Ontbijtsessie Liquiditeitsplanning op 27 november 2018

| 19-11-2018 | The Perfect Fit | treasuryXL |

Veel organisaties worstelen met het opstellen van een liquiditeitsplanning. Vaak wordt deze gezien als een verplichte exercitie waarbij de uitkomst op de stapel verdwijnt. Waarom investeren veel bedrijven zoveel tijd in omzetverwachtingen en kostenbudgetten en niet in het plannen of die inkomsten daadwerkelijk binnenkomen en of de uitgaven wel gedaan kunnen worden?

Het plannen van de kasstromen op zowel de korte- als de lagere termijn is essentieel binnen organisaties. Hierdoor krijg je inzicht in je cash posities en weet je wanneer en met name waarom cash de organisatie binnenkomt of uitgaat. Bedrijven gaan niet failliet omdat er geen winst wordt gemaakt maar omdat facturen niet meer betaald kunnen worden! Vandaar de uitdrukking “Cash is king en Profit is an opinion”

Door dit inzicht komen ook de inefficiënties in de bedrijfsvoering aan het licht. Wat is de reden dat bepaalde geldstromen nog niet zijn ontvangen? Zijn de debiteurenposities gestegen, zijn de facturen wel goed en tijdig verstuurd en zijn de diensten of de producten die zijn geleverd wel van goede kwaliteit?

De volgende vraag die men vaak stelt is: wie maakt de planning? De controller of moet er een cash manager worden aangetrokken die zich er dagelijks mee bezig gaat houden? In het algemeen kijkt een controller naar opbrengsten en kosten en niet zo zeer naar de kasstromen. De planning kan worden opgesteld op basis van de EBITDA met aanpassing op de mutaties van de werkkapitaal items. Deze methode geeft een globaal beeld van de kasstroom op de langere termijn maar is gebaseerd op budgetten en verwachte standen van werkkapitaal items. Meer inzicht krijg je door de planning op de directe manier op te stellen voor de korte termijn. Je crediteuren, debiteuren, orderboek, geplande investeringsuitgaven etc.

En tot slot is er nog de vraag hoe moet de planning worden opgesteld? Door middel van ons aller vertrouwde Excel?

Op dinsdag 27 november 2018 organiseren wij een ontbijtsessie waarbij onze Associate Olivier Werlingshoff ingaat op bovengenoemde vragen en valkuilen.

Bedoeld voor financial en business controllers, financieel managers, financieel directeuren, CFO’s en elke financiële professional die meer wil weten hoe liquiditeitsplanning te borgen in zijn/haar werkzaamheden en organisatie.

Wil je deze dag beginnen met een stevig ontbijt en inzicht krijgen over het handen en voeten geven aan liquiditeitsplanning? Laat dat dan even weten in een mail naar ontbijtsessie@theperfectfit.nl

Vanaf 7:00 uur staat het ontbijt klaar in het BOVAGhuis te Bunnik, om 7:30 start het programma, tot plm. 9:00 uur.

De kosten bedragen € 50 exclusief BTW per persoon. RA’s en RC’s kunnen één gecertificeerd PE-punt bijschrijven. Online inschrijven kan op de website van The Perfect Fit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *