Posts

#3 Sole focus on Exchange Rates (Dutch item)

22-07-2021 | XE |

Companies that need a currency service, either for their daily transactions or for a more strategic planning for the future, will logically first go to the exchange rates offered. Why wouldn’t you choose the provider that offers the best possible rates for your money to begin with?

Het antwoord op die vraag is dat de koers weliswaar belangrijk is, maar niet de enige factor is die van invloed is op de blootstelling van uw bedrijf aan valutarisico’s. Bedrijven die alleen maar gefocust zijn op het volgen van de koersen, kunnen bovendien het grotere plaatje missen.
Als iets te goed lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Met andere woorden: als u een uitstekende koers krijgt aangeboden door een provider, is er dan iets anders wat u niet krijgt? Dat kan het serviceniveau zijn dat uw bedrijf nodig heeft, of de juiste ondersteuning. Hoe snel reageert uw provider bijvoorbeeld als een betaling fout loopt?

“Bedrijven die alleen maar gefocust zijn op het volgen van de koersen, kunnen het grotere plaatje missen.”

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat koersvergelijkingen misleidend kunnen zijn. Valutamarkten zijn zo bewegelijk, dat u de koersen van een specifiek moment moet nemen om een correcte vergelijking te kunnen maken. Een provider die nu aantrekkelijk lijkt vergeleken met de koers die een van zijn concurrenten twee uur geleden bood, is misschien helemaal niet zo aantrekkelijk. Het is zeker zinvol om rond te kijken. Veel bedrijven accepteren de matige standaardservices van hun valutaprovider omdat ze nooit naar alternatieven hebben gekeken. Maar doe dat rondkijken op basis van waarde in plaats van prijs. Wat hebt u behalve concurrerende koersen nog meer nodig van uw valutaprovider? Zijn de aangeboden koersen open en transparant, zodat u altijd precies weet hoeveel u betaalt, na aftrek van kosten?

In de praktijk bieden valutaproviders een verscheidenheid aan meerwaarde. Misschien hebt u een online service nodig die is afgestemd op de specifieke eisen van uw bedrijf, met autorisatie van verschillende mensen voor verschillende soorten transacties. Misschien hebt u de snelst mogelijke service nodig zodat u langere betalingstermijnen hebt. Verder kunnen valutaproviders de valutamarkten voor u in de gaten houden. Als uw bedrijf zijn valutatransacties zo probeert te timen dat u de best mogelijke koers krijgt, ga dan op zoek naar een provider die koersmeldingen of marktorders biedt. Dan ontvangt u een melding wanneer de koers een bepaald niveau bereikt of wordt uw transactie automatisch verwerkt tegen die prijs.

 
 
 

Klik hier voor meer Info en Download WhitePaperSenior Treasury Analyst @ Worldline

Amsterdam – Full-time Read more

Treasury Specialist @ Omron

Hoofddorp – Full-time Read more

Treasury Manager @ MessageBird

Amsterdam – Full-time Read more

Corporate Treasury Dealer @ Treasurer Search

Amsterdam Area – Full-time Read more

Junior Treasury Analyst @ Treasurer Search

Amsterdam Region – Full-time Read more

How to pay your overseas suppliers quickly, easily and securely

15-07-2021 | treasuryXL | XE |

Having a reliable, easy-to-use payment method can make a world of difference to your company’s bottom line and to the efficiency of your processes.

When you purchase goods from overseas suppliers or pay international invoices—especially if you do so on a regular basis—having a reliable, easy-to-use payment method can make a world of difference to your company’s bottom line and to the efficiency of your processes.

If you do a quick Google search, you’ll see that there are countless options for you to make your international payments. Your bank branch may have their own money transfer services, and there are also online providers that specialize solely in overseas money transfers. But which option is the best for your business’s payments?

International money transfer is the answer 

When making an international payment, the payment itself is just one part of the cost. By that we mean that you’ll also need to consider the exchange rate for your money transfer as well as the fees you’ll be charged for the service of converting your currency and moving it to another country.

These costs will not be the same across all providers. If you shop around, you’ll find that each provider sets their own rates, and many will add their own margin atop the current mid-market rate. Additionally, many providers may add numerous fees to your transactions (and may not always disclose them to you before you confirm your payment).

While your bank branch may do a fantastic job of holding and managing your funds, they may not be the best option for transferring it. Rather than utilising your bank and their unfavourable rates and numerous fees, you may instead wish to turn to international money transfer providers that can offer you specialised service at a fair, transparent price.

How to find the right international payments provider 

As we’ve discussed previously, you’ll want to begin your search for a provider by assessing your business operations and payment needs. This will tell you what you need from an international payments provider. You may want to consider things such as:

 • Your business’s FX requirements 

 • How knowledgeable and confident you are about foreign exchange

 • How frequently you make payments

 • Where you make payments (and in which currencies)

 • The types of payments and capabilities you’re looking for

 • How much assistance you’d want from your provider

We also previously detailed what you’d want to look out for in your search for a trustworthy provider. You’ll want to do your due diligence for things such as:

 • A provider’s size

 • How long they’ve been in business

 • How many businesses they work with

 • What their online security measures are

 • If they are registered and authorised with the relevant bodies

 • The quality of their payment processing

Pay your overseas suppliers with Xe 

At Xe, we provide money transfer and risk management solutions for businesses of all sizes, across all industries. Whether you’re a sole trader or a large multinational corporation, our experts will work with you to tailor your payment solutions to your operation and provide you with an FX strategy to best suit your needs. As an authority in the currency world for nearly 30 years, we understand foreign exchange and have the experience and expertise to help you with your FX, so you can focus on your business.

Xe offers numerous money transfer products to suit different payment needs, such as:

 • Spot transfers for quick, simple transactions

 • Forward contracts so you can schedule future payments at secured rates

 • Market orders to target the ideal exchange rate for a future transfer

 • Rate alerts, so you’ll always know as soon as the market has moved in your favour.

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

#2 No Policy for Currency Risk Management (Dutch item)

08-07-2021 | XE |

Nadat een bedrijf zijn potentiële valutarisico in kaart heeft gebracht, is de volgende stap het opstellen van een plan om dit risico te beheren. Met name grotere bedrijven zouden een risicobeheerbeleid moeten overwegen waarin wordt beschreven hoe het bedrijf valutarisico’s aanpakt. Daardoor krijgt u een doorlopend raamwerk om volatiliteit te beheren, zodat u niet steeds op ad-hocbasis hoeft te reageren.

De aard en de details van uw beleid hangen af van de omvang van het risico dat uw bedrijf loopt. Een bedrijf met een omzet van €1 miljoen zal zich natuurlijk veel meer zorgen maken over een potentieel netto valutarisico van €200.000 dan een bedrijf met hetzelfde risico maar met een omzet van € 10 miljoen. De context is hier dus van belang.

“De aard en de details van uw beleid hangen af van de omvang van het risico dat uw bedrijf loopt.”

Niettemin moet elk risicobeheersingsbeleid enkele basisprincipes omvatten. Zo moet er beschreven worden hoeveel valutarisico het bedrijf bereid is te nemen en over welke periode. Verder moet er worden aangegeven welke hulpmiddelen het bedrijf wil gebruiken om deze risico’s te verminderen. En er moet vastgelegd worden wie in het bedrijf gemachtigd is om beslissingen te nemen.

Het doel moet zijn om een degelijke procedure te ontwikkelen om het valutarisico permanent te beheren, in een vorm die gedeeld kan worden met een groep mensen in plaats van alle verantwoordelijkheid bij een enkele persoon te leggen. Dit moet een collectief en algemeen begrepen beleid zijn dat het bedrijf te allen tijde kan toepassen en dat niet wordt losgelaten als een sleutelpersoon ontslag neemt of ziek is.

“Veel bedrijven weten niet dat ze te maken hebben met een valutarisico. Als u zich in die positie bevindt, is de kans groter dat de impact van de volatiliteit van de valutamarkt op uw bedrijf een nare schok zal zijn.”

 

Uw beleid voor valutarisicobeheer moet ook regelmatig worden bijgewerkt, bijvoorbeeld ten minste eenmaal per jaar. Het is onvermijdelijk dat uw bedrijf in de loop van de tijd verandert en dat geldt ook voor het risico dat het loopt. Als u meer of minder zakendoet in bepaalde markten of als de vooruitzichten voor de valutamarkten veranderen, moet uw beleid daar op aangepast worden. Maar zorg ervoor dat u strategische planningsbeslissingen neemt en niet in de verleiding komt om tactisch te reageren op dagelijkse ontwikkelingen. Bedrijven die niet weten hoe ze risicobeheerbeleid moeten ontwikkelen of wat zo’n document moet bevatten, zouden hun opties moeten bespreken met een valutaspecialist.
Klik hier voor meer Info en Download WhitePaperSimplifying Your Organization’s International Payments Requirements

01-07-2020 | XE |

There is no crystal ball that can accurately tell you the future of where a currency will trade in the short, medium or long-term. But a good international payments provider will be able to work with you to remove the complexity of foreign currency exposures and manage the risk they pose to your organization.

When looking to partner with an international payments provider, your first priority should be to evaluate the payments your business has made previously in order to get a better idea of the FX products and services that will best fit your business’ needs. And, when selecting a provider, make sure they understand your industry and the jurisdictions you are making payments to.

1. Frequency

How often are you making (or will you make) international payments? Making overseas payments costs more per transaction. The more payments you make, the more critical it is to get the cost per transaction right.

2. Amounts

The amounts you transfer affects the overall cost. Smaller amounts will have a higher margin added, therefore it’s worth determining whether you can bundle your payments to sharpen the margin you attract.

3. Timing

With exchange rates constantly fluctuating, the timing of your payments will have an impact on your overall profitability. If you do business in areas where currency valuations are highly volatile, a payments provider that can effectively advise you about the risks and opportunities of short or long-term foreign exchange contracts is ideal.

4. Industry

Each industry is different when it comes to the three factors above. Therefore, selecting a provider that understands your industry can make a big difference, as they’ll often be able to suggest the best foreign exchange service offering for your type of business.

Your business is as unique as you are. Don’t settle for generic money transfer services which treat your business as a number on a spreadsheet.

5. Geography

Finally, when selecting an international payments provider, make sure they understand any regional nuances particular to the jurisdictions you are sending your money to – this will ensure your payments go through smoothly, and in a timely manner.

Taking the time to understand these five factors is the first step in taking control of your business’s FX requirements and will put you in good stead when selecting the right provider for your business.