Banks are increasingly looking for an Ecosystem strategy

27-01-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting | Paul Jans

Banks are increasingly developing an ecosystem strategy to realize competitive advantages. They use partners, software suppliers and BPO providers and link plug-and-play solutions.

“These ecosystems are the foundation of their changing business model (‘open banking’) and facilitate innovation. The basis for this development is a stable core banking and payment infrastructure that does not require all means in terms of budgets and resources, ”says Paul Jans, Managing Director at Enigma Consulting. The article continues in Dutch…

Hij vervolgt: “In onze gesprekken met klanten is dat de belangrijkste motivatie om tot outsourcing van deze non concurrentiele diensten over te gaan.” Jans verwijst in dat kader naar onderzoek van PwC, waaruit blijkt dat “de belangrijkste strategische reden voor banken om samen te werken met derde partijen is om het productaanbod van de bank te verbeteren (juli 2020).”

“De belangrijkste strategische reden voor banken om samen te werken met derde partijen is om het productaanbod van de bank te verbeteren.”
– Paul Jans, Enigma Consulting

Het streven naar meer samenwerking (met Fintechs) wordt mogelijk gedreven door een aantal ontwikkelingen, legt Jans uit.

Om te beginnen reageren FinTechs snel door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, snelle besluitvorming en de toegang tot investeringskapitaal. Jans: “Ze zijn wendbaar en kunnen snel nieuwe diensten aanbieden die aansluiten bij het veranderende gedrag van de klanten.”

Ook versnelt nieuwe wet- en regelgeving de ontwikkeling dat innovatieve partijen de klantinteractie overnemen en de banken naar de achtergrond drukken. De toegang tot rekening gegevens van derde partijen op basis van de PSD 2 wetgeving lijkt een eerste stap in een ontwikkeling waar banken de directe klantinteractie steeds meer kunnen verliezen aan derde partijen. “Succesvolle banken concurreren niet met deze derde partijen maar via hun ecosysteem strategie maken ze deze FinTechs onderdeel van hun businessmodel”, aldus Jans.

Verder ondersteunen technologische ontwikkelingen de nieuwe businessmodellen. “Het koppelen van innovatieve Fintech oplossingen via een integratie laag (API’s) maakt het mogelijk dat banken beter blijven voldoen aan de huidige hoge klantverwachtingen”, legt Jans uit.

“Samenwerking, outsourcing en partnering met een open ecosysteem lijkt de toekomst voor de bancaire core banking infrastructuur”

Tot slot wijst de Enigma Consulting managing director erop dat het bedrijfsmodel van banken onder druk staat. “We zien verdergaande schaalgrootte, digitalisering en consolidatie of samenwerking. Het afgelopen jaar zien we dit in internationaal en ook in de Nederlandse markt hebben we een aantal voorbeelden gezien (Van Lanschot Kempen met Hof Hoorneman Bankiers, Insingergilissen met Quintet).”

“In gesprekken met onze bancaire klanten naar aanleiding van onze outsourcing survey komt duidelijk naar voren dat de banken te weinig focus kunnen onderhouden op al deze ontwikkelingen. Wet- en regelgeving, verplichtende veranderingen zoals de SEPA rulebooks, Swift changes of zoals bijvoorbeeld de vervanging van benchmarks voor rentetarieven (IBOR) eisen alle aandacht op”, geeft Jans aan.

Om de nieuwe uitdagingen toch het hoofd te bieden, zo legt hij uit, zoeken de banken naar een oplossing met de volgende kenmerken:

 • Nieuwe bancaire architectuur die flexibel is
 • Geen zorgen over backoffice onderhoud en noodzakelijke aanpassingen
 • Ontzorging en implementatie van wet- en regelgeving
 • Architectuur die het mogelijk maakt makkelijk te koppelen aan nieuwe oplossingen en de mogelijkheid te switchen
 • Een integratie laag (de API-infrastructuur) die zowel integratie met het ecosysteem, de integratie met interne systemen als de klant interactie ondersteunt en faciliteert. Dit maakt een optimale en flexibele customer journey mogelijk

Jans vat samen: “Modernisering van de core banking omgeving om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en flexibiliteit te bieden is de oplossing om nu en in de toekomst alle bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwerking, outsourcing en partnering met een open ecosysteem lijkt de toekomst voor de bancaire core banking infrastructuur. De huidige stand van de techniek maakt dit mogelijk.”

Paul Jans

Managing Director at Enigma ConsultingSource

 

 

What’s Money Transfer really about?

21-01-2021 | treasuryXL | XE |

Don’t let the technical details overwhelm you. Online money transfer is a quick, simple, and secure process for any of your currency exchange needs.

Have you ever sent money via any means that doesn’t require walking into a physical bank to complete the transaction? That’s money transfer. It’s a simple process of receiving or sending money to a local or an international recipient without any physical cash.

Money transfers are usually available in two forms: payment and transfer.

 • When you use a debit card at a store or your boss gives you your paycheck through direct deposit, you’re experiencing small-scale money transfer.

 • When you’re sending money to another account or person, whether it’s across town or across the world, you’re also making a transfer.

There are four key types of money transfer services to choose from. These are:

 1. Wire transfer

 2. Online money transfer

 3. Bank draft

 4. Money orders

You can use any of these methods for local and international money transfers—but not all options are created equal.

What’s the difference between the four types of money transfer?

Wire transfers are one of the common money transfer services that you can use to transfer funds from one bank account to another bank account or to a cash office.

Online money transfer usually involves sending and receiving funds via an online remittance company (such as Xe) anywhere in the world. Users can easily transfer funds from their phone or their desktop computer, and watch them be deposited in their recipient’s bank account within days (or hours, or even minutes). Better still, funds can be transferred in almost all known currencies across the world.

Bank drafts are mostly used for making payments to companies or organizations abroad. A money transfer company or a bank can issue a bank draft and it is cashable at a financial institution. Bank drafts seem to be the most expensive type of money transfer. However, larger companies and institutions prefer using bank drafts because of their audit trail features and security.

To use a money order for sending funds, the sender is required to go to a cash office to create the money order for a precise cash office and recipient to pick up. All the sender has to do is notify the recipient about the money order. It’s the responsibility of the recipient to pick up the money order at the cash office.

What type of money transfer should you choose?

The easiest, fastest, and most reliable method of money transfer is online money transfer. It involves sending or receiving money anywhere across the world instantly via an online remittance service provider such as XE.

For a small fee, you can easily send money abroad to anyone including your spouse, friends, loved ones, colleagues, employers or even your own account in another country. The online remittance service provider you choose (hint, hint, we recommend choosing Xe) will complete the transaction via their secured web-based platform so your recipient can get the money in no time at all.

What makes online money transfer such a great method? Well…

Why should you choose online money transfer over the other methods?

These are the key benefits of sending money via online money transfer:

 • It’s fast, secure, and safe

How soon do you want your recipient to get the money you want to send over to them? If you choose an online money transfer service, your recipient will get the money quickly, making it the best choice when you’re on a deadline. Online money transfer isn’t just fast, it’s also secure and convenient. The process is simple and will take you just a couple of minutes on the phone or online, and your money and information will be secure during its trip around the world. Even more, if your money isn’t transferred or delivered for whatever reason, the money transfer company will inform you and help you to resolve the situation. If you ever need a fast, secure, and safe method of sending money or payments abroad, money transfer is the best option.

 • You won’t pay as much in service charges

Money transfer is the cheapest method of sending money to anyone or making payments either locally or abroad. If you choose the bank-to-bank method of transferring money or use a third-party agent, you’ll end up paying a lot of fees. This is mostly because banks and third-party agents have a larger overhead cost which they transfer to their customers in form of charges. And those upfront transfer fees aren’t the only extra cost—you’ll also get a worse exchange rate, and could be charged additional hidden fees during the transaction. Those costs add up!

In contrast, online money transfer service providers only charge a small sum, and you’ll always know what you’re paying before you confirm the money transfer. So, if you’re interested in paying a lot less for a faster and safer money transfer method, use an online money transfer service like Xe.

 • There’s no paperwork!

Did you just breathe a sigh of relief? Online money transfer doesn’t involve any paperwork. You wouldn’t have to bother about filling paper forms or stacking paper receipts as proof of transactions. You can easily complete all your transactions online without any paper and you can view your transactions history anytime you want. And as an added bonus, if you’re planning to send multiple money transfers to the same recipient, we’ll securely save their information (and yours) for quick transfers in the future.

 • You can get dedicated service

Have you ever had any reason to transfer money during an emergency in the middle of the night or while you’re busy at work? Going to the bank at such hours or even a third-party agent isn’t an option. But with online money transfer, you can easily initiate a money transfer at any hour of the day or night, without even getting out of bed. Online money transfer services have no opening or closing hours. Rather, they are available 24/7 to help you initiate whatever transaction you want. More so, customer support is often available 24/7 as well, making the online money transfer a more convenient option.

 • It’s efficient

If you decide to send money via a bank, here’s what you’ll have to do:

 1. Go to the bank. (Hope you remembered to get your recipient’s information beforehand!)

 2. Wait in line. (Who knows how long that’ll take?)

 3. Once you reach a teller, fill out the transfer paperwork. (Already sent a transfer to this person, at this location? Doesn’t matter.)

Online money transfers have no wait time, and no queues. You’re not required to leave the spot you are in or visit any location to make a money transfer. The entire process is easy, dependable, and efficient.

 • It’s user-friendly

Using an online money transfer platform doesn’t require any skill or knowledge. Rather, online money transfer platforms are user-friendly, easier to navigate and use for any type of money transfer without the assistance of anyone or a third-party. This makes the entire user experience a very positive one giving you the opportunity to complete as many transactions as you want.

Interested in sending money with Xe? Take just 3 minutes to see what you’ll need to do.

Why choose Xe Money Transfer?

 • Sending money via Xe is fast, convenient, user-friendly, and secure.

 • Money transfers are completed within 1-4 business days, but often complete within 24 hours (or less).

 • You’ll get competitive exchange rates for your money.

 • You can transfer money to over 130 countries.

 • You can download the Xe mobile app on AppStore or Google Play and transfer money on the go.

 • Enjoy expert customer support for all transactions and inquiries

 • No hidden fees.

When you make a money transfer through Xe, you can trust that your money will reach its destination quickly, securely, and with no hidden fees.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

COVID-19 vaccine rollout: how might it impact global currencies?

14-01-2021 | treasuryXL | XE |

As 2020 drew to a close, news broke of multiple vaccinations for the COVID-19 virus, and each nation began discussing its plan for distributing the vaccine.

At this time, we are still in the early stages of the vaccine rollout, and many nations around the world are still in the process of vaccinating their highest-priority individuals and preparing for the eventual larger-scale distribution.

As some start to dream about a return to life outside of lockdowns and social distancing, others are wondering what the news of the vaccinations—and their eventual distribution—could mean for major global currencies and economies.

Has anything recently impacted the US dollar?

Several recent happenings have led to an impact on the USD.

First, the dollar may see a very short term sentiment impacted by Donald Trump’s removal from office. President elect Joe Biden has stated that he will announce an economic plan on Thursday, 14 January, to navigate through the COVID-19 pandemic and an eventual reopening. While the specifics of this plan are not known at this time, we do know that this plan will be worth “trillions” of dollars and will entail massive infrastructure spend.

Recent minutes from the Fed have shown us that the US Central Bank quantitative easing (QE), and that interest rates will continue to be low for the foreseeable future.

Finally, U.S. treasury Yields recently rose to 10 month highs.

What does this mean for the dollar?

The above events resulted in an end to the recent weaker dollar. Instead, the dollar has been strengthening against its major trading counter parties.

How are other currencies being impacted by the vaccine roll out?

The sooner a nation can widely distribute immunizations, achieve herd immunity and therefore see its economy back and open for business, the better it will be for their economy and currency.

It is currently estimated that once 70-90% of the population has been vaccinated, the sooner lock down restrictions and the “handbrake” on the economy can be released. Because of this, markets are tracking the current vaccine numbers and the planned numbers in the weeks and months ahead as an indicator of which economies will bounce back and which currencies will strengthen first.

Currently, the US dollar and the British pound are poised to see positive change. As of January 8, 2021, the United States ranks 4th in the list of vaccination doses per country, with 2.02 doses administered per 100 people in the population. The United Kingdom ranks 6th, with 1.94 doses per 100 members of the population as of January 3, 2021.

On the other hand, as a result of Europe’s comparatively slow start to the vaccine roll-out, the Euro currently appears to be in a vulnerable position.

What can you do?

If the past year has demonstrated anything, it’s that one can never predict what may happen. The most important thing that you can do is ensure that you’re prepared for market volatility and market motion in all directions.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

Brexit: UK Payment Service Providers barred from EU

13-01-2021 | treasuryXL | Enigma Consulting | Geert Blom

UK Payment Service Providers without an EU-license are barred from doing business in the EU. As of December 31, 2020, the UK and EU have concluded arrangements that effectuate the partnership between both parties on many different levels. However, the arrangement agreed upon does not include specifications regarding provisions, exemptions or special treatment for UK Payment Service Providers.


On January 31, 2020 the UK left the EU on the basis of the agreed withdrawal agreement. This prevented a no-deal Brexit on that date and led to the transition period until the end of 2020. In 2020, lawmakers have argued over the possibility to arrange for so-called EU-equivalence decisions with regard to the UK. These arrangements have not materialized and neither did EU member state parliaments deem it necessary to extend temporary exemptions for the provision of services by payment service providers or electronic money institutions established in the UK.

This means that from 2021 onwards, all British financial service providers without an EU-license are no longer allowed to provide many of their services to EU-clients. Also, the access rights of British financial institutions to provide cross-border financial services in the European Union will in many cases no longer apply. The financial supervising authorities expect that British institutions have taken timely preparatory measures so that the relevant state laws and regulations are complied with. Compliance could and can still be attained by applying for – and receiving – a payment institution license in one of the EU member states.

In recent years, The Netherlands have served as a favorite hub nation for many UK PSP’s. At Enigma Consulting, we are experienced and market leader in applying for payment institution licenses specifically in the Netherlands, for both PSP’s and EGI’s. We specialize in creating all required documentation and provide expert guidance on all applicable policies, procedures and related topics. If you too aspire to do business in the Netherlands as a PSP or EGI and if you are currently in need of expert advice or assistance with acquiring a license, please do not hesitate to contact us at info@enigmaconsulting.nl.

 

Geert Blom

Senior Legal Consultant

+31 (0)6 13 91 88 22

 

 

 

 

 

How FX Providers Can Help Prepare You for Market Motion

07-01-2021 | treasuryXL | XE |

Currency market moves caught you off-guard? You’re not alone. By working with a knowledgeable FX provider, you can minimize the effects on your business.

Woman looking at financial graphs

No matter when you check, the currency markets are constantly moving. Currency values are subject to drastic change seemingly at the drop of a hat.

Volatility in the financial markets isn’t random; changes in currency values are a direct result of real-world factors. Examples of the real-world events that can lead to increases and decreases in currency values include:

 • Natural disasters

 • Recessions

 • Inflation

 • Interest rates

 • Political happenings

It’s not uncommon for the markets to have slower periods of muted volatility, low interest rates, and steady returns in equity markets. But on the other hand, drastic changes can strike seemingly out of nowhere.

Volatility in the markets can have powerful, tangible impacts on businesses around the world. Corporate finance departments, treasury groups, CFOs, and business owners will be the ones left to face the consequences.

What could this mean for your business? Volatility in the markets can potentially:

 • Raise import costs

 • Reduce export sales margins

 • Make your product less competitive

 • Possibly disrupt your business plans for 2020 and beyond.

Manage FX risk with Xe

Your corporation doesn’t need to wait until the markets have already started moving to take action. FX volatility is a risk you can manage, and comprehensive FX risk management measures can help your organization to reduce the impacts of market volatility and account for future shifts in the market.

Many organizations lack FX risk management programs. Some feel that FX risk isn’t a major risk to their organization, while others lack the expertise or resources to implement the effective measures that their organization needs. Partnering with a knowledgeable FX provider can help your organization to manage its currency risk.

At Xe, we have been operating in the currency business for over 25 years as a knowledgeable authority. We have extensive knowledge of the markets and comprehensive product offerings including FX risk management tools to to help you and your corporation manage your currency risk with expert, tailored solutions.

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

The difference between the price of petrol at the gas station and the price of oil in the market (Dutch Item)

06-01-2021 | Erna Erkens | treasuryXL |

 

Weet u waarom er een verschil zit in de benzineprijs aan de pomp en de olieprijs in de markt? Hoe staan die met elkaar in verhouding?

 

 1. Hierboven de opbouw van de benzine-, diesel- en LPG prijzen en hun samenstelling.
  Dit zijn adviesprijzen. Die betaal je eigenlijk alleen langs de grote weg.Hieruit blijkt dat de inkoop van de diverse onderdelen maar een beperkt deel uitmaakt van de prijs door de accijns en de BTW. Blijft bij mij toch nog de vraag hangen waardoor prijsstijgingen altijd sneller te zien zijn aan de pomp dan prijsdalingen? Een totaal antwoord heb ik bij mijn zoektocht niet gevonden. Wel wat er nog meer van invloed is behalve de accijns en BTW toevoeging.
 2. Tussen de winning van de ruwe olie en de verkoop van de benzine aan de pomp zitten verschillende stadia van productie. Ruwe olie bestaat uit verschillende onderdelen met elk zijn eigen productie- en handelsstadia. Alle verschillende onderdelen zullen op hun eigen manier deze prijsverandering moeten verwerken en daar kan dus een verschil in tempo en prijs ontstaan.
 3. Benzine wordt in meer producten gebruikt dan alleen maar als brandstof in auto’s. Als de vraag groter wordt van bijv. de chemische industrie kan dit ook een opdrijvend effect hebben op de benzine aan de pomp. Groeiende vraag bij gelijk aanbod is hogere prijs! Dalende vraag bij gelijk aanbod is een dalende prijs. In die situatie zitten we op dit moment.
 4. De ingekochte olie wordt vaak gekocht op de termijnmarkt. Dit betekent nu een vaste prijs maar levering over een paar weken of paar maanden. Dus de benzine in de pomp vandaag is olie die al maanden geleden is aangekocht. Dus zit er ook tijd tussen de prijsaanpassing aan de pomp en de prijsstijging of daling van de actuele olieprijs. Op deze termijnmarkten wisselen partijen (scheepsladingen olie) soms wel 8 keer van eigenaar voordat er sprake is van daadwerkelijke aflevering van de olie. Dagelijks wordt gemiddeld 20 x de opgepompte hoeveelheid olie verhandeld.
 5. Er wordt voor de olieprijzen vaak gekeken naar WTI olie (voor de VS in mijn overzicht) en de Brent (voor Europa). Dit zijn eigenlijk vrij kleine olievelden en deze prijzen dienen als een benchmark (gemiddelde) voor de olie.De prijzen van de olie van andere velden kan best afwijken van deze benchmark. Soms zit er wel 10% verschil tussen. Dit hangt weer af van land / voor wie de olie is en of de olie makkelijk te delven is.
 6. De koers van de EUR/USD. Of een vat olie USD 30 kost met een koers van 1.15 = EUR 26.09 of USD 30 met een koers van 1.05 = EUR 28.57Dat maakt 9.5%  uit. Verder zijn er ook nog andere risico’s (transport, economisch, politiek) die afgedekt moeten of kunnen worden. Dit kan ook een onderdeel van de prijs zijn.
 7. Prijzen van benzinestations in de omgeving. Als je iets lager zit qua prijs en je verkoopt meer dan heb je toch een betere dag!
 8. Transportkosten. Het hangt ervan af waar de olie vandaan komt en waar hij naar toe moet!

Zo zie je maar dat de olieprijs wel belangrijk is voor onze benzineprijs, maar dat er nog heel veel dingen van invloed zijn op onze benzineprijs. En een stijging van de olieprijs wordt gek genoeg altijd sneller ingeprijsd, dan de daling. Maar die extra centen zijn dan voor de pomphouder en die verdienen er maar mondjesmaat aan. Er is toch iets geks aan de hand. In de vorige crisis was de olieprijs hoger dan nu maar de benzineprijs lager dan nu. Dat werd niet gecompenseerd door het koersverschil. Zo blijven er altijd bijzondere verschillen.
Erna Erkens
Owner at EEVA

What to know about receiving a money transfer

24-12-2020 | treasuryXL | XE |

Just like sending one, receiving an international money transfer is quick and simple. Here’s what you’ll need to know about receiving your money transfer.

Need to send money overseas? You’re in luck. There is no shortage of resources available to help people send money electronically across national borders. And it’s understandable: this process is often cumbersome and difficult to understand.

Now, if you’re receiving the transfer? Not so much. There is very little out there to help recipients. It’s almost like companies assume that recipients are financially savvy and they already know everything, or that receiving a money transfer couldn’t potentially be confusing for a first-time recipient.

At Xe, we assume nothing. We’re here to offer step-by-step assistance for both senders and recipients. Our mission is to complete international electronic funds transfers as efficiently as possible, and make the process as quick and easy as possible for anyone who needs to do it.

We’ll go into further detail below, but here are the basics of what you’ll need to know as someone expecting an international money transfer:

 1. Have a bank account

 2. Provide the necessary information

 3. Wait for the money to transfer

 4. Watch your bank account

1. Have a bank account

A significant number of readers took a deep breath when they saw that requirement. About one in ten American adults do not have a bank account. They only use cash or they only use prepaid debit cards. These alternatives are usually just fine, but an electronic money transfer is different. No cash changes hands, and the paying party usually cannot add funds to a debit card.

Most of these people are able to open bank accounts. The minimum requirements are not terribly burdensome. Instead, fear keeps many of these people from opening accounts. They are afraid their credit scores are not high enough or they are subject to a bank account levy order.

Yes, many bank accounts, especially interest-bearing accounts, have minimum credit score requirements. These minimum requirements are also rather high. However, many banks also offer no credit check bank accounts. Typically, these banks do not run ChexSystem reports either. So, the current bank does not know if you owe money to another bank. These accounts usually have rather high fees and other stipulations. But, even if you have the world’s lowest credit score, a bank account is probably available (though bank account levies are another matter).

2. Provide the necessary information

Many people do not like to share their personal information with anyone for any reason. We understand that attitude; there are quite a few scammers out there. However, if you want to receive an money transfer, you’ll need to give the sender some information. We can’t transfer money if we don’t know where to transfer it, after all!

The requirements vary according to the transfer platform. If you’ll be receiving an Xe money transfer, your sender will need:

 • Your name and address. Use your legal name (the name connected to your bank account) and not the name you go by. Furthermore, most financial institutions require recipients to have physical addresses as opposed to post office box numbers. This is for security and anti-money laundering purposes.

 • Your country. A no-brainer, right? But there are two Chinas and two Koreas. Some people live in breakaway republics, such as South Sudan and Tigray, that are not universally recognized. Many also people live in disputed zones which are claimed by multiple countries, such as the India-Pakistan border. Bottom line: the country must match the sender’s financial institution’s records.

 • Your bank information. We need to know it so we know where to deposit the money. This data usually includes:

  • Your bank name

  • Your bank account number

  • SWIFT or BIC code (which you can get with a quick Google search)

If possible, try not to send this information via unencrypted cell phone text message. Use email or something more secure. And don’t forget to double-check your information, especially account numbers. It’s very easy to transpose digits or make another minor error that could have a big impact. If that happens, you’ll need to wait even longer to receive the transfer, and odds are, that’s not what you want.

3. Wait for the money to transfer

Domestic transfers are usually almost instant. We get nervous if PayPal takes more than thirty seconds to move money. A few international transactions are almost that fast, but most take more time.

Currency conversion accounts for much of this delay. There are many different currency markets that convert U.S. dollars to Mexican pesos, Italian liras to Russian rubles, and so on. These markets charge different fees. Frequently, the transferring financial institution looks for the highest price, adds that fee to the transaction, uses a lower-priced market, and pockets the difference.

Not so at Xe. Our international funds transfer fees are entirely transparent. Nothing happens under the table. So, you know how much money you are going to receive before the sender actually sends it.

Network infrastructure also accounts for some delays. Many banks have excellent services for their local customers, but they do not handle very many international transfers. These transfers are often risky, largely because of the aforementioned international recognition and boundary issues.

Once again, these delays are usually not a problem at Xe. International funds transfers are all we do, so we know how to handle them efficiently and securely (another reason why international transfers can take a little longer—we’re ensuring everything is secure before we transfer).

Generally, Xe transfers require between 1-4 business days to complete (though most transfers are complete within 24 hours, and some take just a few minutes). That’s about the same speed as a domestic PayPal bank transfer.

But you won’t need to resort to guesswork. When your sender confirms their transfer, they’ll be given an expected completion date, and update that time estimate if necessary by email. The sender usually has the most up-to-date information, so check with them!

4. Watch your bank account

International transfers are entirely electronic. We typically send alerts to senders when we begin processing transfers, if there are any hiccups, and when the transfer is complete. We normally also send completion alerts to recipients, assuming we have a good email address.

The best way to know when a transfer is complete is to watch your bank account activity. Occasionally, recipient financial institutions place holds on these transactions, but that’s between you and your bank.

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

New MiCA regulation further tightens regulations for crypto companies (Dutch Item)

23-12-2020 | treasuryXL | Enigma Consulting |

Op 21 november 2020 verliep de deadline waarop cryptodienstverleners, die in of vanuit Nederland opereren bij toezichthouder DNB, geregistreerd dienden te zijn om hun crypto-activiteiten te mogen voorzetten. Bijna vijftig partijen hebben een aanvraag ingediend bij DNB, maar tot op heden heeft DNB ‘slechts’ dertien partijen in het openbaar register bijgeschreven. Het volgende reguleringskader staat echter al in de steigers: de zogeheten Europese verordening ‘Markets in Crypto-Assets’ (MiCA). Deze verordening moet vanaf 2024 voor alle lidstaten van de EU gaan gelden. Erik van der Leer van Enigma Consulting beschrijft welke impact MiCA kan hebben op de bedrijfsvoering van (crypto)bedrijven.

MiCA zal de van toepassing zijnde regelgeving voor cryptoplatformen verder uitbreiden en aanscherpen. Onder MiCA zullen ook verschillende cryptodiensten die voorheen buiten het reguleringskader vielen moeten voldoen aan Europese regelgeving. Zo definieert MiCA drie verschillende soorten uitgevers van crypto-assets en zeven verschillende cryptodienstverleners. Naast  de cryptodienstverleners die zich vandaag de dag reeds dienen te registreren in Nederland worden daarmee ook andere cryptodiensten binnen bereik van de wetgeving van de Europese lidstaten gebracht.

MiCA typeert aanbieders van een of meer van de volgende diensten als cryptodienstverlening:

 1. Diensten waarbij advies wordt gegeven over crypto-assets;
 2. Diensten waarbij orders in crypto-assets worden ontvangen en uitgevoerd;
 3. Diensten waarbij crypto-assets in de markt geplaatst worden;
 4. Diensten waarbij orders in crypto-assets worden afgewikkeld door derde partijen;
 5. Diensten waarbij crypto-assets in bewaring worden beheerd;
 6. Diensten waarbij een handelsplatform voor crypto-assets wordt geëxploiteerd;
 7. Diensten waarbij crypto-assets worden verhandeld tegen fiatgeld of andere crypto-assets.

Hoe staan de eisen uit MiCA in verhouding tot het in Nederland geldende registratie-regime?

Onder MiCA moeten cryptodienstverleners, net zoals dat geldt binnen het DNB registratieregime, een bedrijfsplan opstellen, procedures inrichten voor de integere bedrijfsuitoefening, de betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en beleidsbepalers laten testen door de toezichthouder en over een transparante zeggenschapsstructuur beschikken.

Deze verplichtingen worden uitgebreid met o.a. de volgende zaken:

 • Het aanbrengen van een strikte scheiding tussen het vermogen van de dienstverlener en het geld in beheer van de klant;
 • Het opstellen van een uitbestedingsbeleid, waaronder het formuleren van een herstel- en exitplan;
 • Het opstellen en naleven van een, aan de wettelijke eisen voldoende, klachtenprocedure;
 • Het beschrijven van de geïmplementeerde IT-systemen en beveiligingsprotocollen;
 • Het voldoen aan strike eisen omtrent marktmisbruik en insider-trading.

Ook zullen cryptodienstverleners een cliëntenacceptatiebeleid moeten opstellen voor diensten waarbij crypto-assets worden geplaatst, alsook moeten voldoen aan verschillende transparantievereisten voor diensten waarbij crypto-assets worden verhandeld tegen fiat geld of andere assets. Naast deze zaken zal ook een eigen vermogenseis gaan gelden van minimaal € 50.000.

Wat zal de impact zijn van MiCA op de Nederlandse cryptosector?

Zoals blijkt uit de bovenstaande zorgt MiCA voor een flinke toename in regeldruk binnen de Europese en Nederlandse cryptosector. De cryptodienstverleners dienen niet alleen hun bedrijfsvoering verder aan te passen, maar dienen ook over een aanzienlijk minimum eigen vermogen te bezitten. Met name voor de kleinere Europese spelers in de markt kan dit potentieel een grote impact hebben.

Desalniettemin brengt MiCA ook voordelen met zich mee voor de Nederlandse cryptosector. Het huidige Nederlandse registratieregime staat binnen Europa immers te boek als relatief streng, waardoor de Nederlandse cryptosector zijn concurrentiepositie ten aanzien van Europese concurrentie heeft zien verslechteren. Doordat MiCA het Europese speelveld nu gelijk maakt verbetert de internationale positie van cryptodienstverleners in Nederland. Ook beoogt MiCA dat een verkregen autorisatie gepassport kan worden naar andere lidstaten, iets dat momenteel niet mogelijk is. Omdat Nederland al relatief strenge eisen stelt zullen Nederlandse registratiehouders naar alle waarschijnlijkheid beter voorbereid zijn op de additionele MiCA-vereisten.

Ten slotte zorgt MiCA ervoor dat de uitgifte van crypto-assets en het verrichten van crypto dienstverlening een duidelijk en universeel reguleringskader krijgt binnen Europa. Alhoewel de hieraan verbonden eisen streng zijn en wellicht een negatief effect zullen uitoefenen op de bedrijfsuitvoering van sommige spelers in de sector, brengt MiCA ook zekerheid voor de markt én de consument. Het ontvangen van een MiCA-autorisatie zal daarmee ongetwijfeld deuren openen die tot op heden gesloten waren en nieuwe commerciële kansen met zich meebrengen voor de Europese en Nederlandse cryptosector.

What is a Unique Transaction Reference (UTR) number?

17-12-2020 | treasuryXL | XE |

Making a bank transaction or money transfer to or from India? Then you’ll need a UTR number. Here’s what it is, what it does, and how to find yours.

If you’ve ever made any inter-bank transactions in India, you’re probably familiar with UTR numbers. If you haven’t but plan on making transactions in the future, this number is a key ingredient that you’ll need if you want to make any kind of money transfer. So, what exactly is a UTR number and why is it important to your transactions?

What is a UTR number in India?

In India, “UTR number” means Unique Transaction Reference number. This number is used to identify a specific bank transaction in India. All banks in India use UTR numbers for all types of money transfer. Every UTR number is unique and each is generated to identify each fund transfer. UTR numbers in India are generated by the banks that initiate the transfer. You can easily use the UTR number to track the status of your transactions.

How do I find a UTR number?

Where exactly can you find your UTR number for each transaction? All you have to do is look at your bank statement for your UTR number. The UTR number is listed as “Ref no.” just below each transaction details. UTR numbers in India often look like this:

XXXXR7310682908954385XX

The few characters of each UTR number usually vary depending on the bank that generates them.

One of the quickest and most convenient methods of getting a specific transaction’s UTR number is from your account statement. You can easily download or just view this statement via your bank’s mobile app or internet banking. The UTR number is the 22 or 16 characters usually next to the transaction date.

What’s the importance of a UTR number in India?

The importance of a UTR number in India is to recognize and keep an eye on financial transactions. Banks can use UTR numbers to help you track your fund transfers if they are delayed, stuck, or if you intend to refer to any previous transaction for whatever reasons.

For instance, if you send some amount of money to someone and he or she claims the money wasn’t delivered or the amount was different, the bank that facilitates the transaction can use the UTR number to track it and to resolve the issue easily.

UTR numbers are generated in India when money is transferred between two banks. You can use two key methods to transfer funds between accounts held in various banks in India. The first is the National Electronic Fund Transfer normally known as NEFT. The other is the Real Time Gross Settlement known as the RTGS.

When you make NEFT or RTGS transactions in India, UTR numbers are generated. Though NEFT transactions aren’t processed instantly. Rather, they are processed in batches which means the fund transfer isn’t completed instantly. Currently in India, NEFT is done in half hourly batches from 8 a.m. to 7 p.m. on weekdays and working Saturdays.

In contrast, when you make a money transfer using RTGS in India, the fund transfer is processed instantly. As soon as you transfer funds via RTGS, the money is deposited to the recipient’s account within a period of two hours. As such, RTGS is the fastest process for transferring funds from one bank to another. Nonetheless, you can only use RTGS when the amount of money you’re transferring is less than Rs 2,00,000.

How to identify the UTR number of RTGS transactions

RTGS transactions UTR numbers are 22 characters long while NEFT transactions UTR numbers are 16 characters long. Each of the two types of bank transactions have a unique UTR number format. The UTR number format for RTGS transaction is:

XXXXRCYYYYMMDD########

Here’s a simple breakdown of the UTR number of RTGS transactions:

 • XXXX – indicates IFSC (this is the first 4 characters) and is the bank code of the sender

 • R – indicates RTGS system

 • C – indicates the transaction channel

 • YYYYMMDD – indicates the date of the transaction in this order: year, month, and day

 • ######## – indicates the sequence number

How to find the UTR number of a NEFT transaction

As we mentioned earlier, you can find the UTR number of any transaction by checking the detailed account statement via the online banking section of your bank. So, how can you see the UTR number of a specific NEFT transaction? All you have to do is click on the transaction details or narration. You will see a detailed description of the said transaction.

You can easily identify every type of transaction by the format of their UTR number. As we mentioned earlier, the UTR number of NEFT transactions is 16 characters long. You can easily use the UTR number of a NEFT transaction to track the status of the transaction.

How to use a UTR number to track your transaction status in India

If your NEFT transfer is delayed, you may check the status of the transaction by using the UTR number. Or in the event that your account has been debited for a specific transaction but the recipient is yet to receive the fund, you can easily contact the bank’s customer support asking them to track the transaction via the UTR number.

Another option is to reach out to your assigned Relationship Manager asking them to track the status of the transaction using the UTR number.

Here are other methods of tracking the status of your transaction using the UTR number:

 • Visit your bank’s mobile app or internet banking account

 • Check the previous transfer section

 • Search for the specific transaction with the UTR number

 • The status of the transaction will be displayed

 

Get in touch with XE.com

About XE.com

XE can help safeguard your profit margins and improve cashflow through quantifying the FX risk you face and implementing unique strategies to mitigate it. XE Business Solutions provides a comprehensive range of currency services and products to help businesses access competitive rates with greater control.

Deciding when to make an international payment and at what rate can be critical. XE Business Solutions work with businesses to protect bottom-line from exchange rate fluctuations, while the currency experts and risk management specialists act as eyes and ears in the market to protect your profits from the world’s volatile currency markets.

Your company money is safe with XE, their NASDAQ listed parent company, Euronet Worldwide Inc., has a multi billion-dollar market capitalization, and an investment grade credit rating. With offices in the UK, Canada, Europe, APAC and North America they have a truly global coverage.

Are you curious to know more about XE?
Maurits Houthoff, senior business development manager at XE.com, is always in for a cup of coffee, mail or call to provide you detailed information.

 

 

Visit XE.com

Visit XE partner page

 

 

 

What is an option contract? (Dutch Item)

| 16-12-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Wat is een optiecontract?

Internationaal Handelende bedrijven kunnen ook gebruik maken van optiecontracten om hun valutarisico te managen. Een optiecontract is een contract tussen de koper en de verkoper van een vaste onderliggende waarde. Dat kan een aandeel zijn, een valuta, goud of zilver bijvoorbeeld. De onderliggende waarde wordt gekocht of verkocht op van tevoren afgesproken datum op een van tevoren afgesproken prijs voor een van tevoren afgesproken hoeveelheid van deze onderliggende waarde. Optiecontracten lijken een beetje op termijncontracten, maar bij een optiecontract is de koper van de optie niet verplicht om te onderliggende waarde te kopen of te verkopen.

Optiecontracten worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken op bestaande posities en voor de speculatieve handel.

Welke soorten optiecontracten zijn er?

Optiecontracten zijn er in twee basisvormen, de putoptie en de calloptie.

Wanneer is een optie een oplossing?

Als er een prijsstijging verwacht wordt en er is een risico om iets te kopen en er is in een offerte rekening gehouden met een bepaalde calculatieprijs dan kan het kopen van een calloptie een oplossing zijn (wel een dure).

Als er een prijsdaling verwacht wordt en u heeft iets verkocht en er is in een offerte met een bepaalde calculatieprijs (dus opbrengst) rekening gehouden dan kan de putoptie een oplossing zijn (wel een dure).

Wat is een call-optie?

Een calloptie is een contract tussen een koper en een verkoper met een aantal vaste onderdelen.
De expiratiedatum, de hoofdsom/hoeveelheid, de uitoefenprijs en de premie waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te kopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen.
 • De koper van de calloptie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie. Net zoals bij een gewone verzekering.

Voordelen voor de koper van een calloptie:

 • De koper is niet verplicht tot afname
 • Er is maximale flexibiliteit
 • De koper is beschermd tegen nadelige koersbewegingen (stijging) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • De koper kan onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (koersdaling)
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een calloptie:

 • De premie moet vooraf worden voldaan.
 • Hoe dichter de uitoefenprijs bij de actuele prijs van de onderliggende waarde ligt, hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, de koper betaald een hoge premie en er is dus ook een grote koersbeweging nodig om de premie terug te verdienen.

Wat is een putoptie?

Een put optie is een contract tussen een koper en een verkoper, waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s aandelen of anderszins te kopen.
 • De koper van de put optie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling (daling) en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie.

Voordelen voor de koper van de putoptie:

 • Er is geen verkoopverplichting.
 • Maximale flexibiliteit.
 • Bescherming tegen nadelige koersbeweging (daling) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • Onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (stijging).
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een putoptie:

 • De premie moet vooraf worden betaald
 • Hoe dichter de uitoefenprijs ligt bij de actuele prijs van de onderliggende waarde hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, dus hoge premies en er is dus ook een grote beweging nodig om de premie terug te verdienen.

In het bovenstaande overzicht ziet u dat bij optiecontract de koper altijd het recht behoudt om het contract al dan niet uit te oefenen. De verkopers zijn altijd afhankelijk van de beslissing van de kopers. Het risico van de verkopers van de optie is onbeperkt. De verkoper van de optie weet wel op welke prijs hij/zij de verplichting heeft, maar weet niet wat de actuele prijs wordt. Dus hij/zij weet nooit wat het prijsverschil zal zijn. Daarom is verkopen van opties eigenlijk alleen iets voor echte specialisten met veel kennis. Net als bij een verzekering en de verzekeringsmaatschappijen. Wij kopen een brandverzekering of een autoverzekering, maar we verkopen deze niet. Dat is iets voor specialisten.

Er zijn optiecontracten die de koper het recht geven op de optie uit te oefenen op elke gewenste datum tot aan de expiratiedatum. Dit noemen we Amerikaanse optiecontracten. Bij Europese optiecontracten kan het contract alleen worden uitgeoefend op de vastgestelde expiratiedatum. De optie kan wel tegengesloten worden met dezelfde expiratiedatum. De namen voor deze verschillende contracten hebben overigens niks met geografie te maken.

Dit artikel is niet volledig maar geeft een beeld van hoe optiecontracten werken. Voor meer informatie kunt u altijd even contact opnemen met EEVA.
Erna Erkens
Owner at EEVA