Laatste trends in financiering: oog voor duurzaamheid

| 02-03-2018 | Bianca van Zeventer |

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor de toegang tot financiering en financieringsvoorwaarden. Al langer wordt door overheid, investeerders en banken kritisch gekeken naar duurzaamheid. Waar voorheen de overheid en gemeentes het initiatief namen, is de financiële sector nu ook een actieve kracht in het stimuleren van duurzaamheid, door middel van maatwerk financieringsvoorwaarden.

Voor financiering van duurzame projecten, zijn door de gemeentes de afgelopen jaren fondsen opgericht, die leningen verstrekken tegen aantrekkelijke voorwaarden.
De Regeling Groenprojecten van de overheid is sinds 2016 van kracht. Deze regeling biedt belastingvoordeel voor groene spaarders en beleggers en daarnaast de mogelijkheid voor erkende banken om via een ‘groen’ fonds geld uit te lenen aan duurzame projecten met een rentekorting. Het zwaartepunt ligt hier vooral op stimulering van energie besparende projecten, duurzaam bouwen en duurzame transportmiddelen.

Naast de overheid, richt nu ook de financiële sector zich, meer dan ooit, op het stimuleren van duurzaamheid.

Duurzaamheiddoelstellingen in financiering laten daarbij een duidelijke verbreding zien. Niet alleen energiebesparing, duurzame energie en CO2 uitstoot krijgen nu de aandacht, maar ook andere – veelal sociaal economische – doelstellingen. Bij de recente financieringen van Philips en Barry Callebaut zijn bijvoorbeeld de kredietvoorwaarden gekoppeld aan een beoordeling door Sustainalytics, die veel breder kijkt naar duurzaamheid. Dit in lijn met de doelstellingen van de Verenigde Naties. De VN heeft in totaal 17 SDG’s (Sustainable Development Goals ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) opgesteld ter bestrijding van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De aandacht voor duurzaamheid in financiering werkt twee kanten op.
Enerzijds zal financiering voor niet-duurzame projecten en ondernemingen beperkt worden. Banken en investeerders hebben bijvoorbeeld al aangegeven de financiering aan fossiele energie projecten te willen beperken en dat energielabels op onroerend goed een doorslaggevende rol zullen gaan spelen in de toekomst.
Anderzijds wordt duurzaamheid gestimuleerd, door het opnemen van duurzaamheidscriteria in maatwerk leningsovereenkomsten. Wanneer bedrijven aan deze duurzaamheidscriteria voldoen, betalen zij een lagere rente.

Oog voor duurzaamheid loont. Het vergroot de financieringsmogelijkheden en geeft toegang tot aantrekkelijke financieringsvoorwaarden. Bedrijfsgrootte is van ondergeschikt belang. Groenleningen kunnen bijvoorbeeld al worden afgesloten vanaf circa €10.000.

Uw Flextreasurer kan helpen bij het vinden van de juiste, en meest aantrekkelijke financieringsvorm.

Bianca van Zeventer

Treasury and Finance Specialist / Owner of CuCoFin