De Treasury Review

| 17-05-2018 | Arnoud Doornbos | treasuryXL

Een Treasury Review zorgt voor duidelijkheid en structuur omtrent de treasury van een onderneming. Treasury Scans kunnen u snel inzicht geven in uw treasury risico’s.Door de groei van een onderneming kan de treasury steeds complexer worden. Het optimaal beheren van de financiële middelen wordt alsmaar lastiger, waardoor de gerelateerde risico’s toenemen. In toenemende mate hebben organisaties behoefte aan duidelijkheid en structuur wat betref hun treasury. Er is behoefte aan een professioneel treasury beleid, gegoten in een door het senior management ondersteunt treasury statuut.

Het opstellen van een treasury beleid begint met een inventarisatie. Duidelijk moet zijn hoe de betreffende organisatie in elkaar steekt. Deze inventarisatie, ook wel Treasury Review genoemd, is een analyse van de huidige treasurysituatie van een organisatie. Het is een zeer nuttig instrument om vast te stellen hoe de treasury activiteiten georganiseerd zijn en hoe deze activiteiten zich verhouden tot de activiteiten van organisaties uit de peergroup. De Treasury Review geeft een goed zicht op risico’s en laat zien waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, welke tevens met structurele kostenbesparingen gepaard kunnen gaan. De complete Treasury Review analyseert de organisatie op diverse punten:

  • Beleid en strategie
  • Risicomanagement
  • Cashmanagement
  • Financiering
  • Bankrelatiemanagement
  • Systemen en processen

Fases

Het uitvoeren van een Review begint bij de identificatie, oftewel het doornemen van alle treasury rapportages, bestaand beleid en contracten en alle andere belangrijke documenten. Ook worden er interviews afgenomen bij de medewerkers die betrokken zijn bij het treasury proces, zodat de processen beter begrepen worden. De volgende stap is de analyse van alle verzamelde d ata. Alle gegevens die zijn verzameld tijdens de identificatiefase worden verwerkt en vergeleken met de gegevens van soortgelijke organisaties. Ook wordt er gekeken naar de best practices in de markt. De laatste stap van de analyse is de rapportage. De uitkomsten van de Review worden gerapporteerd en vertaald naar een praktisch goed uit te voeren stappenplan. Dit stappenplan kan de organisatie helpen bepaalde verbeteringen door te voeren omtrent de treasury.

Identificatie – Belangrijke documenten; Interviews
Analyse – Verwerken en vergelijken; Best practices
Rapportage – Uitkomsten; Stappenplan

Vervolgstappen

Na het uitvoeren van de Treasury Review heeft de treasurer een rapportage in handen met daarin verbeterpunten per onderdeel van de organisatie. Op dit rapport kan verdieping worden aangebracht zodat de treasurer precies weet welke stappen genomen moeten worden om de treasury te optimaliseren en structurele kostenbesparingen door te voeren. Dit geldt niet alleen voor treasurers in de private sector, maar ook voor de (semi-)publieke sector.

Treasury Scans

ILFA Group heeft zowel brede als getailleerde kennis van treasury en veel ervaring met procesoptimalisatie en implementatie. Voor organisaties en instellingen uit verschillende sectoren, variërend van overheden tot handelsondernemingen, is ILFA in staat om de treasury te optimaliseren. Om organisaties snel inzicht te kunnen geven in hun potentieel op specifieke onderdelen heeft ILFA de Treasury Scans ontwikkeld. De Treasury Scans van ILFA zijn opgebouwd uit vier snelle stappen. Doordat ILFA samen met u deze stappen volgt, krijgt u niet alleen inzicht in, maar ook grip op uw rente-, valuta- en/of liquiditeitsrisico’s.

Stappen

De eerste stap van de ILFA Treasury Scans is identificeren. Een goede identificatie is een belangrijke voorwaarde om potentiele risico’s zorgvuldig te kunnen kwantificeren. ILFA verkent samen met u uw organisatie en businessprocessen. Hierbij worden formele en informele werkwijzen getoetst om vast te stellen hoe, wanneer en waarom risico’s ontstaan.

De tweede stap is kwantificeren. Meten is weten, maar hoe moeten we meten? ILFA levert niet alleen de rekenmodellen, we delen ook onze inzichten en kennis zodat de juiste inhoudelijke afweging gemaakt kan worden. We zorgen er voor dat u de mogelijkheid heeft real time te kunnen monitoren wat de impact van wijzigingen in rentestanden, valutakoersen of schommelingen in uw liquiditeit is.

Stap drie is consolideren. Niet alle risico’s zijn te managen. Gelukkig zijn treasury risico’s vaak wel te managen, maar hoe doet u dit effectief? Wij reiken u een oplossing aan voor potentieel impactvolle risico’s binnen uw organisatie die niet behoren tot uw core business en waar een passende oplossing voor bestaat. Deze oplossing kunnen bestaan uit het inzetten van financiële instrumenten of het treffen van interne beheersmaatregelen.

De laatste stap, stap vier, is beheren. Het managen van risico’s is een continu proces. De effectiviteit van uw acties wordt bepaald door de kwaliteit en continuïteit van deze acties. We helpen u bij het opzetten van de juiste beheerkaders, het tijdig en consequent ontsluiten van de noodzakelijke informatie, inrichten van ondersteunende tooling en het opstellen van overzichtelijke rapportages.

ILFA Group

Nieuwsgierig geworden naar de rente-, valuta- en liquiditeitsrisico’s van uw onderneming of wilt u weten wat uw verbeterpotentieel is? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mocht u meteen willen weten hoe uw onderneming er voor staat kunt u op onze website een Treasury Quick Scan doen. Door de Quick Scan heeft u direct en vrijblijvend inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie.

arnoud-doornbos

 

 

Arnoud Doornbos

Associate partner at ILFA Group

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *