Masterclass Kwaliteit & Inrichting Financiële Functie @ Improfin

Startdatum in 2018 nog niet bekend

Een op haar taken berekende financiële functie is al lang niet meer alleen financieel, maar functioneert in uiteenlopende rollen als de spreekwoordelijke ruggengraat van een moderne organisatie. Succesvolle en verander vaardige organisaties zijn dan ook vaak herkenbaar aan de kwaliteit van hun financiële functie. Die adequate financiële functie is daarmee randvoorwaardelijk voor beheersbaarheid, op tijd de bakens verzetten en daarmee succes. Een financiële functie ook die helpt anticiperen en die niet alleen reageert.

Duur: 3 dagen
Kosten: € 1.990,-
Locatie: Improfin Groep Herenstraat 7 6602 BA Wijchen

[separator type=”” size=”” icon=””]

Achtergronden

Een op haar taken berekende financiële functie is al lang niet meer alleen financieel, maar functioneert in uiteenlopende rollen als de spreekwoordelijke ruggengraat van een moderne organisatie. Succesvolle en verander vaardige organisaties zijn dan ook vaak herkenbaar aan de kwaliteit van hun financiële functie. Die adequate financiële functie is daarmee randvoorwaardelijk voor beheersbaarheid, op tijd de bakens verzetten en daarmee succes. Een financiële functie ook die helpt anticiperen en die niet alleen reageert.

Doelstelling

Met behulp van de MC Kwaliteit & Inrichting financiële functie maken de deelnemers als het ware een foto van de eigen financiële functie, vergelijken deze met andere deelnemers en benchmarken op de ‘state of the art’. Na afloop is er een beeld van zowel de huidige als de toekomstige situatie en heeft de deelnemer een ‘roadmap’ van noodzakelijke en gewenste verbeteringen en hoe deze te realiseren.

Doelgroep

De doelgroep voor deze masterclass bestaat uit senior financiële professionals als ook financieel directeuren en concern-controllers met eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de financiële functie.

Programma

  • Fundamenten financiële functie
  • Helpen beslissen; planning & control, kosten versus opbrengsten, scenario’s, geweten van de manager
  • Helpen besturen; lange termijn strategische keuzes, meerjarenplanning en- scenario’s, het definiëren van succes- en faalfactoren en het monitoren daarvan
  • Helpen verantwoorden; processen en procedures, budget versus realisatie, compliance en verantwoording/reporting naar stakeholders mogelijk maken
  • Helpen financieren; zorgen dat de organisatie toegang verkrijgt en behoudt tot financieringsbronnen, optimaliseren van werkkapitaal en bewaken van convenanten met financiers
  • Helpen beheersen; vertalen van markt-, operationele en financiële risico’s op korte en lange termijn, het vertalen naar kans/impact en het borgen van een juiste cultuur waar het die risico’s aangaat
  • Oogstsessie’ en ‘roadmap’

Werkwijze

Aan de hand van een matrix worden achtereenvolgens de setting van de organisatie als geheel en de vertaling naar de verschillende rollen een voor een opgepakt en met elkaar besproken. Met elkaar passen de deelnemers al gedurende de masterclass de inzichten op elkaars casus toe zodat een blauwdruk ontstaat. Tijdens een terugkomsessie na enkele weken, presenteren de deelnemers hun eigen bevindingen naar elkaar alsmede hoe zij noodzakelijke of gewenste verbeteringen gaan implementeren.

Docenten

drs. Jan de Kroon, organisatieadviseur en directeur Improfin Groep

Duur masterclass

2 aaneengesloten dagen met gebruikmaking van tussenliggende avond en een 1 terugkomdag na een aantal weken.
Deze masterclass certificeert voor 22PE punten bij volledige deelname.

Aanmelding

Klik op de volgende button om je direct in te schrijven.

[button url=”http://www.improfin.nl/trainingen/masterclass-kwaliteit-inrichting-financi%C3%ABle-functie” text=”More information | Register” size=”” type=”primary” icon=”” external=”1″]

Heb je nog vragen? Bel Improfin via 088 234 1100

[separator type=”” size=”” icon=””]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *