Posts

Instant Payments – for business use still a world to be won (Dutch Item)

20-09-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Transfer money to the recipient’s account within seconds, at any time and on any day of the week. That is Instant Payments. For Dutch consumers, Instant Payments have become an integral part of the current payment landscape. Since its introduction in spring 2019, usage has grown tremendously. In 2021, for instance, around 25% of payments were Instant Payments (1). Looking only at single payments, even more than 90% were Instant Payments (2).  An article by Pim Stam, senior consultant at Enigma Consulting.

Bij bedrijven valt het gebruik van Instant Payments echter tegen. Waarom is de adoptie zo laag bij zakelijk gebruik? Blijft dit in de toekomst zo of kunnen we de komende jaren een versnelling van het gebruik verwachten? En heeft dit impact voor financiële instellingen die betalingsverkeer aanbieden?

Waarom is de adoptie zo laag?

Ontbreken van Instant Batch

De belangrijkste reden waarom de adoptie onder zakelijke klanten laag is, komt door het ontbreken van de mogelijkheid om bulk betalingen direct uit te betalen op elk moment van de dag en elk moment van de week. Dit wordt in de markt de batch Instant Payments genoemd. Waar enkelvoudige betalingen binnen een paar seconden op de rekening van de begunstigde staan, worden bulkbetalingen nog niet altijd op dezelfde dag uitbetaald.

Naar aanleiding van klantvragen zijn een aantal van de grootbanken inmiddels begonnen met de oplevering van de batch Instant Payments. De verwachting is dat de eerste banken batch Instant Payments dit jaar nog opleveren. Voordeel voor de zakelijke klanten is dat zij de batch op het door hen gewenste tijdstip kunnen inschieten, maar de verwerking instant is voor de dag dat de batch uitbetaald wordt. Een voorbeeld is dat salarissen of uitbetalingen ook in het weekend kunnen plaatsvinden, terwijl het bedrijf de batch al voor het weekend heeft aangeleverd.

Interoperabiliteit

Een tweede reden waarom adoptie achter loopt, is dat de interoperabiliteit in Nederland en in Europa nog niet optimaal is.  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken de vrije keuze gegeven via welk Clearing and Settlement Mechanism (CSM) zij wilden aansluiten op het Instant Payment Netwerk. Er kon gekozen worden tussen de CSM van Worldline (partijen die alleen bereikbaarheid naar andere Nederlandse banken faciliteren ) en TIPS en EBA (partijen die de bereikbaarheid binnen Europa faciliteren ).

Door deze vrije keuze is er een gebrek aan uniformiteit ontstaan; sommige banken zijn bij alle CSM’s aangesloten en andere maar bij één. Het probleem wat hierdoor is ontstaat, is dat een bank die alleen bij Worldline is aangesloten geen betalingen kan uitwisselen met een bank die alleen bij EBA of TIPS is aangesloten. Dit probleem vindt niet alleen in Nederland plaats maar door heel Europa.

Het doel van de EU is om Europese burgers in staat te stellen real-time girale betalingen in euro te doen van en naar elk land. Dit doel wordt nu niet gehaald door beperkte interoperabiliteit. De ECB heeft daarop actie ondernomen en dwingt Europese banken volledig Europees bereikbaar te zijn. Banken hebben hier invulling aan gegeven door in ieder geval bereikbaar te zijn via de TIPS CSM. Dit betekent dat ze van elke Europese bank Instant Payments kunnen ontvangen.

De ECB heeft nog niet verplicht dat banken Instant Payments via TIPS moeten kunnen initiëren, het blijft daardoor de vraag via welke banken dit mogelijk is op dit moment. In Q4 van dit jaar wordt er wetgeving verwacht van de Europese Commissie die banken verplichten Instant Payments aan te bieden als zij ook regulier betalingsverkeer aanbieden. Dit zorgt er voor dat Instant Payments voor meer bedrijven beschikbaar wordt, waardoor de verwachting is dat het gebruik van Instant Payments alleen maar toeneemt.

Gebrek aan usecases

Een laatste factor van het beperkte gebruik van Instant Payments door bedrijven is de relatieve onbekendheid over het gebruik. Er zijn weinig bekende voorbeelden in de markt en de toepassing in de waardeketen staat te veel op zichzelf. Instant Payments worden beperkt gekoppeld aan- en toegepast in de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld digitale facturatie en instant uitkeringen van declaraties).

Toch is de vraag naar Instant Payments in sommige sectoren aanwezig, maar wordt nog niet altijd aan de vraag voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de automotive branche, waar dealers betaling en overdracht van de auto in het weekend willen laten plaatsvinden. Wanneer de bank nog geen Instant Payments heeft ingericht, kan deze overdracht alleen via traditionele betalingen voorafgaand aan het weekend plaatsvinden.

In de bredere context van dienstverlening willen banken hun klanten tevreden houden door aan deze vraag te voldoen. Maar het wordt moeilijk een businesscase rond te krijgen als klanttevredenheid het enige is wat het in stand houdt.

Impact voor financiële instellingen

Zoals eerder aangehaald hebben sommige banken Instant Payments nog niet in hun landschap ingericht. Het is voor deze groep banken een lastig verhaal richting hun klanten waarom hun betalingen niet binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staat. Wanneer deze banken niet meegaan met het nieuwe normaal, is de verwachting dat het hen op den duur klanten gaat kosten. Echter, om aan deze klantwens te voldoen is er een flinke investering nodig. Er moeten namelijk in de hele transactieketen technische en procesmatige aanpassingen gedaan worden. Daarbij moet gekeken worden naar het bereik (alleen naar Nederlandse tegenrekeningen of ook Europese) als ook de manier waarop dat bereik (via welke Clearing) wordt gecreëerd. En dat dan ook nog 24/7, ook in het weekend. Daarnaast moet voorlopig de oude infrastructuur in stand gehouden worden voor het reguliere Europese betalingsverkeer en incasso’s.

Conclusie

Door de relatieve onbekendheid van Instant Payments, de afwezigheid ervan bij sommige banken, het ontbreken van Instant Batch en het gebrek aan uniformiteit in het Instant Payment landschap zijn nog weinig corporates overgestapt op het implementeren en omarmen van Instant Payments.

De komende jaren verandert dit zeker, doordat er op verschillende fronten veranderingen aankomen. Zo zal het bij de banken straks mogelijk zijn om naast enkelvoudige betalingen ook bulk betalingen Instant te doen en zal de interoperabiliteit in de komende tijd verbeteren. Onze verwachting is dat Instant Payments voor de bedrijven de norm worden en dat de migratie hiernaar toe in de komende jaren meer en meer gaat plaatsvinden.

Bronnen

 1. Factsheet Betalingsverkeer 2021 | Betaalvereniging Nederland
 2. Nederland is Europees koploper in Instant Payments (banken.nl)

Opleiding Wegwijs in het Betalingsverkeer (Dutch)

29-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

 

Op 17 mei begint de 3-daagse Euroforum training Wegwijs in het Betalingsverkeer. Enigma Consulting (docenten Roderick KroonThim Donkervoort) verzorgt deze training samen met gastdocenten Emanuel van PraagGaston AussemsDaan van KlinkenMax Geerling PhD en Frans C. van Beers.Word wegwijs in de betalingswereld!

Het betalingsverkeer is continu in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technologieën en nieuwe spelers hebben impact op het betalingsverkeer en je rol als gesprekspartner over betalingsverkeer. Door deze constante veranderingen is het cruciaal om de ontwikkelingen te volgen en in het juiste perspectief te zetten. Deze opleiding bied je praktische handvatten zodat je begrijpt wat er gebeurt en beter in staat bent in te spelen op nieuwe ontwikkelingen

Download de brochure

De opleiding geeft je volledig inzicht in:

 • Het huidige betaallandschap met de verschillende betaalinstrumenten en achterliggende modellen
 • De nieuwe en huidige spelers, zoals Fintech en Bigtech organisaties, en de impact die zij hebben op de betaalketen
 • Wet- en regelgeving, waaronder: Betaalvergunningen, Payment Service Directive 2 (PSD2), E-Money Directive en General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Technologische innovaties, zoals tokenisatie, de impact van data en artificial Intelligence
 • Instant Payments als het nieuwe normaal en de aanzienlijke impact op alle spelers in de waardeketen van betalingen

Bekijk het programma

Nieuwe begrippen worden op praktische wijze behandeld zodat je deze direct in de praktijk kunt toepassen. Na deze opleiding ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs die komen kijken bij betalingsvraagstukken. Zowel het bancaire- als het merchant perspectief wordt behandeld waardoor je de gehele betaalketen beter zult gaan begrijpen.

Tijdens de opleiding Wegwijs in het betalingsverkeer leer je:

Deze opleiding is ideaal voor personen die starten in het betalingsverkeer of voor personen die in één keer kennis willen maken met alle facetten van het betalingsverkeer.

Te denken valt aan:

 • (Assistant) Product Manager, Product owner
 • Business Development Managers
 • Account manager, Sales, Relatie manager, Ecommerce specialist
 • Corporate Financial professionals: treasurers, accountants, cash managers
 • Fintech professionals – building startups
 • (Assistant) Product Developers

Reacties van oud-deelnemers

 • Een goede opleiding om een algemeen beeld te krijgen van wat er allemaal in het betalingsverkeer komt kijken.
 • Mooie samenvatting van de wereld van betalen
 • Goed overzicht van de ontwikkelingen en de uitdagingen in het betalingsverkeer
 • Boeiend, verhelderend en inspirerend!
 • Verrassend en verfrissend waarbij alle aspecten in het actuele Betalingsverkeer aan bod komen.

New challenge for payment service providers: PAY taxonomy! (Dutch Item)

18-04-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Most payment service providers in the Netherlands have already received the letter from the Dutch Central Bank: a tightened reporting for the collection of payment statistics, the so-called PAY taxonomy. The introduction of this taxonomy by DNB is a consequence of the updated regulation on payment statistics of the European Central Bank. But why is this regulation updated and what does this mean for payment institutions in the Netherlands?

SourceDe ECB verzamelt betalingsverkeerstatistieken met drie hoofddoelen. Ten eerste om een overzicht te krijgen van de wereld van betaalinstrumenten en -diensten in het eurogebied in termen van aantallen, waarden en gebruikte instrumenten. Ten tweede om trends en ontwikkelingen op de Europese markt voor retail betalingen te identificeren ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. En als derde om een ​​overzicht van frauduleuze betalingstransacties te krijgen en het gebruik en de effectiviteit van sterke klantauthenticatie te beoordelen met als doel om gebruikers te beschermen tegen fraude.

De vernieuwde taxonomie geeft de ECB handvatten bij het realiseren van het eerste en het derde doel. Ook creëert de taxonomie één Europese standaard voor alle betaalinstellingen. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de groep rapportageplichtige betaalinstellingen en het inzichtelijker maken van fraude-informatie.

Impactvolle veranderingen onder de nieuwe verordening

Vijf impactvolle veranderingen

 1. Onder de nieuwe verordening vervalt de volledige vrijstelling van de rapportageverplichting. Dit betekent dat een significante groep van betaalinstellingen (PSP’s) nu ook rapportageplichtig is, zoals blijkt uit het bovenstaand overzicht. In artikel 4 van de voorgaande verordening staat dat betaalinstellingen volledig kunnen worden vrijgesteld van alle rapportageverplichtingen. Met ingang van het herziene artikel 4 kan een vrijstelling alleen worden gegeven voor een gedeelte van de rapportageverplichtingen. Op basis van criteria in artikel 4 toetst DNB of een gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend.
 2. Met de nieuwe verordening vervalt de vrijheid van nationale banken om zelf te bepalen hoe vaak, hoe veel en wanneer betaalinstellingen moeten rapporteren. DNB kan dit dus niet meer zelf bepalen.
 3. De meeste betaaldiensten hebben dezelfde definitie in de PAY-taxonomie als in de PSD2 frauderapportage. Het verschil ligt echter in het detailniveau. Zo vereist de nieuwe rapportage enerzijds een uitsplitsing van de EEA landen (per land), en anderzijds een opgave van zowel de counterparty country/group als de terminal location bij kaartbetalingen, ongeacht of de betaling op afstand is of niet.
 4. Ook als een betaalinstelling geen activiteiten heeft, maar wel over een vergunning van DNB beschikt, is deze nu rapportageplichtig. Deze dient een zogeheten nil report te uploaden.
 5. Compliance officers van AISP’s moeten het aantal klanten per land rapporteren.

Wat betekent dit voor jou als compliance officer

Als compliance officer is het vooral van belang in kaart te brengen wat de delta is tussen de huidige en de nieuwe rapportageverplichting voor jouw bedrijf; Als je bedrijf voorheen genoot van een rapportage vrijstelling, dan betekent dit dat er vanaf nu een nieuwe rapportage bijkomt; Voor bepaalde betaalinstellingen die een gedeeltelijke vrijstelling hadden wordt nu de volledige rapportage verplicht; Voor betaalinstellingen waarvoor de rapportageplicht niet wijzigt, verandert de frequentie en het detailniveau van de rapportage.

Het is als instelling van belang om tijdig op de veranderingen voorbereid te zijn. Het is de taak van de compliance officer om bewustzijn te creëren van de verplichting bij het bestuur en binnen het bedrijf. De compliance officer moet zorgen dat alle benodigde data in het bedrijf beschikbaar is om de rapportage volledig in te kunnen vullen. En natuurlijk heeft de compliance officer de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de rapportage op tijd bij de DNB wordt ingediend.  De taxonomie is daarmee de volgende uitdaging voor alle compliance officers van betaalinstellingen in Nederland.

Wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten

Welke rapportage is voor jouw bedrijf van toepassing?

In de brief van de DNB staat aangegeven welke rapportage modules voor een bepaald bedrijf verplicht zijn. De modules kunnen worden gevonden op de website van de DNB. In het geval van een vrijstelling bij de nieuwe verordening hoeft een betaalinstelling alleen module PAY-D te rapporteren. Deze module vraagt minder informatie op en hoeft slechts jaarlijks te worden gerapporteerd. De deadline voor de eerste PAY-D rapportage is K4 2022.  Wanneer een betaalinstelling geen vrijstelling heeft moet de betaalinstelling zowel module PAY-CH (elk half jaar) als PAY-CQ (elk kwartaal) rapporteren. De deadlines voor deze modules zijn respectievelijk Q1 en Q2 van 2022.

De nieuwe verordening heeft als gevolg dat de huidige rapportage modules, PMTS-M, PMTS-O en PMTS-G, worden uitgefaseerd. Sinds 2022 vormen de volgende nieuwe modules de bron voor wettelijke verplichtingen en mogelijke nieuwe producten.

Dit is een artikel van Kaj van der Peet, consultant bij Enigma Consulting.

ProjectiveGroup acquires Enigma Consulting (Dutch Item)

28-03-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Enigma Consulting is al 25 jaar toonaangevend expert op het gebied van betalen, risicomanagement en (regulatory) compliance services

 • De samenwerking versterkt de dienstverlening van ProjectiveGroup op het gebied van betalen, risicomanagement en compliance
 • Enigma Consulting blijft onder haar eigen naam opereren 
 • Door de overname verhoogt ProjectiveGroup de jaaromzet tot €80 miljoen en groeit het team tot meer dan 500 medewerkers


28/03/2022ProjectiveGroup, het internationale adviesbureau voor financiële dienstverlening, heeft vandaag de overname aangekondigd van de experts op het gebied van betalingen, risicobeheer en compliance, Enigma Consulting. Met deze overname verhoogt de groep haar jaaromzet tot € 80 miljoen en breidt ze haar team uit tot meer dan 500 medewerkers in heel Europa.

Enigma Consulting zal onder haar eigen naam blijven opereren, in nauwe samenwerking met de andere merken van ProjectiveGroup. Enigma blijft nauw samenwerken met haar klanten en ondersteunt de zakelijke en financiële dienstverlening met een verscheidenheid aan diensten, waaronder ontwerp, selectie en implementatie van betalingsoplossingen en -processen, digitale transacties, risicobeheer en compliance services.

Door de krachten te bundelen kunnen ProjectiveGroup en Enigma hun klanten een betere en aanvullende dienstverlening bieden, voortbouwend op hun bestaande expertise.

Deze nieuwe stap van ProjectiveGroup, de laatste in een reeks van spraakmakende acquisities, markeert verdere vooruitgang in het realiseren van de plannen van de groep voor Europese uitbreiding. De ambitie van de groep is om tegen eind 2023 een jaaromzet van € 100 miljoen te behalen. Samen met de bestaande capaciteiten en recente acquisities in data (DSTQUARED), managementconsultancy (Mastermind) en gerichte training (Exellys), bouwt ProjectiveGroup haar diensten verder uit, met als doel een one-stop-shop worden voor elke speler in de financiële sector.

Paul Jans, algemeen directeur van Enigma:

“Ik ben verheugd dat we ons bij ProjectiveGroup aansluiten. Wij geloven dat het een bedrijf is met een groot groeipotentieel en met respect voor de kracht en bestaande cultuur van ons bedrijf. Dit partnerschap komt het bedrijf en onze klanten ten goede, omdat deel uitmaken van een grotere groep een enorm scala aan kansen biedt. Onze klanten hebben nu toegang tot een breder scala aan expertise om de veranderende uitdagingen van de betalings- en financiële sector aan te pakken en onze collega’s zullen nieuwe kansen krijgen om persoonlijke groei te realiseren en aan internationale opdrachten te werken.”Stefan Dierckx, CEO van ProjectiveGroup:

“ProjectiveGroup zet deze periode van versnelde groei voort terwijl we onze diensten uitbreiden
om alle aspecten van transformatie binnen de financiële dienstensector te dekken. Door ons
verbeterde aanbod met Enigma kunnen we nu beter inspelen op het steeds veranderende
betalingslandschap van onze klanten, inclusief (betalings)regelgeving en compliance.
“We zijn trots op onze passie voor innovatie, ambitie, eerlijkheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het is belangrijk voor ons dat degene met wie we samenwerken
deze overtuigingen deelt en Enigma was een natuurlijke match.”


Over ProjectiveGroup

ProjectiveGroup bestrijkt alle aspecten van transformatie in de huidige (financiële) dienstverlening. ::projective is onze uitvoerder van verandering en innovatie, Exellys onze tech-talent incubators, DTSQUARED onze data-experts, Mastermind onze pensioen- en managementconsultants en Enigma onze betalings-, compliance- en risicospecialisten.

Samen zijn we een end-to-end partner voor diegenen die willen uitblinken in een steeds veranderende omgeving, en helpen we bedrijven om de uitdagingen van morgen te overwinnen. Onze mensen maken  het verschil. Hun passie, diepgaande domeinexpertise en hands-on aanpak leidt tot succes.

www.projectivegroup.com 


Over Enigma

Enigma Consulting is een vertrouwd adviseur en adviesbureau op het gebied van Payments, Risk & Compliance en Digitalisering. Ze zijn een verbindende factor in de financiële sector en ondersteunen banken en verzekeraars met uiteenlopende diensten. Voorbeelden van hun opdrachten zijn bedrijfsanalyse, selectie van betaaloplossingen en programmamanagement. Ze hebben ruime ervaring in het ondersteunen van vele partijen in Target 2, Instant Payments en ISO20022.

Hun betalingsexpertise wordt ook erkend door het bedrijfsleven, dat ze ondersteunen bij de selectie en implementatie van betalingshubs en treasurybeheersystemen.

Ze ondersteunen financiële instellingen bij het aanvragen van financiële vergunningen bij de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) en adviseren over hun organisatiemodel om compliant te worden en te blijven, voeren de interne audit uit en/of vervullen de rol van interim compliance officer. Opdrachtgevers zijn onder meer middelgrote banken, financiële instellingen, Fintech start-ups en innovatieve
softwareleveranciers.


New bill for crypto-transfers hits crypto platforms (Dutch Item)

17-02-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering kondigde de Europese Commissie in december vorig jaar aan dat zij haar meest recente wetgevingsvoorstel – inzake cryptodienstverlening – ter goedkeuring zou gaan voorleggen aan het Europese parlement. Erik van der Leer van Enigma Consulting beschrijft welke impact deze wetswijziging zal hebben op de bedrijfsvoering van cryptodienstverleners in Europa.Begin december 2021 kondigde de Europese Commissie aan dat zij haar nieuwste wetgevingsvoorstel met betrekking tot cryptodienstverlening voor zal leggen aan het Europese parlement ter goedkeuring. Dit voorstel, een herziening van de in 2015 geïntroduceerde funds transfer regelgeving, betreft een onderdeel van de integrale aanpak van de Commissie tegen witwassen en terrorismefinanciering en heeft als doel om invulling te geven aan de zogenaamde travel rule recommendation van de Financial Action Task Force.

Alhoewel de Commissie nog geen formele tijdslijnen heeft vastgesteld voor de implementatie van de wetswijziging zal deze naar verwachting tezamen met het eerder aangekondigde Markets in Crypto-Assets (MiCA) voorstel geïmplementeerd worden. Dit betekent dat cryptodienstverleners naar alle waarschijnlijkheid tot 2024 zullen hebben om de benodigde wijzigingen te implementeren.

Nieuwe eisen voor het verrichten en ontvangen van cryptotransfers

Het voornaamste gevolg van de voorgestelde wetswijzing zal zijn dat het reguleringskader tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners gelijk wordt getrokken ten aanzien van het meesturen van informatie bij het verwerken van transacties. Dit betekent dat voor cryptodienstverleners aanvullende eisen zullen gaan gelden voor het versturen van zowel crypto-transfers als fiat betalingen, voor het ontvangen van deze betalingen, alsmede voor het vasthouden en blokkeren van transacties die niet aan de gestelde eisen voldoen.

Voor het versturen van cryptotransfers, alsook fiat betalingen naar andere cryptodienstverleners, eist de wetswijzing dat cryptodienstverleners de volgende informatie-elementen mee te sturen;

 1. De volledige naam van de cliënt;
 2. Het accountnummer van de cliënt, indien deze cliënt een account aanhoudt bij de dienstverlener;
 3. Het adres, een officieel persoonlijk identificatienummer, het identificatienummer óf de datum en plek van geboorte van de cliënt van de dienstverlener;
 4. De volledige naam van de begunstigde van de transactie; en
 5. Het accountnummer van de begunstigde, indien de begunstigde een account aanhoudt bij de dienstverlener van de begunstigde;

Iedere cryptodienstverlener die een transactie ontvangt van een andere cryptodienstverlener dient daarbij te controleren of de onder element 4 en 5 beschreven informatie aanwezig en compleet is. Betalingen waarbij deze informatie, gedeeltelijk of volledig, ontbreekt kunnen niet geaccepteerd worden door een ontvangende cryptodienstverlener.

Naast deze strenge eisen biedt de wetswijziging ook een mogelijkheid om minder informatie mee te sturen. Om te kwalificeren voor deze lichtere informatieplicht moet, naast een aantal aanvullende kenmerken, de waarde van de uitgaande transfer, of de totaalwaarde van gerelateerde transfers minder zijn dan € 1.000. Indien een transactie kwalificeert onder deze lichtere informatieplicht dienen enkel de eerste twee informatie-elementen aanwezig te zijn bij een uitgaande betaling.

Ongeacht of een instelling gebruik maakt van deze lichtere informatieplicht geldt voor iedere transactie dat de ontvangen en verstuurde informatie vastgelegd moet worden voor minimaal vijf jaar, en indien verzocht, overhandigd dient te worden aan toezichthouders en opsporingsinstanties.

Uitdagingen voor de sector

De praktische implementatie van de eisen uit de wetswijziging vragen een vergaande herziening van de huidige werkwijzen van cryptodienstverleners en zullen een uitdaging vormen voor de gehele sector.

Technische uitdagingen

Een van deze uitdagingen is de gelijktrekking van het wettelijke speelveld tussen betaaldienstverleners en cryptodienstverleners, ongeacht de verschillen in de huidige betaalinfrastructuur. Naast het ontwikkelen van processen en procedures om transactie-informatie te verzamelen en te controleren, zullen cryptodienstverleners een werkwijze en infrastructuur moeten ontwikkelen waarmee deze informatie gedeeld kan worden met andere cryptodienstverleners. De wetswijziging specifieert hierbij dat alhoewel de wijze waarop de informatie verstrekt dient te worden vormvrij is, deze in ieder geval onmiddellijk en veilig gedeeld moet worden met andere cryptodienstverleners. Momenteel is een systeem dat aan deze eisen voldoet nog niet voorhanden. Daar waar betaaldienstverleners gebruik kunnen maken van het SWIFT systeem voor hun betaalstromen, bestaat een soortgelijk systeem niet voor cryptodienstverleners. Het meesturen van de vereiste informatie in de transactie zelf kan hiervoor bieden, maar dit zal vanwege de blocksize en gas fees van veel populaire blockchains praktisch niet uitvoerbaar zijn of resulteren een onacceptabele belasting van het netwerk.

Anonimiteit

Naast de praktische implementatie van de wetwijzing zal deze ook een bedreiging vormen voor de dienstverlening van partijen gericht op privacy en anonimiteit. Alhoewel de wetswijziging peer to peer transacties expliciet uitsluit, valt het aanbieden van custodian wallets en het verwerken van transacties van, en naar, deze wallets door een externe dienstverlener wel binnen de reikwijdte van de wet.  Naar verwachting zal dit stevige implicaties hebben voor cryptodienstverleners gespecialiseerd in het aanbieden van anonieme wallets alsmede het versturen of collecteren van transacties met privacy coins. Deze partijen zullen, om te voldoen aan de wetswijziging, hun cliënten onderhevig moeten stellen aan KYC-processen en hun transactieverkeer van de vereiste gegevens voorzien; een verplichting die haaks staat op de privacy gerichte dienstverlening van deze partijen.

Praktische uitdagingen

De uitvoerbaarheid van de wetswijziging zal een uitdaging vormen voor alle spelers binnen de sector. De aankomende wetswijziging betreft een Europese verordening en zal daarmee gelden voor elke in een lidstaat gevestigde alsmede opererende cryptodienstverlener. Dit betekent dat niet enkel Europese spelers aan de wijziging dienen te voldoen, maar ook niet-Europese dienstverleners actief in de Europese markt. Echter, in tegenstelling tot het gebruikelijke betalingsverkeer, is het voor cryptodienstverleners onmogelijk om aan de hand van een wallet-adres vast stellen wie de uitgevende partij van dit adres is, en of deze is uitgegeven door een in Europa gevestigde of actieve dienstverlener. Alhoewel commerciële partijen hier waarschijnlijk een oplossing voor zullen bieden op termijn, zal de wetswijzing ongetwijfeld tot een aanvullende lastenverzwaring leiden voor cryptodienstverleners en de toegangsdrempel tot toetreding binnen de sector verder verhogen.

 

Bent u geïnteresseerd in de impact van deze wetswijziging op uw bedrijfsvoering of heeft u hulp nodig bij de compliance vereisten van uw (crypto-)bedrijf?

Neem contact met ons op:

[email protected] of kijk op www.enigmaconsulting.nl  

Enigma Consulting guides FinMaster’s PSD2 application (Dutch Item)

20-01-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Boekhoudsoftwareleverancier FinMaster heeft een PSD2-vergunning verkregen voor het verlenen van rekeninginformatiediensten. Het traject werd begeleid door Enigma Consulting.

Het Noord-Hollandse FinMaster levert boekhoudsoftware aan mkb-bedrijven en ondernemers in uiteenlopende branches. Met de cloudapplicatie van het bedrijf kunnen gebruikers hun financiële en verkoopadministratie bijhouden. Accountantskantoren gebruiken de tool om met hun klanten samen te werken.

Met de zogeheten ‘dienst 8’-vergunning van De Nederlandsche Bank biedt FinMaster de mogelijkheid toegang te krijgen tot het uitlezen van betaaltransacties van klanten, zowel consumenten als bedrijven. Hiermee kan het bedrijf zijn dienstverlening optimaliseren en besparen klanten veel tijd.

Krista de Rooi, bestuurder bij FinMaster, legt uit waarom het bedrijf een PSD2-vergunningsaanvraag indiende. “Als innovatieve boekhoudapplicatie ben je altijd op zoek naar ontwikkelingen om het administratieproces voor klanten zo eenvoudig en snel mogelijk te maken.”

“Met deze licentie kunnen we onze klanten helpen door rechtstreeks vanuit hun eigen zakelijke betaalrekening mutaties in onze applicatie te administreren. Vanzelfsprekend alleen met toestemming van de klant.”

Om de aanvraag in goede banen te leiden – het aanvragen van een PSD2-vergunning is een omvangrijk en gecompliceerd traject – schakelde FinMaster de kennis in van Enigma Consulting.

Paul Jans, managing director van Enigma Consulting, over het behalen van de vergunning: “FinMaster laat zien dat niet alleen de grote spelers in de boekhoudsoftware de merites van een PSD2-vergunning omarmen. FinMaster is de uitdaging aangegaan en heeft dit met verve gedaan, wat blijkt uit de verlening van de vergunning.”

Volgens Jans mag FinMaster zich tot de voorlopers onder de boekhoudsoftwarepartijen rekenen, omdat het de automatische boekhoudkoppeling beschikbaar stelt voor alle soorten klanten, waaronder bv’s.

“We zien dat slechts een selecte club aan boekhoudpakketten met een PSD2-vergunning het aandurft om de rekeninginformatiedienst ook voor grotere klanten beschikbaar te stellen, met name vanwege de verscherpte KYC-eisen”, legt hij uit. “FinMaster heeft hiervoor passende processen ingericht waardoor ook mkb-ondernemingen met meerdere administraties kunnen profiteren van de automatische bankkoppeling.”

Open betaalmarkt

Met de PSD2-regelgeving wil de Europese Commissie innovatie en concurrentie stimuleren in de Europese betaalmarkt en ook de veiligheid van het betaalverkeer verbeteren.

Enigma Consulting is een specialist in het domain. Zo begeleidde het adviesbedrijf eerder ook de PSD2-aanvragen van MoneyMonkWolters Kluwer Tax & Accounting en Flow Your Money. Ook adviseert het financiële instellingen over hun PSD2 en open banking strategie.

Licence crowdfunding platforms (Dutch Item)

06-10-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

De nieuwe Europese wetgeving voor crowdfundingdienstverleners treedt op 10 november 2021 in werking. Vanaf deze datum kunnen crowdfundingdienstverleners een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zonder deze vergunning kan de dienstverlening vanaf november 2022 niet worden voortgezet.Vanaf 1 november 2021 kunnen aanbieders via een digitaal portaal van de AFM een aanvraag indienen voor een crowdfundingvergunning. De AFM gaat vergunningen verlenen voor zogeheten loan-based en equity-based crowdfundplatformen.

Enigma Consulting heeft ruime ervaring met vergunningaanvraag trajecten. Zo hebben wij onder andere betaaldienstverleners, cryptodienstverleners, elektronische geldinstellingen, aanbieders van online kansspelen en crowdfundingdienstverleners geholpen bij het verkrijgen van een vergunning of ontheffing.

Momenteel zijn de vergunningsvereisten die voor de omschreven aanbieders van crowdfundingdiensten gaan gelden nog niet volledig uitgewerkt door de Europese toezichthouder en de AFM. Wel zijn op basis van de gepubliceerde verordening de geldende voorwaarden en vereisten op hoofdlijnen al duidelijk.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Het opzetten van een beheerste governance structuur en organisatie inrichting
 • Procedures en processen om de organisatorische en operationele vereisten om een beheerste en prudente bedrijfsuitvoering te waarborgen, waaronder o.a.:
  • Een scheiding van verantwoordelijkheden binnen de onderneming;
  • Het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit;
  • Het voorkomen van belangenconflicten.
 • Het garanderen van een integere organisatie waarin de klantbehoefte centraal staat
 • Het opstellen van processen om klanten te identificeren, te monitoren en indien nodig, te rapporteren

Enigma Consulting heeft uitgebreide kennis en ervaring met het inrichten en vastleggen van een gedegen en compliant bedrijfsvoering.

Banks look more often at outsourcing and cooperation (Dutch Item)

17-08-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Nederlandse banken overwegen in toenemende mate hun processen uit te besteden en zoeken steeds vaker samenwerkingspartners binnen de branche. Hierdoor kunnen ze efficiënter opereren en hun risico’s verlagen.De bankensector staat wereldwijd onder druk. Om concurrerend te blijven nemen ze tal van kostenbesparende maatregelen, van het sluiten van bankfilialen (tussen 2015-2019 daalde het aantal bankfilialen met een kwart) tot het verkopen van minder winstgevende activiteiten (voorbeeld: ING verliet begin dit jaar de Oostenrijkse markt voor consumentenbankieren) en het opschroeven van de automatisering om in het personeelsbestand te kunnen snijden.

Uitbesteden

Het outsourcen van belangrijke diensten en taken komt ook steeds nadrukkelijker in beeld, blijkt uit een onderzoek eind vorig jaar van adviesbureau Enigma Consulting, gehouden onder vijftien banken. “Zeker de kleine en middelgrote banken zijn op zoek naar kostenverlaging. Door uit te besteden kunnen ze kostenbesparingen realiseren”, valt te lezen in het rapport.

Banken kijken vaker naar uitbesteden en samenwerking

Het uitbesteden van IT-processen is al gemeengoed in de sector, vooral voor gebieden als IT-infrastructuur, werken in de cloud, applicatiebeheer en werkplekbeheer. Maar banken houden hun ogen ook open voor andere segmenten, zoals het uitbesteden van de hypotheekadministratie of een deel van het betalingsverkeer.

Naast het realiseren van de hard nodige besparingen kan outsourcing ook leiden tot minder druk op de investeringen. Bijblijven bij de enorme ontwikkelingen in de bankenwereld – denk aan wet- en regelgeving, open banking en de toenemende concurrentie van fintechs en bigtechs – kost nu eenmaal veel geld.

Partijen die outsourcingdiensten leveren specialiseren zich in een bepaald vakgebied en hebben de kennis en expertise om voorop te blijven lopen in dit domein. Daarbovenop komt dat de meeste grote outsourcingbedrijven die banken bedienen multinationals zijn, waardoor zij beschikken over het wereldwijde netwerk om banken te ondersteunen op elke plek waar zij actief zijn.

Door hun specialisatie zijn outsourcingbedrijven in de regel beter in staat om bankprocessen te beveiligen tegen cybercriminelen. De steeds hogere eisen die worden gesteld aan cyberveiligheid zijn veel banken een doorn in het oog, en zij moeten steeds meer geld investeren om hun assets en informatie uit handen van kwaadwillenden te houden.

Samenwerking binnen de branche

In sommige gevallen kijken banken niet naar outsourcing, maar juist naar mogelijkheden tot samenwerking. Dit doen ze vooral op thema’s waarvan ze denken dat deze niet door een derde partij uitgevoerd dienen te worden, of op gebieden die nog in hun kinderschoenen staan, waardoor ze liever samen met gelijkgestemden innoveren dan met een ‘buitenstaander’.

Het onderzoek van Enigma Consulting laat zien dat ook deze variant aan populariteit wint. Belangrijkste voordeel: het kunnen delen van kosten en risico’s met andere banken. Voorbeelden zijn er volop. Denk aan Geldmaat, waarbij Rabobank ING en ABN Amro gezamenlijk pinautomaten exploiteren.

Ook werken banken aan een gezamenlijk systeem voor het uitvoeren van know your customer (KYC)- en anti money laundering (AML)-taken. Compliant zijn aan regelgeving op dit gebied kost veel geld en bovendien zijn banken afhankelijk van elkaar voor een goede opsporing van verdachte transacties of crimineel geld. Om tot een vruchtbare samenwerking te komen schakelen de samenwerkende banken veelal een onafhankelijke tussenpartij in.

Meer weten? Lees ‘Samenwerking kan banken helpen met AML en KYC professionalisering’.

Een andere reden om de samenwerking te zoeken is om standaarden te ontwikkelen. Als iedere bank haar eigen pad bewandelt bij het ontwikkelen van oplossingen brengt communicatie en afstemming tussen de banken (en bijvoorbeeld de toezichthouder) complexiteit en hoge kosten met zich mee. “Een gezamenlijke ontwikkeling kan ervoor zorgen dat er één standaardoplossing komt voor de Nederlandse markt”, schrijft Enigma Consulting.

De outsourcingtrend en de toenemende vraag naar samenwerking passen volgens adviesbureau PwC in de bredere ontwikkelingen waarbij banken steeds meer openstaan voor externe partijen. Steeds vaker trekken ze op met fintechs en andere bedrijven met het oog op het creëren van win-win situaties of versnelling op een bepaald gebied. Volgens PwC is het aantal partners waarmee Nederlandse banken samenwerken met 300% gegroeid in een periode van vijf jaar.

BANKENSURVEY – THEMA: OUTSOURCING

De bankensector maakt een enorme transformatie door en de concurrentie groeit. De oorzaak van deze transformatie kent meerdere drivers, zoals het voldoen aan wet en regelgeving, de PSD2 en open banking, concurrentie van Fintech’s en challenger banken en verdergaande digitalisering ter verbetering van de klantervaring zoals bijvoorbeeld de introductie van Instant Payments afgelopen jaar.

Bovenstaande ontwikkelingen vereisen voortdurende investeringen in de bancaire infrastructuur van core banking en betalingsverkeer. Voor banken met oude legacy systemen zijn de investeringen immens en dit brengt hun concurrentie positie in gevaar. Steeds meer banken onderzoeken de mogelijkheid om hun processen te outsourcen en op deze manier kosten, verandercapaciteit en kennis te delen met andere banken .

Deze korte survey geeft inzicht in de bereidheid in de Nederlandse markt om bepaalde bancaire processen te outsourcen en eventueel tot samenwerking te komen.

Bank connectivity 2.0. New solutions offer new opportunities! (Dutch Item)

05-05-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Veel organisaties hebben voor het betalingsverkeer een zogenaamde ‘Payment Hub’ geïmplementeerd voor de connectiviteit met de banken. Zo’n hub zorgt voor een veilige, automatische connectie om betaal- en incasso opdrachten naar de bank(en) te sturen en dagafschriften te ontvangen. Veel van deze hubs zijn in 2012 bij de overgang naar SEPA geïntroduceerd. Sindsdien is de technologie echter drastisch veranderd en bieden nieuwe oplossingen, via Software-as-a-Service (SaaS), rijkere functionaliteit aan tegen een veel efficiënter bedrijfsmodel. “Het wordt dus hoog tijd om uw bankconnectiviteit opnieuw onder de loep te nemen!”, aldus Roderick Kroon, partner bij Enigma Consulting.

“Het gebruik van een Corporate Payment hub voor bankconnectiviteit tussen de corporate ERP / TMS-systemen en de bankrelaties neemt in aantal toe. Trends als digitalisering, standaardisatie en de toegenomen aandacht voor fraude- en risicomanagement maken het automatiseren van de connectiviteit met banken een onderwerp op de managementagenda.”

Er zijn volgens Kroon momenteel drie interessante ontwikkelingen die resulteren in een verhoogde focus op bankconnectiviteit in de Nederlandse markt:1. De toegenomen focus op het ‘in control’ willen zijn

“In het verleden waren Treasury en Finance vooral gefocust op de hoge waarde / laag volume Treasury betalingen en niet te veel op de commerciële betaalstromen. Uit de discussies van Enigma met veel corporate treasurers zien we een grotere focus op het ‘in control’ zijn door bijvoorbeeld handmatige activiteiten te verminderen, het aantal tokens voor elektronische banksystemen te verminderen en realtime inzicht in liquiditeit te hebben. De verbeterde proposities van TMS-systemen en netwerk partijen zoals SWIFT, leiden tot de logische stap om de bankconnectiviteit te automatiseren. Dit omvat niet alleen de automatisering van de betaalstromen, maar ook de ontvangst en distributie van bankafschriften intern.”

2. Er zijn nieuwe (payment hub) oplossingen met een revolutionair bedrijfsmodel

“Ook aan de oplossingszijde zien we interessante ontwikkelingen. Nieuwe (Fintech) leveranciers zoals Cobase, Nomentia, Kyriba of TIS nemen (multi-tenant) SaaS als uitgangspunt om de IT-footprint te verkleinen en zorgen ervoor dat klanten direct profiteren van verbeteringen die voor andere gebruikers wordt ontwikkeld. Vooral op het gebied van bankconnectiviteit zien we een verschuiving van ‘maatwerk voor de klant’ naar ‘best-practise oplossingen van de leverancier zelf’. Gebruikers profiteren direct van investeringen die reeds gemaakt zijn voor andere klanten en bankkoppelingen die al deel uitmaken van de standaardoplossing. Sommige leveranciers gaan zelfs nog verder en bieden de gehele bank onboarding aan als ‘service’.”

“Kennis van de details van betaalformaten, (bank)kanaalopties en noodzakelijk contracten is dan niet meer noodzakelijk zelf te hebben. Andere (eveneens SaaS) leveranciers zoals COUPA Treasury of Serrala richten zich op het creëren van complete ecosystemen en samenwerkingen met derde partijen om de waarde propositie en relevantie verder te versterken.”

3. Vervanging van (verouderde) Payment Hub-oplossingen

“Een derde interessante ontwikkeling is dat ‘early stage’ payment hubs aan het einde van hun economische levenscyclus zijn gekomen en aan vervanging toe zijn. Sterker nog, één grote speler (CPH van FIS) heeft haar klanten geïnformeerd einde 2021 te stoppen met het product waardoor tientallen bedrijven op zoek moeten naar een andere oplossing.”

Met de introductie van SEPA in 2012 maakte een groot aantal bedrijven de keuze om een payment hub te implementeren, vertelt Kroon. “De belangrijkste focus in die tijd was het verminderen van de complexiteit van veranderingen in het bestaande IT-landschap. In die tijd speelden Payment Hub-oplossingen vooral een rol bij:

 • Bestandsconversie of -verrijking van (in NL Clieop) formaten naar SEPA formaten
 • SEPA-machtigingsbeheer voor automatische incasso om de (te complexe) ‘FIRST versus ‘RECURRENT’ richtlijnen te volgen en het nieuw vereiste ‘machtigingskenmerk’ te administreren
 • Het bieden van een alternatief voor kanalen die banken besloten uit te faseren om hun SEPA-programma’s te vereenvoudigen (bijvoorbeeld het ING Finstream-kanaal)”

“De stand van de techniek was echter totaal anders dan tegenwoordig. API’s, SaaS of Cloud bestonden niet. De implementatie was veelal ‘on-premise’ met een aanzienlijke IT-voetafdruk en initiële CAPEX-investering. In de afgelopen maanden heeft Enigma Consulting meerdere discussies gevoerd over de noodzaak om deze ‘vroege’ payments hubs te vervangen en zijn wij betrokken bij meerdere selectie en vervangingstrajecten. De leverancierselectie projecten die we hebben gedaan ter vervanging van bestaande oplossingen hebben interessant genoeg een zeer positieve businesscase als resultaat:

 • Er zijn grote extra investeringen (soms upgrades) nodig in de legacy-oplossingen om de IT-beveiliging te verbeteren of om nieuwe bedrijfsfuncties beschikbaar te maken. Nieuwe oplossingen zullen deze kosten onmiddellijk elimineren;
 • De huidige kosten zijn in vergelijking met de kosten van nieuwe oplossingen een stuk duurder;
 • Sommige leveranciers zijn van eigenaar veranderd en de focus op payments én bankconnectiviteit is verdwenen, terwijl nieuwe oplossingen de huidige marktfactoren en ontwikkelingen in het betaaldomein zeer groep begrijpen;
 • Nieuwe SaaS / Cloud-oplossingen verkleinen de IT-footprint aanzienlijk en vereisen veel minder (vaak schaarse) capaciteit van IT voor onderhoud / upgrades;
 • De huidige payment hubs bieden een breder scala aan diensten en kunnen veel eenvoudiger (via API’s) worden geïntegreerd met andere systemen (bijv. cashmanagement, fraude, treasury, ERP, transactie monitoring);
 • Veel payment hubs bieden mu volledige ondersteuning voor ‘on-behalf’ (POBO / COBO) verwerking in combinatie met in-house bankieren en / of virtuele accountoplossingen.”

Is bankconnectiviteit een apart onderwerp?

