To be or not to be a treasurer

|10-2-2017 | Jan de Kroon |

 

Recent berichtten de (social) media over een Treasury initiatief van enkele hogescholen onder regie van de Hogeschool Utrecht. Het initiatief behelst een praktische minor Treasury Management waarin de masterstudenten aan de hand van praktische casuïstiek en tooling worden voorbereid op een mogelijk treasury carrière. Het interview met de initiatiefnemers maakte melding van de moeite die sommige studenten hadden met het inleven in de problematiek.

Gastlezing over treasury management

Het doet me denken aan een gastlezing over treasury management die ik zomer vorig jaar gaf aan trainees van een detacheerder die vooral actief is in de zorg. Ter voorbereiding had men zijn best gedaan om zoveel mogelijk kennis en inzicht te vergaren. Tot praktijkcases uit de klantenkring aan toe. Groot was de verbazing toen men ontdekte dat het daar die middag eigenlijk nauwelijks over ging. Althans, niet in eerste instantie.

Een initiatief om in het hoger onderwijs een goede basis te leggen voor het treasury management dat men later in de carrière tegen gaat komen juich ik zonder meer toe.
Wat daarbij echter van groot belang is, en niet altijd voldoende aandacht krijgt, is beleidsmatige en organisatorische ordening die vooraf gaat aan ieder vorm van treasury en überhaupt ieder onderdeel van de financiële functie. Daar vinden we immers de kaders waarbinnen informatie en financiële techniek tot resultaten moeten leiden.

De treasury functie

De treasury functie zorgt voor toekomstige financierbaarheid, voor bescherming van vermogen en resultaat tegen financiële risico’s en regelt de financiële logistiek. Maar dat kan alleen in functie van wat het kernbedrijf van de organisatie in kwestie van plan is. Op de korte maar ook op de langere termijn levert de treasuryfunctie, net als de controlfunctie, randvoorwaarden die aantoonbare toegevoegde waarde bieden. Mits goed ingevuld heeft de financiële functie een positieve invloed op de concurrentiekracht. Net zoals een goed geëquipeerde HR functie dat overigens heeft.

Net als de controller zal ook de toekomstige treasurer zich met het kernbedrijf moeten kunnen verbinden om zich te profileren als de leveranciers van toegevoegde waarde. Inleven in wat de business doet, financiële risico’s zien nog voor ze zich voordoen en net als de moderne controller in zekere zin navigator zijn. Dat vraagt van betrokkenen het vermogen om schijnbaar complexe financiële vraagstukken terug te brengen tot de essentie.

Het vraagt ook om ‘buy in’ en een zeker financieel-economisch bewustzijn van lijnmanagement. Ook van de treasurer-to-be vraagt dat om een meer generalistische kijk op de bedrijfsvoering en wat daarbinnen gebeurt alvorens hij als specialist de kanonnen in stelling kan brengen. Je kunt immers briljant zijn in je visie op financiële markten en meester in financiële techniek; als je geen grip hebt op de onderliggende posities ben je toch gedoemd te falen. En laat daar nou juist de grootste uitdaging zitten!

Jan de Kroon

 

Jan de Kroon

Owner & Managing partner of Improfin Groep