Richard Vianen is senior consultant bij Enigma Consulting, hetgeen is onderdeel van ProjectiveGroup. Richard heeft veel kennis over SEPA, het internationale betalingsverkeer, market infrastructure en ISO20022 XML. Deze maand verteld Richard in een reeks van een 3-tal artikelen meer over de achtergrond van de upgrade, welke wijzigingen de diverse SEPA-participanten vanaf november 2023 moeten doorvoeren en de gevolgen hiervan voor zowel de klanten als de banken.

SEPA Rulebook 2023


Richard Vianen

Wanneer komt migratie naar ISO200022 XML het beste uit?

Bankklanten zullen uiteindelijk moeten migreren naar de nieuwe ISO20022 XML standaard. November 2025 is daarbij een belangrijke datum: vanaf dan moeten adresgegevens gestructureerd aangeleverd worden en dat mag alleen in het nieuwe XML 2019 formaat.

De vraag voor bankklanten is nu; Wanneer komt migratie naar het nieuwe formaat voor hen het beste uit? Het bepalen van de juiste migratiestrategie hangt van een aantal zaken af.

  • In de eerste plaats heeft de introductie van gestructureerde adresgegevens impact op de initiatie van betaalopdrachten. De impact betreft enerzijds de (technische) verandering in het ISO20022 XML formaat. Anderzijds moet de gestructureerde adresgegevens in het XML bericht ook op de juiste wijze gevuld kunnen worden. Hoe groot deze impact is hangt enerzijds af van de huidige wijze van vastlegging van de adresgegevens (gestructureerd of niet) in de systemen van de bankklant en anderzijds van de flexibiliteit van de huidige gebruikte systemen en processen. Een goede, vroegtijdige analyse van deze impact is cruciaal om op tijd klaar te zijn.

  • Een tweede punt van aandacht zijn de extra optionele velden als LEI en alias. Een bankklant moet bepalen of hij zelf van deze optie gebruik willen maken (bij initiatie van de opdrachten), hetgeen extra impact zal hebben op de processen en systemen. Denk bijv. aan het vastleggen van deze gegevens in klantsystemen.

  • Een derde punt van aandacht is de verwerking van inkomende betalingen en rekeningafschriften. De bankklant moet gestructureerde adresgegevens en de optionele gegevens (LEI, proxy/alias) kunnen ontvangen en vastleggen. Eventueel moeten bijvoorbeeld reconciliatie en navraagprocessen worden aangepast. Ook moet worden nagedacht of de aldus ontvangen gegevens als alias en LEI bij de klantgegevens moeten worden vastgelegd. Bijzonder punt van aandacht is daarbij dat de ISO20022 XML rapportage formaten (zgn. CAMT-berichten) geen onderdeel zijn van het SEPA Rulebook. Klanten die rekeningen hebben bij meerdere banken kunnen dus geconfronteerd worden met verschillende manieren waarop dezelfde gegevens gerapporteerd worden.

Tot 2025 ondersteunt het nieuwe ISO20022 XML formaat de aanlevering van ongestructureerde adresgegevens. Dit biedt bankklanten de mogelijkheid bij uitgaand betalingsverkeer tot een stapsgewijze migratie, waarbij eerst gemigreerd wordt naar de nieuwe ISO20022 XML standaard, zonder direct gebruik te maken van gestructureerde adresgegevens. Op die manier kan de pijn voor bankklant verdeeld worden over twee migratiestappen (en dus risico verlagend werken): eerst nieuwe XML-versie, daarna gestructureerde NAW. Beide stappen moeten echter wel voor November 2025 worden uitgevoerd.

Bij het bepalen van de migratiestrategie moet ook rekening gehouden worden met de eerdergenoemde Swift CBPR+ migratie naar ISO20022 XML, die ook gereed moet zijn per November 2025. Synergie lijkt hier voor de hand te liggen, mede omdat wet- en regelgeving waaraan SEPA voldoet ook geldig is voor het Swiftverkeer.

Conclusie

Banken moeten de interoperabiliteit garanderen tijdens de huidige status quo, de interim-periode tussen november 2023 – november 2025, en de situatie vanaf november 2025. Vooral de interim-periode is uitdagend. In deze duale fase worden verschillende eisen gesteld aan het betalingsverkeer tussen banken onderling en het betalingsverkeer tussen bankklanten en banken, waarbij de banklanten vrij zijn het tijdstip te kiezen waarop zij overgaan naar de nieuwe ISO20022 XML standaard.

Voor bankklanten is het van groot belang tijdig de impact van de veranderingen te bepalen. Tijdige analyse is noodzakelijk om een juiste migratiestrategie te bepalen.

Can’t get enough? Check out these latest items