Kroon: “Niet per se. Hoewel het onderwerp zelf perfect als individueel vraagstuk kan worden aangepakt, zien we dat onze klanten de benodigde verandering op dit domein koppelen aan een bredere discussie over hun financiële waardeketen. Vaak gaat een noodzakelijke verandering in het connectiviteitsdomein van banken hand in hand met bredere discussies over de visie ten aanzien van ‘betalen’ en het gerelateerde Target Operating Model, waarin alle marktontwikkelingen (outside in), interne ambities (inside out) en discussie over de bankrelatie (s) worden meegenomen. De selectie van de best passende leverancier voor de payment hub moet dan worden gezien in het bredere perspectief van een routekaart (roadmap) voor Payments op de middellange termijn.”

Dus wat nu te doen?

“We raden aan om de oplossing die is gekozen voor de bankconnectiviteit opnieuw te (laten) beoordelen. Indien deze nog niet geautomatiseerd is kan er een sterke businesscase zijn om dit te veranderen, de efficiëntie te verbeteren en risico’s te verminderen. Indien er al wel een oplossing is kunnen er argumenten zijn om te profiteren van vervanging door een van de nieuwe oplossingen die ‘meer bieden voor minder’.”

“Wij adviseren om verder te kijken dan alleen bankconnectiviteit en het volledige betaaldomein in beschouwing te nemen om te valideren of men voldoende voorbereid is op de toekomst, rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Enigma Consulting kan de business case versterken door een efficiënt traject met behulp van de unieke ‘RFP-as-a- service’ en ‘Payments Road map’.”

Bankensurvey: (klein)banken willen samenwerken op één platform (Dutch Item)

29-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Enigma Consulting heeft in 2020 rondom het thema outsourcing een survey afgenomen onder vijftien in Nederland gevestigde klein- en middelgrote banken. Het betreft wholesale- en retailbanken, private banken en spaarbanken. De resultaten staan gepubliceerd in het rapport outsourcing.Transitie vraagt om investeringen in infrastructuur

Door ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, Instant Payments, Open Banking, en de toenemende concurrentie van fintech’s, bigtech’s en challengerbanken, maakt de bankensector een enorme transformatie door. Dit vereist een voortdurende investering in de bancaire infrastructuur.

Het bedrijfsmodel van banken staat zwaar onder druk. Zeker de klein en middelgrote banken zijn op zoek naar kostenverlaging en consolidatie. Door samen te werken kunnen banken een kostenbesparingen realiseren en de continue verandering het hoofd bieden. De resultaten van de survey laten zien dat banken outsourcing zeker als oplossingsrichting onderkennen:

Outsourcing leidt tot de mogelijkheid om samen te werken en het creëren van partnerships. Niet alleen met solution providers, maar ook met gelijkgestemde banken. Met als doel samen te werken aan een standaard infrastructuur waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken. De aangesloten partijen op het platform dragen gezamenlijk bij aan de markt gedreven ontwikkelingen.

In een wereld waarin klanten steeds meer verwachten van de digitale services van hun bank, is het noodzakelijk voor kleine en middelgrote banken om mee te gaan met de enorme transformatie die de bankensector ondergaat. Klanten verwachten namelijk hetzelfde niveau van digitalisering als dat zij in het dagelijks leven ervaren. Het gemak en de snelheid waarmee eten online besteld kan worden, moet ook in de bancaire dienstverlening als standaard gelden.

Klantervaring centraal

Outsourcing kan deze klantverwachting vervullen. Door ontzorging via outsourcing kan de focus gericht worden op specifieke klantdiensten of integratie met diensten van derde partijen. De klantervaring komt op deze manier centraal te staan. Een mindset die voor kleine banken misschien wel noodzakelijk is om te overleven.

Ondanks de voordelen van outsourcing worden ook een aantal nadelen genoemd. Bijna alle banken geven aan dat ze bang zijn om controle te verliezen door de grote afhankelijkheid die ontstaat door outsourcing. Als bank ben je aangewezen op de roadmap van de solution provider. Daar staat tegenover dat door gezamenlijk op te trekken in partnership met een provider er juist grotere invloed kan worden uitgeoefend.

Banken eisen vaak specifieke aanpassingen in hun core banking en betalingsinfrastructuur. Als gevolg hiervan ontstaat er een wildgroei van aanpassingen op ‘standaard’ core-banking producten. Zo lang banken dit blijven doen, is er geen ruimte voor gezamenlijke productontwikkeling en zal onderhoud intensief zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Juist een gezamenlijke ontwikkeling kan er voor zorgen dat er één standaard oplossing komt voor de Nederlandse markt.

Minder flexibel

Ook geven banken aan minder flexibel te zijn wanneer ze hun core-banking outsourcen. Bij veranderingen in de organisatiestructuur of ontwikkelingen in de bankensector kan er niet meer geschakeld worden naar andere of betere software. Daartegenover staat dat een bank ook nu voor core-banking een lange termijn visie hanteert. Een systeem wordt geselecteerd om een decennium, en waarschijnlijk langer, mee te gaan. Daarom is het van groot belang om een toekomst vaste (modulaire) oplossing te kiezen. Sterker nog: banken kunnen hier beter kiezen voor een aanbieder die zich opstelt als partner, die proactief de ontwikkelingen volgt in plaats van louter een leverancier te kiezen.

”Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken”

Veel banken ervaren dezelfde veranderingen in de markt. Iedere bank analyseert de impact van deze veranderingen individueel. Ook banken met verschillende core-banking systemen kunnen gezamenlijk deze analyse fase doorlopen. Op deze manier komen banken meer met elkaar in contact. Het gemeenschappelijk analyseren van de impact van een verandering is het spreekwoordelijke ‘low hanging fruit’, als eerste stap richting samenwerking binnen het core-banking domein. Een volgende stap is het collectief ontwikkelen en gebruiken van generieke core-banking producten, maar de survey wijst ook uit dat banken willen samenwerken bij CCD en AML, reconciliatie en de Sparen administratie.

Het vervangen van een standaard core banking systeem vergt een serieuze investering en commitment. Een gezamenlijk core-banking landschap moet zodanig worden ingericht dat modulaire producten kunnen worden aangesloten en banken makkelijk kunnen instappen met een deel van hun infrastructuur.

Samenvattend

Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken. Dit wordt door de huidige stand van de technologie meer dan mogelijk gemaakt. Dit betekent wel een paradigma verandering bij zowel banken als leveranciers. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen moeten alle partijen zich er bewust van zijn dat langdurig commitment en een lange termijn visie vereist zijn.

Voor een totaaloverzicht van de uitkomsten, download de bankensurvey hier.