw bank zal namelijk een marge berekenen.

Deze marge is vaak terug te vinden in de aan- en verkoopprijs van vreemde valuta. Zo kan uw bank aanbieden om Dollars te kopen voor 1.1200 Euro, maar te verkopen voor 1.1250 Euro. De marge tussen de aan- en verkoopkoers zal per valuta verschillen. Heeft een valuta een groot aandeel in het handelsverkeer, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse Dollar, dan zal de marge kleiner zijn.

Als u vaak vreemde valuta moet aan en verkopen dan is het een goed idee om een Vreemde valuta rekening te openen. Hier betaalt u dan misschien 80 Euro per jaar voor, maar dan kunt u zelf invloed uitoefenen op de marge die de bank berekent. Betalingen in vreemde valuta doen ten laste en ten gunste van de euro rekening kosten veel meer aan marge. Dan kan over 1 miljoen Euro wel meer dan 8.000 Euro verschil opleveren.

Vaste of zwevende wisselkoers

Op de valutamarkt is er een verschil tussen vaste en zwevende wisselkoersen. Verreweg de meeste wisselkoersen zijn zwevende of ook wel flexibele wisselkoersen. Deze wisselkoersen kunnen per seconde fluctueren, omdat ze worden beïnvloed door internationale handel.

In sommige gevallen worden wisselkoersen middels een overeenkomst tussen de twee landen vastgelegd en deze worden daardoor ook niet beïnvloed door internationale handel. Landen met een minder sterke economie die wel graag internationaal willen handelen willen vaak graag een vaste wisselkoers afspreken met de Dollar. Een dergelijke vaste wisselkoers is moeilijk vol te houden, omdat er een groot verschil met het bruto nationaal product, inflatie, rentestanden en handelsbalans kan voordoen. Grofweg kunnen we de volgende soorten wisselkoerssystemen van elkaar onderscheiden:

Zwevende wisselkoersen: De wisselkoers wordt bepaald door internationale handel; vraag en aanbod. Er is een grote onzekerheid voor de internationale handel, zogenaamde koersrisico’s.

Beheerst zwevende of managed floating wisselkoersen: Deze wisselkoersen worden wel beïnvloed door de internationale handel, maar ook de monetaire autoriteiten zijn actief op de valutamarkt. Zij proberen ongewenste schommelingen op te vangen door aan- of verkoop van de eigen munt. Ook zijn er valuta die in een bepaalde bandbreedte morgen fluctueren op 1 dag. Dit is bijvoorbeeld nog het geval bij de Chinese Yuan. Deze wisselkoersen zijn hierdoor iets minder onzeker voor de internationale handel.

Vaste wisselkoersen: Dit zijn koersen waarin de waarde van een valuta is afgestemd op de waarde van een andere valuta of een mandje van andere valuta’s, of aan een andere waardemaat, zoals goud. Dit maakt handel tussen twee landen waar deze valuta gelden, eenvoudiger en voorspelbaarder. Het systeem wordt vooral in kleine economieën waardevol geacht, naarmate het buitenlandse handelsverkeer een belangrijker percentage van het BNP uitmaakt. Het kan helpen om inflatie tegen te gaan, maar het kan ook een zwak monetair beleid aanwakkeren.

Vaste wisselkoersen met volledig gereglementeerd handels- en betalingssysteem: Bij deze wisselkoersen is de invloed van vraag en aanbod helemaal uitgesloten. De koers wordt door de overheid vastgelegd en staat helemaal los van de marktwerking. Hierdoor is de betalingsbalans altijd in evenwicht. Deze vorm van wisselkoersregimes komt alleen voor bij centraal geleide economieën. Denk hierbij aan Cuba, Noord-Korea, Vietnam, Laos.

De wisselkoers euro dollar (EUR/USD) of dollar euro (USD/EUR)

Een van de meest gebruikte wisselkoersen in Nederland is de wisselkoers van de Euro tegen de Dollar (EUR/USD) of andersom de Dollar tegen de Euro (USD/EUR). Deze wisselkoers geeft aan hoeveel Dollar je krijgt voor één Euro en andersom. Deze wisselkoers heeft veel impact op de internationale handel omdat deze continu in beweging is.

Een lagere Euro Dollar (EUR/USD) koers wil zeggen dat de USD duurder wordt. Dat betekent dat je minder kunt besteden op de Amerikaanse markt met hetzelfde bedrag in Euro’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor consumenten duurder om in de VS rond te reizen tijdens een vakantie. Een hogere Euro Dollar (EUR/USD) koers levert juist weer kansen op omdat Amerikaanse goederen relatief goedkoper worden.

Het is daarom heel belangrijk om deze koers goed in de gaten te houden als u regelmatig producten van Amerikaanse bedrijven afneemt, dus importeert of producten aan Amerikaanse bedrijven verkoopt dus exporteert.

Op 4 januari 1999 is de Euro geïntroduceerd en was er voor het eerst een Euro Dollar wisselkoers. De introductiekoers startte op EUR/USD 1,1747 dollar in Sydney. Maar slechts 1,5 jaar later bereikte de Euro een historisch laagterecord door in oktober 2000 nog maar tegen 0.8230 Dollar gewisseld te kunnen worden. Het hoogtepunt is terug te vinden op medio juli 2008 met een waarde van 1,6038 Dollar. De gemiddelde koers van de EUR/USD ligt vanaf de invoering rond de 1.2000.

Wisselkoers Euro Britse Pond of Pond Euro

Na de vergelijking met de Dollar wordt in Nederland het Britse Pond als belangrijkste koers gezien voor het Internationaal Handelsverkeer. De koers staat voor de hoeveelheid Britse Ponden die u krijgt voor één Euro, ook wel aangeduid als EUR/GBP. Als u zaken doet met Britse bedrijven is het heel belangrijk om de EUR/GBP koers in de gaten te houden. Een hogere EUR/GBP koers zorgt ervoor dat als u exporteert naar het VK het GBP minder waard wordt. En dat uw producten of diensten minder geld opleveren. Een lagere EUR/GBP koers betekent dat u meer Euro’s moet betalen voor een bepaalde hoeveelheid Britse Ponden. Als u dus importeert uit het VK wordt het voor u duurder. Het is altijd goed om te zorgen dat uw winst of verlies niet bepaald wordt door een koersbeweging van het EUR/GBP. Door o.a. de Brexit heeft het EUR/GBP de afgelopen jaren veel bewogen.

De wisselkoers EUR/GBP werd in januari 1999 geïntroduceerd met een koers van EUR/GBP 0.7042. De laagste koers was ongeveer 0.5860 in oktober 2000 en de hoogste koers was ongeveer 0.9810 eind december 2008. Dit terwijl het 1 december nog 13 cent lager was met 0.8500.

De 10 meest verhandelde valutaparen wereldwijd

Wereldwijd zijn de volgende valuta de 10 meest verhandelde valutaparen:

 • EUR/USD
 • USD/JPY
 • GBP/USD
 • AUD/USD
 • USD/CAD
 • USD/CNY
 • USD/CHF
 • USD/HKD
 • EUR/GBP
 • USD/SGD

Valutarisico’s bij wisselkoersen

Bent u een internationaal handelend bedrijf, dan kunt u te maken krijgen met valutarisico. Afhankelijk van de wisselkoers kan dit voor u voordelig uitpakken, of negatief uitpakken. Dus dat kan u ook geld kosten. Menig bedrijf is aan dit (valuta) risico failliet gegaan. En dit zeg ik niet om u bang te maken, maar gewoon uit mijn ervaring. In dat laatste geval praten we over een koersverlies. Als u dit risico niet afdekt, bepaald de wisselkoers op het moment van betalen of het geld ontvangen of het in uw voordeel werkt, of juist niet. Zo kan 1 cent verschil in de wisselkoers EUR/USD zomaar een verschil maken van 8.000 Euro over USD 1 miljoen. En dat is toch geld! Eén cent verschil in EUR/GBP op GBP 1 miljoen levert zelfs een verschil van EUR 13.500 op. Dat is veel geld en kan de transactie maken of breken.U kunt op verschillende manieren omgaan met deze valutarisico’s. Als u vaak met valutarisico’s in aanraking komt is het een goed idee om een bankrekening te openen in de betreffende valuta. Dat is de eerste stap naar meer grip op uw risico’s op de wisselkoers.

EUR rekening: Ontvangen en betalen ten gunste of ten laste van de EUR rekening. Dit gebeurt bij bedrijven die geen vreemde valuta rekening hebben. Dit gaat dan via de afdeling betalingsverkeer. Dan heb je nooit invloed op de koers. Dan gaat het in een blackbox. Je betaalt dan de meeste marge. Dus dit is de duurste oplossing. Geen aanrader dus.

Spot transactie: Dit wordt ook wel eens contante dekking genoemd. Er is een vreemde valuta rekening nodig. Je koopt de USD per direct. De valuta/rentedatum is 2 werkdagen verder dan de datum van afsluiten.

Valutatermijncontract: Een contract met een valutadatum in de toekomst maar waar je nu de koers voor afspreekt.

Optiecontract of optiestructuur: Kopen van een verzekering in de vorm van een optie. Kan ook in de vorm van een optiestructuur. Een alternatief termijncontract.

Valutaswap: Die kan gebruikt worden als een termijncontract vervalt en de onderliggende bedragen nog niet betaald hoeven te worden of ontvangen zijn. Hiermee kun je de cashflow regelen, maar het dekt geen risico af.

Hoe werkt een Valutatermijntransactie?

Een Valutatermijntransactie wordt ook wel ‘Forward’ genoemd. Met een Valutatermijntransactie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt (‘de termijnkoers’). Zo heeft u vooraf zekerheid over het resultaat van uw valutatransactie. En weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u in euro’s gaat kosten of opleveren. De Valutatermijntransactie is een eenvoudige manier om een valutarisico af te dekken. Goed om te weten: deze manier is alleen geschikt als u er zeker van bent dat u een bepaald bedrag in vreemde valuta ontvangt of moet betalen. Bij een Valutatermijntransactie gaat u namelijk een verplichting aan. Op de afgesproken datum moet u de overeengekomen hoeveelheid vreemde valuta kopen of verkopen tegen de vooraf vastgelegde wisselkoers. Ook als het contract met uw leverancier of klant onverhoopt niet doorgaat. U moet zelf inschatten hoe groot de kans is dat de transactie niet doorgaat.

Valutarisico’s indekken via opties

Er zijn mogelijkheden om een optie te kopen of te verkopen op toekomstige wisselkoersen. Met deze opties kunnen risico’s van internationale transacties worden afgedekt.Met een Valutaoptie beschermt u zich tegen voor u ongunstige koersontwikkelingen. Maar ontwikkelt de koers zich in uw voordeel? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktkoers. Voor een Valutaoptie betaalt u vooraf éénmalig een premie. Deze oplossing is wel heel duur en dat maakt het vaak oninteressant.

Hoe werkt een Valutaoptie?

Een Valutaoptie kan interessant zijn als u verwacht in de toekomst een bedrag in vreemde valuta te moeten betalen of ontvangen. Met een Valutaoptie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum mag kopen of verkopen (‘de uitoefenkoers’). Zo weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u maximaal gaat kosten of minimaal gaat opleveren. En daarmee heeft u meer zekerheid over uw bedrijfsresultaat. Een Valutaoptie geeft u het recht om valuta te kopen of te verkopen. U heeft geen verplichting om de Valutaoptie te gebruiken en dus de valuta te kopen of te verkopen. Is de marktkoers op de afgesproken datum gunstiger voor u dan de uitoefenkoers? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen die gunstige marktkoers. Voor het afsluiten van een Valutaoptie betaalt u vooraf een premie aan de bank.

Wanneer betaalt of ontvangt u het geld van de bank?

Als u een Valutaoptie afsluit, spreekt u met de bank een ‘expiratiedatum’ af. Oefent u de Valutaoptie uit? Dan koopt of verkoopt de bank op die expiratiedatum de valuta voor u. Twee werkdagen daarna wordt het geld bij- of afgeschreven van uw eurorekening en Vreemde Valuta Rekening. De dag dat het geld wordt bij- of afgeschreven heet de valutadatum. Goed om te weten: op de expiratiedatum loopt de optie af om 10.00 uur New York tijd (‘het expiratietijdstip’). Dat komt een groot deel van het jaar overeen met 16.00 uur Nederlandse tijd. Op dat tijdstip koopt of verkoopt de bank de valuta voor u. En het geld wordt dan dus twee werkdagen daarna bij- en afgeschreven. Voor enkele valutaparen geldt een afwijkend expiratietijdstip. U ziet dat terug in de overeenkomst met de bank.Internationaal handelen brengt dus wisselkoersrisico’s met zich mee. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om u in te dekken tegen deze risico’s.

Erna Erkens
Owner at Erna E


What is a forward exchange contract? (Dutch item)

| 21-10-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Een valutatermijncontract is een contract tussen twee partijen met een valutadatum in de toekomst (bijv. 1,2,3 6 of 12 maanden), maar waar u nu de valutakoers voor afspreekt. Die staat dus vast.

Ongeacht hoe de koers beweegt tijdens de looptijd van uw termijncontract. U weet precies waar u aan toe bent. Het is één van de manieren om uw bedrijf te beschermen tegen een valuta- / wisselkoersrisico.

Als u internationaal handelt en u gaat een bedrag in een vreemde valuta ontvangen of betalen, dan kan dit  valutarisico’s met zich meebrengen. Doordat de valuta- / wisselkoersen veranderen kan uw resultaat worden beïnvloed. Dit kan positief maar ook negatief zijn. Een valutatermijncontract is een manier om dit risico beperken.

Een valutatermijncontract kan voor u dus interessant zijn als u nu al weet dat u in de toekomst een bedrag in vreemde valuta moet betalen of gaat ontvangen. Maar als de wisselkoers op de afgesproken datum gunstiger is dan op het moment dat u het termijncontract heeft afgesproken profiteert u daar niet van. Daar tegen over staat, dat als de koers veel slechter geworden is in de tussenliggende periode kost u dat ook geen geld.

U moet er wel zeker van zijn dat u het bedrag in de vreemde valuta moet betalen of ontvangen. U gaat immers een contract aan en u bent verplicht om de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta te kopen of verkopen op de afgesproken datum. Ook als uw internationale overeenkomst niet door gaat. Een valutatermijncontract is geen geschikt instrument als u nog in het offertestadium zit met de andere partij. Als de opdracht toch niet doorgaat,
kunt u het valutatermijncontract namelijk niet meer zonder kosten beëindigen. Tijdens een offerte periode kan een valuta optie een oplossing zijn.

Voordelen van een valutatermijncontract

Het afsluiten van een valutatermijncontract brengt een aantal voordelen met zich mee.

 • U bent beschermt tegen ongunstige koersontwikkelingen voor het afgesproken bedrag en de afgesproken looptijd.
 • U heeft duidelijkheid en zekerheid over de kosten of de opbrengsten in Euro’s.

Wat spreekt u af in een valutatermijncontract?

U sluit een overeenkomst met een andere partij, meestal uw bank of een valutabroker, waarin u afspreekt:

 • Welke valuta u wilt kopen en welke valuta u wilt verkopen.
 • De looptijd van de transactie. Dus per welke datum u de aan-/verkoop wilt doen. De datum heet in het contract de valutadatum.
 • De wisselkoers waarop u de transactie wilt afsluiten. De vastgelegde wisselkoers wordt de termijnkoers genoemd.

Wat kost het afsluiten van een valutatermijncontract?

ls u een valutatermijncontract afsluit hoeft u hiervoor geen kosten te betalen. De kosten zijn al verwerkt in de wisselkoers (marge) en er zijn verder geen andere kosten. Als u de zaak doet bij een valutabroker moet u nog een (meestal kleine) vergoeding betalen voor de betaling van de bedragen en misschien ook voor de ontvangsten op de rekening van de broker. Bij de bank gaat het op de vreemde valuta rekening en daar zijn verder geen kosten aan
verbonden. Voor de eventuele betaling moet u ook wel transactiekosten betalen maar deze vallen niet onder de kosten van het termijncontract.

Wat als u het valutatermijncontract toch tussentijds wilt beëindigen?

Het is tijdens de looptijd niet mogelijk om de overeenkomst kosteloos te beëindigen. Het is wel mogelijk om nog een valutatermijncontract af te sluiten, maar dan tegengesteld. In dit contract worden dezelfde bedragen en
valuta opgenomen, alleen tegen de huidige wisselkoers. In de nieuwe wisselkoers zijn dan weer de kosten (marge) voor de bank opgenomen. Op de afgesproken valutadatum worden dan beide valutatermijntransacties afgewikkeld op de rekening. Wat overblijft is het verschil in geld tussen de 2 koersen van de twee valutatermijncontracten. Er blijft dan dus een resultaat over. Dat kan voor- of nadelig zijn.

Wat gebeurt er als u de valuta later moet betalen of later ontvangt?

Als door omstandigheden de datum van betaling of ontvangst uit de originele overeenkomst verschuift, kunt u het valutatermijncontract verschuiven door gebruik te maken van een valutaswap. Wilt u hier mee over
weten, mail mij dan op erna.erkens@valuta-advies.nl.

Hoe werkt het in de praktijk: een voorbeeld van een valutatermijncontract

Er is een bedrijf Cool Fashion BV. Cool Fashion BV zit in het hogere segment van de herenmode. Cool Fashion BV laat voor het eerst een deel van de collectie produceren in China. De afspraken zijn gemaakt en kleding is over 6 maanden in de haven van Rotterdam. Het gaat om een levering van USD 250.000. Op het moment dat beide partijen akkoord zijn, is de EUR/USD koers 1.1250. De Chinese producent wil in USD betaald worden. Deze USD moeten worden
aangekocht door Cool Fashion BV. De betaling gaat in 2 keer. USD 125.000 na 3 maanden en USD 125.000 als de kleding in Rotterdam aankomt, dus over 6 maanden. Cool Fashion BV heeft als calculatiekoers aangehouden 1.1000 in de boekhouding.

Cool Fashion BV kan wachten met de aankoop van de USD tot de datum van de betaling. Dus over 3 maanden USD 125.000 kopen en over 6 maanden weer USD 125.000. De kans is heel groot dat de EUR/USD koers tussendoor flink beweegt. Deze koersbeweging kan van grote invloed zijn op de winst op dit deel van de collectie.

Cool Fashion BV kan er voor kiezen om op het moment van het akkoord tussen Cool Fashion BV en de producent uit China de USD op termijn aan te kopen. Dat kan door een valutatermijncontract af te sluiten.

Wat is een termijncontract?

Een termijncontract is een afspraak met bijvoorbeeld een bank, waarin Cool Fashion BV nu de afspraak maakt met hun bank om nu met een looptijd van 3 maanden de eerste USD 125.000 aan te kopen met een valutadatum 3
maanden verder.

Stel het is 1 juli, dan zal Cool Fashion BV USD 125.000 per 1 oktober aankopen. De USD worden dan op 1 oktober (als dit een werkdag is) op de USD rekening geboekt en de Euro’s worden ook op 1 oktober ten laste van de Euro rekening geboekt. Bij het afsluiten van een termijncontract is het noodzakelijk om een vreemde valuta rekening te hebben, in dit geval een USD rekening.  Er moeten ook een aantal documenten w orden getekend met de bank en er moet (interne) limietruimte voor zijn. Dit is een onderdeel van de kredietpositie de klant bij de bank heeft.

Stel de actuele koers van de EUR/USD is 1.1250. Dan is op dit moment de termijnkoers over 3 maanden 0.0021 hoger. Dus is de koers per oktober 2020: 1.1250 + 0.0021 = 1.1271.

Het verschil tussen 1.1250 en 1.1271 noemen we het agio.

Er is sprake van een agio als de termijnkoers hoger is dan de  actuele koers van vandaag. De oorzaak ligt in het renteverschil tussen de 2 valuta’s in het betreffende valutapaar. In dit geval is de Euro rente lager dan de USD rente. Dit verschil was 6 maanden geleden nog veel groter. Toen was het verschil tussen de USD rente en de Euro rente veel groter. De USD rente was toen veel hoger dan nu. De FED heeft sindsdien een aantal keer de rente verlaagd door onder andere de coronacrisis.

Cool Fashion BV kan ook de 2e USD 125.000 per 1 januari 2021 (6 maanden) aankopen met een termijncontract. De koers van vandaag is 1.1250 het agio voor 6 maanden is 0.0045 punten.

Dus dan is de termijnkoers 1.1250 + 0.0045 = 1.1295.

Dit is als u koper bent van USD en dus verkoper van de EUR een voordeel. Als u verkoper bent van de USD en koper van de EUR, dan is dat voor u een nadeel. De aankoop van de Euro’s wordt duurder.

Het misverstand over termijnkoersen

Dagelijks heb ik contact met medewerkers van bedrijven, die internationaal handelen. Een bedrijf, wat internationaal handelt en een valutarisico heeft, krijgt vaak te maken met de termijncontracten. In een termijncontract staat de termijnkoers.

Een veelvoorkomend misverstand is, dat mensen denken dat als de termijnkoers hoger is dan de huidige koers, dit komt doordat de verwachting is dat de koers zal gaan stijgen. Dit is een misverstand.

De hoogte van de termijnkoers is niet afhankelijk van de verwachting van de koers, maar van het verschil van de rentestanden van de 2 muntsoorten in de valutakoers over de periode van het termijncontract.  De termijnkoers is afhankelijk van het renteverschil tussen de 2 valuta van het valutapaar. We nemen als voorbeeld de
EUR/USD koers. De EUR rente is lager dan de USD rente. Dat zorgt ervoor dat de EUR/USD koers op termijn hoger is dan de koers van vandaag. Dat betekent dat als u koper bent van USD en verkoper van EUR de USD op termijn goedkoper wordt.

Hieronder vindt u wat dit op 3, 6 en 12 maanden voor u uitmaakt.

We gaan van een actuele EUR/USD koers uit van 1.1250

Wanneer u EUR/USD verkoopt en dus USD koopt op 3 maanden is de koers 1.1271
Dat is over USD 1.000.000 EUR 1.656.17 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD en dus USD koopt op 6 maanden is de koers 1.1295
Dat is over USD 1.000.000 EUR 3.541.39 meer opbrengst

Verkoopt u EUR/USD  en dus USD koopt op 12 maanden is de koers 1.1345
Dat is over USD 1.000.000 EUR 7.443.32 meer opbrengst.

Dus als u koper bent van USD en verkoper van Euro’s werkt de termijnkoers in uw voordeel. Als u verkoper bent van USD en dus koper van EUR werkt dit helaas in uw nadeel. Dit zegt overigens helemaal niets over het nut van het wel of niet aan- of verkopen op termijn. Het is wel iets om rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de calculatiekoers die u berekend. Zeker als u verkoper bent van USD en koper van USD. Dan heeft u minder opbrengst in Euro’s.

Een valutatermijncontract is een complex financieel product. Laat u daarom altijd goed informeren door een financieel expert voordat u een valutatermijncontract afsluit.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

What is currency risk? (Dutch item)

| 18-08-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Heeft uw bedrijf te maken met de import of export van producten of diensten buiten de Eurozone dan krijgt u te maken met valutarisico’s.

Wat is een valutarisico?

Er zijn verschillende definities van valutarisico, waaronder de volgende:

Het risico dat de valutakoers van een vreemde valuta verandert, zodat een vordering of schuld die u heeft in die valuta ook in waarde veranderd. Dit kan zowel een voor- als een nadeel opleveren.

Een valutarisico is het risico dat de winst van de onderneming beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
De omvang van dit risico wordt bepaald door twee factoren:

Het bedrag in vreemde valuta waarvoor de onderneming bloot staat aan fluctuaties. We noemen dit ook wel het valuta exposure (= het bedrag in vreemde valuta).

De bewegelijkheid (volatiliteit) van de wisselkoersen van de valuta’s waarin de onderneming zaken doet, maar hierin zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Voorbeeld valutarisico

Er zijn verschillende situaties waarin er een valutarisico kan ontstaan. We geven alvast een voorbeeld.
Stel uw bedrijf levert producten aan een ander bedrijf in de Verenigde Staten voor USD 1000. Op het moment van levering is dit Euro 730 waard. De rekening wordt echter pas twee maanden later voldaan. Omdat de koers tussen de Amerikaans Dollar en de Euro op dat moment lager is dan bij het moment van levering is dezelfde USD 1000 op dat moment nog maar Euro 650 waard. Dit kan op grote schaal en bij grote bedragen flinke verliezen opleveren.

Manieren waarop een valutarisico kan ontstaan

Pre transactierisico
Als u als bedrijf een offerte uitbrengt of ontvangt in een andere valuta dan de Euro ontstaat er een valutarisico. Dit ontstaat doordat de wisselkoers op het moment van uitbrengen van de offerte hoger of lager kan zijn dan op het moment van acceptatie van de offerte. Hiermee kan de offerte voor uw bedrijf gunstig of juist minder gunstig uitvallen. Dit wordt een pre transactierisico genoemd.

Transactierisico
Op het moment dat een offerte wordt geaccepteerd en omgezet naar een contract ontstaat er weer een nieuw valutarisico. Op het moment dat er over wordt gegaan naar een contract ontstaat er een betalingsverplichting of ontvangst in een andere valuta dan de Euro. Het moment waarop het contract wordt afgesloten is vaak niet gelijk aan het moment van betaling.
In de tijd tussen het afsluiten van het contract en de betaling beweegt de wisselkoers van de vreemde valuta en verandert de waarde van het te betalen of ontvangen bedrag. Het valutarisico wat dit met zich meebrengt wordt ook wel een Transactierisico genoemd.

Translatierisico
Als uw bedrijf deelnemingen of beleggingen in een land buiten de Eurozone heeft ontstaat er ook een valutarisico. Deze post op uw balans is altijd uitgedrukt in Euro’s. Bij koerswisselingen zal deze post dus stijgen of dalen en zo invloed uitoefenen op uw balans. Dit wordt een translatierisico genoemd.

Economisch risico
Een Economisch risico is het risico van wijzigingen in wisselkoersen op de concurrentiepositie en de winstgevendheid van het bedrijf.Een in Nederland producerende onderneming kan een economisch risico lopen als de producten bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten gemaakt worden voor lagere productiekosten. Als de wisselkoers verandert waardoor de Dollar bijvoorbeeld goedkoper wordt, dalen de productiekosten in de Verenigde Staten. Hierdoor kan het bedrijf in de VS de producten tegen een lagere prijs aanbieden dan u als producent in Nederland.

Een Economisch risico is in het kort de mate waarin een valutarisico de concurrentiepositie beïnvloed.

Voorbeeld valutarisico

Het bedrijf Coolfashion importeert kleding uit China. China wil betaald worden in USD. Dat vinden Chinezen namelijk fijn. De factuur voor een collectie overhemden is USD 100.000. De offerte is gebaseerd op een koers van 1.1200. Dat betekent dat de USD 100.000 met de koers van 1.1200 in de boekhouding staat voor USD 100.000 / 1.1200 = EUR 89.285,71.

Maar dan komt het moment dat de factuur betaald moet worden. Bijvoorbeeld via Cash Against Documents (CAD). De koers op dat moment is dan EUR/USD 1.0800.

Coolfashion moet de Amerikaanse Dollars daadwerkelijk aankopen om de betaling in USD te doen. Op dat moment kosten die USD 100.000 ineens EUR 92.592,59 en is er een verlies van EUR 3.306,88.

Dat is natuurlijk heel vervelend en niet nodig.

Andersom als de koers gestegen is naar 1.1500 heeft Coolfashion een extra winst van EUR 2.329,19 (USD 100.000 / 1.1500 = EUR 86.956.52. EUR 89.285,71 – EUR 86.956.52 = EUR 2.329,19).

Maar het risico is veel te groot om de gok te wagen. Het geld moet verdiend worden met de kleding niet met de verandering van de koers.

Schat uw valutarisico in

Het is als Internationaal Handelend bedrijf verstandig om uw valutarisico’s goed in kaart te brengen om zo onnodige verliezen te beperken.

Als u deze goed in kaart hebt gebracht, kunt u hier passende oplossingen voor zoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Vreemde Valutarekening of Termijncontracten.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)


Bron

How do the current events influence currencies around the world?

| 17-03-2020 | Erna Erkens | treasuryXL

In this blog, our Expert Erna Erkens, discusses the past events and their consequential effect on currencies. Erna Erkens is owner of Erna Erkens Valuta Advies, a consultancy firm specialized in currencies.

After 35 years of work experience in the financial markets at 2 different banks, Erna wanted to work as a self-employed person. For many companies, the topic of “currency risk” is on the agenda, but often does not reflect the effect that currency movements can have on organisational results. Erna noticed that there is a great need within SMEs for knowledge and support with regard to currency risks, among other things. With EEVA, Erna shares her knowledge in different ways to meet this need.

(Blog is in Dutch)

EUR/USD: 1.1105 of andersom 0.9005 (gisteren 1.1235 of andersom 0.8900).

EUR/USD: Gisteren geen cijfers uit de Eurozone, maar wel een ingelaste vergadering van de EU ministers van Financiën. Uit de VS was gisteren de NY Empire State index veel lager dan verwacht en vorige maand. Vandaag de Ecofin vergadering en de ZEW index uit Duitsland en de Eurozone. Verder nog de kosten van arbeid en de productie uit de bouw van de totale Eurozone. Uit de VS de detailhandelsverkopen, de industriële productie, het gebruik van de capaciteit, de zakelijke voorraden, de openstaande vacatures en tot slot de NAHB huizenmarkt index. Maar de ogen zullen toch vooral op de financiële markten gericht zijn deze dagen. Alles is in mineur behalve de USD. Dus EUR/USD moest toch weer een cent prijsgeven gisteren. Als de vlucht naar de USD aanblijft houden kunnen we wel weer wat verder naar beneden. Tot de paniek over is. Toch zal dit gelimiteerd zijn door de verkleining van het renteverschil tussen de EUR en de USD. Dus als er maar een beetje vertrouwen terug komt zal de EUR/USD flink stijgen. Maar nu lijkt de USD nog een flinke veilige haven. Toch is de EUR/USD een stuk hoger sinds de laagste koers van 1.0790 van een paar weken geleden.

 • GBP/USD: 1.2210 (gisteren 1.2345)
  GBP/USD: GBP/USD blijft maar dalen. Gisteren geen cijfers, maar vandaag de cijfers van de arbeidsmarkt. De cijfers blijven uit het VK eigenlijk vrij goed, maar ja, daar trekt de koers zich op dit moment niets van aan. Wel goed voor de export. Dit helpt de economie van het VK wel. Het VK heeft een andere strategie om de coronacrisis te pareren. Ze doen eigenlijk soort van bijna niks. 
 • EUR/GBP: 0.9095 of andersom 1.0995 (gisteren 0.9100 andersom 1.0989)
  EUR/GBP: Steeds meer een markt voor kopers van GBP. Vandaag cijfers van de arbeidsmarkt. Brexit is even op de achtergrond gekomen. Even iets anders aan de knikker. 
 • EUR/CNY: 7.8065 (gisteren 7.7995). USD/CNH 7.0125 (gisteren 7.0170), USD/CNY 7.0025: PBoC fixing: USD/CNY: 7.0094 (gisteren 7.0018).
  EUR/CNY: Eigenlijk weinig nieuws. De beurzen iets lager, maar niet veel. Corona besmettingen lopen nog steeds terug.

Olieprijs

WTI Crude Oil: USD 29.58 (olie voor de VS, gisteren USD 31.12) Brent Oil: USD 30.08 (olie voor Europa, gisteren USD 33.66). Olie uit Shanghai Yuan 241.30 = USD 34.47 (contract is van april 2020). Het verschil tussen de Brent en de WTI Crude Oil is bijna helemaal verdwenen. Dat is best heel bijzonder. En dat is ook een teken voor mij dat de beweging bijna voorbij is. Maar de USD 50 komt niet zo snel terug. Pessimisten zien het naar onder de USD 20 gaan. Zou kunnen, maar ik ben minder pessimistisch. Maar de komende maanden lijkt Saudi Arabië de oliekraan vol open te draaien. Althans dat zeggen ze nu,maar dat kan zomaar weer veranderen. Als dat blijft zal er een gematigde stijging komen denk ik. Maar als er toch weer gesprekken met Rusland en overeenstemming zal zijn dan kan dit onmiddellijk weer helemaal omslaan. Ik acht dat ook niet onmogelijk. De opslag voor olie is nu schreeuwend duur. Ik denk dat we de komende tijd nog te maken houden met lage olieprijzen,maar dat dit wel op een iets hoger niveau zal zijn. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik schat de ruimte om verder te dalen vrij beperkt in. Standard Chartered verlaagd zijn gemiddelde verwachting van de olieprijs voor de Brent van met -USD 29 maar USD 35 voor 2020.Ik ga mijn lange voorspelling ook naar beneden aanpassen volgende week. Maar niet zover denk ik. Het is alweer dalende.

Barrel / vat olie = 158.99 liter
Gallon =  3.7854 liter

Goud

USD 1483.0 (gisteren USD 1514.00). De goudprijs is in USD per troy ounce (=31.1 gram). Goud heeft zijn glans als veilige haven op dit moment helemaal verloren. Iedereen gaat voor cash. Dus is de USD,Japanse Yen, Zwitserse Franc in trek. En zelfs de Euro lijkt wat veilige haven glans te krijgen. De bodem van het goud lijkt overigens wel ongeveer bereikt. Cash is King!!! Maar dit zal snel weer terugkomen. Als de echte paniek wegebt of als je aan de nieuwe situatie wennen. Mooi moment om te kopen zou ik zeggen. Een analist sprak de woorden: De traditionele regels zijn op niet meer aan de orde en er is niets dat als een veilige haven kan worden geclassificeerd. Zelfs het goud niet. Dat komt snel weer terug is mijn gevoel.

Zilver

USD 12.35 (gisteren USD 13.10). De zilverprijs is in USD per troy ounce (=31.1 gram). Zilver is helemaal in de kaartenbak verdwenen. Ongelofelijk. Zilver op een laagterecord sinds 2009. Ongelofelijk. Wat voor het goud geldt is voor het zilver nog meer van kracht. Wat een koopje. iedereen komst echt wel weer bij zinnen. Dan zal het zilver weer snel stijgen, Maar dit is wel een enorme klap. die had ik niet eens een beetje aan zien komen. Tja.. Ik kan me een turbo of call optie goed voorstellen.

Beurzen gisteren en vanmorgen 

De Europese beurzen zijn gisteren gemiddeld -4.2% lager gesloten. De AEX is gisteren -3.10% lager gesloten op 419.83. De AEX is vanmorgen 3.6% hoger geopend op 431.65. Weer bijgekocht gisteren. De beurzen in de VS zijn gisteren gemiddeld -12.5% lager gesloten. (Dow Jones, Nasdaq en S&P). Azië: De Japanse Nikkei is vanmorgen 0.06% hoger gesloten. Chinese beurzen zijn vanmorgen gemiddeld -0.5% lager gesloten. De beurs in Hongkong is vanmorgen 0.85% hoger gesloten.

En verder…

Trump

In deze tijd komt echt leiderschap naar boven. Ik zie op de tijdlijn op twitter van Trump alleen maar geretweete berichten. Een soort doorsturen. En het eerste bericht op Twitter van hemzelf gaat over de journalisten van The Times. Tja… Verder terug op de tijdlijn roept hij Amerikanen op elkaar te steunen en geeft hij aan dat er genoeg voedsel is in de supermarkten voor iedereen. Hij is positief over de beurzen. We gaan na de crisis de beste beurzen ooit zien. Dat is makkelijk voorspellen na een daling van 30%. En tot slot nog goed nieuws. Hij zal de luchtvaart en bedrijfsleven steunen. Dat geeft rust op de beurzen zo lijkt het.

Centrale Banken

Gaat Rusland de rente verhogen om de Roebel te ondersteunen? Zou bijzonder zijn in deze tijden van renteverlagingen. Turkse Lira’s ook helemaal in de kaartenbak. Zweden gaat ook weer verruimen door de aankoop van obligaties.

Diversen

Als het er echt op aan komt, willen mensen toch nog steeds cash geld hebben en is de USD nog steeds in trek, samen met de Japanse Yen en de Zwitserse Franc en in mindere mate de EUR. Ik vind de woorden van de Europese Ministers wel groot, maar nu de daden nog. Het gaat allemaal traag. de FED is daar wel beter in. Dat heeft niet met Trump te maken overigens. De FED/overheid in de VS heeft totaal USD 2200 miljard beschikbaar gemaakt. Dit is voor 330 miljoen inwoners ongeveer. Dat is USD 6.666.67 per inwoner. Wat stellen wij daar als Europa tegenover? En met welk tempo?

10 jaars rente

Bund contract: 171.40 (contract per juni 2020, gisteren 172.49). Een verschil van 0.15 punten in de Bund is ongeveer 0.01% in de 10 jaars IRS (Bund omhoog = lange rente omlaag en vice versa). De Bund is de meest verhandelde langlopende Duitse obligatie en geldt als leidraad voor de obligatiemarkt en IRS prijzen. De IRS prijzen zijn de basis voor onze hypotheekrentes. De lange blijven ineens stijgen. De rente in de VS is met 1.5% verlaagd en de lange rente’s stijgen? Raaarrrrr

10 jaar Staats Duitsland -0.41% (gisteren -0.48%). Verschil met VS 1.24%.
10 jaar Staats Nederland -0.08% (gisteren -0.22%) Verschil met VS 0.91%.
2 jaar Staats VS 0.40% (gisteren 0.38%) Verschil met 10 jaars VS 0.47%.
3 maands rente VS 0.27% (gisteren 0.25%). Verschil met 10 jaars 0.60%.
10 jaar Staats VS 0.83% (gisteren 0.85%)
10 jaar Staats VK 0.51% (gisteren 0.41%) Verschil met VS 0.32%
10 jaar EUR IRS -0.05% (coupon 6 maanden en 30/360). Gisteren -0.08%

 

Source

 

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

De invloed van valutarisico’s is groter dan gedacht

| 10-09-2019 | Erna Erkens | treasuryXL |

“Valutarisico krijgt te weinig aandacht in de AGF-sector en dat is heel zorgelijk,” zegt Erna Erkens van Erna Erkens Valuta Advies. Juist in de AGF-sector wordt heel veel zaken gedaan buiten de Euro zone, bijvoorbeeld in Engelse Ponden of Amerikaanse Dollars. “Als je weet dat 1 cent koersbeweging in EUR/USD over USD 1 miljoen al bijna 8.000 Euro kost, dan moet je wat dat betreft heel goed op je winkeltje passen. Een koersbeweging van 1 cent in EUR/GBP over 1 miljoen GBP kost zelfs bijna 14.000 Euro.”

Erna constateert dat in de AGF-sector de kennis over valutarisico niet in overeenstemming is met de invloed die dit valutarisico op het resultaat van bedrijven kan hebben. Soms is er een gebrek aan kennis en wordt valutarisico zelfs een beetje eng gevonden. “Daardoor komt het onderaan de stapel te liggen, terwijl de invloed die het heeft op de bedrijven heel groot is.”

Zij geeft aan dat bij grote transacties kleine koersverschillen al gauw duizenden Euro’s kunnen kosten. “Het is echt zonde als dit onderwerp niet de aandacht krijgt die het verdient.” Erna draagt bij aan de bewustwording rond dit onderwerp met haar dagelijkse nieuwsbrief en de trainingen en workshops die zij geeft op dit gebied.

Marges
Specifiek in de AGF-wereld signaleert Erna dat er door te hoge marges vaak te veel voor valuta’s wordt betaald. Zij brengt de betaalde marges in beeld en kijkt of deze nog wel bij de huidige marktomstandigheden passen. “Als je bij een transactie van 1 miljoen USD 20 punten van de marge kunt halen, kun je 1.600 Euro besparen. Zeker bij AGF bedrijven waar de marges toch al heel klein zijn, is dit belangrijk.”

Afdekken
Ook observeert Erna dat nog heel vaak betalingen in andere valuta gewoon op de Euro-rekening binnenkomen of ten laste van de Euro-rekening worden betaald. “Je hebt dan geen enkele invloed op de koers.” Beter is om als er vaste contracten, bijvoorbeeld voor een jaar, zijn afgesloten deze te aan te kopen of te verkopen met een termijncontract. Dit maakt het mogelijk om nu – op het moment van de offerte of contract – de koers vast te leggen voor een datum in de toekomst. “Als bijvoorbeeld de Ponden een gunstige koers hebben ten opzichte van waarmee je hebt gerekend bij het afsluiten van je contract, kun je beter nu die Ponden al verkopen. Dan ben je valuta risico kwijt.”

Vaak wordt AGF ook geleverd zonder vast contract waardoor er vooraf geen inzicht is in wanneer de vreemde valuta betaling komt. Als er een verschil is in de datum dat het termijncontract wordt afgerekend en de echte geldstroom, kan een valuta swap dit probleem oplossen. “Daarin kun je de cash-flow regelen zodat het niet meer zoveel uitmaakt wanneer je klant betaalt. Een onzeker betalingstijdstip mag nooit de reden zijn dat een valuta risico niet wordt ingedekt.”

Brexit
Ten aanzien van de naderende Brexit geeft Erna aan dat het belangrijk is voor bedrijven om zich te realiseren dat dit invloed kan hebben op het koersverloop van het Pond en na te gaan wat voor impact dat kan hebben op het bedrijf en of men dit risico wil verzekeren. Dit kan worden afgedekt met een valutaverzekering maar Erna merkt op dat vanwege de geringe marges in de AGF-sector heel vaak de afweging wordt gemaakt om dit risico niet te verzekeren. Zij verwacht dat ongeacht hoe Brexit eruit gaat zien handelsland Nederland en handelsland Engeland elkaar uiteindelijk zullen vinden in die handel. “De vraag is alleen of je als bedrijf die periode kunt overbruggen vooral omdat in de AGF-handel de marges flinterdun zijn.”

Naar verwachting zal een eventuele koersdaling van het Pond omdat het VK de EU verlaat zonder overeenkomst leiden tot handelsbelemmeringen. “Het wordt moeilijker om als het Pond minder waard wordt producten in Euro’s af te zetten omdat dit veel duurder wordt.” Uiteindelijk verwacht Erna niet dat het VK de EU verlaat zonder deal omdat de belangen te groot zijn.

Erna Erkens

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

 

Bitcoin nieuws! De Splitsing!

| 4-9-2017 | Erna Erkens |

Wat is er gebeurd met de Bitcoin per 1 augustus? De Bitcoin is gesplitst! Ik zal het hieronder proberen uit te leggen. Ik voorspel u vast, het is niet eenvoudig. Na de vele discussies over de schaal van de digitale valuta Bitcoin, is er besloten om een ​​geheel nieuwe valuta te maken, de Bitcoin Cash. Het is wel een beetje ingewikkeld allemaal. Het is een resultaat van politieke, technologische en ideologische discussies over het laten groeien van de Bitcoin. Sommige deskundigen zeggen dat een hele nieuwe valuta,  genaamd Bitcoin Cash,  kan helpen om Bitcoin op grotere schaal toegankelijk te maken voor een grotere groep mensen.

De afgelopen tijd was er een strijd tussen concurrerende visies,” zegt Zaki Manain, een onafhankelijke cryptocurrency expert. Deze strijd is per 1 augustus voorlopig even gestreden. Om ervoor te zorgen dat de Bitcoin een eenvoudiger wereldwijd betalingssysteem wordt dat iedereen kan gebruiken, moet de Bitcoin over de groeipijn heen geholpen worden. Er is nu voor de oplossing gekozen om een ​​hele nieuwe valuta te maken met soortgelijke blockchain software.

Wat betekent dit nu?

Laat ik beginnen met te zeggen dat uitgeven van de Bitcoin moeilijk en ingewikkeld is.
Bitcoins zijn gebouwd op iets dat blockchain heet. De Bitcoin blockchain is een openbaar grootboek dat alle transactiegegevens bevat van iedereen die Bitcoins gebruikt. Transacties worden toegevoegd aan “blokken” ofwel de koppelingen van codes die een keten (blockchain) vormen. Elke transactie moet in een blok worden opgenomen. Maar deze blokken zijn vol en dit levert een grote vertraging op in de betalingen. Momenteel zijn er gemiddeld ongeveer 1.700 transacties die per Bitcoin block kunnen worden opgeslagen, bij ongeveer drie transacties per seconde, zegt specialist Manain. Dat is niet heel veel. (Visa, bijvoorbeeld, handelt duizenden transacties per seconde).
Omdat de Bitcoin blockchain te druk wordt, kan het gebeuren dat iemand iets betaalt met een Bitcoin, maar dat het heel lang duurt voordat de betaling goedgekeurd wordt. Het verschil is de grootte van de betalingsblokken. De originele Bitcoin heeft blokken van 1 MB die snel vollopen met opdrachten, waardoor het verwerken van betalingen veel tijd kost. En dus duurt het lang voordat de partij waar de betaling aan verricht wordt kan zien dat hij/zij het geld ontvangen heeft. Dat is niet goed voor het vertrouwen. Bij Bitcoin Cash zijn de blokken 8 x zo groot, waarmee de betalingen veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Er is ook een poging gedaan om dit probleem op te lossen door een regelwijziging toe te passen op de software. Deze werd genoemd: “Segregated Witness” (gescheiden getuigen. SegWit2X). De regelwijziging zou mensen in staat stellen om meer transacties op elk blok te zetten. Dit wordt in technische termen een “soft fork” genoemd. Sorry, ik kan er ook niks aan doen.  Dit zou niet hoeven leiden tot een hele nieuwe cryptocurrency. Deze nieuwe regel zou moeten worden ingevoerd in november. Dit vergroot de grootte van de software van 1 MB naar 2MB. Voor sommigen was dit niet genoeg. Daarom een tweede Bitcoin: De Bitcoin Cash.

Wat is de Bitcoin Cash?

De Bitcoin Cash is een zogenaamde “hard fork” (sorry, ik heb het niet bedacht). De makers zorgen voor een volledig nieuwe software, die het aantal transacties per blok acht keer groter maakt ( 4 x na SegWit2x). Geen idee hoe dit precies werkt. Dit betekent dat Bitcoin Cash transacties veel sneller kunnen worden verwerkt. Bitcoin Cash is niet hetzelfde als de “normale” Bitcoin. Op 1 augustus was een eenheid van Bitcoin Cash USD 240 waard. De echte Bitcoin was toen meer dan USD 2.700 waard.
Bitcoin Cash valt of staat met het vertrouwen van de markt, net als de gewone Bitcoin. Het zal alleen succesvol worden als mensen vaak beslissen om de blokken voor de Bitcoin Cash blockchain te creëren (minen of vinden, zoals u wilt). Het eerste blok is aangemaakt dinsdag 1 augustus.

Hieronder het koersverloop van de Bitcoin Cash tegen de USD van de eerste week:

Wat het betekent voor consumenten en bedrijven?

Voor iedere “oude” Bitcoin die u bezit, bezit u ook een Bitcoin Cash. Echter, niet alle Bitcoin-uitwisselingsplaatsen (de plek waar mensen hun bitcoin opslaan, waar je je Bitcoin wallet hebt een soort van Bitcoin portemonnaie) zullen Bitcoin Cash accepteren. U krijgt alleen Bitcoin Cash erbij als u zelf  uw Bitcoins beheert of als u bij een Bitcoin Cash-vriendelijke Bitcoinbeurs zit.
Dit kan een belemmering zijn voor de wereldwijde acceptatie van de Bitcoin Cash. En om Bitcoin Cash te gebruiken voor gewone transacties zoals koffie kopen, zullen bedrijven het moeten accepteren, ongeacht of ze de gewone Bitcoin al accepteren of niet. De toekomst zal uitwijzen of dit gebeurd of niet.  “Dit hele proces zal ons veel informatie geven over hoe we in deze toekomst met deze systemen omgaan,” zegt Manain. “Het zal een blauwdruk zijn voor toekomstige ontwikkelingen in de wereld van cryptocurrencies op basis van blockchain. We gaan hier heel veel van leren.
De vraag blijft: welke versie gaan de miners ondersteunen? Bitcoin-miners zetten de enorme rekenkracht van hun computers in voor het ‘ontdekken’ van nieuwe bitcoins. Om dat te kunnen  doen zijn ze verplicht om betalingsopdrachten te verifiëren. Zo fungeren ze als verwerkers van de Bitcoin betalingen en zijn dus essentieel voor een betrouwbaar systeem.
Het is mogelijk dat alle Bitcoin-miners overstappen naar de nieuwe versie, waardoor de oude variant niet meer functioneel is omdat er dan niemand meer is om de opdrachten te controleren. Maar de kans bestaat ook dat alleen maar een deel van de miners overstapt. Dan ontstaan er dus zelfs drie versies van de Bitcoin. Het is nog niet klaar met de Bitcoin ontwkkeling.

Hieronder nog het koersverloop van de “gewone” Bitcoin tegen de USD van de afgelopen maand:

Als u vragen heeft hoor ik het graag. Alles rond Bitcoins is flink ingewikkeld. Ik weet niet of ik meteen de antwoorden weet, maar ik ga er in ieder geval naar op zoek.

Erna Erkens

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

Nieuwe spelregels voor valutahandelaren

| 30-5-2017 | Erna Erkens | treasuryXL |

Wij hebben onze valuta-expert Erna Erkens gevraagd om te reageren op een artikel in Het Financieele Dagblad over de nieuwe gedragscode voor valutahandelaren. Zij geeft een reactie in de voor haar zo typische manier zonder een blad voor de mond te nemen.

Vrijwillige gedragscode

Ik schaam me inderdaad dat dit nodig is maar ik schaam me er niet voor dat ik 35 jaar als valutahandelaar met veel passie gewerkt heb. Gedeeltelijk voor rekening en risico van de bank, maar meer als sparringpartner van klanten. Zoals ik dit nu nog ben. De genoemde gedragscode is een vrijwillige en ik denk niet dat deze snel invloed zal hebben. Eigenlijk is het zoiets als de eed die bankiers moeten afleggen.

Mindset

Het moet een begin zijn van een mindset verandering. Maar als we nu kijken dat banken teveel boeterente rekenen bij de oversluiting van hypotheken, dan blijkt dat bij alles wat niet transparant is voor klanten de mindset ‘klant centraal’ even wordt vergeten. Dit moet veranderen. Er moet een andere motivatie komen om dingen te doen en vooral om dingen te laten. Dus geen focus meer op….. aandeelhouderswaarde. Hoge budgetten die gekoppeld zijn aan extra salaris in de vorm van bonussen. Maar, dit moet komen van bovenaf. Dus moeten het bestuur en de commissarissen het goede voorbeeld geven. Zij bepalen de richting van de bank. Mensen zijn hebberig en dit gedrag wordt nog steeds gestimuleerd. Maar niets doen is ook niet goed. Dus het is een zeer bescheiden begin.

Taak voor het bestuur

Dit begin moet samengaan met de besturing van de banken (of bedrijven). Besturen moeten budgetten vaststellen en bonussen uitdelen als collega’s eerst elkaar en dan klanten helpen. Het bestuur moet beginnen om te zorgen voor een veilige arbeidsomgeving waar wordt aangeven dat werkzaamheden zullen/ kunnen veranderen, maar dat er niemand ontslagen zal worden.  Dat managers instaan voor hun afdeling (mensen) en niet aan de kant van hun bazen uit angst. Zorgen dat de afdeling een goedlopende machine is met als centrum een gezamenlijk belang en geen individueel belang. Verzet tegen kennis is macht en politiek gedrag. Samen staan we voor onze club en we zorgen voor elkaar. Dat staat bovenaan. Het klinkt misschien soft, maar dat is het niet. Als mensen zich veilig voelen geven ze bloed zweet en tranen en heb je weinig ziekteverzuim en voelt iedereen zich goed. Mensen werken harder en zo krijg je vanzelf meer en beter resultaat en veel loyaliteit voor elkaar en het bedrijf. Mensen zijn dan trots op waar ze werken. Als er angst is of onveiligheid dan werken mensen voor hun geld en van 9 tot 5 met geen of weinig loyaliteit.
Zonder politiek gedrag en als mensen eerst voor elkaar zorgen en mensen voelen zich veilig gaan ze automatisch voor de klanten zorgen. Verkopen is transfer of trust. En dit begint in de top van de organisatie.

Mening

Dus wat vind ik ervan? Bestuurders van valutahandelaren: Schaam jullie dat jullie de omgeving maken waarin de menselijke behoefte van hebberigheid belangrijker wordt dan collega’s en klanten.  Jullie moeten beginnen met het geven van het goede voorbeeld. Laat dit een begin zijn, maar vooral bij de bestuurders. Ik heb altijd discussie gehad over dat ik teveel op de stoel van de klant ging zitten. Ik ben daar tot op de dag van vandaag trots op. Dat is wie ik ben. En zo zal ik altijd zijn.  Dat heet empathie en dat geeft vertrouwen. ‘Practice what you preach’ niet alleen op papier in missie en visie maar in gedrag. Altijd! Eventueel tijdelijk ten koste van winst nooit van mensen. Dan komt het met de aandeelhouders ook goed.

 

Erna Erkens

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)

 

 

 

Andere artikelen van deze auteur:

Valuta ontwikkelingen en rente – Verwachtingen voor 2017

Valutabewegingen van Euro, Britse Pond en US Dollar: Altijd reuring op de markten

 

Uitgelicht: Pensioenfondsen moeten meer kasgeld aanhouden

| 15-11-2016 | Douwe Dijkstra, Erna Erkens |

corporateborrowing

 

Geld renderend wegzetten, voor pensioenfondsen lijkt het een ontzettend moeilijke opgave te zijn. René van de Kieft, voorzitter van pensioenuitvoerder MN stelt in het Financieele Dagblad dat het beter zou zijn voor pensioenfondsen om hun geld in kas te houden, anticiperend op een renteomslag. Van De Kieft : ‘Geld in kas houden levert weliswaar niets op — of kost zelfs geld — maar op obligaties kunnen de verliezen veel hoger oplopen als de rente weer gaat stijgen zoals de afgelopen dagen.’ (bron: FD.nl)

 

Wij vroegen onze experts Douwe Dijkstra en Erna Erkens naar hun mening over deze manier van geld wegzetten.

douwedijkstrarondDouwe Dijkstra – Eigenaar Albatros beheer bv.

“Ik ben het met de schrijver eens dat het bezit of uitbreiden van de positie in obligaties steeds hachelijker wordt. We denken al jaren dat de rente de bodem heeft bereikt, hetgeen vaak onterecht is gebleken, maar een stevige opwaartse rentebeweging (het geen ik overigens niet snel verwacht) zou funest zijn voor de beleggingen in obligaties. Het meer betrekken van de deelnemers bij de uitgangspunten van het pensioenstelsel lijkt mij geen meerwaarde te hebben. Afhankelijk van de status van de deelnemer (gepensioneerd, slapend, actief, jong of oud) zal hij/zij zijn/haar standpunt innemen.”

 

Erna Erkens – Eigenaar van EEVA

Dat is een mogelijkheid, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Andere mogelijkheid is opties of trackers kopen om je belang te beschermen.

Ik snap de pensioenfonds beleggers niet. Misschien moeten die beleggers is vervangen worden.

Als de rente stijgt hebben ze weer een probleem. Nu weer met hun beleggingen in obligaties. Als ze hierin belegd hebben op de huidige lage niveaus van de laatste tijd zonder deze beleggingen te beschermen zijn ze niet capabel genoeg en dat is al meer aangestipt. Hier zitten vaak niet de meest slimme beleggers. Daar moet iets aan gebeuren.

Probleem zit niet in de marktbewegingen maar in de kwaliteit van de verantwoordelijke pensioenbeleggers. Die moeten kwaliteit getoetst worden en misschien ook meer toezicht hierop.