Centralising Payments and Fraud Management with Kyriba – Şişecam

30-03-2021 | treasuryXL | Kyriba |

Şişecam is a Turkey-based, multi-national glass manufacturer that wanted to centralise payments, get better visibility of the group’s accounts and reduce the potential for fraud. Kyriba helped them achieved all this – and more.

Barış Gokalp, Head of Treasury at Şişecam explains the background to the project: “when I joined Şişecam, it was very decentralised, with each company managing its own banking operation. We had too many banks, over 60 companies and multiple ERP systems. After 2013 we did a lot of M&A so there were various different ERPs. There was also a lots of connection types, including SFTP, fax and email, with no standardisation. Each payment operation had its own route, which made it hard to manage.”

“We realised that first we had to solve the connectivity issue with the banks. We figured out that we were spending a lot of time answering how much money do we have and also on the banking operations for our payments.”

Levent Coskuner, Managing Partner of ELC Strategy which advised Şişecam, explains the approach taken: “we knew the internal culture and structure of financing at Şişecam, so we were looking for the best global solution. Between his arrival at Şişecam and the end of 2018, Barış and I visited various countries to understand the different options. It was very important that the solution was very scalable and secure – security was one of the main issues. And given that they have multiple ERPs, we needed a standardised approach. Kyriba has the number one SaaS solution.”

The project had several key elements. “The focus was on enabling payments for ERP systems, centralising and securing them,” says Nik Romano, Head of Emerging Markets at Kyriba. “But they also wanted to gain visibility into the group’s bank accounts. Şişecam selected us as much on the capability of our technology from an application perspective as on the capability to enable connections across so many banks and so many jurisdictions.”

When the Şişecam team looked at Kyriba’s references they realised that a lot of companies have worries about transactions, and that was one of the key points in their decision.

“The number of transactions is not important to us, rather the variety of those transactions. We saw that our geographic reach – Kyriba’s and Şişecam’s – matched, and when we visited Kyriba clients to get references the feedback was marvellous!” says Gokalp.

Tackling supply chain finance was not on the initial agenda, but when the Şişecam team visited a Kyriba client in France they realised that they could also use the treasury management system for other parts of their treasury activities. So although they began with account visibility and payment operations, they realised that they could also include supply chain finance, FX management, cash flow management and cash flow forecasting.

“As the treasury director I saw that we could manage all our treasury activities on one platform with many banks, many countries and many companies. Perfect!” says Gokalp.

“We began to go live with the various countries within the Şişecam group, and by the end of 2021 we will have finished that. All the connections will be established and all the payments will be done via Kyriba. We have also begun to sort out the supply chain finance issues and we will plug the banks into our supply chain finance because we know that a company’s strength comes from its suppliers. In addition, we know that we can manage our FX position via Kyriba. So we will look at that and, if we can manage to finalise things, we will also use Kyriba’s cash flow management module by the end of next year,” says Gokalp.

Gokalp agrees that fraud was the key motivation for the group’s top management. “As all treasurers know, we need to do the checks before the money leaves,” he says. “You should establish in your workflow rules, so that if there is some ‘noise’ around a payment, you can stop it. We have begun to follow where the money is going and when it will reach us. I hope that by the end of the next year we will be fully digitalised, which is one of the objectives of our organisation. The payment file will come from the ERP and no one will be able to touch it, it goes directly via Kyriba.”

Full digitisation means that when a file is created it goes directly and securely to Kyriba, through the approval process and on to the bank. The ERP and the accountants can see in a couple of minutes what has happened to the payment and, if there is a rejection or some other problem that is also reflected back to the ERP system. This is a fully integrated process.

As with so many clients, the Covid crisis showed Şişecam just what their new system could do.

Gokalp explains: “When the pandemic hit we were initially using Kyriba with five companies in Turkey, but in two days all the companies were able to use Kyriba for payments. So the need for the people to come into the office for the signatures and approvals – that was all removed. That was a big credibility boost for the project as well. Before, it was very hard to make a payment. You sent it to the bank and then it arrived, or, if it didn’t you just sent it again. But now all this is done in 10 minutes max.”

“At first some people internally were worried about this project, but when they understood what the project entailed, they too wanted to be part of it.”

About Şişecam

Şişecam is one of the biggest glass manufacturers in the world, based in Turkey but with operations in the Eurozone, Russia, India and Egypt. The group manufactures all sorts of glass – table glass, glass packaging, flat glass and automotive glass – and also produces the chemicals used to produce glass. It has 20 companies worldwide and is working with approximately 60 banks.

