Werkkapitaalbeheersing bij professionele servicesorganisaties: de olie voor uw (economische) motor!

| 13-10-2017 | CFO Netwerk |

Waarom aandacht voor werkkapitaalbeheersing? Professionele services organisaties zoals advocaten, accountants maar ook andere tijd schrijvende organisaties kenmerken zich door een uiterst loyale cliënt opstelling. Loyaal in de zin dat de cliënt vraag centraal staat en dat deze vraag zo spoedig mogelijk beantwoord dient te worden. Als het probleem van de cliënt is opgelost is de professional tevreden. Op zich is daar niets mis mee. Maar dan……..

Nadat het probleem naar tevredenheid is opgelost wordt er pas gekeken naar de vraag of de diensten die door de professional zijn geleverd gedeclareerd c.q. gefactureerd kunnen worden en als laatste ook betaald kunnen worden door de cliënt. Met dit laatste houdt de professional zich het liefste niet bezig, dat lost de financiële administratie en debiteurenbeheer wel op.

Deze wijze van cliënt benadering heeft tot gevolg dat veel van dergelijke services organisaties een beroep op bijvoorbeeld de bank moeten doen om hun financiële huishouding rond te krijgen. Maar bankfinanciering kent uiteraard ook haar grenzen. De organisatie zou deze vastliggende liquiditeit veel beter kunnen aanwenden voor de groei van de organisatie, investeringen in nieuwe competenties en vernieuwing van het bedrijfs/business model.

Werkkapitaal is niet het domein van Finance alleen, maar dient integraal benaderd te worden.
Wie zijn werkkapitaal onder controle houdt, beheerst niet alleen de korte termijn liquiditeit, maar investeert ook in continuïteit.

Wat wordt verstaan onder werkkapitaal en cash conversion cycle?

Werkkapitaal

In de theorie zijn veel definities te vinden. Bij professionele services organisaties wordt onder werkkapitaal met name het onderhanden werk en het uitstaande debiteurensaldo verstaan. In dit kader wordt geabstraheerd van de crediteurenpositie (DPO Days Payable Outstanding) omdat het grootste probleem bij professionele services organisaties zich met name in het onderhanden werk (DIO Days Inventory Outstanding) en debiteuren (DSO Days Sales Outstanding) bevindt.
Werkkapitaal dient niet geïsoleerd binnen finance beschouwd te worden, maar integraal en passend bij de strategie van de onderneming: het gaat erom daadwerkelijk te doorgronden welke processen uiteindelijk een impact hebben op welke manier we zo goed mogelijk ‘goed’ werkkapitaal kunnen genereren. Sta kredieten toe aan goede cliënten die veel en /of winstgevende diensten afnemen die op tijd betalen en die passen in de toekomstvisie van uw bedrijf. Met andere woorden: de absolute waarde van werkkapitaal is niet zo belangrijk, enkel het hefboomeffect naar winst is van belang.

Een beter credo is: investeer in ‘goed’ werkkapitaal

Cash conversion cycle (CCC)

Elke component van werkkapitaal heeft twee dimensies: geld en tijd. Met effectief werkkapitaalbeheer schenken we ook aandacht aan de tijdsdimensie, aan de snelheid waarin een component van het werkkapitaal roteert. Dit wordt ook wel de cash conversion
cycle genoemd, hetgeen in de volgende figuur wordt weergeven:

Hoe lager het aantal dagen CCC, hoe beter u het werkkapitaal in de hand heeft en dat biedt de volgende 5 voordelen:
1. minder werkkapitaal;
2. hogere rentabiliteit;
3. meer activiteit met zelfde kapitaal,;
4. hogere solvabiliteit;
5. en goedkoper lenen.

Cash is King

Dit artikel is eerder verschenen op CFO Netwerk en is geschreven door Rob van de Ven.