Bunq vs DNB: New milestone or just a signpost? (Dutch Item)

24-11-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

In oktober oordeelde het Centraal College voor Beroep en Bedrijfsleven (CBB) dat online bank Bunq in zijn recht staat om klanten te screenen met kunstmatige intelligentie en data-analyses. De uitspraak is door het FD en Banken.nl gebracht als een monumentale overwinning voor Bunq, terwijl andere media juist benadrukken dat een gedeelte van de aanwijzing in stand blijft.

Wat betekent de zaak Bunq nu daadwerkelijk voor de praktijk binnen de financiële sector? Is het echt een nieuwe mijlpaal of ligt de zaak genuanceerder?

Arjan Bom is adviseur bij adviesbureau Enigma Consulting en gespecialiseerd in financial crime-vraagstukken. Hij zet de zaak uiteen en geeft een doorkijk op wat de uitkomst voor de markt zou kunnen betekenen.

Achtergrond

Bunq is een bank die volledig online werkt en al het betalingsverkeer via de app verwerkt. Het wijst een klant bij acceptatie een ‘regulier profiel’ toe, gebaseerd op analyse van klantgegevens en kunstmatige intelligentie (AI). Vrijwel alle klanten van Bunq vallen binnen dat profiel.

Opgemerkt zij dat we hier spreken over de betaaldiensten van Bunq en niet beleggingsdiensten of hypotheken. De uitspraak geeft eveneens weinig inzicht in de rol van AI in de toewijzing van dit profiel. Dat is an sich niet ongebruikelijk, aangezien het hier gaat om concurrentiegevoelige informatie welke in een publieke versie van de uitspraak zelden uiteen gezet wordt.

Volgens DNB is het toekennen van een dergelijk regulier gebruikersprofiel aan elke nieuwe klant niet hetzelfde als het uitvoeren van een klantenonderzoek naar het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie. In 2019 vaardigde DNB daarom een instructie uit waarin het Bunq de opdracht gaf een bepaalde handelswijze te volgen. De aanwijzing ziet specifiek toe op een drietal componenten:

 • Bunq heeft niet voldaan aan de verplichting tot vaststelling van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie zoals neergelegd in artikel 3, tweede lid, onderdeel c van de Wwft.
 • Bunq heeft artikel 3 lid 2 onder d Wwft geschonden voor zover het het onderzoek naar de herkomst van de gelden betreft.
 • Bunq heeft artikel 8 lid 5 van de Wwft heeft geschonden in zoverre dat het voldoende en geschikte risicomanagementsystemen dient aan te houden om te bepalen of een cliënt of uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon (PEP) is.

Simpeler gesteld is het standpunt van DNB dat Bunq de anti-witwasregels heeft geschonden. Dat is iets wat wel vaker voorkomt en waarvoor meerdere banken flinke boetes hebben gekregen of schikkingen hebben getroffen.

In de praktijk kiezen banken relatief vaak voor een minnelijke schikking zoals ING in 2018 met een bedrag van €775 miljoen en ABN Amro in 2021 met een bedrag van €480 miljoen. Opgemerkt zij overigens dat het hier een schikking met het OM betrof en er al strafrechtelijk onderzoek liep. De context is daarom iets anders dan een traject waarbij ‘slechts’ DNB betrokken is.

Bezwaar Bunq

In een voor de financiële sector ongebruikelijke zet heeft Bunq bezwaar aangetekend tegen het besluit van DNB tot het geven van een aanwijzing. Bunq escaleerde de twist zelfs door te procederen tot de hoogste rechter. Het komt zelden voor dat banken kiezen om de strijd met hun toezichthouders in de rechtszaal aan te gaan en zelfs tot de hoogste rechter door te procederen.

Een ongebruikelijke zet om te procederen betekent echter nog niet dat de zaak ook een praktische impact heeft. Het CBB geeft Bunq gelijk op het eerste punt. De verplichting tot vaststelling van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie schrijft niet de exacte methode voor die bij een dergelijke beoordeling moet worden gebruikt.

Daaruit volgt dat Bunq geacht wordt in staat te zijn het doel en de beoogde aard van de zakelijke relaties vast te stellen op basis van het risicoprofiel dat in de loop van de door hen gekozen beoordelingsmethode is vastgesteld, aldus het CBB.

DNB krijgt gelijk op de overige twee punten wat betekent dat de originele aanwijzing uit 2019 van kracht blijft. Dat betekent op zijn minst dat het geen klinkende overwinning is, noch voor Bunq noch voor DNB.

Wat betekent dit voor de markt?

Wat praktisch kan worden gehaald uit de zaak is het volgende:

 • Financiële instellingen hebben een beoordelingsvrijheid om aan de verplichtingen van de Wwft te voldoen aangezien de wet open normen stelt.
 • Voorwaarde is dat doel en aard van de zakelijke relatie adequaat kunnen worden vastgesteld. Aangezien DNB op dit punt ongelijk kreeg, zijn andere stellingen van DNB over de kwaliteit van de vaststelling niet inhoudelijk behandeld. Dat is voor de praktijk een gemiste kans aangezien de lessen die daaruit zouden volgen bijzonder handig zouden kunnen zijn.
 • Het inzetten van kunstmatige intelligentie en digitale CDD-tools is acceptabel, ook al kunnen we uit het besluit niet afleiden hoe Bunq deze precies inzet.
 • Het besluit kan instellingen de ruimte geven om het beleid meer af te stemmen op de eigen werkwijze en het klanttype van de instelling.
 • Hoewel DNB zich recentelijk wel meegaander lijkt op te stellen, kan niet worden uitgesloten dat DNB zich in dit opzicht conservatief zal opstellen, al moet daarbij worden meegenomen dat DNB zelfs expliciet het statement maakt om te kijken wat deze casus betekent voor het toezicht.

Het was zeker een dapper en ongebruikelijk besluit van Bunq om te gaan procederen en in dat opzicht een indicatie voor een kentering in de markt. Tegelijkertijd wordt vergeten dat DNB zelf ook aan het werk is geweest en input vanuit de markt duidelijk erkent.

Wat mij betreft is het besluit dan ook geen nieuwe mijlpaal maar meer een wegwijzer die indicatief is voor de huidige ontwikkelingen in het landschap van banken en toezicht. De nuance wordt soms vergeten aan beide kanten van het spectrum in de berichtgeving, waarbij geen recht wordt gedaan aan de stappen die zowel DNB als Bunq (hebben te) maken.

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Wellicht kiezen instellingen bij conflicten met hun toezichthouder vanaf nu sneller voor de gang naar de enige onpartijdige scheidsrechter: de rechter.

Eurofinance remains THE event for corporate treasurers | By Pieter de Kiewit

12-10-2022  treasuryXL | Pieter de Kiewit | Treasurer Search  LinkedIn

 

Throughout covid times the organizers of Eurofinance remained active and were able to create interesting web-based events. Still, general opinion in last weeks’ event in Vienna was that there is nothing like the live thing. The programme was packed with interesting content, the event floor with interesting companies and visitors.

By Pieter de Kiewit

Communication leading up to the event and the venue, the Wien Messe, radiated experience in events of this size. The numbers of representatives and visitors were impressive. Luckily, the venue is big enough to not nerve the visitors who have to get used to large crowds again.

The programme was spread out over the very large room for plenary meetings, five large rooms for parallel session with presentations & panel discussions and “open rooms” on the trade floor. Key note speakers like Guy Verhofstadt and Goran Carstedt were able to enthuse with stories beyond the scope of treasury, others covered topics about treasury technology, both practical & visionary and treasury organization, for example about my personal favourite, the treasury labour market.

For many, the trade floor was easily as interesting as the content. Visitors gained market information, for example preparing for a TMS selection and implementation. Also reuniting with old treasury friends and getting to know new ones, was relatively easy during well catered breaks. Some of the visitors created new legends during the Thursday night afterparty that is not covered by this looking-back-blog.

As treasuryXL ambassador I visited the various partners of the platform present and received positive feedback on the event. So Cobase, Kyriba, TIS, CashForce, Nomentia, Refinitiv and CashAnalytics, we hope to see you again in Barcelona again and welcome a number of new ones.

 

Hasta luego,

 

 

 

 

 

 

Thanks for reading!

Pieter de Kiewit

 

 

LIVE SESSION | My Treasury Career Development & How the Register Treasurer education contributed

29-09-2022  treasuryXL | Treasurer SearchLinkedIn

 

Are you thinking about how you can shape your treasury career and in need for inspiration? There are plenty of education opportunities, but in what education will you invest?

 

 

You are invited to join our next Live Session. Registration is Now Open for:

𝐌𝐲 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐲 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 & 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞𝐝

There is no standard career path for treasurers but one can learn from the choices and developments of the successful ones.


In this webinar two graduated Register Treasurers will share their stories:

 • 🌟 Jurgen Wessel RT is interim Head of Treasury of SHV and has experience in a variety of international companies at HQ and treasury hub level.
 • 🌟 Frank van der Hoeven RT van der Hoeven used to be a banker, moved to the corporate side and currently is Treasury Manager at IMCD, well-known for many successful acquisition and integration processes.

They will tell you about how they moved between various stations and will pay special attention to the added value of their post academic degree: The Treasury Management and Corporate Finance programme (RT Programme) at the Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam).

 

 

Everyone is welcome to this webinar. This webinar is extra relevant for those who consider joining the RT programme.

🌟Moderator: Pieter de Kiewit of Treasurer Search

🌟Duration: 45 minutes

 


We can’t wait to welcome you next week!

Best regards,

 

 

Kendra Keydeniers

Director, Community & Partners

 

 

 

 

Instant Payments – for business use still a world to be won (Dutch Item)

20-09-2022 | treasuryXL | Enigma Consulting | LinkedIn |

Transfer money to the recipient’s account within seconds, at any time and on any day of the week. That is Instant Payments. For Dutch consumers, Instant Payments have become an integral part of the current payment landscape. Since its introduction in spring 2019, usage has grown tremendously. In 2021, for instance, around 25% of payments were Instant Payments (1). Looking only at single payments, even more than 90% were Instant Payments (2).  An article by Pim Stam, senior consultant at Enigma Consulting.

Bij bedrijven valt het gebruik van Instant Payments echter tegen. Waarom is de adoptie zo laag bij zakelijk gebruik? Blijft dit in de toekomst zo of kunnen we de komende jaren een versnelling van het gebruik verwachten? En heeft dit impact voor financiële instellingen die betalingsverkeer aanbieden?

Waarom is de adoptie zo laag?

Ontbreken van Instant Batch

De belangrijkste reden waarom de adoptie onder zakelijke klanten laag is, komt door het ontbreken van de mogelijkheid om bulk betalingen direct uit te betalen op elk moment van de dag en elk moment van de week. Dit wordt in de markt de batch Instant Payments genoemd. Waar enkelvoudige betalingen binnen een paar seconden op de rekening van de begunstigde staan, worden bulkbetalingen nog niet altijd op dezelfde dag uitbetaald.

Naar aanleiding van klantvragen zijn een aantal van de grootbanken inmiddels begonnen met de oplevering van de batch Instant Payments. De verwachting is dat de eerste banken batch Instant Payments dit jaar nog opleveren. Voordeel voor de zakelijke klanten is dat zij de batch op het door hen gewenste tijdstip kunnen inschieten, maar de verwerking instant is voor de dag dat de batch uitbetaald wordt. Een voorbeeld is dat salarissen of uitbetalingen ook in het weekend kunnen plaatsvinden, terwijl het bedrijf de batch al voor het weekend heeft aangeleverd.

Interoperabiliteit

Een tweede reden waarom adoptie achter loopt, is dat de interoperabiliteit in Nederland en in Europa nog niet optimaal is.  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken de vrije keuze gegeven via welk Clearing and Settlement Mechanism (CSM) zij wilden aansluiten op het Instant Payment Netwerk. Er kon gekozen worden tussen de CSM van Worldline (partijen die alleen bereikbaarheid naar andere Nederlandse banken faciliteren ) en TIPS en EBA (partijen die de bereikbaarheid binnen Europa faciliteren ).

Door deze vrije keuze is er een gebrek aan uniformiteit ontstaan; sommige banken zijn bij alle CSM’s aangesloten en andere maar bij één. Het probleem wat hierdoor is ontstaat, is dat een bank die alleen bij Worldline is aangesloten geen betalingen kan uitwisselen met een bank die alleen bij EBA of TIPS is aangesloten. Dit probleem vindt niet alleen in Nederland plaats maar door heel Europa.

Het doel van de EU is om Europese burgers in staat te stellen real-time girale betalingen in euro te doen van en naar elk land. Dit doel wordt nu niet gehaald door beperkte interoperabiliteit. De ECB heeft daarop actie ondernomen en dwingt Europese banken volledig Europees bereikbaar te zijn. Banken hebben hier invulling aan gegeven door in ieder geval bereikbaar te zijn via de TIPS CSM. Dit betekent dat ze van elke Europese bank Instant Payments kunnen ontvangen.

De ECB heeft nog niet verplicht dat banken Instant Payments via TIPS moeten kunnen initiëren, het blijft daardoor de vraag via welke banken dit mogelijk is op dit moment. In Q4 van dit jaar wordt er wetgeving verwacht van de Europese Commissie die banken verplichten Instant Payments aan te bieden als zij ook regulier betalingsverkeer aanbieden. Dit zorgt er voor dat Instant Payments voor meer bedrijven beschikbaar wordt, waardoor de verwachting is dat het gebruik van Instant Payments alleen maar toeneemt.

Gebrek aan usecases

Een laatste factor van het beperkte gebruik van Instant Payments door bedrijven is de relatieve onbekendheid over het gebruik. Er zijn weinig bekende voorbeelden in de markt en de toepassing in de waardeketen staat te veel op zichzelf. Instant Payments worden beperkt gekoppeld aan- en toegepast in de bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld digitale facturatie en instant uitkeringen van declaraties).

Toch is de vraag naar Instant Payments in sommige sectoren aanwezig, maar wordt nog niet altijd aan de vraag voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de automotive branche, waar dealers betaling en overdracht van de auto in het weekend willen laten plaatsvinden. Wanneer de bank nog geen Instant Payments heeft ingericht, kan deze overdracht alleen via traditionele betalingen voorafgaand aan het weekend plaatsvinden.

In de bredere context van dienstverlening willen banken hun klanten tevreden houden door aan deze vraag te voldoen. Maar het wordt moeilijk een businesscase rond te krijgen als klanttevredenheid het enige is wat het in stand houdt.

Impact voor financiële instellingen

Zoals eerder aangehaald hebben sommige banken Instant Payments nog niet in hun landschap ingericht. Het is voor deze groep banken een lastig verhaal richting hun klanten waarom hun betalingen niet binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staat. Wanneer deze banken niet meegaan met het nieuwe normaal, is de verwachting dat het hen op den duur klanten gaat kosten. Echter, om aan deze klantwens te voldoen is er een flinke investering nodig. Er moeten namelijk in de hele transactieketen technische en procesmatige aanpassingen gedaan worden. Daarbij moet gekeken worden naar het bereik (alleen naar Nederlandse tegenrekeningen of ook Europese) als ook de manier waarop dat bereik (via welke Clearing) wordt gecreëerd. En dat dan ook nog 24/7, ook in het weekend. Daarnaast moet voorlopig de oude infrastructuur in stand gehouden worden voor het reguliere Europese betalingsverkeer en incasso’s.

Conclusie

Door de relatieve onbekendheid van Instant Payments, de afwezigheid ervan bij sommige banken, het ontbreken van Instant Batch en het gebrek aan uniformiteit in het Instant Payment landschap zijn nog weinig corporates overgestapt op het implementeren en omarmen van Instant Payments.

De komende jaren verandert dit zeker, doordat er op verschillende fronten veranderingen aankomen. Zo zal het bij de banken straks mogelijk zijn om naast enkelvoudige betalingen ook bulk betalingen Instant te doen en zal de interoperabiliteit in de komende tijd verbeteren. Onze verwachting is dat Instant Payments voor de bedrijven de norm worden en dat de migratie hiernaar toe in de komende jaren meer en meer gaat plaatsvinden.

Bronnen

 1. Factsheet Betalingsverkeer 2021 | Betaalvereniging Nederland
 2. Nederland is Europees koploper in Instant Payments (banken.nl)

Where did the treasury applicants go? | By Pieter de Kiewit

19-09-2022  treasuryXL | Pieter de Kiewit | Treasurer Search  LinkedIn

As treasury recruiters, we should know enough about corporate treasury to do intakes and screen candidates. Also, we should know the latest about what’s happening in the field of recruitment and so we read the publications of Geert-Jan Waasdorp of The Intelligence Group. I would like to share his latest, very interesting article and build the treasury connection.

By Pieter de Kiewit

Labour market pressures are not equally distributed among all employers.

I left a link if you want to read the full article but this is roughly what he says. There is a huge growth in people working since before covid. In parallel, there is a huge decline in active applicants. This pressure in the labour market is not evenly distributed among all employers. The ones that can find new employees can do so because of a strong employer brand and increased investments in own or external recruitment. Also, they are willing to decide quick and offer a better package.

So what does this mean if we project these findings on the corporate treasury labour market? My personal observation is that treasury staff is, on average, less driven by the company brand and more by the job content than candidates from other job types. We learned this working for clients like Tesla and Nike. Employer branding specifically towards treasurers would also be hard, I cannot envision a corporate recruiter promoting his manufacturing company at Eurofinance.

How to adapt?

The obvious low-hanging fruit is that the hiring manager, already at the start of the process, has to organise and choose a mindset in the following: being able to decide quickly, from fewer candidates than before, and offering more than the old standard. Even highly skilled recruiters sometimes underestimate these aspects over time.

The judgement if the internal recruitment team is equipped to tackle the search or whether an external one should do the job – we, Treasurer Search – I will not elaborate on here. What I do want to mention is another obvious source that can be opened. For some of us that are considered a paradigm shift: bringing treasury talent in from abroad, from within the EU or even sponsoring a work permit. I am aware that some of us consider this topic highly political. What I can tell, both from our own organisation, as well as from successful placements with our clients, that this can be a very successful solution. In the Dutch labour market already the majority of candidates placed by us is non-Dutch. This is not a plea to open the borders and not be critical. Regretfully we have examples where this solution did not lead to success as coming to The Netherlands can be hard for the new employee. But also locally found candidates can fail in their new job.

My conclusion is that indeed, the world is different, as is the labour market. And given current demographic developments I do not expect a shift back. Luckily there are solutions but we will have to accept the consequences and cannot lean back. Those that do will shrink and go extinct.

Good luck in your search,

Pieter

 

 

 

 

 

 

 

Thanks for reading!

Pieter de Kiewit

Meet our partners at the EuroFinance next week!

14-09-2022 | treasuryXL | EuroFinanceLinkedIn

 

The EuroFinance will finally open their doors in exactly one week. After two years everyone can meet in person again at the largest and most senior gathering of corporate treasurers worldwide.

For over 30 years, EuroFinance is where best-in-class treasury teams come together with the most innovative fintechs and renowned financial institutions to share experiences, discuss best practices and collaborate to solve the challenges of the day.

Schedule your EuroFinance program in advance

 

Benefit from the extensive expertise of 150 world-class speakers across 3 days of thought-provoking keynotes, lively debates, in-depth case studies and technical discovery labs providing practical insights and key skills to advance your treasury.

With such a great number of high quality sessions it’s wise to schedule your session program in advance.

Click here for the full agenda

Click here for the speakers overview

The line-up of 150 world speakers includes:

 • Kristina Moller, Treasury director, Spotify
 • Wendy Venema, Assistant treasurer, Tata Steel
 • Elise le Clerc Director global treasury Willis Tower Watson
 • Jean-Baptiste Disdet, Treasury technology director, Japan Tobacco International
 • Kristina Moller, Treasury director, Spotify
 • Mack Makode, VP, treasurer, Under Armour
 • Mandana Sadigh, SVP, corporate treasurer, Mattel
 • Victor Pausin, Treasurer – Americas, Nissan Motors
 • Clive Bailey, Treasurer, FCE Bank

Connect with our highly valued partners for a chat and a coffee

 

We are happy to announce that the partners that are highlighted below will host a booth at the expo. Together with them we build the treasuryXL community by delivering daily treasury news, blogs, events and vacancies.

They would love to welcome you at the expo and invite you for a quick chat. You can also book your appointment in advance to secure some extra time. Contact me directly and I will introduce you personally.

Technology sponsors plus

Kyriba

Technology sponsors

TIS

Gold exhibitors

Nomentia

GTreasury

Silver exhibitors

CashAnalytics

Refinitiv

Bronze exhibitors

Kantox

Innovation alley

Cobase

 


 

 

I wish you a great time at the EuroFinance. Safe travels and enjoy!

Kendra Keydeniers

 

 

 

 

 

RECAP | Cash and Treasury Management Event Copenhagen | By Pieter de Kiewit

06-09-2022 | cashandtreasury.dk | treasuryXL | Pieter de KiewitLinkedIn

 

Last week, Pieter de Kiewit was Chairman of the Cash & Treasury Management Conference in Copenhagen. Pieter decided to take the effort to share his experience with you.

 

By Pieter de Kiewit, Chairman of the event

Corporate treasury events come in many shapes and sizes. Earlier this year, I reported on my visit to Mannheim, in a few weeks you can expect a blog about Vienna, in this blog more about Copenhagen. I can already tell you that I liked the format and set-up of this event.

Corporate treasury markets will always be very niche. The event organiser, Insight Events, targeted a mainly Danish-Scandinavian audience. The sessions were all in English and the venue was the beautiful Hotel D’Angleterre in the heart of Copenhagen. It was also a conscious choice to keep the audience small, just under 150 and of high calibre: almost all treasurers, most of them quite senior and well informed. The consequence of this choice is also that there were no parallel sessions, all sessions were attended by the entire audience. During the break one could meet the various treasury service and product providers, including treasuryXL partner Nomentia.

Last year, I was asked to present on “how to get hired for your next treasury position” and had some questions during other sessions. Based on the bond we built, I was asked to be moderator/chairman of this year’s event. I thought it was a great gig, if it was appreciated, you just have to ask others.


The programme consisted of presentations and panel discussions led by Nordea. I was impressed by the level of quality offered. There were two macro-economic presentations, one by the Chief Economist of Nordea, a well-known TV personality in Denmark and the other by a senior director of EKF, the Danish export credit agency. Both gentlemen brought very thorough interesting insights but, given the current global developments, also a gloomy and dark future.

Another highlight was the input on ESG financing where treasurers and senior sustainability experts together informed the audience about the reality of this type of funding making in, at least for me, an inspiring way. In a cleverly constructed format, credit rating and Basel IV developments were linked in a session with the most questions from the audience.

In other, more traditional but also essential and informative sessions, building treasury teams, mergers and career development were on the agenda. And the non-treasury topic was brought up in a very entertaining way about a hacked company that does not want to pay a ransom. Relevant not only for treasurers and definitely food for thought.

Looking back, I see a very successful and high quality event. On a personal note, I always enjoy the international in my work. Me as a Dutchman, extrovert, direct and sometimes unintentionally rude, communicating with civilised, reserved Scandinavians who do not ask too many questions hopefully did not result in not being invited for next year. We shall see…..

 

 

 

 

 

 

 

Thanks for reading!

Pieter de Kiewit

Cash & Treasury Management: Join The World’s Leading Experts in Copenhagen

04-08-2022 | cashandtreasury.dk | treasuryXL | LinkedIn

 

Featuring Chairman of the event, Pieter de Kiewit – Owner of Treasurer Search

 

Be a part of the exclusive Cash & Treasury Management Conference on the 1st of September 2022, which will be held in the extraordinary luxury settings at Hotel d’Angleterre in Copenhagen.

Get updated, expand your network, and get inspiration for optimizing your work within the Cash & Treasury Management community.

 

 

The international program consists of selected and experienced speakers that have proven success within a certain area of Cash & Treasury as e.g., ESG, digitalization and Cash Management. The conference brings together a selected group of high-level senior treasurers from global organizations. Learn from your international peers and join the exclusive network. The event ensures you a full day of new knowledge and inspiration made for high level Treasurers. You get in-depth with the latest trends, valuable content from recognized speakers and extensive networking opportunities.

Among others, these topics have been selected for this year’s conference:

 • Sustainability financing – experiences one year down the road
 • Proprietary data driven cash flow forecasting model
 • How we integrated Nets Group Treasury in to Nexi Group treasury
 • Experiences from a massive hacking attack
 • A career within Novo Nordisk treasury
 • Macroeconomic trends and predictions

 

As part of TreasuryXL’s network we offer treasurers 25 % discount.

Sign up now and join us 1 September – Remember to use the code when signing up: TreasuryXL25

 

 

Read the program and learn more about participation and sponsorship opportunities: cashandtreasury.dk

 

 

 

 

Treasury in transition – explore the agenda for EuroFinance International Treasury Management

13-06-2022 | Eurofinance | treasuryXL | LinkedIn

 

Featuring keynote speakers, Guy Verhofstadt and Göran Carstedt…

The 31st annual EuroFinance International Treasury Management returns in-person this September 21st-23rd in Vienna. With treasury changing like never before, join more than 2000 attendees, including 150 world-class speakers for transformative insights and the year’s best networking.



 • Inspirational headline speakers– including member of European Parliament, Guy Verhofstadt and and one of the world’s top business minds, former head of IKEA, Göran Carstedt
 • Practical insights from case studies across 5 streams– explore the latest innovations driving change and how to apply them to your treasury
 • The new Future of Money Stage– a dynamic experience for disruptive ground-breaking ideas from crypto to the token economy
 • Meet with more than 100 banking and tech partnerson the exhibition floor and  join forces to innovate and shape the future

Learn from the experiences of more than 150 best-in-class treasurers including:
– Abraham Geldenhuys, VP and group treasurer, Kongsberg Automotive
– Yang Xu, SVP, corporate development and global treasurer, Kraft Heinz
– Alex Ashby, Head of treasury – Markets, Tesco
– Debbie Kaya, Senior director of treasury, Cisco Systems, Inc.
– Daniel Melski, VP finance and treasurer, Church & Dwight Co., Inc.
– Angel Cheung, Assistant treasurer, John Lewis Partnership

For more information and to register, visit: https://www.eurofinance.com/international

 

TreasuryXL contacts can claim a 10% discount with code: MKTG/TXL10 on top of the early-bird price which expires on July 29th – a combined saving of over €2000.  Register here today.

We hope to welcome you in Vienna.

The EuroFinance Team


About EuroFinance

EuroFinance, part of The Economist Group, is a leading global provider of treasury, cash management and risk events, research and training. With over 30 years of experience, our mission is to bring together the brightest minds and most influential voices in treasury. Through in-depth research with 1,000 corporate treasury professionals every year, we have a unique insight into the trends and developments within the profession and an unrivalled global viewpoint.

Contacts

Marianne Ford
Senior Marketing Manager
EuroFinance

Economist Impact
[email protected]


The world’s largest treasury event is returning to Vienna in September | 10% discount via treasuryXL

09-05-2022 | Eurofinance | treasuryXL |

 

EuroFinance International Treasury Management, the world’s largest and most influential treasury event, will take place in Vienna from September 21st-23rd 2022. Returning in-person after 3 years with more than 2000 attendees including 150 world-class speakers, the event offers unparalleled networking and insights from the world’s most senior corporate treasurers. treasuryXL is proud media partner of the 31st edition of the EuroFinance event.



Why attend?

 • Be inspired by headline speakers as they interrogate a changed world including Guy Verhofstadt, member of the European Parliament and Göran Carstedt, former corporate executive of Volvo and IKEA
 • Get practical solutions to treasury challenges with new case studies and immersive discovery labs
 • Hear from the disruptors at the new The Future of Money Stage
 • Delve into the latest innovations and new technology driving change, and how to apply them to your treasury
 • Meet with more than 100 banking and tech partners and join forces to innovate and shape the future

 

For the full agenda and to register, please click here

TreasuryXL contacts can claim a 10% discount with code: MKTG/TXL10