Bankensurvey: (klein)banken willen samenwerken op één platform (Dutch Item)

29-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Enigma Consulting heeft in 2020 rondom het thema outsourcing een survey afgenomen onder vijftien in Nederland gevestigde klein- en middelgrote banken. Het betreft wholesale- en retailbanken, private banken en spaarbanken. De resultaten staan gepubliceerd in het rapport outsourcing.Transitie vraagt om investeringen in infrastructuur

Door ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, Instant Payments, Open Banking, en de toenemende concurrentie van fintech’s, bigtech’s en challengerbanken, maakt de bankensector een enorme transformatie door. Dit vereist een voortdurende investering in de bancaire infrastructuur.

Het bedrijfsmodel van banken staat zwaar onder druk. Zeker de klein en middelgrote banken zijn op zoek naar kostenverlaging en consolidatie. Door samen te werken kunnen banken een kostenbesparingen realiseren en de continue verandering het hoofd bieden. De resultaten van de survey laten zien dat banken outsourcing zeker als oplossingsrichting onderkennen:

Outsourcing leidt tot de mogelijkheid om samen te werken en het creëren van partnerships. Niet alleen met solution providers, maar ook met gelijkgestemde banken. Met als doel samen te werken aan een standaard infrastructuur waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken. De aangesloten partijen op het platform dragen gezamenlijk bij aan de markt gedreven ontwikkelingen.

In een wereld waarin klanten steeds meer verwachten van de digitale services van hun bank, is het noodzakelijk voor kleine en middelgrote banken om mee te gaan met de enorme transformatie die de bankensector ondergaat. Klanten verwachten namelijk hetzelfde niveau van digitalisering als dat zij in het dagelijks leven ervaren. Het gemak en de snelheid waarmee eten online besteld kan worden, moet ook in de bancaire dienstverlening als standaard gelden.

Klantervaring centraal

Outsourcing kan deze klantverwachting vervullen. Door ontzorging via outsourcing kan de focus gericht worden op specifieke klantdiensten of integratie met diensten van derde partijen. De klantervaring komt op deze manier centraal te staan. Een mindset die voor kleine banken misschien wel noodzakelijk is om te overleven.

Ondanks de voordelen van outsourcing worden ook een aantal nadelen genoemd. Bijna alle banken geven aan dat ze bang zijn om controle te verliezen door de grote afhankelijkheid die ontstaat door outsourcing. Als bank ben je aangewezen op de roadmap van de solution provider. Daar staat tegenover dat door gezamenlijk op te trekken in partnership met een provider er juist grotere invloed kan worden uitgeoefend.

Banken eisen vaak specifieke aanpassingen in hun core banking en betalingsinfrastructuur. Als gevolg hiervan ontstaat er een wildgroei van aanpassingen op ‘standaard’ core-banking producten. Zo lang banken dit blijven doen, is er geen ruimte voor gezamenlijke productontwikkeling en zal onderhoud intensief zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Juist een gezamenlijke ontwikkeling kan er voor zorgen dat er één standaard oplossing komt voor de Nederlandse markt.

Minder flexibel

Ook geven banken aan minder flexibel te zijn wanneer ze hun core-banking outsourcen. Bij veranderingen in de organisatiestructuur of ontwikkelingen in de bankensector kan er niet meer geschakeld worden naar andere of betere software. Daartegenover staat dat een bank ook nu voor core-banking een lange termijn visie hanteert. Een systeem wordt geselecteerd om een decennium, en waarschijnlijk langer, mee te gaan. Daarom is het van groot belang om een toekomst vaste (modulaire) oplossing te kiezen. Sterker nog: banken kunnen hier beter kiezen voor een aanbieder die zich opstelt als partner, die proactief de ontwikkelingen volgt in plaats van louter een leverancier te kiezen.

”Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken”

Veel banken ervaren dezelfde veranderingen in de markt. Iedere bank analyseert de impact van deze veranderingen individueel. Ook banken met verschillende core-banking systemen kunnen gezamenlijk deze analyse fase doorlopen. Op deze manier komen banken meer met elkaar in contact. Het gemeenschappelijk analyseren van de impact van een verandering is het spreekwoordelijke ‘low hanging fruit’, als eerste stap richting samenwerking binnen het core-banking domein. Een volgende stap is het collectief ontwikkelen en gebruiken van generieke core-banking producten, maar de survey wijst ook uit dat banken willen samenwerken bij CCD en AML, reconciliatie en de Sparen administratie.

Het vervangen van een standaard core banking systeem vergt een serieuze investering en commitment. Een gezamenlijk core-banking landschap moet zodanig worden ingericht dat modulaire producten kunnen worden aangesloten en banken makkelijk kunnen instappen met een deel van hun infrastructuur.

Samenvattend

Samenwerking, outsourcing en partnering op een modulair core-banking platform lijkt de toekomst voor banken. Dit wordt door de huidige stand van de technologie meer dan mogelijk gemaakt. Dit betekent wel een paradigma verandering bij zowel banken als leveranciers. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen moeten alle partijen zich er bewust van zijn dat langdurig commitment en een lange termijn visie vereist zijn.

Voor een totaaloverzicht van de uitkomsten, download de bankensurvey hier.

Cashflow forecasting: a must-have for every organisation (Dutch item)

23-03-2021 | Ilfa |

Binnen een bedrijf is van alle financiële KPI’s de cashflow de meest zuivere vorm waarmee de prestaties van het bedrijf gemeten en beoordeeld kunnen worden. Daarom moet de cashflow, en specifiek de forecast van de cashflow, het centrale aandachtspunt zijn binnen de financiële huishouding van elk bedrijf. Ilfa kan inzicht en vooruitzicht creëren met Treasury365, wat een positief effect zal hebben op het hele bedrijf.

Arnoud Doornbos is een treasury specialist die jarenlange ervaring als treasury adviseur combineert met ondernemerschap op de financiële markt. Hij is in staat hoogwaardige oplossingen aan te dragen die passen bij de wensen van de klant en de behoeftes van de organisatie. In dit stuk legt hij uit wat het belang is van cashflow forecasting.

‍Wat is een cashflow?

Cashflow is een term in de bedrijfseconomie waarmee de in- en uitstroom van liquide middelen bedoeld wordt. De netto cashflow is het verschil tussen de instroom (oftewel de ontvangsten) en de uitstroom (de uitgaven) gedurende een bepaalde periode of voor een bepaald project.

Wat maakt de cashflow zo belangrijk?

De meest zuivere manier waarop de prestaties van een bedrijf gemeten en beoordeeld kunnen worden is via de cashflow, maar de cashflow dient meer doeleinden, waaronder:

 • De kracht om meer cash te genereren. Als een bedrijf in staat is om inzicht in en onderbouwing van de cashflow te verstrekken richting investeerders en kredietverstrekkers ontstaat er ruimte voor nieuwe investeringen.
 • Het tijdig signaleren van zwaktes, risico’s en frauduleuze handelingen. Het nauwlettend volgen van ontwikkelingen van de cashflow geeft veel inzicht, zeker in coronatijd waarin veranderingen zich snel opvolgen.
 • Inzicht in de waarde van de onderneming. Waar winst een boekhoudkundige mening is, is cashflow echt een feit.

‍Cashflow forecasting

Liquide middelen, ‘cash’, is als zuurstof voor een bedrijf. Zonder een constante aanvoer van cash kan het bedrijf niet overleven. Een negatieve cashflow forecast is een duidelijke indicator dat het voortbestaan van het bedrijf mogelijk in gevaar is. Dit geld ook voorsnelgroeiende bedrijven. De problemen als gevolg van ondermaats cashflowmanagement kunnen bij de uitbreiding van het bedrijf groter worden.

Een positieve cashflow forecast daarentegen stelt een bedrijf eenvoudiger in staat om te investeren in bijvoorbeeld overnames, vaste activa en innovatie. Kortom, een betrouwbare cashflow forecast is een must-have voor elke bedrijf.

Tegelijkertijd zijn we er ons ook van bewust dat de toekomst niet te voorspellen valt. Wel kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Gezien de noodzaak en het belang van een betrouwbare cashflow forecast zou elk bedrijf hier volledige aandacht aan moeten geven.

Een treasury afdeling voor elke mkb’er

Grip hebben op uw cashflow, inzicht in waar u vandaag én in de toekomst staat en een goede planning, dat zorgt voor duidelijkheid en rust bij uzelf en andere stakeholders. Op deze manier wordt het nemen van beslissingen ook makkelijker.

Ilfa kan hierbij helpen door een solide treasury op te zetten zonder dat hiervoor een fulltime kracht aangenomen hoeft te worden. Dankzijde hybride opzet van Ilfa’s Treasury365 kunnen ondernemers beschikken over een online omgeving waarin liquiditeitsprognoses en rapportages gemaakt kunnen worden. Daarnaast krijgt u toegang tot het netwerk en de kennis van Ilfa met persoonlijk advies en ondersteuning door een vaste treasurer.

Treasury365 werkt volgens een vaste formule:

De 1 + 2 + 3 = Treasury365 formule van Ilfa maakt van treasury een flexibele, passende dienstverlening. Met uw eigen vaste treasurer, een professioneel treasury-managementsysteem en, indien gewenst, snel toegang tot het wijdverbreide netwerk van Ilfa. Deze formule biedt u altijd direct inzicht in uw actuele financiële positie, uw verwachte liquiditeitsontwikkeling en heeft u toegang tot kennis, ervaring en netwerk. Daarom beloven wij: Treasury365 geeft maximaal grip.

Uw Ilfa treasurer kan helpen bepalen op welke gebiedenverbeteringen en besparingen kunnen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het initiëren van periodieke kasstroom prognoses. Hiermee kunt u het moment zien aankomen waarop een kastekort kan optreden, zodat u tijdig extra leningen kunt afsluiten of andere passende maatregelen kunt nemen.

U zult in staat zijn uw kasstromen te voorspellen en te bepalen welke acties nodig zijn om de kaspositie gezond te houden. Het betekent ook dat geleidelijk aan kasreserves opgebouwd kunnen worden. Hiermee krijgt het bedrijf een buffer en bent u beter bestand tegen mogelijke toekomstige tegenvallers.

 

Kijk voor meer informatie over Treasury365 of Ilfa op treasury.ilfa.nl/liquiditeit of neem contact op via info@ilfa.nl of +31 85 130 26 55.

 

 

Rowan Hermes
rowan@ilfa.nl
085 – 130 26 55 (general number)
treasury.ilfa.nl (In Dutch)

 

 

 

 

5 essential questions to let Kyriba manage TRILLIONS of dollars every day

22-03-2021 | treasuryXL | Kyriba | Joe Marcin

Someone recently asked Joe Marcin, “What does Kyriba really do?” he thought about it for a moment and although Kyriba solves some really complex problems for their customers, it really comes down to a pretty simple answer.

At Kyriba, they help some of the world’s most well-known companies, government entities, and financial institutions answer these 5 essential questions:

 1. How much money do I have?
 2. Where is it?
 3. How much money will I have in the future?
 4. How do I optimize the way I move my money across financial institutions, legal entities, and international borders to lower risk and minimize costs?
 5. How do I turn my money into a growth asset by investing it in ways that yield higher returns while not increasing risk or lowing my access to liquidity whenever I need it?

Enterprise Liquidity Management is transforming the office of the CFO from a cost center to a profit center for customers all over the world. That is why the Kyriba customers trust them to manage TRILLIONS of dollars for them every day.

See some of the success stories here: https://lnkd.in/gp7sZMW

 

Contact Kyriba directly for more information.

How to anticipate Liquidity risks to secure the Cash Flow

15-03-2021 | treasuryXL | Kyriba |

For the past 10 years we have lived with an overabundance of liquidity. In most people’s minds, abundant liquidity means constant availability. But the subprime crisis, the European debt crisis and now the COVID pandemic have shown the opposite to be true.

In a world of extreme volatility, liquidity flows can be interrupted overnight. And for financial managers therein lies the paradox. Despite its overabundance, it has never been more crucial to secure, diversify, monitor and optimise liquidity.

Prepare for the unthinkable.

In this environment, liquidity is obviously strategic, but above all it must be seen as a volatile and fragile resource, especially vulnerable to market disruptions whose occurrence and scope are unforeseeable by definition as well as by their very nature. The health crisis showed us that nothing is safe from a complete, abrupt halt, not even cash flow from operations, across every sector.

CFOs must now prepare their companies for the unthinkable! They will need to spend more and more time and energy to activate every possible source of liquidity by monitoring prices, availability, term, currencies and security packages for each of these sources. They will do this with a constant focus on optimisation, and above all must be ready to make snap decisions about sources that have run dry. It’s a massive undertaking. In a world of extreme volatility, Active Liquidity Management will make tomorrow’s leaders stand out from the crowd.

 

Contact Kyriba directly for more information.

Interbank Payments Transactions (Dutch Item)

10-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

The playing field of interbank settlement and settlement of international payments is being overhauled. In Europe, Target2, T2S and TIPS are being consolidated in a new platform. The international payment and reporting messages between banks will be switched from MT to ISO20022. Now SWIFT comes with a new Transaction Management Platform for international payments and securities transactions. That means a lot of work for institutions using the Target systems and SWIFT. Enigma Consulting can help you analyze and implement the changes.

Target Consolidatie

De huidige Target2, T2S en TIPS-systemen van de Europese centrale banken worden ondergebracht in een nieuw platform voor Europees interbancair betalingsverkeer. Naast deze drie systemen maken onder meer een centrale opzet van het liquiditeitsbeheer (CLM), centraal beheer van gemeenschappelijke gegevens en een geharmoniseerde interface met de buitenwereld (ESMIG) deel uit van het nieuwe platform. En het berichtenverkeer van en naar Target2 migreert van MT naar ISO20022. Al deze veranderingen krijgen hun beslag in een big bang implementatie per 21 november 2022.

Neemt uw instelling direct of indirect deel aan één van de Target-systemen? Dan moet u vóór die tijd uw processen en IT-systemen aanpassen aan de nieuwe werkwijze, berichtenstandaard en interface. Daarbij moet u voldoen aan de verschillende mijlpalen die de Europese Centrale Bank heeft gedefinieerd.

Migratie naar ISO20022

Het interbancaire berichtenverkeer in het kader van internationale betalingen via SWIFT migreert van de MT naar de ISO20022 (MX) standaard. Het gaat hierbij met name om de betaalberichten uit de MT1- en MT2-serie en de rapportageberichten uit de MT9-serie. Het gebruik van de MX-berichten en de vertaalregels tussen MT en MX worden in goede banen geleid door de Cross Border Payments and Reporting Plus Group (CBPR+) van de banken en SWIFT. De migratie zelf wordt uitgesmeerd over de periode november 2022 tot en met november 2025.

Initieert of verwerkt uw instelling internationale betalingen via SWIFT? Of verstuurt of ontvangt uw instelling rekening- of transactierapportages via SWIFT? Dan moeten uw IT-systemen aan de ISO20022 formaten en regels worden aangepast. En omdat de technische aansluiting op het SWIFT-netwerk met de overstap op MX-berichten ook wijzigt, moet die ook worden aangepast.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze interbancair betalingsverkeer experts kunnen u helpen bij het analyseren van de impact en begeleiden van de implementatie van de wijzigingen in het kader van de Target-consolidatie en de migratie van MT naar ISO20022. U kunt daarbij denken aan het volgende:

Target-consolidatie
 • Adviseren over nieuwe opzet van rekeningen bij de Europese Centrale Bank.
 • Analyseren en inrichten van de processen in het kader van betalingen en liquiditeitsbeheer.
 • Analyseren van de impact van de nieuwe ISO20022 berichten voor uw instelling én voor uw klanten.
 • Workshops over het verandergebied, de processen en de berichtenstandaard.
Migratie naar ISO20022
 • Analyseren van de impact van de nieuwe ISO20022 berichten voor uw instelling én voor uw klanten.
 • Adviseren over en analyseren van de impact van het nieuwe Transaction Management Platform van SWIFT.
 • Workshops over het verandergebied, de processen en de berichtenstandaard.

Geïnteresseerd of wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze consultants.

Blank Sheet Treasury – a Guideline answering the “How”, “When” and “Why”

| 08-03-2021 | Jesper Nielsen-Terp | treasuryXL

In uncertain times like the financial crisis in 2009 and the Covid-19 pandemic in 2020, the old phrase “Cash is King” always pops up. By the end of day the Treasurer and the Treasury Department once again sit in the middle of the fire. Although it is the Board of Directors who is overall responsible for the financial strategic target settings, which is influenced by the CEO or the CFO, tasks and responsibilities flow from the top management and end up at the Treasurer’s desk.

To be prepared for the fire place, I believe that it is crucial for the Treasurer or the Finance Department employees carrying out treasury activities, that a clear strategy is implemented and outlined. Not only a strategy for how the policies and guidelines are carried out, but a strong mandate from Top management and maybe all the way from the Board of Directors. A mandate carved in stone, so no one can be in doubt when something hits the fan.

“Do not ask what the company can do for you, but ask…”

There are a couple of questions that all back office functions need to ask themselves on a regular basis. The answer to the questions should dictate the activities that are undertaken on any given day. First, they should ask, “Is this activity going to increase the company’s revenue?”.  If the answer is no, they should move on to question number two, “Is this activity going to reduce the company’s cost base?”. Once again, if the answer is no, then they should move on to question number three, “Will this activity delight the customer?”.  If the answers to all three of these questions are no, then we need to examine the activity to understand why we are conducting it.

The Blank Sheet Treasury

In order to understand why the recommendations that follow are applicable, we must decide what it is that we as a Treasury Department are trying to accomplish and why.  There are certain practices in Treasury across the world that should drive our behavior. In examining these  practices, one potential structure emerges; the Blank Sheet Treasury. This way we are starting with our objectives and future state in mind instead of our current state.

In my opinion, the future state should equal the Treasurer to be prepared and know how to handle future potential crises, whether it is a business related financial crisis or a worldwide pandemic.

Coming back to the phrase “Cash is King”, when in the middle of a crisis, everything else than access to cash or cash visibility should be a next day issue for the Treasurer. Stating this should give an idea why I believe the Blank Sheet Treasury always should start within the area of Cash/Liquidity Management, which of course can come in many different flavours.

The initial process

Coming back to the statements about having focus on future state and the mandates to get there, the initial process visualized below is a tool that the Treasurer needs in his/her toolbox. Maybe not the most innovative tool, but most likely one of the most important tools, if not the most important, when shaping, re-shaping and driving treasury.

The process map works like a Lego building instruction, where there actually is a possibility to skip or change the order, but when doing it, the result will not be what we were aiming for, or even worse than what our surroundings (stakeholders) thought we were aiming for. So if the order somehow is changed or some parts are skipped, it will be similar to an “un-finished” Lego construction. It will in some cases be functional, but there will always be some spare and important “bricks” left on the table. In the Lego context some left bricks might not make a difference or at least not a huge difference, but in a corporate context the repairment will have critical impact on time, costs and lost confidence from stakeholders.

The foundation for everything else

Before moving to the discussion on the Leadership mandate and afterwards on daily-life guidelines for the Treasury Department, let’s first make sure that a part of the objectives and future state is the idea that everything is to be accomplished (now or in a few years). Not only will it be a guidance for the “how, when and why”, but also because top management, that give access to the budget, want visibility and take decisions based on valid information.

As the majority of Treasurers and their departments have Cash/Liquidity Management as one of their key deliveries and as the Cash/Liquidity Management highly impacts other workflows in the Treasury Department, it is somehow the foundation for everything else and therefore a good place to start.

This figure is of course not a golden rulebook, and for some Treasury Departments priorities can come in another order. But when talking to Treasurers about their priorities and building or re-shaping their setup, the figure outlines to a great extend how they see the structures and how they want to manage the process of reaching the end line.

Best Practise and Future Workflows

Each of the circles has some underlying characteristics and is decomposed into a number of workflows. Here, the objectives for the future state and best practise will come into play.

In this recommendation, Cash Management is identified as the foundation for other workflows. Next to that, when looking into job descriptions and talking to Treasurers about their key objectives,  FX Risk Management is identified to be high on the agenda. Therefore, the following graphs will assist the visualizing and guidance of Cash and FX Risk Management.

 

The Best Practise box has to be filled out by the company (the Treasury Department), based on their needs and very much linked to the Objective/Future State. The question asked here is; ‘’Does the Company actually know what is the best practise in each of the work flows or could there actually be multiple solutions for the Best Practise?’’

The answer for both questions will for the majority of companies be that the Treasury Department has some thoughts and ideas for what they see as Best Practise for their setup, but at the same time they will recognize that a solution for the future state and the Best Practise for this, can come in different varieties – it is not a One Size Fits All. When agreed on the Best Practise for the future state, it will then be time to start visualizing the future workflows, which will give some thoughts and ideas for what actually has to be build, changed and implemented.

 

One of the pitfalls to avoid here is to not look too much into what worked in the past and in addition avoid looking at single workflows (in this example Cash and FX Risk Management).
As a normal part of being a human being, there can be a significant probability to start applying what worked well in the past, because the Treasurer might have some experience or preferences from similar projects. Thus, there will be a tendency of implementing same workflows and systems used in the past, even though they do not fit into the entire puzzle.

 


The entire puzzle

Likewise in our own life, the CFO wants to see the full picture and understand the full picture, before opening up the purse and increasing capital expenditure. With this in mind and the objective of getting a budget, do not only look into the short term and easy reachable targets, but think big and lay out the entire puzzle. Still continue to grab the low hanging fruits though, because they are to be grabbed in order to keep momentum.

What is the entire puzzle and how can it be shown in a simple, but informative structure, so no one will be in doubt of the individual workflows on the journey of reaching the objectives and creating a best-in-class treasury setup.

To assist on laying out the entire puzzle, all workflows will be identified and structured by its “Value” and “Importance”. Therefore, the below chart can be the guidance for where to start as well as be used in the dialogue with the CFO and other stakeholders. Once again it is important to state that the chart is not a golden rule book, but an inspiration for how to make progress on the journey.

 

The red box will obviously be the initial most wins and the focus areas. Even though most wins have been identified, the entire puzzle is still unfinished, because it is actually laying like a puzzle.

The box has been unpacked and the puzzle pieces has been sorted.  The next step for the Treasury Department will be to make the final move and bring their game plan. A game plan divided into a number of streams showing the how, when and why.

*Policies/Procedures are in the initial phase not a part of the Blank Sheet Treasury, but is stated above in each of the streams as it is something which need to be in place when start implementing.

 

Using streams and a given timeline for each of the streams as well as combining the different areas and the workflow process identified, the Treasurer now has made a construction manual for how to implement a best practise setup for the future state.

When utilizing some or maybe all of the recommendations and figures in this article, it will be possible for the Treasury Department to start taking the dialogue with the CFO and potential other stakeholders, who need to be involved in the process. Because when being able to identify the how, when and why, and showing the entire process and the needs, the CFO can see the entire picture. A picture which can be used when moving into the next section, where mandates will be given to the Treasurer and a budget needs to be allocated.

Additional considerations

When using a Blank Sheet Treasury setup, the probability of succeeding is higher if no planning has been made. Moreover, the Treasurer needs to consider whether or not the right resources are in place when moving into the building, crafting or re-shaping the phases. When talking about resources, it will both be human resources and resources in terms of systems.

In terms of human resources it can be internal resources, such as treasury and/or IT people, or external resources, such as treasury consultants. Speaking about consultants, it might be worth considering. Even though it comes with a cost, advantages are gained in times and knowledge.

On the system side, the Treasurer will have to decide whether or not he/she can bring his/her plan to live with the existing system landscape, and if not, the process will have to be added with a suggestion to make changes to the current system landscape.

Thank you for reading and looking forward to your thoughts.

 

 

Jesper Nielsen-Terp

Treasury & Risk Management Expert

 

 

Rent a Treasurer, Plans & Success

| 03-03-2020 | treasuryXL | Pieter de Kiewit

You might remember our previous blogs about the Rent a Treasurer. In this joint effort with Treasurer Search, we make high calibre treasury expertise available for organisations with treasury exposure without a specialist on board. Treasurer Search is in constant communication with the treasury labour market and knows who has what expertise and is available. treasuryXL has a wider network that includes CFOs of mid-sized companies and a very strong communication machine. Combining both enables the Rent a Treasurer service.

What we notice in our market research is that treasury is not well known by these CFOs, so they do not put it on their priority list. But CFOs do understand quickly the upside when speaking with and learning from a treasurer. Often not wanting extra headcount is mentioned as a reason not to act upon treasury opportunities. And many specialized treasury consultants are a better match with multi-billion corporates and costly. So mid-sized companies often rely on bankers and auditors. But many bankers focus too much on revenue and the knowledge of auditors is often not deep enough.

Currently we work with a core team of eight bringing the Rent a Treasurer concept to the next level. Six team members cover various subsets of treasury tasks and complement each other. Kendra represents treasuryXL and I work on behalf of Treasurer Search. We are the support. Our goal is to organise more meetings with CFOs and help them successfully save costs, mitigate risk and create opportunities through appropriate treasury solutions. We tell interesting stories, on a regular basis, to decision makers who might be interested and we will increasingly do so.

It gives me great pleasure to inform you that one of the team members,  Niki van Zanten, currently works as a Rent a Treasurer on two different assignments where FX risk has the most prominent focus. With the first client, he has been able to save substantially on cost already in his first week. Niki is the perfect example of an expert who learnt in the Champions League, with Cisco & Philips, and applies his knowledge helping mid-sized companies.

If you want to know more about Rent a Treasurer or introduce us to your business network, please let me know. I am convinced many more can benefit from good treasury. We will keep you updated.

 

 

Pieter de Kiewit

Owner at Treasurer Search

 

 

 

Corporates: Caveat IBOR and Build-Up Your IBOR Knowledge!

01-03-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Last year November we published the article ‘Corporates: Caveat IBOR!’ regarding the IBOR phase out and the impact on corporates. Let’s have a look why today’s corporate treasurer should be even more aware of IBOR interest rate benchmarks.

It is highly likely that your organisation will be affected by the IBOR transition. Most corporate organisations underestimate the impact, thinking that the ‘only’ thing that will change is a base rate and its calculation method. Before you join their ranks, take some time to reflect on the following:

The IBOR will cease to exist, starting on the 31st December 2021 and be replaced by Risk-Free Rates (RFRs) with a different basis for calculation:

 • These changes will impact financial (e.g. bond, (intercompany) loan, (multi-currency) credit facility) contracts as well as commercial contracts with an IBOR related ‘late payment clause’
 • This in turn will impact processes in the Treasury functions, with knock-on effects to supporting departments, Legal, IT systems, accounting, and tax reporting to name just a few
 • IBOR transition is progressing at a different pace across jurisdictions and financial products (e.g. loans, bonds, and derivatives), adding to the complexity of managing the transition
 • The Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates (RFRWG) published the following milestones regarding GBP LIBOR:
  • By end-Q1 2021, all legacy GBP LIBOR contracts expiring after end 2021 that can be actively converted need to be identified, and progress active conversion where viable through to completion by end-Q3 2021
  • Active steps to enable a shift of volumes from GBP LIBOR to SONIA in non-linear derivative markets: by end-Q2 2021, initiation of new GBP LIBOR linked non-linear derivatives that expire after the end of 2021 will be ceased; and, by end-Q3 2021, complete active conversion

The good news is that there is still time to assess the impact of the pending IBOR changes on your organisation and to act upon it if needs be. The sooner you have a plan for the potential consequences for your organisation, the sooner you will be able to mitigate these. This understanding will also give you more leverage in the coming discussions with your bank(s).

