Partner Interview Series: Padraig Brosnan, CEO and Founder of Treasury Delta, a corporate treasury RFP platform

| 08-04-2021 | treasuryXL | Treasury Delta | treasuryXL are delighted to share the interview with CEO and Founder of Treasury Delta, Padraig Brosnan.

Invite Refinitiv Newsletter | Corporate Treasury Data

06-04-2021 | treasuryXL | Refinitiv |

Trusted by 15,000+ corporate treasurers, our Partner Refinitiv’s free monthly mail contains the latest Refinitiv data insights, must-read analysis and practical advice for Corporate Treasury teams. We dig into everything from Cash management, Market monitoring, Funding, Investments, Trading, Risk and Sustainable finance: supporting your workflow from start to finish.

Subscribe to their Corporate Treasury newsletter today to:

 • Receive expert analysis on marking-moving events
 • Keep ahead of industry developments and their impact on your team and business
 • Get exclusive access to our data-based insights and interactive charts

       REGISTER HERE

 

ACT Webinar – Sustainability and ESG: what role should you play?

31-03-2021 | treasuryXL | Refinitiv |

Webinar on April 22 at 12:30-13:15 BST

This webinar, in association with our Partner Refinitiv, will take place on Thursday 22 April at 12:30 – 13:15 BST.

Will upcoming sustainable regulatory and political change result in clearer and globalized standards?

Today, no two treasury teams seem to have a consistent view of their roles and responsibilities when it comes to sustainable finance. However, will upcoming sustainable regulatory and political change result in clearer and globalized standards and benchmarks? What should treasurers be watching out for? And what action should they take?

Join us for a practical discussion where we’ll outline the most significant developments coming our way – and how treasurers can respond effectively to protect P&L and balance sheets, supporting future growth ambitions.

Topics to be discussed:

Where we are today
 • When we say ‘Sustainable Finance’ and ‘ESG’ – what do we mean?
 • Various roles we see treasurers play today
 • Overview of the political and regulatory landscape
Opportunities to drive sustainable growth and leadership and solve for potential challenges
 • EU Taxonomy – impact of proposed changes and opportunities to be exported
 • Opportunity – Issuance of Green and Transition Bonds and how to stop brainwashing
 • Global ESG reporting and benchmark landscape
 • Carbon pricing
  – > What is happening and how to compare the performance of peers
  – > How to understand and report on Scope 2 and 3 emissions

       REGISTER HERE

 

Bankensurvey: (klein)banken willen samenwerken op één platform (Dutch Item)

29-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Enigma Consulting heeft in 2020 rondom het thema outsourcing een survey afgenomen onder vijftien in Nederland gevestigde klein- en middelgrote banken. Het betreft wholesale- en retailbanken, private banken en spaarbanken. De resultaten staan gepubliceerd in het rapport outsourcing.Transitie vraagt om investeringen in infrastructuur

Door ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, Instant Payments, Open Banking, en de toenemende concurrentie van fintech’s, bigtech’s en challengerbanken, maakt de bankensector een enorme transformatie door. Dit vereist een voortdurende investering in de bancaire infrastructuur.

Het bedrijfsmodel van banken staat zwaar onder druk. Zeker de klein en middelgrote banken zijn op zoek naar kostenverlaging en consolidatie. Door samen te werken kunnen banken een kostenbesparingen realiseren en de continue verandering het hoofd bieden. De resultaten van de survey laten zien dat banken outsourcing zeker als oplossingsrichting onderkennen:

Outsourcing leidt tot de mogelijkheid om samen te werken en het creëren van partnerships. Niet alleen met solution providers, maar ook met gelijkgestemde banken. Met als doel samen te werken aan een standaard infrastructuur waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken. De aangesloten partijen op het platform dragen gezamenlijk bij aan de markt gedreven ontwikkelingen.

In een wereld waarin klanten steeds meer verwachten van de digitale services van hun bank, is het noodzakelijk voor kleine en middelgrote banken om mee te gaan met de enorme transformatie die de bankensector ondergaat. Klanten verwachten namelijk hetzelfde niveau van digitalisering als dat zij in het dagelijks leven ervaren. Het gemak en de snelheid waarmee eten online besteld kan worden, moet ook in de bancaire dienstverlening als standaard gelden.

Klantervaring centraal

Outsourcing kan deze klantverwachting vervullen. Door ontzorging via outsourcing kan de focus gericht worden op specifieke klantdiensten of integratie met diensten van derde partijen. De klantervaring komt op deze manier centraal te staan. Een mindset die voor kleine banken misschien wel noodzakelijk is om te overleven.

Ondanks de voordelen van outsourcing worden ook een aantal nadelen genoemd. Bijna alle banken geven aan dat ze bang zijn om controle te verliezen door de grote afhankelijkheid die ontstaat door outsourcing. Als bank ben je aangewezen op de roadmap van de solution provider. Daar staat tegenover dat door gezamenlijk op te trekken in partnership met een provider er juist grotere invloed kan worden uitgeoefend.

Banken eisen vaak specifieke aanpassingen in hun core banking en betalingsinfrastructuur. Als gevolg hiervan ontstaat er een wildgroei van aanpassingen op ‘standaard’ core-banking producten. Zo lang banken dit blijven doen, is er geen ruimte voor gezamenlijke productontwikkeling en zal onderhoud intensief zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Juist een gezamenlijke ontwikkeling kan er voor zorgen dat er één standaard oplossing komt voor de Nederlandse markt.

Minder flexibel

Ook geven banken aan minder flexibel te zijn wanneer ze hun core-banking outsourcen. Bij veranderingen in de organisatiestructuur of ontwikkelingen in de bankensector kan er niet meer geschakeld worden naar andere of betere software. Daartegenover staat dat een bank ook nu voor core-banking een lange termijn visie hanteert. Een systeem wordt geselecteerd om een decennium, en waarschijnlijk langer, mee te gaan. Daarom is het van groot belang om een toekomst vaste (modulaire) oplossing te kiezen. Sterker nog: banken kunnen hier beter kiezen voor een aanbieder die zich opstelt als partner, die proactief de ontwikkelingen volgt in plaats van louter een leverancier te kiezen.

”Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken”

Veel banken ervaren dezelfde veranderingen in de markt. Iedere bank analyseert de impact van deze veranderingen individueel. Ook banken met verschillende core-banking systemen kunnen gezamenlijk deze analyse fase doorlopen. Op deze manier komen banken meer met elkaar in contact. Het gemeenschappelijk analyseren van de impact van een verandering is het spreekwoordelijke ‘low hanging fruit’, als eerste stap richting samenwerking binnen het core-banking domein. Een volgende stap is het collectief ontwikkelen en gebruiken van generieke core-banking producten, maar de survey wijst ook uit dat banken willen samenwerken bij CCD en AML, reconciliatie en de Sparen administratie.

Het vervangen van een standaard core banking systeem vergt een serieuze investering en commitment. Een gezamenlijk core-banking landschap moet zodanig worden ingericht dat modulaire producten kunnen worden aangesloten en banken makkelijk kunnen instappen met een deel van hun infrastructuur.

Samenvattend

Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken. Dit wordt door de huidige stand van de technologie meer dan mogelijk gemaakt. Dit betekent wel een paradigma verandering bij zowel banken als leveranciers. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen moeten alle partijen zich er bewust van zijn dat langdurig commitment en een lange termijn visie vereist zijn.

Voor een totaaloverzicht van de uitkomsten, download de bankensurvey hier.

[Developer Webinar] Instrument Pricing Analytics for Bond Pricing and LIBOR alternatives

10-03-2021 | treasuryXL | Refinitiv |

Webinar on March 30 at 10 am BTS

LIBOR is widely embedded in operating models and a transition to alternative rates will affect how many contracts are priced and risk managed.

Join this webinar where Refinitiv will showcase and demonstrate examples in Python. Register by entering your details by clicking the banner above.

Refinitiv will be using Instrument Pricing Analytics API to price:

 • Fixed Rate Bonds
 • Floating rate notes on new Risk-Free Rates

From a Quantitative perspective exploring: 

 • Impact of LIBOR transition on Bond Pricing & generating yield curves

 

Interbank Payments Transactions (Dutch Item)

10-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

The playing field of interbank settlement and settlement of international payments is being overhauled. In Europe, Target2, T2S and TIPS are being consolidated in a new platform. The international payment and reporting messages between banks will be switched from MT to ISO20022. Now SWIFT comes with a new Transaction Management Platform for international payments and securities transactions. That means a lot of work for institutions using the Target systems and SWIFT. Enigma Consulting can help you analyze and implement the changes.

Target Consolidatie

De huidige Target2, T2S en TIPS-systemen van de Europese centrale banken worden ondergebracht in een nieuw platform voor Europees interbancair betalingsverkeer. Naast deze drie systemen maken onder meer een centrale opzet van het liquiditeitsbeheer (CLM), centraal beheer van gemeenschappelijke gegevens en een geharmoniseerde interface met de buitenwereld (ESMIG) deel uit van het nieuwe platform. En het berichtenverkeer van en naar Target2 migreert van MT naar ISO20022. Al deze veranderingen krijgen hun beslag in een big bang implementatie per 21 november 2022.

Neemt uw instelling direct of indirect deel aan één van de Target-systemen? Dan moet u vóór die tijd uw processen en IT-systemen aanpassen aan de nieuwe werkwijze, berichtenstandaard en interface. Daarbij moet u voldoen aan de verschillende mijlpalen die de Europese Centrale Bank heeft gedefinieerd.

Migratie naar ISO20022

Het interbancaire berichtenverkeer in het kader van internationale betalingen via SWIFT migreert van de MT naar de ISO20022 (MX) standaard. Het gaat hierbij met name om de betaalberichten uit de MT1- en MT2-serie en de rapportageberichten uit de MT9-serie. Het gebruik van de MX-berichten en de vertaalregels tussen MT en MX worden in goede banen geleid door de Cross Border Payments and Reporting Plus Group (CBPR+) van de banken en SWIFT. De migratie zelf wordt uitgesmeerd over de periode november 2022 tot en met november 2025.

Initieert of verwerkt uw instelling internationale betalingen via SWIFT? Of verstuurt of ontvangt uw instelling rekening- of transactierapportages via SWIFT? Dan moeten uw IT-systemen aan de ISO20022 formaten en regels worden aangepast. En omdat de technische aansluiting op het SWIFT-netwerk met de overstap op MX-berichten ook wijzigt, moet die ook worden aangepast.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze interbancair betalingsverkeer experts kunnen u helpen bij het analyseren van de impact en begeleiden van de implementatie van de wijzigingen in het kader van de Target-consolidatie en de migratie van MT naar ISO20022. U kunt daarbij denken aan het volgende:

Target-consolidatie
 • Adviseren over nieuwe opzet van rekeningen bij de Europese Centrale Bank.
 • Analyseren en inrichten van de processen in het kader van betalingen en liquiditeitsbeheer.
 • Analyseren van de impact van de nieuwe ISO20022 berichten voor uw instelling én voor uw klanten.
 • Workshops over het verandergebied, de processen en de berichtenstandaard.
Migratie naar ISO20022
 • Analyseren van de impact van de nieuwe ISO20022 berichten voor uw instelling én voor uw klanten.
 • Adviseren over en analyseren van de impact van het nieuwe Transaction Management Platform van SWIFT.
 • Workshops over het verandergebied, de processen en de berichtenstandaard.

Geïnteresseerd of wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze consultants.

Corporates: Caveat IBOR and Build-Up Your IBOR Knowledge!

01-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Last year November we published the article ‘Corporates: Caveat IBOR!’ regarding the IBOR phase out and the impact on corporates. Let’s have a look why today’s corporate treasurer should be even more aware of IBOR interest rate benchmarks.

It is highly likely that your organisation will be affected by the IBOR transition. Most corporate organisations underestimate the impact, thinking that the ‘only’ thing that will change is a base rate and its calculation method. Before you join their ranks, take some time to reflect on the following:

The IBOR will cease to exist, starting on the 31st December 2021 and be replaced by Risk-Free Rates (RFRs) with a different basis for calculation:

 • These changes will impact financial (e.g. bond, (intercompany) loan, (multi-currency) credit facility) contracts as well as commercial contracts with an IBOR related ‘late payment clause’
 • This in turn will impact processes in the Treasury functions, with knock-on effects to supporting departments, Legal, IT systems, accounting, and tax reporting to name just a few
 • IBOR transition is progressing at a different pace across jurisdictions and financial products (e.g. loans, bonds, and derivatives), adding to the complexity of managing the transition
 • The Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates (RFRWG) published the following milestones regarding GBP LIBOR:
  • By end-Q1 2021, all legacy GBP LIBOR contracts expiring after end 2021 that can be actively converted need to be identified, and progress active conversion where viable through to completion by end-Q3 2021
  • Active steps to enable a shift of volumes from GBP LIBOR to SONIA in non-linear derivative markets: by end-Q2 2021, initiation of new GBP LIBOR linked non-linear derivatives that expire after the end of 2021 will be ceased; and, by end-Q3 2021, complete active conversion

The good news is that there is still time to assess the impact of the pending IBOR changes on your organisation and to act upon it if needs be. The sooner you have a plan for the potential consequences for your organisation, the sooner you will be able to mitigate these. This understanding will also give you more leverage in the coming discussions with your bank(s).

Moreover, the IBOR phase out may bring a golden opportunity for corporates to re-evaluate the current contract agreements and look for better deals. Consider this: during the IBOR migration contracts are in fact ‘renegotiated’ and banks will need to come up with a new offer. Will you take that offer as a corporate client? That all depends on your level of understanding and preparation.

What should you do to prepare?

As the deadline approaches, you will need to know your level of exposure and impact in order to prevent surprises. What will the impact of the IBOR transition be on your TMS and ERP systems, your credit facilities, bank loans, cash pooling, bonds, ISDA agreements and intercompany agreements? What impacts will these have on your processes and supporting systems? Which complexities will need to be managed?

 

 

Having this information at hand will enable you to be a proper sparring partner for your banks when they renegotiate contract terms.

Depending on the complexity of your contracts, the IBOR phase out could substantially affect your corporate organisation. Prevent unnecessary loss by preparing yourself, following this five-step approach:

 

 • IBOR phase out knowledge build-up

Corporates should start to build-up their knowledge regarding the IBOR phase-out and get up-to-speed with developments related to different kind of products and RFRs in order to be able to assess the IBOR phase-out impact. Each corporate organisation has a different situation and a variety of financial contracts. Complexity depends on the type of business. A larger organisation active across multiple regions in the world with more complex non-Euro instruments will be impacted higher than a smaller organisation that only is active locally within the Eurozone. Thorough knowledge about IBOR is a key starting point to assess the impact on your organisation and to be able to assess, plan and implement the migration to alternative reference rates.

 • Assess impact

The second step you should take is to analyse the IBOR related contracts in use throughout your organisation. Determine which contracts have an IBOR related component and the size of the exposure. Once you have assessed the complexity of your IBOR related contracts, analyse the impact on related areas (ranging from Tax and Legal to IT systems, and procedures, reporting, accounting (e.g. hedge-accounting), and the like).

 • Become a prepared discussion partner for your bank(s)

The third step is to be prepared for a call with your bank to discuss an RFR offering! The magnitude of change is well-recognised by banks and financial institutions, and they are demonstrating an increasing sense of urgency to address contracts maturing after 2021. More and more newly issued IBOR related products by your bank(s) will refer to a new alternative reference rate during 2021.

 • Plan actions

Knowing the alternative RFRs is an important input on creating a detailed action plan. Define a project team governance to manage this action plan and the status of the transition across different areas, business lines, and geographical locations. In particular, take care to ensure external resource availability regarding e.g. Legal counselling and system provider experts, as demand for these specialists will rapidly increase as the IBOR transition deadline approaches.

 • Act and implement

Step five is the implementation of your action plan throughout the affected areas of your organisation. In this ‘Act’ phase it is important to maintain the conversation with external parties, such as banks and system providers. It is also of vital importance to support the implementation across all relevant business lines and functions, maintaining support for go-live readiness in line with the defined action plan and deadlines.

A golden opportunity starts with IBOR knowledge build-up

Enigma Consulting supports you in knowledge build-up by providing ‘tailor-made’ workshops in order to discuss the impact on your corporate organisation related to different RFRs for different products based on your specific situation and to help you to prepare and become a discussion partner with your bank.

IBOR may well be a golden opportunity, but it is up to you as a corporate treasurer to seize it by acting rather sooner than later! Corporates: Caveat IBOR and build up your knowledge!

If you are interested in how we can help you to build-up your knowledge and to assess your IBOR related contract complexity or if you want to understand how we can support your corporate organisation in the IBOR phase out transition, you can contact us on:

dpluta@enigmaconsulting.nl or look at www.enigmaconsulting.nl

Daniel Pluta

 

 

 

From Practice: Transferable Letters of Credit…. something to try? (Dutch Item)

| 23-02-2021 | Ger van Rosmalen | treasuryXL

In een eerder gepubliceerd artikel heb ik hier al eens aandacht aan besteed. Steeds vaker word ik gevraagd om bedrijven te begeleiden bij transacties op basis van een Transferable Letter of Credit, soms met een onverwachte uitkomst.

Zo ook een bedrijf  dat op het punt stond een groot contract af te sluiten van enkele miljoenen euro’s. Het bedrijf kan een mooie deal doen met Corona gerelateerde producten en kan dat vanuit de huidige financiële situatie niet zelf financieren. Men wilde gebruik maken van een Transferable Letter of Credit. Aan mij het verzoek voor het opzetten van de transactie. Uiteraard wil ik hen graag helpen. Tijdens een plezierige kennismaking met een aantal enthousiaste directieleden licht ik mijn werkwijze toe. Want voordat een interessant betalingsinstrument als een Transferable Letter of Credit kan worden ingezet, vind ik het van groot belang dat de ondernemer weloverwogen keuzes kan maken op basis van eigen opgedane kennis. Die was hier (nog) niet aanwezig. Ik neem de ondernemer daarom eerst graag mee langs alle mogelijkheden en valkuilen. Daarna is de ondernemer beter in staat om juiste keuzes te maken, wat zorgt voor meer comfort en minder risico’s.

Na dit kennismakingsgesprek ga ik aan de slag met de inhoud van het contract en de toestemming van de ondernemer om zelf direct met zijn bankier contact op te mogen nemen om de transactie te bespreken. Hij informeert zijn bank dat hij TradelinQ Solutions heeft ingeschakeld hem te begeleiden.

Na bestudering van het contract stel ik vast dat de producten voor dit bedrijf geen branchevreemde producten zijn. Deze zijn namelijk passend binnen de huidige activiteiten van dit bedrijf. Daarnaast wordt er in het contract gesproken over de leveringsconditie DDP en dient er een inspectie plaats te vinden. Voor ik met de bank ga praten stem ik eerst e.e.a. af met andere experts. TradelinQ Solutions werkt samen met een groep van specialisten op het gebied van o.a. Incoterms, Douane, Compliance, (Krediet) verzekeringen, Inspecties, Factoring, Credit Management, Culturele verschillen, Cash Management en Treasury.

De leverancier van de producten geeft aan voor inspectie zorg te dragen maar onze klant wil dat graag zelf regelen en ons samenwerkend inspectiebureau kan de kwaliteit en kwantiteit van deze producten bij de oorsprong (producent) controleren. De leveringsconditie DDP wil zeggen dat de leverancier de goederen ingeklaard maar niet uitgeladen voor de deur van onze klant moet afleveren. Ook hier heb ik wel wat vragen over, zo ook wat de klant zelf al heeft gedaan om meer te achterhalen over de leverancier. Daarna stem ik e.e.a. af met de Compliance experts.

Ik heb inmiddels een behoorlijke vragenlijst die ik ga voorleggen aan de ondernemer. Voorafgaand heb ik contact gehad met de bank van de klant om af te stemmen hoe de bank tegen deze transactie aankijkt. De bank heeft duidelijke richtlijnen en is terughoudend als het aankomt op het gebruik van Transferable Letters of Credit. Heeft een klant geen kennis en ervaring dan is de bank extra terughoudend omdat er naast een mogelijk financieel risico ook reputationele risico’s en risico’s vanuit Compliance/AML (Anti Money Laundering) aanwezig zijn. Op voorwaarde dat Tradelinq Solutions dit bedrijf begeleidt met de hiervoor toegelichte  “training on the job” geeft de bank groen licht, want ook de producten zijn passend en de winstmarge is verklaarbaar. Wel geldt een voorbehoud van nog uit te voeren Compliance checks door de bank. Onder andere welke partijen zijn hierbij betrokken? Ik spreek af alle informatie aan te leveren, en ga eerst op zoek naar de antwoorden op mijn aanvullende vragen bij de ondernemer.

De ondernemer heeft wel informatie over de leverancier maar die is (te) summier. Ik heb hier al vaker aangegeven dat je als ondernemer niet meer wegkomt met slechts wat Google checks en financiële informatie. De informatie die ik heb gevonden roept vragen op die we bespreken. De leverancier blijkt een klein bedrijf in Europa te zijn terwijl de goederen uit het Verre Oosten komen. Deze leverancier wil volgens het contract een Transferable Letter of Credit  en overdragen naar de uiteindelijke producent in het Verre Oosten. Ik weet uit ervaring dat dit geen haalbare optie is in combinatie met DDP als leveringsconditie. Bovendien staat in het contract dat mijn klant invoerrechten, BTW en eventuele andere kosten moet betalen en dat rijmt niet eens met DDP. Weet de leverancier wel waarover hij spreekt? Deze ondernemer loopt nu vast want hij verwacht zelf Transferable Letters of Credit van zijn afnemer(s) die hij wil overdragen naar de leverancier. De leverancier wil het L/C overdragen naar de uiteindelijke producent. Maar daar gaat het mis! Een Transferable Letter of Credit kan maar een keer worden overdragen en hier blijken er dus 2 “tussenpartijen” te zijn. Voor een Transferable Letter of Credit is er dat een teveel! Dat levert nieuwe uitdagingen op want het contract blijkt al te zijn getekend. Daarnaast blijkt een afgesproken inspectie van de goederen na aankomst in Nederland van weinig waarde te zijn. De betaling heeft dan nl. al onder het L/C plaatsgevonden. Door nog een aantal andere bevindingen komt de ondernemer uiteindelijk zelf tot de conclusie dat hij onder het contract uit wil nu hij meer kennis en begrip van de materie heeft en blijkt er gelukkig nog een escape te zijn.

Jammer dat ik niet toekwam aan een concept Transferable Letter of Credit,  maar er waren in dit geval teveel risico’s financieel en reputationeel voor de ondernemer. Ik werd bedankt voor dit leerzame traject. Het heeft hen de ogen geopend en zelf laten inzien dat ze hier zeker door het extern inschakelen van kennis zijn behoed voor een mogelijk financieel fiasco.

Enkele aandachtspunten:

 1. Teken een contract pas nadat je de mogelijkheden met je bank hebt besproken.
 2. Heb je niet alle kennis in huis? Schakel experts in die je begeleiden om zelf de juiste keuzes te kunnen maken.
 3. Zijn de goederen passend binnen de activiteiten van het bedrijf?
 4. Welke mogelijkheden zijn er nog meer om ALLE beschikbare informatie over specifieke afnemers en leveranciers te verzamelen?

 

TradelinQ Solutions begeleidt bedrijven als geen ander met focus op de transactie en oog voor de risico’s. Informatie of even sparren?  bel 06-13377921 of mail naar info@tradelinqsolutions.com

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

 

 

Banks are increasingly looking for an Ecosystem strategy

27-01-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting | Paul Jans

Banks are increasingly developing an ecosystem strategy to realize competitive advantages. They use partners, software suppliers and BPO providers and link plug-and-play solutions.

“These ecosystems are the foundation of their changing business model (‘open banking’) and facilitate innovation. The basis for this development is a stable core banking and payment infrastructure that does not require all means in terms of budgets and resources, ”says Paul Jans, Managing Director at Enigma Consulting. The article continues in Dutch…

Hij vervolgt: “In onze gesprekken met klanten is dat de belangrijkste motivatie om tot outsourcing van deze non concurrentiele diensten over te gaan.” Jans verwijst in dat kader naar onderzoek van PwC, waaruit blijkt dat “de belangrijkste strategische reden voor banken om samen te werken met derde partijen is om het productaanbod van de bank te verbeteren (juli 2020).”

“De belangrijkste strategische reden voor banken om samen te werken met derde partijen is om het productaanbod van de bank te verbeteren.”
– Paul Jans, Enigma Consulting

Het streven naar meer samenwerking (met Fintechs) wordt mogelijk gedreven door een aantal ontwikkelingen, legt Jans uit.

Om te beginnen reageren FinTechs snel door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, snelle besluitvorming en de toegang tot investeringskapitaal. Jans: “Ze zijn wendbaar en kunnen snel nieuwe diensten aanbieden die aansluiten bij het veranderende gedrag van de klanten.”

Ook versnelt nieuwe wet- en regelgeving de ontwikkeling dat innovatieve partijen de klantinteractie overnemen en de banken naar de achtergrond drukken. De toegang tot rekening gegevens van derde partijen op basis van de PSD 2 wetgeving lijkt een eerste stap in een ontwikkeling waar banken de directe klantinteractie steeds meer kunnen verliezen aan derde partijen. “Succesvolle banken concurreren niet met deze derde partijen maar via hun ecosysteem strategie maken ze deze FinTechs onderdeel van hun businessmodel”, aldus Jans.

Verder ondersteunen technologische ontwikkelingen de nieuwe businessmodellen. “Het koppelen van innovatieve Fintech oplossingen via een integratie laag (API’s) maakt het mogelijk dat banken beter blijven voldoen aan de huidige hoge klantverwachtingen”, legt Jans uit.

“Samenwerking, outsourcing en partnering met een open ecosysteem lijkt de toekomst voor de bancaire core banking infrastructuur”

Tot slot wijst de Enigma Consulting managing director erop dat het bedrijfsmodel van banken onder druk staat. “We zien verdergaande schaalgrootte, digitalisering en consolidatie of samenwerking. Het afgelopen jaar zien we dit in internationaal en ook in de Nederlandse markt hebben we een aantal voorbeelden gezien (Van Lanschot Kempen met Hof Hoorneman Bankiers, Insingergilissen met Quintet).”

“In gesprekken met onze bancaire klanten naar aanleiding van onze outsourcing survey komt duidelijk naar voren dat de banken te weinig focus kunnen onderhouden op al deze ontwikkelingen. Wet- en regelgeving, verplichtende veranderingen zoals de SEPA rulebooks, Swift changes of zoals bijvoorbeeld de vervanging van benchmarks voor rentetarieven (IBOR) eisen alle aandacht op”, geeft Jans aan.

Om de nieuwe uitdagingen toch het hoofd te bieden, zo legt hij uit, zoeken de banken naar een oplossing met de volgende kenmerken:

 • Nieuwe bancaire architectuur die flexibel is
 • Geen zorgen over backoffice onderhoud en noodzakelijke aanpassingen
 • Ontzorging en implementatie van wet- en regelgeving
 • Architectuur die het mogelijk maakt makkelijk te koppelen aan nieuwe oplossingen en de mogelijkheid te switchen
 • Een integratie laag (de API-infrastructuur) die zowel integratie met het ecosysteem, de integratie met interne systemen als de klant interactie ondersteunt en faciliteert. Dit maakt een optimale en flexibele customer journey mogelijk

Jans vat samen: “Modernisering van de core banking omgeving om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en flexibiliteit te bieden is de oplossing om nu en in de toekomst alle bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwerking, outsourcing en partnering met een open ecosysteem lijkt de toekomst voor de bancaire core banking infrastructuur. De huidige stand van de techniek maakt dit mogelijk.”

Paul Jans

Managing Director at Enigma ConsultingSource

 

 

Brexit: UK Payment Service Providers barred from EU

13-01-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting | Geert Blom

UK Payment Service Providers without an EU-license are barred from doing business in the EU. As of December 31, 2020, the UK and EU have concluded arrangements that effectuate the partnership between both parties on many different levels. However, the arrangement agreed upon does not include specifications regarding provisions, exemptions or special treatment for UK Payment Service Providers.


On January 31, 2020 the UK left the EU on the basis of the agreed withdrawal agreement. This prevented a no-deal Brexit on that date and led to the transition period until the end of 2020. In 2020, lawmakers have argued over the possibility to arrange for so-called EU-equivalence decisions with regard to the UK. These arrangements have not materialized and neither did EU member state parliaments deem it necessary to extend temporary exemptions for the provision of services by payment service providers or electronic money institutions established in the UK.

This means that from 2021 onwards, all British financial service providers without an EU-license are no longer allowed to provide many of their services to EU-clients. Also, the access rights of British financial institutions to provide cross-border financial services in the European Union will in many cases no longer apply. The financial supervising authorities expect that British institutions have taken timely preparatory measures so that the relevant state laws and regulations are complied with. Compliance could and can still be attained by applying for – and receiving – a payment institution license in one of the EU member states.

In recent years, The Netherlands have served as a favorite hub nation for many UK PSP’s. At Enigma Consulting, we are experienced and market leader in applying for payment institution licenses specifically in the Netherlands, for both PSP’s and EGI’s. We specialize in creating all required documentation and provide expert guidance on all applicable policies, procedures and related topics. If you too aspire to do business in the Netherlands as a PSP or EGI and if you are currently in need of expert advice or assistance with acquiring a license, please do not hesitate to contact us at info@enigmaconsulting.nl.

 

Geert Blom

Senior Legal Consultant

+31 (0)6 13 91 88 22