Crowdfunding, the Pros & Cons

10-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

There are advantages and disadvantages to each type of financing, for both entrepreneurs and investors. Crowdfunding is perhaps the most popular way of alternative financing. Entrepreneurs ask a large group of people to support their company by investing a small amount. These small investments represent full financing for the company. What are the Pros and Cons of crowdfunding?    In this blog, written by our partner ILFA, the advantages and disadvantages of crowdfunding are outlined. 

Blog is in Dutch language:

De voordelen voor ondernemers

1.       Marketing

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is marketing. Een onderneming krijgt een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden, hebben ze naast financiering ook ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie en goede communicatie zorgt voor een grote betrokkenheid van de crowd.

2.       Snelheid

Banken hebben vaak weken of maanden de tijd nodig om een kredietaanvraag te beoordelen. Crowdfundingplatformen doen dit veel sneller, over het algemeen binnen één week. De funding zelf gaat vaak ook erg snel, binnen enkele dagen kan het geld al beschikbaar zijn. Sommige projecten worden in een aantal maanden gefund. Hoe lang het precies duurt ligt aan verschillende factoren, bijvoorbeeld het project zelf, interesse van het publiek en de markt.

3.       Zekerheden

Banken geven niet vaak krediet aan ondernemingen zonder zekerheden. Bij crowdfunding werkt dit anders, de financierbaarheidsbeoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit van de onderneming. Dit maakt crowdfunding voor startups zeer aantrekkelijk. Wel moet de ondernemer privéborgstelling afgeven en zich zo privé aan de investering verbinden.

4.       Capaciteit

Het kan gebeuren dat een bank een financieringsaanvraag afwijst. Als de ondernemer vervolgens geld via crowdfunding ophaalt, wil de bank ineens wel financieren. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zo wordt het aantrekkelijker om mee te financieren. Het combineren van financieringsvormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

5.       Innovatie

Banken zijn vaak niet happig op het financieren van innovatie. Niet bewezen concepten vormen namelijk een risico. Als een ondernemer de crowd achter zich weet te scharen, kan zo financiering opgehaald worden en bewezen worden dat het innovatieve idee potentie en toekomst heeft.

De nadelen voor ondernemers

1.       Openheid

Op een crowdfundingplatform moeten organisaties zich compleet blootgegeven. Investeerders verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Voor de investeerders helpt deze openheid om een goede keus te maken wat betreft de inleg, maar voor sommige ondernemers is openheid in deze mate een brug te ver.

2.       Stabiliteit

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Hoewel er veel platformen zijn die al veel aanvragen succesvol afgerond hebben, blijft het onduidelijk hoe stabiel crowdfundingplatformen zijn in de toekomst. Ook is het niet altijd makkelijk om goede platformen te onderscheiden van de malafide platformen.

3.       Rente

De rente die betaald moet worden over een crowdfundingfinanciering lijkt vaak hoger dan de rente die bij een bank betaald moet worden. Hoewel deze vergelijking niet altijd opgaat, wordt crowdfunding duurder geschat dan een bancaire lening.

4.       Borgstelling

Dat een ondernemer privéborgstelling moet afgeven, is vervelend in het geval van een faillissement. Er kan dan namelijk aanspraak gemaakt worden op het privévermogen van de ondernemer. Ondernemers kunnen niet onder deze privéborgstelling, omdat ze vaak geen zekerheden kunnen bieden.

De voordelen voor investeerders

1.       Risicospreiding

Een investeerder bepaalt zelf hoeveel geld naar een bepaalde organisatie gaat. Investeren is mogelijk vanaf een relatief laag bedrag en de totale investering van een persoon kan makkelijk verspreidt worden over verschillende projecten. Dit zorgt voor een betere risicospreiding en lagere risico’s in het algemeen.

2.       Flexibiliteit

De investeerder bepaalt bij crowdfunding in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt bepaald waar geld in geïnvesteerd wordt. Crowdfunding is zo voor investeerders een makkelijke manier om organisaties te steunen waar zij vertrouwen in hebben en waar zij achter staan.

3.       Binding

Vaak wordt door investeerders lokaal of regionaal geïnvesteerd in organisaties waar binding mee gevoeld wordt. In ruil voor de investering worden investeerders van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo wordt de band in stand gehouden en ontstaat er een gevoel van samenzijn.

4.       Teruggave

Op regelmatige basis ontvangen investeerders rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten, omdat de risico’s over het algemeen wat groter zijn.

De nadelen voor investeerders

1.       Bereikbaarheid

De investering zit in de organisatie en is niet direct opeisbaar. Als alles goed verloopt, zal de investering zal pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn. In de tussentijd ontvangen investeerders rente en aflossing, maar het kan een tijd duren voordat zij hun investering terug krijgen.

2.       Risico

Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. In het geval van een faillissement, wanneer een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen, lopen investeerders het risico hun inleg kwijt te zijn.

3.       Platformen

Dat crowdfunding een relatief nieuwe financieringsvorm is, betekent dat de wet- en regelgeving niet altijd duidelijk en volledig is. Niet elk platform is even betrouwbaar en investeerders moeten goed kijken via welk platform zij willen investeren, zodat ze zo min mogelijk risico lopen.

Source

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *