How to use data in your search for financing

15-06-2020 | by Rowan Hermes | Symbid

It is possible to increase your chances of successful financing by using data. By collecting and analyzing the right data and using the results in a good and effective way, you can convince investors of your plans and ideas. In times of crisis, it is very important that you set up your financing question as well as possible. That is why we repeat our explanation of the three ways in which you can effectively use data. We discuss how you can use data to support your business case and how data can help you find the right investors. Finally, we discuss how you can use data to approach investors. Collecting and analyzing the right data offers you the tools to set up an effective financing strategy. Not only can you keep track of how well things are going; costly mistakes can also be prevented. Data also offers you the perfect opportunity to reach and convince investors.

Blog is in Dutch language:

Het gebruik van Data voor het onderbouwen van jouw Business Case

Source

Trade Finance and Compliance | How to properly assess risks

| 15-06-2020 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

“As a result of the stricter regulations, the financial sector has been forced to hire large numbers of people. Then, in practice, after intensive investigation on every report, it appears that more than 99% of the cases are false alarms! This results in frustrating and mind-numbing work for highly skilled workers.”  Now the combination of Trade Finance and Compliance / AML (Anti Money Laundering) has been my focus for some time. I was always assuming that Compliance / AML supports the business (customers / products), but because of the stricter regulations, I think the business appears to be supportive of Compliance / AML.

This blog is in Dutch language.

Als je kijkt naar Trade Finance dan zie je dat de definitie vanuit de toezichthouder(s) en de vooraanstaande Wolfsberg Group een breed begrip is. Onder standaard Trade Finance Producten worden verstaan:

 • Documentair Betalingsverkeer: zoals Letters of Credit en Documentaire Incasso’s. Bij deze standaard producten wordt gewerkt met handelsdocumenten zoals facturen, vervoersdocumenten, verzekeringsdocumenten en oorsprongsdocumenten. Door banken wordt gecontroleerd of deze in overeenstemming zijn met de onderliggende handelstransactie. Daarnaast zijn deze producten onderworpen aan internationale regelgeving uitgevaardigd door de ICC Internationale Kamer van Koophandel. Deze regels samen met de gebruikelijke internationale bancaire praktijk hebben ervoor gezorgd dat de banken de “financial crime“ risico’s beter kunnen controleren.
 • Open Account: betalingen; het overgrote deel van de wereldhandel wordt afgewikkeld op “open account” waarbij er een simpele betaling plaatsvindt via het bancaire betalingssysteem voor geleverde goederen of diensten. Hier is de betrokkenheid van de banken ten opzichte van de onder punt 1 genoemde producten gelimiteerd tot de afhandeling van een zogenoemde “clean payment” en is men zich niet altijd bewust van de onderliggende transactie. Banken kunnen hier slechts de standaard AML en sanctie screening op de betaling uitvoeren.

Onder “financial crime” risico wordt verstaan o.a. witwassen, fraude, belasting ontduiking, omkoping, corruptie en terrorismefinanciering. De algemene perceptie is dat Trade Finance door de toezichthouders wordt gezien als een hoog risico. Maar in hoeverre klopt dit? Ten aanzien van “Open Account” betalingen is dit in veel gevallen juist en ben ik van mening dat we juist alert moeten zijn op het hoog risico bij “Open Account” betalingen. Echter in de gesprekken die ik had met de toezichthouder werd “Documentair Betalingsverkeer” juist gekwalificeerd als een normaal risico.

Het verschil zit hem voornamelijk in de mogelijkheden om bij documentair betalingsverkeer veel meer controles te kunnen uitvoeren”, wat bij “open account” betalingen niet het geval is. Veel van de genoemde risico’s bij Trade Finance om illegale verplaatsing van gelden te maskeren zijn bij “open account” zeer hoog. Denk hierbij aan: over-facturering, onder-facturering, meerdere facturen, te weinig verscheept, teveel verscheept, opzettelijke verduistering van het type goederen en spookverschepingen.

Al deze bovengenoemde aspecten worden bij “Documentair Betalingsverkeer” veel eerder gesignaleerd omdat de fysieke handelsdocumenten uitgebreid door de banken worden gecontroleerd. In de eerder genoemde gesprekken met de toezichthouder merk ik een grote nuancering. Waar de toezichthouder spreekt over “richtlijnen” worden deze bij Compliance afdelingen vaak vertaald in eisen en regels. Banken zeggen te voldoen aan de regels (of waren het richtlijnen?) van de toezichthouder en vaak ook The Wolfsberg Group principles.
Wat is The Wolfsberg Group? Zie hieronder de beschrijving die ik op hun website heb gevonden:

“The Wolfsberg Group is an association of thirteen global banks which aims to develop frameworks and guidance for the management of financial crime risks, particularly with respect to Know Your Customer, Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing policies”.

Saillant detail: Het verbaast mij dan weer wel dat een simpele Googlecheck snel laat zien dat alle van de 13 genoemde banken boetes hebben gekregen voor het niet naleven van hun eigen “principles”.

Duizenden mensen zijn inmiddels aangenomen om 99% nutteloze checks te doen omdat we wel graag die 1% duistere praktijken boven water willen halen. Daar zijn niet alleen de banken de dupe van maar ook het grootste deel van het bedrijfsleven wat te goeder trouw zijn transacties wil afwikkelen. Belangrijk is dan ook dat bij Trade Finance transacties altijd een importeur of exporteur betrokken is, die relatie is van een bank. Het is essentieel dat de bank de ondernemer én zijn onderneming én activiteiten goed begrijpt! Toezichthouders verwachten van de banken dat zij de kennis van handelstransacties kunnen vertalen naar risico’s. Een gevolg kan zijn dat banken een intensiever contact onderhouden met klanten en er meer informatie-uitwisseling zal moeten plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat de beoordeling van risico’s wordt gedaan aan de hand van objectieve criteria en de persoonlijke mening van beoordelaars niet de boventoon mag voeren. Dit is onethisch en onprofessioneel.

Twee voorbeelden uit de praktijk ter verduidelijking

 1. Heel jammer dat een bank een Letter of Credit transactie van een ondernemer met een Afrikaans land niet wilde faciliteren alleen op basis van het feit dat ze amper te eten hebben in dat land!
 2. Of dat de export van gebruikte vrachtauto’s naar een politiek stabiel land ook op Letter of Credit basis niet werd goedgekeurd met als reden dat deze voertuigen zouden kunnen worden omgebouwd tot militair voertuig. Dit werd slechts gebaseerd op een persoonlijke veronderstelling en getuigt bovendien van gebrek aan kennis van zaken. Temeer ook omdat de betreffende exporteur zelf gebruik maakt van een geavanceerd Compliance/AML/Sanctie systeem vergelijkbaar met wat de banken zelf ook gebruiken en zelfs goede contacten heeft met het FIU ( Financial Intelligence Unit Nederland) inzake verdachte transacties.

Dat niet alles door systemen wordt afgevangen mag dit voorbeeld duidelijk maken waarbij een Nederlandse exporteur een “Open Account” betaling ontvangt van een Duits Ingenieursbureau en zonder “red flags” op de rekening wordt geboekt. Achteraf bleek dat de betaling weliswaar uit Duitsland kwam maar dat de goederen direct naar een (dubieuze) Scheepswerf in Rusland werden getransporteerd. Het grootste risico zie ik altijd nog bij de “open account” betalingen. En door vooral in gesprek te blijven met relaties, aandacht voor de klant, weten wat er speelt en gezond verstand laten prevaleren samen met geavanceerde (Compliance/AML/Sanctie) systemen die ongebruikelijke transacties zichtbaar maken zou Compliance in mijn ogen weer ondersteunend moeten worden aan de business (klanten en producten) en niet andersom.

Conclusie

Ook ondernemers doen er goed aan om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te beseffen, dat men niet meer wegkomt met een simpele Googlecheck en wat financiële data om een relatie met een nieuwe afnemer of leverancier aan te gaan. Het is voor een bank een geruststelling als de relatie aantoont dat zij zorgvuldig te werk gaat en gebruik maakt van ook voor het MKB beschikbare Compliance/AML/Sanctie software. Toegang tot deze informatie voordat je een handtekening onder een contract zet helpt niet alleen van financiële risico’s te beperken maar beschermt ook de reputatie van de ondernemer.

De internationale handel is zeker in deze uitdagende coronatijd gebaat bij een optimaal samenspel tussen de toezichthouder met duidelijke heldere richtlijnen, banken die deze vertalen naar werkbare procedures en ondernemers die de noodzaak van extra controles begrijpen en daarnaar handelen. Zo kunnen we samen ondernemend Nederland nog beter stimuleren in dat waar we van oudsher goed in zijn, succesvol handel drijven in binnen én buitenland.

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

My ethics are better than yours

| 12-06-2020 | treasuryXL | Pieter de Kiewit

In these corona times I work just as hard as before. Regretfully we have less assignments (Treasurer Search), but as a team we prepare for better times. Especially not traveling results in extra time in which I am finally able to structurally read Het Financieele Dagblad (the Dutch Financial Times) and contemplate what is happening and what people have to say. Inspired by a column of Matthijs Bouman I connected a number of articles. Bouman writes about “foute bedrijven” (wrong companies). People condemn Booking.com for asking for government support because they made a huge profit and bought their own shares and still ask for support. So, Bouman states, we should punish their employees. The same way we should punish companies that would not survive anyways, supermarkets that sell wrong products or aviation companies that pollute the air. I like the way he shows us how arbitrary our thinking is.

So what do you think about the following?

 • Flow Traders had an excellent quarter because they thrive on market volatility;
 • FX traders of Citibank, BoA and Goldman recently made huge profits.

Is their business model legit? Or are they the proverbial lawyers that chase the ambulance? At the end of the day I make a living finding staff for companies. Also death, sickness and crisis results in searches for new treasurers and I do not lose sleep over picking up these assignments. Demand and supply, simple as that.

We constantly see how the banking industry struggles with what is good and what is right. A string of scandals over the last years led to new legislation and a lot of work in solving derivatives contracts between banks and their clients (UHK). A new support industry rose and fell. Currently a new one is being built to fight money laundering and other dubious transactions, that will be a KYC industry. Bankers already knew what is wrong and ignored the rules so new control mechanisms had to be build. The one thing I learn from this is that external legislation is not a way to improve morality of bankers. Is the solution hidden in their reward system or their upbringing?

For the opponents of tax evasion, a topic that is in the heart of business ethics, there is good news. The number of entities in The Netherlands that are founded for this purpose is quickly getting smaller. This after extensive public discussion and potential policy changes. I like to think that the powers that be started thinking about the purpose of their companies and these entities, and decided that there are better ways. And not solely money driven, but also because it is the better way. I prefer being hopeful & positive over being cynical.

Listening skills and wanting to compete in the championship of ethics are rarely combined in one person. Being sure and loud regretfully often are. I will make a reminder to follow up on this blog in five years or so.

 

 

Pieter de Kiewit

Owner at Treasurer Search

7 Experts on Activating Liquidity – a Guide to Leveraging Technology to Generate New Growth

| 11-6-2020 | treasuryXL | Kyriba |

Managing liquidity has never been easy, but new technologies are making it easier. With ease comes speed, accuracy and efficiency, enabling treasury to more effectively see, move and protect cash and generate increased business value. However, activating liquidity while navigating volatile markets can be difficult. So how does treasury leverage technology to activate liquidity and generate new growth, and what does it gain by doing so?

‘7 Experts on Activating Liquidity’ is a Mighty Guide, sponsored by leading global cloud treasury and finance solution provider Kyriba.  In this guide the question of how to leverage technology to optimise treasury and finance, extend visibility and controls, and maximise enterprise value is explored by asking seven treasury management experts from different industries the following questions:

 1. How does expanding the scope of treasury to be inclusive of cash, risk, payments and working capital increase enterprise value?
 2. How do you most effectively manage FX risk exposure, and why is it important to do that?
 3. What are the advantages of centralizing and standardizing global payment processes through a single system?
 4. What are the advantages of centralizing the management of free cash flow and liquidity in your organization?
 5. What level of integration is necessary to get a true, real-time view of cash and liquidity, and how would that real-time data enhance decision making and performance?

Their insights are collected in the five chapters of this eBook. In reading them, David Rogelberg, Editor, was struck by how different the challenges are for each of the expert’s business, and how they all benefit from greater visibility into cash, payments, risk and working capital.

CFOs have a tough balancing act – trying to pursue strategic growth initiatives while minding the right level of risk. And recent global events have exacerbated this challenge. The answer to solving this problem lies in Active Liquidity – an approach to treasury and finance that elevates the impact of liquidity to generate new market value, even in volatile markets.

Kyriba is excited to sponsor this eBook, in which seven treasury leaders lend their expertise to the concept of Active Liquidity and the key pieces that it encompasses – optimizing cash, payments and risk to generate business value.  Activating Liquidity puts organizations on a path to new value creation, enabling them to:

 • Expand the abilities of treasury and finance, using liquidity as a lever to build value
 • Extend visibility and controls to see, move, protect and grow cash
 • Transform data into intelligence and drive action to maximize enterprise value

This Mighty Guide aims to provide a holistic view and credible advice by exploring, comparing and contrasting a variety of viewpoints from top experts.  The insights given by these treasury executives will give a deep understanding of the benefits of Active Liquidity and how insight into global cash, liquidity and exposure can help execute treasury strategies more easily and efficiently.

Request and download free e-book:

Kyriba is a proud sponsor of this Mighty Guide.  Kyriba empowers CFOs and their teams to transform how they activate liquidity as a dynamic, real-time vehicle for growth and value creation, while also protecting against financial risk. Kyriba’s pioneering Active Liquidity Network connects internal applications for treasury, risk, payments and working capital, with vital external sources such as banks, ERPs, trading platforms, market data providers, and other financial institutions. Based on a secure, highly scalable SaaS platform that leverages artificial and business intelligence on an API-enabled architecture, Kyriba enables thousands of companies worldwide to maximize growth opportunities, protect against loss from fraud and financial risk, and reduce costs through advanced automation. Kyriba is headquartered in San Diego, with offices in The Netherlands, London, Paris, New York, Tokyo, Dubai and other major locations.

For more information, visit www.kyriba.com.

Do You Know Your Business’s Foreign Exchange Risks?

11-06-2020 | treasuryXL | XE |

Every business that deals with international currency has foreign exchange risk, but every organization will face a different set of issues and risk factors, depending on their operations.

The first step to building a strong FX risk management program and reducing your organization’s foreign exchange risk is knowing:

 • What your exposures are,
 • Where they come from, and
 • How they can impact your business.

Many businesses around the world drastically underestimate their foreign exchange risk level, and are unaware of many of their greatest exposures. In this next installment of our series on FX risk management for businesses, we want to take you through the steps of assessing and determining your business’s foreign exchange risks. From there, you’ll be primed to take the next step of formulating your risk management strategy.

Where does foreign exchange risk come from?

There are many ways currency market exposure and foreign exchange risk can present themselves to your organization.

Some of the most common causes of foreign exchange risk include:

 • Importing. Does your business import any products or materials from overseas? If fluctuations in the market cause the value of your country’s currency to drop, then your organization’s importing costs could see a drastic increase.
 • Exporting. On the other hand, if your business sells goods and services to other countries, think about what market volatility could do for your prices. If your country’s currency increases in value, your business might not be as competitive in your market.
 • Balance sheet risk. If your organization has any subsidiaries or entities overseas that take care of some day-to-day operations, the value of their operations could change when the currency exchange rates do.

These are just a few examples of common causes of foreign exchange risk. Your business’s specific foreign exchange risk exposures will depend on what you do in your day-to-day operations and how you handle international currencies.

How do you know if your business has foreign exchange risk?

Identifying potential sources of risk is the first step. Once you’ve examined how your business deals with international currencies and whether your operations have any risk factors, you’ll need to assess the size of the risk and its potential impact.

There are three areas you’ll want to focus on:

 • Potential volatility. The markets are constantly moving, but global exchange rates can only move so far. Consider what could realistically happen and how that would affect your business, in order to get a better idea of your true exposure.
 • Net impact. Volatility could have a negative effect on your business, but your business could also see an increase in revenue from certain market fluctuations. Don’t just consider one element of the risk: look at the bigger picture.
 • Time. How far ahead have you planned? And on the other hand, how far ahead can you realistically plan while still making accurate, useful assessments?

How can you combat foreign exchange risk?

If some of these questions are making you feel overwhelmed, don’t worry. You’re not the only one who feels this way. Many businesses of all sizes around the world have found that they don’t have the expertise, time, or resources to fully assess their currency risk exposure and create a comprehensive risk management strategy that can fully address their risk profile.

foreign exchange specialist can give your organization the expert guidance that it needs to create a plan to combat your foreign exchange risk and minimize the impact of market motion. At Xe, we’ve spent more than 25 years in the global currency markets. We understand foreign exchange risk, and we want to help you and your business do the same.

Over 13,000 businesses each year lean on us for expert guidance and support in assessing and combating foreign exchange risk. Are you ready to manage your risk Visit our Business page for more information about our offerings and to take the first steps in enhancing your organization’s foreign exchange risk management.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multibillion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

 

Source

CASH MANAGEMENT & BUSINESS RESILIENCE WEEK | JUNE 23-25 2020

| 10-6-2020 | treasuryXL | OpusCapita |

In these unprecedented times, OpusCapita want to bring the treasury community together with a complimentary 3-day online event.

The Vital Lifeline for Senior Treasury and Finance Professionals in an Era of Crisis.

In these times of uncertainty, and with recession looming, gaining visibility and control of actual (vs forecasted) cash flow and working capital has never been more important. To this end, the OpusCapita “Cash Management and Business Resilience Week” will provide you with a vital lifeline and timely knowledge exchange platform for you to directly engage and learn from other senior treasury and finance professionals as you work to develop and implement your response strategies.

The “Cash Management and Business Resilience Week” will be streamed live over 3 days in easily digestible blocks to ensure maximised impact, flexibility and engagement but with minimum disruption to your busy schedules in these hectic and uncertain times. All content will also be recorded to enable on-demand viewing at your convenience.

Tailored content will be delivered by some of Europe’s leading names in treasury and finance in different formats from interviews, break-out sessions and panel discussions to enable conversation and takeaways.

Exclusive to senior–level corporate treasury and finance professionals, the virtual series is specifically designed with our community in mind. From live-streams featuring Europe’s leading names to an array of networking opportunities, our platform provides all the perks of a live event in the comfort of your own home, all completely for free.

Practical

When? June 23-25

For more information about the speakers, programme and free registration click here.

About OpusCapita

OpusCapita is the provider of the number one cash management software with over 800 customers across more than 100 countries. Our secure, cloud-based solution enables Treasury and Finance professionals to harmonize global processes and policies, centralize treasury and finance operations and reduce complexity. We simplify the management of all cash flows and liquidity and automate the processing of both payments and collections. All of this ensures full visibility to your cash while reducing the risk of fraud.

Visit OpusCapita

Visit Partner Page

Read Customer Success Stories

What does experience in Treasury get you?

10-06-2020 | Niki van Zanten

In the wonderful world of Treasury there is an easy and digestible answer for most things, but to cover the full context requires general elaboration. In other words, there are always main points but fine-tuning is equally important and the devil is in the details.

Keeping this in mind, let’s get right into attempting to answer the headline question of this blog and unravel what experience can mean for you in financial risk management with the following points

 • The answer before the analysis
 • The right analysis and additional validation
 • Speed when needed and a reserved approach 
 • An actual opinion
 • Leadership in crisis
 • Holistic approach to Finance and ability to see what’s really going on

The answer before the analysis

At school you have the smart kids who have the answer for tough questions (lets say for conversation sake a math equation which looks like this 3(1-2x)=-9, where question is what x is*) and get there by taking the necessary steps** to come to the correct answer. This is what you are taught and it leads to the desired result. Then, there is a second group who shout out the right answer immediately but skipped all the steps involved. The teacher will disapprove of this behavior as it’s not how you are taught to handle a mathematical problem. Also not all kids can be taught to handle problems this way. If experience were to be molded into these group of kids, it would perhaps be one who can answer the question immediately and then explain this steps in retrospect. In financial markets this combination is very valuable as going for the process can be cumbersome and hard to explain, unless you see what will happen at the beginning.

The right analysis and the right questions

Imagine you walk into a wine shop and ask for a bottle of wine to combine with a mouth watering turbot with lobster Bearnaise sauce. The wine shop owner recommends a Montrachet**, asking no further question. You ask him, why this wine? He answers the following; because it is a thick buttery wine thus perfectly combining with the richness of Bearnaise. Also this happens to be an excellent year from an equally exceptional producer. You end up buying the bottle to return home and taste a thirteen in a dozen overpriced bottle of wine which does reasonable well with the food but has no element of surprise or the fascination one might expect.

A few question from the wine shop owner like, what kind of wine do you appreciate a lot and what do you like about it or how much is your budget would help you on the way. The best question from your side is potential, did you ever try it? If it turns out he didn’t try it and is still trying to sell it to you he has a close resemblance to a very typical sales person in the financial sector. In other words, experience enables people to ask the right question as well as create a value and advice instead of value add for the selling party only.

Speed when needed or a reserved approach

Typically, it is assumed that decision making in financial markets and Risk management requires speed. In most cases, this is correct, providing you understand of the exposure for which your are hedging as well as the derivative you are using. Put in a simple example, when hedging a 5 year INR loan, experience will tell you to do some extra due diligence on the accuracy of the underlying exposure for the simple reason that the consequences can be significant if things go wrong. Immediately, you will also realize a 5 year tenor on INR is either not liquid or the credit component is priced in at a hefty charge replacing your FX risk with an interest risk on the roll over. If you do not execute with speed, you could be exposed to the spot risk; if you execute to fast, you might hedge something not required or with a derivative which doesn’t do the job as intended. A seasoned advisor will be the best of both worlds.

An actual opinion

Experience creates a backbone as well as a level of comfort to believe what you are saying. Consequently, this boils down to the question; Why is someone trying to sell something to me? Because you need it or because they need you to make their PL? This goes into the discussion on whether an advisor has an intrinsic or extrinsic motivation. In my view, experience is not a guarantee on where motivation comes from, but it had a lot more time to positively develop. You will hear what you are better of hearing than what you want to hear. On top of that, the advise will be more holistic as it takes a while to get all the bits and pieces of treasury together, let alone how it fits across departments in a company.

Leadership in crisis 

Argentina 2018. Hefty devaluation on the currency as well as very steep and volatile interest rates combined with liquidity issues, not to forget the social and economic disaster hitting many citizens. Situations like this, attract senior management attention like Winnie the Pooh spotting a jar of honey. One might be inclined to leave the ”when to hedge or not” decision to senior management or have endless meetings discussing business mitigation. Each crisis has different triggers as well as solutions. A seasoned crisis manager does add direct value in not only identifying root cause of what’s going on, whether financial instruments actually provide relief or are a black hole of money and in putting together the right and moreover realistic guidance for the business. I am aware of the fact that people do not like hearing bad news, but not listening to it usually brings problems back on steroids. 

Holistic approach

This is a tough one. Most people will agree, the big picture is the best one to follow, but its very common across corporates to religiously hedge PL exposures. Even in cases where there are conflicts, like the cash flow at company level being different sign than the PL FX exposure, often a bogus hedge is implemented. A holistic approach and good target setting, helps you pick the strategy with the overall best results and experience.

Conclusion

These are just a few considerations on why experience can provide added value in (FX) risk management beyond the well know assumption that it provides a way to do more in less time and is a great way to also transfer knowledge down to the younger workforce.

Hope this gives some food for thought and many fruitful discussions.

 

* multiply by 3 giving 3-6X=—9 and then deducting 3 on each side reducing equation to -6X=-12 revealing the answer.

** Montrachet is one of the words most sought after white wines. Also happy to discuss wine but that’s a different beast and business proposition.

 

Niki van Zanten

FX specialist

 

Vrije Universiteit offers Summer Course Fundamentals of Treasury Management

| 09-06-2020 | VU Amsterdam |

Through this link we will inform inform you about the Summer Course Fundamentals of Treasury Management.

The definitive course details are being completed shortly.

You can reach out directly to the VU via pgo.treasury@vu.nl for more information.

 

 

Meet our Experts – Interview Aastha Tomar

09-06-2020 | Aastha Tomar | treasuryXL

Aastha Tomar has joined treasuryXL at the beginning of 2020 as expert and already published 3 great blogs:

Aastha has been responsible for setting up of Treasury teams for her organizations from scratch and has been a founder member of FX Treasury in a Bank. Being in front office role throughout her career has made her indispensable for her organizations due to her business development and stakeholder management skills. She has single handed led transactions to the tune of USD 5Bn.
Aastha is an Electrical Engineer and master’s in finance, both from premier institutes in India. Her inquisitiveness to learn something new and accept challenging work is responsible for her stints in Software development, Investment banking, Banking and Entrepreneurship.
In her free time Aastha loves to write blogs/ articles on various topic ranging from leadership, life experiences and sustainability, her latest love.

 

We asked her 9 questions, let’s go!

1. How did your treasury journey start?

My first exposure to how Treasury actually works was quite early during my internship in my MBA. I was lucky enough to do internship in one of India’s largest Corporate Treasury. It was then I decided that I want to make my career in Treasury. Therefore my career choices after MBA were always made while keeping in mind that I have to move towards being a corporate Treasurer.

2. What do you like about working in Treasury?

Treasury is a very fascinating department, there doesn’t goes even a single day where you don’t learn something new. Every day brings a new aspect to the profile. You have to be on your toes always to be up the curve which is the best part. You are always on top of what is happening in the world and how it is impacting the business. You can always make a positive impact on organisation’s bottom line by being always ready with action of any kind of impact.

3. What is your Treasury Expertise?

I have worked in Corporate finance, fixed income financing through loans and capital markets and have worked in FX Treasury which included risk management, interest rate risk management and FX risk management.

4. Do you have examples of risk mitigation, creation of opportunities and/or cost savings?

I was responsible for ISDA negotiations where we always made sure that default covenants for the counter party are strict and always made sure that the covenants are adhered to and did frequent monitoring for the same. This always kept us informed and saved us from any shocks from covenants default which in turn would have led to default in the derivatives done with the counter party.

5. What has been your best experience in your treasury career until today?

I was the founder member of Treasury in my previous organisation. I joined the organisation before the bank was formed. The initial few months were very demanding as it involved infrastructure set up, documentation, informing corporations about our bank.  After much hard work and after few months I cracked one of the biggest deal for that year for my bank. It was such a nice experience where all your efforts which you put in finally bore fruit.

6. What’s the most important lesson that you’ve learned as a treasurer?

Time is for essence for a Treasurer, we have to take actions swiftly and seamlessly. Each day is different and bring new challenges therefore a Treasurer should be ready to face them  . Always think out of the box- what new products can be used, how to make most use of technology, how make a team which is self motivated and work towards a common goal.

7. The coronavirus is undoubtedly an unprecedented crisis. In general, can you elaborate on the impact this virus has on treasury from your perspective?

The corporations with strong risk management approach, with clear understanding potential risk on business through risk evaluation tools, such as sensitivity analysis, shall be the best place during the current scenario. They would have their foreign currency exposure hedged to an optimum limit, sufficient cash to work with and therefore, during these times, would be able to direct their efforts to improve operational efficiency, carry out M&A evaluations  rather than trying to learn swimming after being thrown in the waters. Business Continuity Management came into play and the organisations which has BSM only in theory in their policy books took lot of time to adjust to the new normal. Thus, COVID 19 brings additional responsibility of treasury towards ensuring corporations not only survive but thrive during the new normal.

8. What developments do you expect in corporate treasury in the near and further future?

One thing has been proved that there is no running away from the Technology. You may be in finance field but you got to know the technology as well. The major development which now will take place will be to reduce as much human intervention as possible in the working of Treasury which will make sure that if at all any such scenario is faced in future work can go on without much impact.

9. How have you seen the role of Corporate Treasury evolve over the years?

I answered this question in my article “The Missing Part of a Treasury Job Description“:

” Gone are the days when a Treasurer was just involved in risk management and ensuring liquidity. In current scenario of news going viral each action creates a ripple effect. As famous Jane Goodall once said : “You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make”. A Treasurer has to take an active role in policy making and lead her organization towards sustainability and protecting consumers  ”

 

Aastha Tomar

FX & Derivatives | Debt Capital Markets | MBA Finance |
Electrical Engineer | Sustainability

 


Does your business need support in Treasury or a Treasury QuickScan?

We have treasurers available, go to Rent a Treasurer for all information.Real Estate Finance and the Corona Crisis

08-06-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa | SmartFunding

The real estate sector reacts predominantly late, but violently to economic stagnation or decline. Because of the coronavirus, entrepreneurs have to prepare for an (even) more difficult search for real estate financing.

Blog is in Dutch language:

Nederlandse banken zijn al tijden terughoudend met het verstrekken van financiering voor vastgoed. Vooral commercieel vastgoed is moeilijk te financieren. In 2019 berekende kredietverzekeraar Euler Hermes dat nergens in Europa het mkb zoveel problemen heeft met het verkrijgen van bancair krediet als in Nederland. Banken zijn volgens Rob Wolthuis, financieringsexpert van MKB-Nederland, voorzichtig geworden door de financiële crisis van 2008: “Banken zijn huiverig geworden voor grote concentraties vastgoed in hun portfolio. Bij een volgende crisis kunnen ze dan in de problemen komen. Bedrijven en retailers kunnen failliet gaan, waardoor kantoorpanden en winkels leeg komen te staan. Banken financieren nog delen van het commercieel vastgoed, maar er is vaak nog een andere partij nodig.”

Het gat dat banken achterlaten wordt deels ingevuld door alternatieve financiers. Voorbeelden zijn crowdfunding en peer-to-peer-financieringen. Hogeschool Utrecht-onderzoeker Lex van Teeffelen schat dat in 2019 zo’n 20 procent van het totaal aantal crowdfundingfinancieringen bestond uit vastgoedfinancieringen. Daarnaast verwacht hij een aanzienlijke groei van vastgoed in de peer-to-peer-financieringsmarkt: “In Engeland is dit al zo’n 5 jaar aan de gang, en heeft het ook flink doorgezet.”

De nieuwe financiers op de vastgoedmarkt zijn vooral geïnteresseerd in de zogeheten liquide vastgoedsectoren, denk aan kantoorpanden, woningen en industrieel vastgoed. Hotels en studenthuisvestingen stonden ook in de belangstelling, maar het effect van de coronacrisis weegt zwaar in deze segmenten. Het effect van het virus is te zien in onder andere stilgevallen transactieprocessen, stopgezette huuronderhandelingen en terughoudende financierings- en taxatievooruitzichten. Daarbij nemen de passantenstromen in winkelstraten en bezettingsgraden van hotels af, wat ertoe leidt dat ook de voorheen populaire segmenten winkelvastgoed op A-locaties en kleinschalige wijkwinkelcentra en convenience retail op plekken met veel aanloop (stations, luchthavens en drukbezochte stadscentra) niet langer in trek zijn.

Dat financiering verkrijgen voor vastgoed moeilijk wordt moge duidelijk zijn. Er zijn echter altijd mogelijkheden. In onze blog Het effect van COVID-19 op de financieringsmarkt gaan wij in op de verschillen tussen segmenten.

Voor advies of vragen kun je altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of info@smartfunding.nl. Uiteraard kun je ook altijd direct contact opnemen met een van de SmartFunding-adviseurs.

Source