Toename SCF om werkkapitaal te financieren

| 14-3-2017 | Jan de Kroon |

Rond de Creditexpo verschijnen er tal van artikelen over de voor en nadelen van uiteenlopende ontwikkelingen rond het thema Supply chain financering (SCF). Zo publiceerde PriceWaterhouseCoopers (PwC) recent in verkorte vorm de uitkomsten van een gehouden onderzoek naar Reversed Factoring als alternatief voor werkkapitaalfinanciering van banken.

Het zal de lezer niet verbazen dat SCF in het algemeen en reversed factoring specifiek, hard groeien. Het is een nieuwe trend en dus is er ook een groeiende groep innovators en early adopters. Dat laatste echter vooral bij adviserende of toeleverende partijen in het proces. En dus met een zeker belang.

Waarbij ik overigens geen waardeoordeel geef;  ik ben zelf ook adviseur.
Wel is het van belang iedere ontwikkeling en dus ook deze, te beoordelen op de werkelijke merites. Anders dan in relatie tot bancaire financiering heet het niet voor niets Supply chain financiering.

Belangrijk is te bedenken dat het juist daar van toegevoegde waarde is, waar de vertrouwensrelatie tussen leverancier en afnemer in de keten ‘beyond reasonable doubt’ is. Je hebt een relatie waarin je langer met elkaar optrekt als op elkaar ingespeelde ketenspelers. Omdat dat vertrouwen er is kan het ook zonder bank en omdat je het vaker met en voor elkaar doet, loont het ook er wat meer ‘(infra)structurele’ afspraken over te maken.

Dat houdt tegelijkertijd in dat als de connectie een minder frequente of regelmatige is, het instrument minder tot zijn recht komt. Mutatis mutandis geldt dat ook voor ‘reversed factoring’ als belangrijk SCF instrument. Anders dan reguliere factoring gaat het niet om het bevoorschotten op basis van de kredietwaardigheid van de verkoper, maar om het voorfinancieren van debiteuren in portefeuille op basis van hun kredietwaardigheid. Daarmee is het een alternatief voor die bedrijven die op basis van hun eigen kredietwaardigheid niet of moeilijk bij banken of factormaatschappijen terecht kunnen. Hoewel het wordt aangeboden door factormaatschappijen, kan echter ook een opvolgende ketenspeler hier zijn surplus cash voor inzetten. Met name dat laatste is interessant omdat op die manier er een zekere ‘disintermediatie’ plaatsvindt; de supply chain regelt het zelf buiten de financiële sector om en bespaart zich de tussenmarge.

Belangrijk is ons te realiseren dat SCF nu juist de ketenactiviteit en dus een zeker repeterend karakter benadrukt en de financiering daarop inregelt. Voor meer eenmalige transacties of transacties met minder regelmaat is SCF en daarmee reversed factoring vooralsnog minder geschikt. In dat soort gevallen is voorlopig de weg naar nieuwe start-ups als ‘Debiteurenbeurs’ meer geschikt. Daar kan een onderneming afzonderlijke facturen of incidentele liquiditeitskrapte op maat oplossen.

Jan de Kroon

 

Jan de Kroon

Owner & Managing partner of Improfin Groep