In English

The Dutch Credit Management Association (VVCM) represents the interests of everyone who works in credit management in the Netherlands. In order to keep up with developments in the field, the credit manager needs knowledge gathering and knowledge sharing.

By promoting professional knowledge and its application, developing the field and promoting its importance to companies and organizations, VVCM meets the need. Credit management is not only a process of collecting receivables as quickly and completely as possible.

Credit management is also the preliminary assessment of potential insolvency risks and the mitigation thereof. And, if done properly, credit management will support commercial and marketing goals. In short, credit management is essential for any organization. The VVCM is an enrichment for everyone who works in the field.

Visit VVCM

In Dutch

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt de belangen van iedereen die in Nederland binnen het credit management werkzaam is. Om mee te komen met de ontwikkelingen in het vakgebied heeft de credit manager behoefte aan kennisvergaring en kennisdeling.

Door de bevordering van de vakkennis en de toepassing daarvan, het vakgebied te ontwikkelen en het belang ervan voor ondernemingen en organisaties te promoten voorziet de VVCM aan de behoefte. Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen.

Credit management is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. En, indien goed uitgevoerd, zal credit management commerciële en marketingdoelstellingen ondersteunen. Kortom, credit management is voor elke organisatie van essentieel belang. De VVCM is een verrijking voor iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied.

Ga naar VVCM