Virtual Masterclass | Advanced Treasury & Cash Management

| 06-05-2021 | François de Witte | treasuryXL |

How do you deal with constant change and uncertainty?

As treasury continues to expand its influence, delving deeper into the business and providing advisory services and tech solutions to increase efficiency, flexibility has become paramount. From building resilience in an environment of shifting risks to providing innovation to support business growth, much more is expected from treasury leaders today.

What will the next decade look like for treasury leaders? The past 10 years, with high levels of uncertainty, volatility and changing technology, have upended traditional treasury. Then along came Covid-19 to bring new risks and induce more anxiety for corporate growth and stability, never mind completely altering the way we work.

We’re delighted to introduce the Advanced Treasury & Cash Management Masterclass which is a live 3 half-day program of 4 hours each designed for finance, treasury and banking professionals who have practical experience in various roles in treasury management and who need to gain a deeper practical knowledge of advanced treasury management techniques in today’s changing environment.

Key takeaways and outcome of the program

Ensure that you are operating best practice in the current economic climate and receive the latest update on industry developments through the key topics:

When? 

June 2-4, 2021

Who Should attend?

 • Treasury Managers
 • Risk Managers
 • Corporate and Institutional Treasury Sales
 • Corporate & Institutional Treasury Staff
 • Relationship Managers Corporate Banking
 • Fintechs
 • Financial Controllers
 • Business Controllers
 • Regulators
 • Auditors
 • Accountants
 • CFO

About The Trainer

After having worked for more than 30 years in banking, François launched his own consultancy activity, FDW Consult Services BV, specialized in Banking, Finance and Treasury consulting. From 2014 to 2016, he was also Solution Partner Treasury & Finance at USG Professionals. Since then, he took up several assignments, including one in the automotive sector with Ginion Group and with Ibanity, part of Isabel Group in the area of PSD2 and Open Banking. He currently is Senior Project Manager Treasury at Gaming1 (part of Ardent-Group). He is also independent Director at CKV, a niche mortgage and savings bank.

François is lecturer of the course “Advanced Treasury” and “Cash and Working Capital Management” in the Mastersprogram “Finance and Treasury” at the Lille Management School, at the Treasury Courses at the Vlerick Business School, at Febelfin Academy, and at SBM Opleidingen. He has also a leading role in the Certificate in International Treasury and Corporate Finance Management organized by ATEL and the House of Training in Luxembourg. François has a Master’s degree both in Law and Economics from the Katholieke Universiteit Leuven.

 

 

 

                                                                                     François de Witte 

 

 

 

 

Register here

Liquiditeitsbeheer en Cash Forecasting | Beheer en controle van de liquide middelen, kredietlijnen en -termijnen

| 05-05-2021 | François de Witte | treasuryXL |

Hebt u een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen sprake van een versnipperde cash- en kredietbenutting die u een onvolledig beeld geeft? Bent u onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven? Tijd om in actie te komen!

De coronacrisis stelt de situatie heel scherp. Heel veel bedrijven lopen tegen liquiditeitsproblemen aan. En het zijn vaak niet de minste! Zelfs grote, succesvolle ondernemingen hebben in de praktijk vaak onvoldoende zicht op hun cashpositie.

Omschrijving

Wilt u de liquiditeit van uw bedrijf verhogen? Dan loont het de moeite om uw huidig beleid eens goed onder de loep te nemen. Door een goede opvolging benut u de cash van het bedrijf optimaal en houdt u het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk.

Met onze specialist staat u daar niet alleen voor! Als uw bedrijf groeit, groeit ook de complexiteit. Hoe gaat u de versnippering van uw kaspositie tegen? Hoe gaat u om met de complexiteit van multi-bancaire relaties en internationale handel? Dankzij deze opleiding vindt u de beste (gepersonaliseerde) aanpak voor uw bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule “Cash- en werkkapitaalbeheer” volgen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

Programma

 • Belang van cash & liquidity management
 • Hoe kan u de cashposities dagelijks beter opvolgen
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van uw cash & liquiditeit in het bedrijf
 • Cash forecasting
  • Hoe een operationele cash forecast optuigen
  • Cash forecasting en het financieel planning proces
  • Link met cash management en working capital management
  • Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op uw eigen bedrijf
  • Praktijkervaring Cashforce
  • Case study in groepen
 • Cashconcentratie
  • Gangbare technieken voor de cash concentratie
  • Manuele cash pooling
  • Automatische cash balancing
  • Notionele cash pooling
  • Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
  • Praktische aspecten – beheer van de intercompany leningen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/05/2021 18:30 21:30
donderdag 27/05/2021 18:30 21:30
donderdag 03/06/2021 18:30 21:30
Meer informatie en inschrijven: Klik Hier

 

Francois de Witte

 

François de Witte

 

 

 

 

 

 

Beheer van wisselrisico’s | Indekken of niet?

| 31-3-2021 | François de Witte | treasuryXL |

Internationaal zaken doen is onvermijdelijk verbonden met financiële risico’s. Hoe kunt u wisselkoersrisico’s op een verantwoorde wijze beheren?

Omschrijving

Weet u hoe verantwoord moet omgaan met wisselkoersrisico’s? Het antwoord geenszins éénduidig … Maar wat zeker is, is dat goede beslissingen beginnen bij een concrete inschatting van dit risico.

Assessment van uw wisselkoersrisico’s

Het is belangrijk om uw risico’s te identificeren en te kwantificeren. Koopt of verkoopt u in vreemde munten? Welke klantenrisico’s hebt u? Hebt u investeringen of leningen in vreemde valutas? En wat met andere cash flow risico’s? U moet beslissen in welke mate deze risico’s kunnen worden vermeden en of ze aanvaardbaar zijn.

Actieplan

Dan blijft de belangrijke vraag natuurlijk welke acties u neemt nadat uw situatie in kaart is gebracht. Worden de risico’s getransfereerd naar derden? Worden de risico’s ingedekt door verzekeringen of andere wisselkoersinstrumenten. Om de juiste verantwoorde beslissingen te nemen, moet u beschikken over het inzicht in deze verzekerings- en indekkingstechnieken. Hoe organiseert u een performante controle, opvolging en rapportering van de risico’s?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule ‘Cash- en werkkapitaalbeheer’ volgen.

Bijkomende info

Dit programma komt in aanmerking voor 6 uur permanente vorming ITAA.

Programma

1. Financieel risico management: algemeen

 1. Definitie
 2. Identificatie, kwalificatie en kwantificatie van de risico’s
 3. Risico tijdslijn
 4. Verzekerings- en indekkingstechnieken: instrumenten
 5. Risico politiek: strategie en tactiek
 6. Risicomanagement: procedures, opvolging, controle en rapportering

2. Wisselkoersrisico’s

 1. De financiële markten – algemeen
 2. Type exposures: transactie, boekhoudkundig en economisch
 3. Natuurlijke indekkingen
 4. Interbancaire markt versus futures
 5. Instrumenten voor de indekking van de wisselrisico’s
 • FX: Spot (contante) indekking
 • Forward (termijn) indekking
 • Currency swaps
 • Valuta-futures
 • Valuta-opties
 1. Contractuele aspecten – ISDA documentatie
 2. Bancaire aspecten: risicoweging
 3. Regulering
 4. Boekhoudkundige aspecten
 5. Aanbevelingen
 6. Case study in groep

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 19/04/2021 09:00 12:00
maandag 26/04/2021 09:00 12:00
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Meer informatie en inschrijven: Klik Hier

 

Francois de Witte

 

François de Witte

 

 

 

 

 

 

3-daagse opleiding Cash- en werkkapitaalbeheer | Start midden maart 2021

| 16-2-2021 | François de Witte | treasuryXL |

Een transparant werkkapitaalbeheer met een goed inzicht in cash-, treasury- en creditmanagement

Omschrijving

Productieprocessen, (internationale) logistieke processen en verkoopprocessen brengen grote geldstromen in beweging. Een bedrijf financieel gezond houden kan niet zonder een gedegen werkkapitaalbeheer. In deze basisopleiding bekijken we alle inkomende en uitgaande geldstromen (debiteuren, crediteuren, voorraden en cash). U leert hoe u deze geldstromen kunt beheren en optimaliseren. Een aanrader voor iedereen wie interesse heeft en de noodzaak inziet van een transparant treasury- en creditmanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, accountmanagers en productmanagers bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

Methodologie

Het programma is doorspekt met cases die samen met de deelnemers behandeld worden. Naast voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er steeds aandacht voor de opmerkingen en vragen van de deelnemers. Om deze reden is het aantal deelnemers beperkt.

Programma

1) Basis Cash & Treasury

 • Factoren die de cash behoefte beïnvloeden (DSO, DPO, DIO, Bedrijfskapitaal)
 • Cash forecasting-technieken & logica (korte + lange termijn)
 • Bank connectiviteit
 • Betalingen
 • Hoe cash vrijmaken?
 • Cash management tools
 • Financieringstechnieken
 • Risk management (wisselkoersrisico)

2) Basis Creditmanagement

 • Effecten van credit management op het werkkapitaal
 • Bouwstenen van prospect naar klant
 • Basisprocessen, best practices en opvolging ter optimalisatie van uw werkkapitaal

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 17/03/2021 09:00 12:00
woensdag 24/03/2021 09:00 12:00
woensdag 31/03/2021 09:00 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Meer informatie en inschrijven: Klik Hier

 

Francois de Witte

 

François de Witte

 

 

 

 

 

 

Treasury Management during the COVID 19-crisis: Opportunities & Risks – Live Webinar

| 1-2-2021 | François de Witte | treasuryXL |

As a result of the COVID19, many companies are faced with cash & liquidity problems. How do you deal with this? What tools do you have available to manage this? How do you approach the stakeholders, including the banks for additional loans. Find out in upcoming event with the help of our Expert François de Witte. Continues in Dutch…

Deze opleiding heeft als doelstelling om inzicht te geven in:

 • de tools voor het cash & liquidity management en hoe ze te gebruiken;
 • hoe je bijkomende financiële ademruimte creëert: beheer van werkkapitaal – uitstel van kosten;
 • hoe je de banken benadert voor uitstel van aflossingen en/of bijkomende kredieten;
 • de inschatting van de risico’s en opportuniteiten van deze nieuwe situatie;
 • het opstellen van een concreet actieplan.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • KMO relatiegelastigden van banken;
 • Financiëel verantwoordelijken van KMO’s en non profit organisaties;
 • Corporate Treasurers.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inleiding: Belang van cash & liquidity management

Deel 1: Tools voor het beheer van cash & liquidity management van je onderneming:

 • Wat is mijn cash positie vandaag?
 • Cash forecast voor de komende dagen, of zelfs weken?
 • Beheer van werkkapitaal
 • Cash Burn Rate – Cash runway
 • Dagelijkse stuurgroep Cash Positie
 • Beheer van financiële risico’s

Deel 2: Tips voor het verbeteren van je cash positie:  

 • Beheer van de klantenpost
 • Beheer van de voorraden
 • Beheer van je leveranciers
 • Uitstel van bepaalde uitgaven

Deel 3: Onderhandeling van uitstel vervaldagen of nieuwe kredieten bij de banken:

 • Kredietbeoordeling door banken: aandachtspunten
 • Wat is momenteel voorzien door de overheid, Febelfin en de bank community?
 • Hoe benadert je best de banken: tips en tricks voor je kredietdossier 

Deel 4: Risico’s en opportuniteiten – Actieplan:

 • Risico’s en opportuniteiten
 • Tips & Tricks
 • Actieplan 

Q & A – Coaching

Praktische Informatie

 • Datum: 01-03-2021
 • Tijd: 10u – 12u30
 • Duurtijd: 2u30 (met pauze tussenin)
 • Plaats: inloggen op online platform
 • Extra info: Via het online leerplatform kan u doorklikken naar de webinar. U vindt alle informatie onder de categorie ‘mijn planning’.

Verder hoeft u niets te downloaden. Om de webinar te kunnen volgen, heeft u nodig: een computer, een internetverbinding en de mogelijkheid om geluid af te spelen. U krijgt via uw scherm de lesgever en de presentatie te zien. U heeft ook de mogelijkheid om gedurende de hele webinar vragen te stellen.

