#6 Not having a Grip on Compliance (Dutch Item)

02-09-2021 | XE |

Regulatory compliance must be an absolute priority for all organisations involved in foreign exchange transactions with foreign customers and suppliers. You must implement robust procedures to generate the information that your foreign exchange providers must legally have in order to carry out transactions on your behalf.

Als u dat niet doet, loopt u het risico dat betalingen niet op tijd worden verwerkt, waardoor uw relatie met leveranciers en klanten onder druk komt te staan of zelfs uw toeleveringsketen verstoord wordt. Ook uw cashflow kan in gevaar komen. Ondanks deze noodzaak is vertraging door regelgeving een veelvoorkomend probleem bij vreemde valuta. Financiële instellingen moeten zich aan strikte regels houden wanneer zij valutatransacties uitvoeren namens hun klanten. Volgens wetgeving om witwassen en andere verdachte praktijken tegen te gaan, moeten zij de identiteit controleren van alle partijen waarmee ze zaken doen, waaronder de buitenlandse partijen waarmee uw bedrijf contact heeft. Vertragingen in het verificatieproces kunnen de uitvoering van uw transactie vertragen.

“Bescherm uw cashflow, uw toeleveringsketen en uw relatie met leveranciers en klanten.”

U moet ook oppassen dat u niet verstrikt raakt in onbekende buitenlandse bankgegevens. Bankgegevens in eigen land zijn gestandaardiseerd, maar internationaal kan dat van land tot land
verschillen en kunt u te maken krijgen met internationale rekeningnummers (IBAN), bankidentificatiecodes (BIC) en andere gegevens.

Uw valutaprovider moet u kunnen helpen deze potentieel verwarrende variaties te verwerken en tegelijkertijd de geldende regels na te leven. Worden er bijvoorbeeld online systemen gebruikt om de invoer van gegevens te automatiseren, waardoor fouten of ontbrekende gegevens snel ontdekt kunnen worden die anders uw betaling zouden kunnen vertragen? Geeft uw provider eenvoudig advies zonder gebruik van jargon over de gegevens die u nodig hebt van buitenlandse partijen en waar u die kunt vinden? Kan uw provider betaalgegevens in zijn systemen bewaren zodat u ze niet bij elke volgende transactie opnieuw hoeft in te voeren?

Als u niet precies weet hoe u ervoor zorgt dat u de regelgeving naleeft, bespreek dat dan met een gespecialiseerde valutaprovider.

Klik hier voor meer Info en Download WhitePaper