Gebrek aan voortgang in Voortgangsrapportage Rentederivaten MKB

| 13-12-2017 | Simon Knappstein |

De voortgangsrapportage van AFM die op 8 december 2017 gepubliceerd werd, bevat vooral oud nieuws. Er is verdere vertraging en zelfs de nieuwe door de banken afgegeven planningen zijn onzeker. Wat dat betreft had de AFM het passender “gebrek-aan-voortgangsrapportage” kunnen noemen. Het beeld wat blijft hangen na het lezen van deze rapportage is dat de AFM er zich bij neerlegt dat het nog wel eens erg lang kan gaan duren voordat dit dossier afgerond is.

De AFM noemt als reden voor de vertraging “Problemen met automatisering en data. De kwaliteit van de historische data van banken is niet in alle gevallen voldoende om efficiënt de compensatie op grond van het UHK te kunnen berekenen en controleren. Verder geldt dat de rentederivatendossiers van klanten zeer verschillend zijn en vaak bijzonder complex en dat heeft gevolgen gehad voor (de praktische uitwerking van) het UHK. Mede door deze knelpunten blijkt de uitvoering van het UHK in de praktijk complexer dan de banken, de externe dossierbeoordelaars en de AFM hadden voorzien. Dit betekent ook dat de door banken afgegeven planningen onzeker zijn.” Verder staat er: “Zo zijn bijvoorbeeld de derivaten- en lening-systemen veelal niet structureel gekoppeld en is een handmatig proces ingezet om de derivaten aan de juiste leningen te koppelen.” Dat die systemen niet gekoppeld zijn mag geen verrassing zijn voor de banken. Dus waarom dat op dit moment als oorzaak genoemd wordt mag eerder als verrassing gekwalificeerd worden.

De vraag die dit oproept is waarom de banken überhaupt hebben geprobeerd de oplossing te automatiseren.  Mijn beste gok is dat er in een eerder stadium ingeschat is dat op de bulk van de dossiers slechts alleen stap 3 (de coulance-uitkering) van toepassing zou zijn.  Het zal dan een dure misrekening zijn geweest als blijkt dat het leeuwendeel van de dossiers toch een handmatige benadering vereist. In dat geval is er een hoop geld en tijd verloren gegaan wat niet meer goed gemaakt gaat worden.
In de huidige planning, die dus onzeker is, zijn er 2 banken die verwachten eind 2017 alle aanbodbrieven te zullen hebben verstuurd, 1 bank die rekent met medio 2018 en 3 die mikken op eind 2018. Het zou nog inzichtelijker zijn als daarbij ook vermeld stond om hoeveel klanten het dan gaat per bank.
Een volgende rapportage van de AFM wordt in de zomer van 2018 verwacht. Zoals het er nu uitziet zou het al heel mooi zijn als de einddatum dan niet weer vooruitgeschoven wordt.

De AFM zegt ook in de komende periode kritisch toezicht te blijven houden op zowel de banken als de externe dossierbeoordelaars.

Simon Knappstein - editor treasuryXL

Simon Knappstein

Owner of FX Prospect

 

 

 

Lees ook: Uniform herstelkader rentederivaten mkb