Rentederivaten in de ban… of toch niet?!

| 9-12-2016 | Rob Bekker |

grafiekEr staat op dit moment veel in het nieuws over rentederivaten en de ontwikkelingen rond deze producten. Rentederivaten kunnen nuttig zijn om het renterisico af te dekken, het zijn echter ingewikkelde producten. Als treasurer zult u de werking en de risico’s van het product goed begrijpen. Als u toch behoefte heeft aan voorlichting kunt u zich laten informeren door uw bank. Daarnaast kunt u kennis over de werking van deze producten in huis halen, bijvoorbeeld bij een advieskantoor dat zich specialiseert op het gebied van rentederivaten.  

Wij hebben onze expert Rob Bekker gevraagd om kort in te gaan op de ontwikkelingen rond rentederivaten:

Al enige jaren lijken rentederivaten volledig in de ban gedaan, wellicht mede door de veelal negatieve aandacht in de media. Daarnaast gaven de ontwikkelingen op geld- en kapitaalmarkt niet direct aanleiding om in te dekken tegen stijgende rentes (vanuit leningperspectief bekeken dan). Nu het er (opnieuw) op lijkt dat de rentebodem is bereikt, is het toch zinvol om concreet na te denken over de renteafdekkingsstrategie die men binnen een onderneming wil toepassen.

Staan er toekomstige investeringen op stapel die financiering behoeven, dan zijn er prima renteproducten te hanteren om binnen het risicoprofiel (én strategie) van een onderneming de rentelasten op flexibele wijze in toom te houden. Zorg dat u weet wat u te doen staat als de rente daadwerkelijk weer gaat oplopen. Regeren is vooruit zien.

Met de binnenkort van de Derivatencommissie te verwachten nadere uitwerking van het herstelkader zal in elk geval duidelijk worden hoe de toepassing van rentederivaten, die in het verleden op onjuiste basis of onjuiste gronden heeft plaatsgevonden, dient te worden gecorrigeerd. Daarbij zullen de banken dan een passende compensatie moeten gaan aanbieden aan haar cliënten binnen de specifieke doelgroep. Dit zal naar verwachting opnieuw veel aandacht in de media opeisen, maar hopelijk in het juiste perspectief en dus zonder rentederivaten in de ban te doen.

rob-bekker

 

Rob Bekker

Associate Partner at Treasury-linQ”