Successful entrepreneurship: Refinancing

25-01-2021 | by Axel Bowmer | Ilfa | SmartFunding

If you as an entrepreneur refinance several business loans, you can save money and create peace of mind. In this blog we explain the benefits of refinancing.

Blog is in Dutch language:

Herfinanciering is het aflossen van één of meerdere leningen met een andere lening. Het doel hiervan is om de voorwaarden van je huidige lening(en) te veranderen. Wanneer je met je huidige lening profiteert van fiscale voordelen voor je huis of restschuld dan blijf je dit behouden. Dit voordeel heeft namelijk betrekking op de afsluitdatum van de oorspronkelijke lening.

Mogelijke situaties

1: In de startfase heb je meerdere leningen afgesloten tegen een hogere rente, omdat je toen nog weinig zekerheden kon bieden. Nu heb je een aantal jaar stabiele cijfers gedraaid en kom je in aanmerking voor een lening met een lagere rente. Door de dure lening af te lossen met een goedkopere bespaar je een hoop geld.

2: Je hebt over een langere periode meerdere leningen afgesloten met verschillende looptijden, rentes, aflossingsdata en voorwaarden. Het kan rust geven om deze leningen over te sluiten naar één lening, waardoor de zorgen over meerdere leningen verdwijnen.

3: Je hebt een lening met een korte looptijd. Wanneer je in aanmerking komt voor herfinanciering en dit oversluit naar een lening met een lange looptijd hoef je per jaar minder af te lossen. Hierdoor blijft meer kapitaal over voor andere zaken.

4: Je hebt geld geleend van familie en/of vrienden. Dit wil je aflossen en oversluiten naar een andere financier. Of je wil niet meer persoonlijk garant staan voor een lening, maar andere garanties geven. Dit is eveneens mogelijk.

Gunstige voorwaarden

Van groot belang is dat je op de hoogte bent van je huidige voorwaarden. Financiers kunnen in de voorwaarden hebben opgenomen dat je een boete moet betalen wanneer je vroeger aflost dan afgesproken. De financier loopt immers geld mis door een kortere looptijd.

Wanneer je niet opzoek bent naar extra financiering boven op je huidige pakket aan leningen kan herfinanciering een vereiste zijn. Als de huidige investeerder niet meer wil investeren, maar een andere partij wel kan het zijn dat de nieuwe partij alle zekerheden wil overnemen. In dat geval zal je met de nieuwe partij de oude financiering mee moeten herfinancieren waardoor de oude financier is afgelost.

Source

Raising capital with the right information

14-09-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa | SmartFunding

Raising funds is difficult, especially in these uncertain times. In this blog we explain why the right information and good help could aid entrepreneurs.

Blog is in Dutch language:

Economische onzekerheid is voor nagenoeg elk bedrijf een slechte zaak. Om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de komende tijd is toegang tot voldoende werkkapitaal heel belangrijk. Kapitaal ophalen is echter niet zo makkelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Er zijn heel veel soorten financiering, van de bekende bancaire lening tot de minder gebruikelijke factoring. Daarnaast heb je soms aan één financieringsvorm niet voldoende en moet je een combinatie maken. Welke financieringsvorm of combinatie het beste bij jouw onderneming past is afhankelijk van veel factoren. Er is dus niet snel een eenduidig antwoord te vinden op de vraag waar jij werkkapitaal vandaan kunt halen.

De juiste informatie

Kapitaal ophalen is een proces met veel stappen.  Om tijdens dit proces goede keuzes te kunnen maken heb je goede informatie nodig. Informatie kun je onder andere ophalen op:

1.Websites van aanbieders

Financiers verschaffen op hun websites informatie over hun producten. Bedenk wel dat dit commerciële informatie is en vooral geschikt is om verschillende financiers onderling te vergelijken.

2. Evenementen

Ook op evenement delen financiers hun informatie. Ook dit heeft vaak een commerciële inslag, maar op een evenement is direct contact met financiers mogelijk.

3. Blogpagina’s

Via blogs kun je veel leren over de verschillende soorten financieringen.

4. Websites van de KvK en RVO

Deze websites zijn gericht op ondernemers en zijn een goede bron voor educatieve informatie.

De juiste ondersteuning

Zelfs als je alle juiste informatie weet te vinden, blijft het maken van de beste keuze een uitdaging. Het inschakelen van een adviseur kan een uitkomst zijn. SmartFunding is in staat om ondernemers tijdens het hele proces van vraag naar financiering te ondersteunen. Waar nodig staan onze adviseurs je bij: van het opzetten van een businessplan tot het zoeken naar financiers en het bepalen van de beste financier voor het project. Ook na de financiering bieden wij ondersteuning aan de ondernemer waar nodig. Kortom, gedurende het gehele proces staan wij ondernemers bij.

Voor advies of vragen kun je altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of [email protected]. Uiteraard kun je ook altijd direct contact opnemen met een van de SmartFunding-adviseurs.

 

 

Source

Real Estate Finance and the Corona Crisis

08-06-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa | SmartFunding

The real estate sector reacts predominantly late, but violently to economic stagnation or decline. Because of the coronavirus, entrepreneurs have to prepare for an (even) more difficult search for real estate financing.

Blog is in Dutch language:

Nederlandse banken zijn al tijden terughoudend met het verstrekken van financiering voor vastgoed. Vooral commercieel vastgoed is moeilijk te financieren. In 2019 berekende kredietverzekeraar Euler Hermes dat nergens in Europa het mkb zoveel problemen heeft met het verkrijgen van bancair krediet als in Nederland. Banken zijn volgens Rob Wolthuis, financieringsexpert van MKB-Nederland, voorzichtig geworden door de financiële crisis van 2008: “Banken zijn huiverig geworden voor grote concentraties vastgoed in hun portfolio. Bij een volgende crisis kunnen ze dan in de problemen komen. Bedrijven en retailers kunnen failliet gaan, waardoor kantoorpanden en winkels leeg komen te staan. Banken financieren nog delen van het commercieel vastgoed, maar er is vaak nog een andere partij nodig.”

Het gat dat banken achterlaten wordt deels ingevuld door alternatieve financiers. Voorbeelden zijn crowdfunding en peer-to-peer-financieringen. Hogeschool Utrecht-onderzoeker Lex van Teeffelen schat dat in 2019 zo’n 20 procent van het totaal aantal crowdfundingfinancieringen bestond uit vastgoedfinancieringen. Daarnaast verwacht hij een aanzienlijke groei van vastgoed in de peer-to-peer-financieringsmarkt: “In Engeland is dit al zo’n 5 jaar aan de gang, en heeft het ook flink doorgezet.”

De nieuwe financiers op de vastgoedmarkt zijn vooral geïnteresseerd in de zogeheten liquide vastgoedsectoren, denk aan kantoorpanden, woningen en industrieel vastgoed. Hotels en studenthuisvestingen stonden ook in de belangstelling, maar het effect van de coronacrisis weegt zwaar in deze segmenten. Het effect van het virus is te zien in onder andere stilgevallen transactieprocessen, stopgezette huuronderhandelingen en terughoudende financierings- en taxatievooruitzichten. Daarbij nemen de passantenstromen in winkelstraten en bezettingsgraden van hotels af, wat ertoe leidt dat ook de voorheen populaire segmenten winkelvastgoed op A-locaties en kleinschalige wijkwinkelcentra en convenience retail op plekken met veel aanloop (stations, luchthavens en drukbezochte stadscentra) niet langer in trek zijn.

Dat financiering verkrijgen voor vastgoed moeilijk wordt moge duidelijk zijn. Er zijn echter altijd mogelijkheden. In onze blog Het effect van COVID-19 op de financieringsmarkt gaan wij in op de verschillen tussen segmenten.

Voor advies of vragen kun je altijd contact opnemen met SmartFunding via +31 85 303 56 65 of [email protected]. Uiteraard kun je ook altijd direct contact opnemen met een van de SmartFunding-adviseurs.

Source

The effect of COVID-19 on the financing market

30-04-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group | SmartFunding

It is not easy to collect financing due to the corona-virus and the accompanying measures. Many (alternative) financiers are very cautious about providing new financing or extending existing financing. However, there are major differences between and within sectors.

Blog is in Dutch language:

Organisaties binnen dezelfde keten

Financiers beoordelen bij een financieringsaanvraag de onderneming en de ondernemer, maar ook de ontwikkelingen in de sector en de toeleverings- en afnameketens. Als er (liquiditeits)problemen bij een onderneming bestaan, heeft dit gevolgen op de andere ondernemingen uit de keten. Een recent voorbeeld van deze samenhang is de horeca.

De horeca wordt als sector het hardst getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. 73 procent van de horecabedrijven zit in de problemen nu zij gesloten moeten blijven. Er heerst veel onduidelijkheid over de datum waarop de horeca weer open kan en hoe snel consumenten na het versoepelen of opheffen van de maatregelen hun geld weer besteden op het niveau van voor de coronacrisis. KHN (Koninklijke Horeca Nederland) gaat uit van een halvering van de jaarinkomsten. In het verlengde komen ook de groothandel, producenten van drank- en levensmiddelen, bierbrouwerijen en wijnimporteurs in de problemen. Daarnaast voelen ook marketingorganisaties en interieurspecialisten de gevolgen van de horecasluiting. De afnemers voor deze bedrijven vallen immers weg. Financiers zullen door de onzekerheid heel huiverig zijn om horecabedrijven te financieren, maar ook al de andere organisaties binnen dezelfde keten zullen erg moeilijk aan financiering kunnen komen.

Verschillen tussen en binnen sectoren

Naast de horecasector worden ook de cultuur en recreatiesector en overige dienstverleningen (waaronder kappers en schoonheidsspecialisten) hard geraakt. Er zijn echter ondernemingen die weinig last hebben van de crisis, veelal in vitale sectoren, de land- en tuinbouwsector en de overheid. Ook zijn er organisaties die juist profiteren van de coronacrisis. Dit zijn veelal organisaties die zich richten op diensten en producten voor thuis. Vergaderdiensten, online fitnessdiensten en streamingsdiensten hebben de afgelopen weken veel nieuwe klanten gekregen. Organisaties binnen deze sectoren zien juist een toename in hun afzet en kunnen zo positieve cijfers aan financiers presenteren.

Binnen sectoren kunnen grote verschillen bestaan. Hoewel de horeca over het algemeen hard geraakt is, is qua voedselbezorging juist een positieve ontwikkeling zichtbaar. Voor winkel-, ‘leisure’- en hotelvastgoed is bijna geen financier te vinden. Vastgoed in vitale sectoren als de gezondheidszorg blijft daarentegen gewild. Zelf verder ingezoomd bestaan er grote verschillen. Zo blijft financiering voor woningprojecten mogelijk, maar is studentenhuisvesting kwetsbaar. De verwachting is namelijk dat er komend schooljaar minder studenten op kamers zullen wonen.

Verwachtingen voor de toekomst

De verwachting voor de lange termijn, als veel van de onzekerheid is weggenomen, is dat veranderingen die al gaande zijn versneld worden. Voor de vastgoedsector voorspelt vastgoedadviseur JLL: “De manier waarop we leven en werken verandert en sommige van de opkomende nieuwe trends worden onderdeel van de ‘nieuwe normaal’. Tegelijkertijd zijn veel van de structurele trends die al bekend waren vóór COVID-19 versterkt en ze zullen de vastgoedsector blijven vormgeven. Onder die trends zijn uitbesteding, stijgende allocaties van kapitaal naar vastgoed, verstedelijking, opkomst van technologie en verduurzaming.

Specifiek voor de logistiek en retail verwacht logistiek vastgoedspecialist WDP: “Logistiek en retail zijn door de crisis in een stroomversnelling geraakt richting multichannel. En veel huishoudens hebben geleerd hun boodschappen online te doen. Wanneer de maatregelen tegen corona straks zijn teruggedraaid, hoeven vader en moeder niet meer op zaterdagochtend naar de supermarkt. Ze kunnen ook met de kinderen iets leuks gaan doen.

Source

6 tips to manage your liquidity

30-03-2020 | by Rowan Hermes | Jean Pierre Renard | Ilfa Group | SmartFunding

Liquidity management is simply the systematic management of money that enters and exits your company. You systematically look ahead to your cash balance. For many companies it is an integral part of their business operations, but how do you ensure that you manage your liquidity as well as possible? In this blog, in collaboration with Jean Pierre Renard, associate partner at Ilfa, they provide 6 tips for managing your liquidity.

Blog is in Dutch language:

De coronacrisis heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Zowel zakelijk als privé zal er de komende periode een hoop veranderen. Opdrachten en afspraken worden afgezegd, klanten kunnen niet (op tijd) betalen en in- en verkoop verloopt moeizaam. Het is als mkb’er nu meer dan ooit belangrijk om te weten hoe je bedrijf er de komende maanden voorstaat. Liquiditeitsproblemen komen echter ook voor bij bedrijven die juist snel groeien. Ondanks groei en winsten kan je liquiditeit een probleem zijn, omdat veel geld vastzit in debiteuren en voorraden. Het is belangrijk dat je een duidelijk financieel overzicht hebt. In goede tijden helpt dit je verstandig om te gaan met je geld en in onzekere en slechte tijden weet je waar je aan toe bent en waar je bij moet sturen.

  1. Zorg voor een goede liquiditeitsbegroting 

Stel een liquiditeitsbegroting op waarin je de standaardpatronen van je cashflowverloop verwerkt. Laat je niet leiden door je banksaldo, deze mist toekomstige kasstromen, of je jaarcijfers, deze zijn sowieso verouderd. Focus op je huidige en toekomstige liquiditeitsbegroting om de positie van je bedrijf in de komende maanden in de gaten te houden en snel in te kunnen spelen op de actualiteiten.

  1. Gebruik software om inzicht te krijgen in je liquiditeit 

Je kunt je liquiditeit dagelijks inzichtelijk maken met behulp van software. SmartFunding en Ilfa bieden SmartCash aan, een cloudoplossing die kasstromen inzichtelijk maakt. Op basis van bankmutaties krijg je in een oogopslag inzicht in je huidige financiële situatie, waardoor je direct kunt bijsturen op verwachtte liquiditeitsproblemen en tijdig werkkapitaal kunt aanvragen om dit op te vangen.

  1. Factureer snel en volgens een duidelijk plan 

Zorg dat je betalingscondities duidelijk gecommuniceerd worden naar je klant en volg deze ook op wanneer de klant niet betaald. Zeker in deze onzekere tijden is het belangrijk om te waken voor oplopende debiteurentermijnen. Een goed (geautomatiseerd) systeem van herinneringen zorgt dat de klant de betaling niet uit het oog verliest. Houd de klant geen hand boven het hoofd. Je loopt het risico daardoor zelf in de problemen te komen. Je kunt klanten ook aansporen op tijd te betalen door een korting te geven bij een snelle betaling. Factureer daarnaast regelmatig. Bij dagelijkse facturering krijg je gemiddeld twee weken eerder je geld dan bij maandelijkse facturering.

  1. Manage crediteuren  

Als je problemen hebt met het betalen van je crediteuren moet je eerst kritisch kijken waar je kunt besparen. Annuleer overbodige abonnementen of kies een goedkoper alternatief. Plan daarnaast betalingen indien nodig in op de laatste dag van de betalingstermijn. Neem, als dat niet voldoende is, op tijd contact op met de leverancier. Neem zelf het initiatief, houd contact en maak een nieuwe betalingsafspraak.

  1. Houd contact met financiers 

Neem tijdig contact op met je financier(s) als uit de liquiditeitsbegroting blijkt dat je cashflow niet voldoende is om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Maak afspraken over het eventueel uitstellen van aflossingen. Denk daarnaast na over het afsluiten van een (korte termijn) financiering en mogelijk ook aan alternatieve financieringen. Voorbeelden zijn het leasen van machines in plaats van kopen of het verkopen van onroerend goed en dit terug huren.

  1. Verreken banksaldi 

Verzamel dagelijks, of toch tenminste wekelijks, informatie over je bankstanden en verreken positieve en negatieve saldi. In tijden van negatieve rente bespaar je zo dubbele kosten. Verdeel in het verlengde hiervan eventueel positieve saldi over diverse banken zodat je maximaal gebruik kunt maken van het depositogarantiestelsel.

Source