Moreover, the IBOR phase out may bring a golden opportunity for corporates to re-evaluate the current contract agreements and look for better deals. Consider this: during the IBOR migration contracts are in fact ‘renegotiated’ and banks will need to come up with a new offer. Will you take that offer as a corporate client? That all depends on your level of understanding and preparation.

What should you do to prepare?

As the deadline approaches, you will need to know your level of exposure and impact in order to prevent surprises. What will the impact of the IBOR transition be on your TMS and ERP systems, your credit facilities, bank loans, cash pooling, bonds, ISDA agreements and intercompany agreements? What impacts will these have on your processes and supporting systems? Which complexities will need to be managed?

 

 

Having this information at hand will enable you to be a proper sparring partner for your banks when they renegotiate contract terms.

Depending on the complexity of your contracts, the IBOR phase out could substantially affect your corporate organisation. Prevent unnecessary loss by preparing yourself, following this five-step approach:

 

 • IBOR phase out knowledge build-up

Corporates should start to build-up their knowledge regarding the IBOR phase-out and get up-to-speed with developments related to different kind of products and RFRs in order to be able to assess the IBOR phase-out impact. Each corporate organisation has a different situation and a variety of financial contracts. Complexity depends on the type of business. A larger organisation active across multiple regions in the world with more complex non-Euro instruments will be impacted higher than a smaller organisation that only is active locally within the Eurozone. Thorough knowledge about IBOR is a key starting point to assess the impact on your organisation and to be able to assess, plan and implement the migration to alternative reference rates.

 • Assess impact

The second step you should take is to analyse the IBOR related contracts in use throughout your organisation. Determine which contracts have an IBOR related component and the size of the exposure. Once you have assessed the complexity of your IBOR related contracts, analyse the impact on related areas (ranging from Tax and Legal to IT systems, and procedures, reporting, accounting (e.g. hedge-accounting), and the like).

 • Become a prepared discussion partner for your bank(s)

The third step is to be prepared for a call with your bank to discuss an RFR offering! The magnitude of change is well-recognised by banks and financial institutions, and they are demonstrating an increasing sense of urgency to address contracts maturing after 2021. More and more newly issued IBOR related products by your bank(s) will refer to a new alternative reference rate during 2021.

 • Plan actions

Knowing the alternative RFRs is an important input on creating a detailed action plan. Define a project team governance to manage this action plan and the status of the transition across different areas, business lines, and geographical locations. In particular, take care to ensure external resource availability regarding e.g. Legal counselling and system provider experts, as demand for these specialists will rapidly increase as the IBOR transition deadline approaches.

 • Act and implement

Step five is the implementation of your action plan throughout the affected areas of your organisation. In this ‘Act’ phase it is important to maintain the conversation with external parties, such as banks and system providers. It is also of vital importance to support the implementation across all relevant business lines and functions, maintaining support for go-live readiness in line with the defined action plan and deadlines.

A golden opportunity starts with IBOR knowledge build-up

Enigma Consulting supports you in knowledge build-up by providing ‘tailor-made’ workshops in order to discuss the impact on your corporate organisation related to different RFRs for different products based on your specific situation and to help you to prepare and become a discussion partner with your bank.

IBOR may well be a golden opportunity, but it is up to you as a corporate treasurer to seize it by acting rather sooner than later! Corporates: Caveat IBOR and build up your knowledge!

If you are interested in how we can help you to build-up your knowledge and to assess your IBOR related contract complexity or if you want to understand how we can support your corporate organisation in the IBOR phase out transition, you can contact us on:

dpluta@enigmaconsulting.nl or look at www.enigmaconsulting.nl

Daniel Pluta

 

 

 

Kyriba Webinar: How Connectivity-as-a-Service Can Help In ERP Migration

25-02-2021 | treasuryXL | Kyriba |

4th March • 2pm GMT • 3pm CET

In this webinar Kyriba and Deloitte will discuss some of the challenges and time constraints faced in bank connectivity and outline how Kyriba’s Connectivity-As-A-Service can accelerate global banking connectivity projects by more than 80%.

The agenda will follow:

 • The Connectivity-as-a-Service challenges
 • The Kyriba Connectivity Network
 • A case study on implementation with Deloitte

REGISTER NOW to understand more of the issues related to cost-control, deployment, security and bank connectivity when embarking on large-scale ERP cloud migration projects.


Date:

March 4, 2pm GMT/ 3pm CET

Contact: