Ziekenhuizen gaan op zoek naar alternatieve financiers

| 12-10-2016 | Pieter Jan van Krevel |

Een tijdje terug verscheen het bericht dat het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg als eerste ziekenhuis de kredietwaardigheid heeft laten beoordelen door een externe kredietbeoordelaar. Met daaruit volgende A-rating hoopt het ziekenhuis onder andere institutionele beleggers aan te trekken. Ziekenhuizen krijgen steeds lastiger een lening bij de bank en dat terwijl veel ziekenhuizen en zorginstellingen in zwaar financieel weer verkeren. Is het laten beoordelen van de kredietwaardigheid een juiste zet om alternatieve financierders aan te trekken? (bron: FD.nl)

Terwijl het ontegenzeggelijk voordelen biedt voor de ziekenhuizen met een goede rating (onder meer mogelijk door lagere opslagen) zal het de financierbaarheid van zorginstellingen/ziekenhuizen met een lagere of geen rating ingewikkelder maken: die blijven ‘over’ voor de banken die toch al geen appetite hadden.

Risico bestaat dat een rating het ‘nieuwe normaal’ en mogelijk zelfs geëist wordt door financiers voordat ze een financieringsaanvraag in ogenschouw willen nemen. Dit leidt op langere termijn mogelijk wel tot verbetering van de kwaliteit van de ‘mindere goden’, maar op korte termijn kan het financieringsuitdagingen veroorzaken, waardoor investeringen uit- of afgesteld moeten worden, of er een (nog) groter lek optreedt in de vorm van hogere risico-opslagen.

Langs deze as geredeneerd is winstuitkering overigens niet per se slecht: een ziekenhuis kan eigen vermogen aantrekken waarmee de financiële positie versterkt kan worden hetgeen tot een hogere rating zou kunnen leiden. De gedachte dat er hier een lek optreedt dient bezien te worden in het de context van het feit dat er (1) voordat er winstuitkering uit zou kunnen komen, er eerst eigen vermogen in moet gaan, en (2) volgens de bovenstaande gedachte mogelijke lagere risico-opslagen een deel van dit lek mitigeren.

Pieter Jan van KrevelPieter Jan van Krevel

Owner at Slàinte Mhath!