Methodologie

Type opleiding: Webinar (korte online opleiding)

Opleidingsmateriaal:

 • PowerPoint presentatie

Totale Prijs

Leden: € 160
Niet-leden: € 180
Partner BZB: € 160
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

REGISTER TODAY

Francois de Witte

 

François de Witte

 

 

 

 

 

 

Top 5 most read articles at treasuryXL.com and LinkedIn of 2020

| 31-12-2020 | treasuryXL | Kendra Keydeniers

The last day of 2020 is here. The whole world experienced a ‘year not to forget’. I can imagine that when you popped the champagne last year you had other thoughts and plans in mind for 2020.

To make sure you don’t miss out on the pieces that made the most impact this year, we sifted through the data to uncover the articles our readers loved most in 2020 on our website and LinkedIn. (Treasury Topic ‘What is’ articles excluded).

Top 5 treasuryXL website articles of 2020

 1. Corporate Governance and Treasury | Embrace the Corporate Treasury Policy

  by Francois De Witte

 2. Top 5 most common pain points in Treasury

  by Michael Ringeling

 3. Corporates: Caveat IBOR!

  by Daniel Pluta, Enigma Consulting

 4. Exclusive interview with FX specialist Arnoud Doornbos about FX Risk Management

  by treasuryXL, Arnoud Doornbos

 5. How to simplify Procurement and Finance in the Supply Chain

  by Wim Kok

Top 5 treasuryXL LinkedIn posts of 2020

 1. Nomentia (former OpusCapita) makes Liquidity Management free for all customers!

  by Nomentia

 2. What is the difference between Treasury and Accounting?

  by TreasuryXL

 3. The missing part of a Treasury Job Description

  by Aastha Tomar

 4. An introduction to Forwards, Futures and Options Part 1

  by Aastha Tomar

 5. Partner Interview Series | The deeper dive with TIS (Treasury Intelligence Solutions)

  by treasuryXL, TIS

Within two weeks we will post a full recap of 2020 with an overview of the partners and treasury experts that have joined us, together with some interesting treasuryXL facts!

Thank you for being part of the treasuryXL community. Now it’s time to pop the champagne! Let 2021 begin…

 

Kendra Keydeniers

Director, Community & Partners treasuryXL

Update Digital Finance Summit 2020

| 02-12-2020 | François de Witte | treasuryXL |

After having worked for more than 30 years in banking, François launched his own consultancy activity, FDW Consult, specialized in finance and treasury consulting. From 2014 to 2016, he was also Solution Partner Treasury & Finance at USG Professionals. Since then he took up several assignments, including one in the automotive sector with Ginion Group and with Ibanity, part of Isabel Group in the area of PSD2 and open banking. He currently is Senior Project Manager Treasury at Gaming1 (part of Ardent-Group). 

Introduction

For the 5th year, Fintech Belgium organized its annual seminar, the Digital Finance Summit, this year with as main theme “The World After”.
Due to the current sanitary situation, this year’s edition went entirely ONLINE! It was attended by over 400 persons. There were also over 230 virtual stands of exhibitors; The organization was seamless. I perceived a participant experience which was not that far away from a physical gathering.

 Some messages

 Main Stage Sessions

During the general sessions, the main message was Digital becoming the new normal. Xavier Corman, Board Member of Fintech Belgium stated: “The Covid Crisis has also brought good thing. Years worth of Digital transformation.”.

Despite the virtual exchanges, which following on the COVID19 crisis, increased dramatically, in a digital worlds, People and trust become more important. We got also interesting testimonies of banks moving to disruptive models, such as Aion (e-bank providing full set of services for a fixed subscription fee and KBC (using AI models to improve its services in the insurance).

There is a large need for digital identity, like e.g. ITSME in Belgium, but more importantly of the interoperability of the digital identity solutions. Prof Bruno Colmant • highlighted that the creation of Digital currencies represent a new paradigm and a tectonic revolution in the monetary landscape.

Evolution in the cards Landscape

Within the cards busine, the tokenization of cards is increasing, reducing the friction, whilst keeping the security.
Tokenization is the process of protecting sensitive data by replacing it with an algorithmically generated number called a token. Often times tokenization is used to prevent credit card fraud. In credit card tokenization, the customer’s primary account number (PAN) is replaced with a series of randomly generated numbers, which ares called the “token.” These tokens can then be passed through the internet needed to process the payment without actual bank details being exposed. The actual bank account or credit card number is held safe in a secure token vault.

 

Evolution in the payments world

Following a three-month public consultation, the EPC (European Payment Council) has published on 30/11/2020 the first version of the SEPA  Request-To-Pay (RTP) scheme rulebook.  The Request to Pay (RtP) is an umbrella term for several scenarios in which a payee takes the initiative to request a specific payment from the payer.

The scheme covers the set of operating rules and technical elements (including messages) that allow a Payee to request the initiation of a payment from a Payer in a wide range of physical or online use cases. The scheme can be considered as a complement to the payment flow because it supports the end-to-end process and lies between an underlying commercial transaction and the payment itself. An RTP as such can be seen as an enabler for digital payments.

The first release of the SEPA RTP scheme is scheduled to go live on 15/6/2021. The SEPA RTP scheme, combined with the SEPA Instant Credit Transfer could be a challenger for card payments, being much cheaper for the merchants. It might take some time to take off.

Conclusion

This conference was a good forum to get an insight in the Belgian FinTech market. I saw a lot of interesting initiatives and consider that Fintech will bring a lot of added value in the payments and corporate treasury landscape.

If you want to learn more on this topic, I invite you to attend the one day training session, which I animate on the topic on 16/12/2020 “PSD2 & Open banking: impact on the financial ecosystem and new challenges

 

François de Witte
Founder & Senior Consultant at FDW Consult
Managing Director and CFO at SafeTrade Holding S.A.
treasuryXL ambassador

TRAINING: PSD2 & Open banking: impact on the financial ecosystem and new challenges

| 23-11-2020 | Francois De Witte

On December 16th, our Expert Francois de Witte will present a Webinar in collaboration with Febelfin-Academy, regarding PSD2 & Open banking: impact on the financial ecosystem and new challenges.

This training program prepares participants for 2 major challenges of the upcoming years in banking: PSD2 & Open Banking. This will have a major impact on the financial ecosystem and will create new challenges.

The goal of this training course is to:

 • Make participants aware of the ways PSD2 & Open Banking affect banks and other players in Europe;
 • Understand the impact of the technical requirements with a focus on strong customer authentication;
 • Outline the risks and responsibilities of the involved parties within the new regulatory framework;
 • Understand the impact of Open Banking APIs (Application Programming interfaces;
 • Understand the impacts of the PSD2 & Open Banking the financial ecosystem;
 • Evaluate the risk and opportunities created by PSD2 & Open Banking the banks and the new players;
 • Determine action plan for your company.

Target Audience

This training course can be followed by multiple target groups:

 • Managers of a banks/PSP’s/Fintechs involved with the payments and digital strategy
 • Product Development Experts (payments)
 • Service providers involved with Open Banking
 • Corporate Treasurers
 • Compliance officers

Prior Knowledge

Advanced: offers practice-based applications to complement the theoretical knowledge already acquired through the “basic level” courses (in-depth learning).

There is no specific preparation required. For persons who are less acquainted with PSD2 and payments, some pre-course reading material can be made available.”

Program

This training program prepares participants for two key challenges of the upcoming years in banking: PSD2 and Open Banking.

Part I: PSD2 and Open Banking – overview:

 • PSD2: Scope and Basic Principles
 • XS2A (Access the Accounts)
 • New Players: AISP and PISP
 • SCA (Strong Customer Authentication)
 • Consent and SCA
 • Requirements for the Banks and TPPs
 • Timetable
 • Trends in Open Banking

Part II: Open banking architecture: Implications for banks and the New Players

 • XS2A: Risks, Responsibilities and obligations of the related parties
 • XS2A: Availability Requirements
 • Setting up the SCA in Practice
 • SCA: Optimization of the Exemptions
 • Security requirements ensuring consumer protection
 • Addressing the fraud and cyberattack risks
 • Technology: building interfaces – APIs (Application Programming Interfaces)
 • European initiatives to standardize the interfaces
 • Practical aspects – Role of Aggregators
 • Group Exercise

Part 3: PSD2: Potential impact on the market and next steps

 • Global impact on the market – New Players
 • Impact on the Payments Landscape
 • Impact on the Cards and Digital Payment Instruments
 • Impact on the Merchants and the e-commerce
 • Impact on corporates
 • FinTech Companies: ready to disrupt banks?
 • Implication on the Digital Banking Strategy
 • The new role of competition and cooperation
 • Action Plan for Banks and New Players
 • Group Exercise

Practical information

Duration: One day training

Date: December 16, 2020

Hours: 9AM-5PM (6 training hours)

Location: This training will be given online

Additional information: This training course will be given in English

Pricing: Members (€510), Non-Members (€610), Partner BZB (€510)

REGISTER HERE

Digital Finance Summit | The World After | 24 November 2020

| 20-11-2020 | François de Witte | treasuryXL |

Only 4 days left for the Digital Finance Summit, the highly renowned conference focusing on the ever-increasing digitalisation of the financial industry, is back again this year to set the path for a bright and more dynamic future at the heart of Europe.

Digital Finance Summit is at the crossroads between Tech Talent, Regtech, Cloud Computing, Big Data, Blockchain, Crypto-assets, Artificial Intelligence, Crowdfunding, Cybersecurity and Banking. It gathers global innovators looking to get inspired by a unique blend of industry leaders and turboboost the whole European FinTech ecosystem!

ONLINE EVENT | NOVEMBER 24 | 2020

Due to the current sanitary situation, this year’s edition goes entirely ONLINE!

For the 5th year in a row, FinTech Belgium is preparing a creative programme spread over 3 stages with Keynotes, Workshops and the European FinTech Pitch Battle!  And, of course, be prepared for the most qualitative networking in Digital Finance in Belgium!

REGISTER NOW!

 

 

 

Recap of the first ‘Meet the Expert’ interview series and full overview

| 04-08-2020 | by Kendra Keydeniers |

A couple of months ago, we started the ‘Meet the Expert’ interview series with experts from the treasuryXL community with different treasury expertise.

Treasury needs to deal with an increasing availability of alternative financial products, intensifying risk management requirements, regulatory and compliance constraints.

What do our experts think about this rapidly growing movements within the treasury world? What developments do they expect in the future? What opportunities do they see?

We interviewed 10 experts over the last 10 weeks and asked them about their treasury career, experiences, the future of treasury and of course how COVID19 impact treasury from their perspective.

Did you miss an interview? No worries, here is a full overview of the ‘Meet the Expert’ series:

 

 

 

Bertus van de Kamp

Senior Business Consultant & Cash Management Specialist

read interview

 

 

 

 

 

Wim Kok

International Business Consultant & Trade Finance Specialist

read interview

 

 

 

 

 

Aastha Tomar

FX & Derivatives | Debt Capital Markets | MBA Finance | Electrical Engineer | Sustainability

read interview

 

 

 

 

 

Michael Ringeling

Corporate Treasury, Corporate Control and Banking

read interview

 

 

 

 

 

Olivier Werlingshoff

Cash- and Treasury management

read interview

 

 

 

 

 

Ger van Rosmalen

Trade Finance Specialist

read interview

 

 

 

 

 

Francois De Witte

Owner at FDW Consult | Sr. Project Manager at Gaming1 | CFO at Safetrade Holding

read interview

 

 

 

 

 

Arnoud Doornbos

Interim Treasury & Finance | Consultant | FX & Interest Derivatives | Treasury Outsourcing| Risk | Fintech | TMS

read interview

 

 

 

 

 

Vinzenco Masile

Treasury Expert/Credit Risk Manager

read interview

 

 

 

 

 

Arnaud Béasse

Debt Management Specialist

read interview

 

 


A big thank you to everyone that worked with me on this series, to everyone that selflessly shared their knowledge and experience with all of us! You guys rock.

If you’ve enjoyed our series so far, don’t worry, this is just the beginning! We are looking into more perspectives to share with you later this year when we will start the second ‘Meet the Expert’ interview series.

Take care and thanks for reading,

Kendra Keydeniers
Community & Partner Manager at treasuryXL