Workshop: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software

| 02-06-2016 | treasuryXL


workshop Financial SystemsOp 26-05-2016 waren treasuryXL en Treasurer Search aanwezig op Financial Systems. Naast dat we een stand op de beursvloer hadden, hebben we ook een invitation only sessie georganiseerd: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software. Hiervoor hebben we vier interim managers uitgenodigd die elk hun eigen gekozen topics kwamen pitchen. De deelnemers van de workshop waren vrij om vragen te stellen en aan te vullen waar nodig. Het resultaat was een geslaagde en interactieve sessie waaruit we ook voor treasuryXL inspiratie konden putten.

Op voorhand hebben we een aantal doelen gesteld voor deze sessie:

 • Ontwikkelingen op het snijvlak Treasury & Financial Systems doornemen
 • Voor leken: overview & duiding
 • Voor experts: verdere verdieping en bruggen slaan
 • Voor treasuryXL: inventarisatie informatiebehoefte
 • Voor allen: bepalen met wie je mogelijk volgende stappen wilt zetten

De vier interim managers aan het woord

Hieronder volgt een korte samenvatting van de presentaties van de vier interim managers met (indien aanwezig) reacties uit de zaal.

Erik Teiken

Erik TeikenAccounting in je TMS – zijn er voordelen?
Een TMS heeft vaak accounting modules maar deze worden niet altijd vanaf het begin meegenomen voornamelijk vanwege de kosten en extra tijd en inspanning voor de inrichting ervan. Toch zijn er wel voordelen voor het meenemen van een accounting module in je TMS en na verloop van tijd wordt er vaak toch tot aanschaf overgegaan. Dit heeft volgens Erik te maken met drie punten:

 • Na intensiever gebruik blijkt de accounting module toch nodig door de hoeveelheid deals, wat lastig aan te sluiten is met ERP.
 • Ook de complexiteit van bijvoorbeeld exotische deals heeft vaak invloed. Door een accounting module kun je alle verplichtingen in je TMS ook meenemen.
 • Ook Hedge Accounting volgens IFRS heeft zo zijn voordelen bij het implementeren van een accounting module, het wordt makkelijker te automatiseren. De treasurer wil inzicht in eigen p&l verantwoording, EMIR.

Marktsystemen – toeters en bellen?
Er zitten natuurlijk voordelen aan het aanschaffen van een systeem als Reuters of Bloomberg. Het levert de treasurer actuele marktinformatie op; informatie over valuta´s, interest en nieuws. Op langere termijn kun je zien hoe de yield curve loopt en levert het toegevoegde waarde op; je kunt scenario’s ontwikkelen over exposure in de toekomst en daar kun je je strategie op aanpassen. Er zijn toeters en bellen die waarschuwen. Een nadeel van het aanschaffen van een marktsysteem is het kostenplaatje: zo’n 15-20K per jaar.

Static Data in je TMS – levert het wat op?
Static data lijkt het ondergeschoven kindje te zijn in een TMS, en wordt als droog en saai ervaren. Het gevaar van je static data niet op orde hebben is dat je veel tijd verliest met zoeken van essentiële data. Geen match met ERP is nog wel te overkomen maar wat als betalingen op verkeerde rekeningen terecht komen of niet uitgevoerd kunnen worden?
Het is dus van belang dit op orde te hebben maar ook om functiescheiding toe te passen; iemand voert in en iemand controleert de invoer. In treasury kan elke fout kostbaar zijn voor een bedrijf.

Menno van Suylichem

Menno van SuylichemWelke variabelen bepalen je systeemkeuze?

De doelen van een implementatie zijn kostenreductie, efficiency en risicobeperking. Variabelen die de systeemkeuze bepalen zijn onder meer: cloud versus stand-alone applicatie, functionaliteiten, modulaire opbouw, integratie met bestaande ERP systemen, reporting tools, ondersteuning leverancier, toegankelijkheid en kosten.

Voordat je überhaupt kan overgaan tot implementatie dienen de bestaande static (basis) data goed bereikbaar te zijn en gecontroleerd te worden, eventueel aangevuld met nieuwe informatie. Houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met nieuwe (toekomstige) functionaliteiten/gebruik van het systeem.

Wat wil ik als bedrijf, wat heb ik echt nodig aan informatie, nu en in de nabije toekomst. Niet alle applicaties van een systeem zijn (direct) van toepassing. Start met de meest noodzakelijke, d.w.z. de applicaties die de dagelijkse processen en de daaruit voortvloeiende beslissingen/risico’s direct ondersteunen en beperken.

Implementatie outsourcen of zelfstandig?
Bedrijven onderschatten vaak hoeveel tijd het kost om een TMS zelf te implementeren. Reken op 12 tot 18 maanden, waarbij een persoon binnen de organisatie moet worden vrijgemaakt. Deze kennis verdwijnt vervolgens als diegene van functie veranderd of het bedrijf verlaat
Uit de zaal komt de input dat je bij het zelf implementeren alles zelf in de hand hebt, bij outsourcing zit de leverancier er niet zo midden in en weet dus niet exact wat er wel en niet nodig is. Reactie hierop is dat een goede blueprint van belang is en dat je de leverancier duidelijk opdracht kan geven over wat jij wel of niet wilt.

Inrichting systeem moet binnen de bestaande procuratieschema’s passen

Het is belangrijk de toegang tot een TMS goed in te richten. Houd ook in de gaten hoe het voorheen zat; wie mag transacties invoeren, wie mag transacties afsluiten, wie mag deze transacties invoeren en wie mag de hieruit voortvloeiende betalingsopdrachten tekenen? Meerdere mensen geven aan vaker tegen procuratie aan te lopen. Vooral omdat ze in de praktijk nog nooit hebben meegemaakt dat het hiermee mis ging.
Procedurele controle is belangrijk, dit wordt ook door de deelnemers in de zaal bevestigd, altijd alles met gescheiden autorisatie; één persoon voert in en één persoon geeft akkoord. 

Dick Bennink

Dick BenninkSysteem dwingt altijd tot aanpassingen in huidige proces – wees voorzichtig met customizen
Doe aan pakketselectie. De leverancier zegt misschien dat het kan maar tijdens de daadwerkelijke implementatie blijkt toch dat het net niet kan of helemaal niet kan. De mensen die werken bij de leveranciers zijn niet altijd werkzaam in treasury, en sluiten niet altijd goed aan op de praktijk. Systemen zijn niet perfect, probeer een balans te vinden in het veranderen of de kleine aanpassing. Blijf uit de buurt van hele grote veranderingen. Dit brengt hoge kosten met zich mee en maatwerk leidt tot een hoop extra werk.

“Meenemen” en “meekrijgen” van alle (internationale) ondernemingen bij een implementatie
Implementeren blijkt vaak een ‘hoofdkantoor-feestje’ te zijn, je bent afhankelijk van dochterondernemingen. Hoofdzaak is om mensen lager in de organisatie te laten helpen om de implementatie tot een succes te maken. Luister naar de dochterondernemingen om te zorgen dat de workload die jij aan ze oplegt om het systeem te voeden, te doen is. Kijk of er dingen in het systeem zijn die je terug kunt geven, bijvoorbeeld om de werkzaamheden makkelijker of efficiënter te laten verlopen. Zorg voor een duidelijke blueprint om aanpassingen in het lopende proces te minimaliseren. Onafhankelijk van wat je doet, zorg dat je binnen 3 maanden succes kunt vieren.

Olivier Werlingshoff

Olivier WerlingshoffSystemen maar Cash Awareness is de basis!
Cash awareness is belangrijk, er wordt veel gehamerd op TMS, rapportages en analyses. De basis is dat datgene dat ingevoerd wordt voor de liquiditeitsplanning ook zorgt voor een goede planning.

Bij liquiditeitsplanningen is de business leidend en niet de systemen
Collega’s uit de organisatie weten vaak veel beter wanneer bepaalde stromen werkelijk binnen zullen komen en eruit zullen gaan. Hetgeen dat de business aangeeft is bepalend voor de planning.

Toegang tot de TMS voor de Business
Het kan handig zijn om bij input vanuit de business de persoon verantwoordelijk te maken voor hetgeen waar ze input voor hebben gegeven, zo creëer je cash awareness binnen de organisatie omdat mensen zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid voelen voor hetgeen ze hebben aangegeven en veranderingen worden sneller doorgegeven. Tot slot is het hiervoor handig om toegang tot de TMS te geven aan collega’s uit de business om de input te kunnen doorgeven en/of de planning te kunnen controleren.

De sessie samengevat

Het was een geslaagde, interactieve workshop die nieuwe inzichten met zich meebracht. Samen met de aanwezigen waren we het er over eens dat er een aantal onderwerpen zijn waarbij nog meer verdieping nodig is:

 1. Static data
 2. Integratie tussen systemen
 3. Blueprint
 4. Procuratie
 5. Cash awareness, (vergeten kindje, koppelen met business)
 6. Surrealistische gesprekken met leveranciers.
 7. Binnenhengelen onderliggende partij, geven en nemen

Over deze onderwerpen zullen in de komende tijd dan ook artikelen verschijnen op treasuryXL. Heb je interesse om een artikel te schrijven over een van deze onderwerpen? Neem dan contact met mij op via info@treasuryxl.com.

Ook namens Treasurer Search willen we alle aanwezigen bedanken voor hun komst en input. We hopen in de toekomst meer van deze interessante sessies te kunnen organiseren.

Stephanie DerkseStephanie Derkse
Community Manager

info@treasuryxl.com
06-21303744

Innovation in Treasury Management: Vallstein’s walletsizing

31-05-2016 | Huub Wevers from Vallstein

On april 13th of this year the Fintech innovation awards took place. Vallstein won the innovation award in treasury management with their Walletsizing® system. We asked Huub Wevers from Vallstein to give us an update on this new system. What’s new about it and who will benefit from using Walletsizing®?

Congratulations on winning the award, can you tell us more about WalletSizing?

WalletSizing® is a system in the cloud focused on giving full transparency to corporates on their spending and profitability for banks. All their banks globally, regardless of the number of banks and the type of products, varying from Fx, Cash Management, bonds, lending or asset management. We take in all data a corporate has available on the products and invoices from the bank in an innovative easy way for the corporate where they do not need to do much with the data. We translate, map and upload it into the system after which the corporate has all insight in their banking landscape and can do easy analysis with all the features the system offers.

What distinguishes WalletSizing® from its competitors?

Firstly, WalletSizing® looks at the entire bank relationship, across all product areas, not just transaction services or credit, but everything that is being used from all banks that maintain a relationship with the client concerned. Secondly, we take an explicit view through the eyes of the bank on the relationship, taking all relevant Basel III /IV regulation into account. This kind of transparency is absolutely essential to identify the real room to negotiate and ensure terms and conditions that are truly fair for both sides of the table. Thirdly: technology. We provide analysis for clients maintaining multiple bank relationships across a multitude of countries with many different banking products, which is impossible to build and let alone maintain in spreadsheets.

ROS Calculation 2

 

Who will benefit from using this system?

CFO’s and Treasurers will benefit by having full transparency in the bank relationships and as a result they will have more meaningful bank reviews, RFP’s and Negotiations. Depending on the objectives a corporate has, it will allow them to be fair in their distribution of business towards banks, limit the number of banks used globally or keep banks costs in line with market practice as will be indicated by the system’s benchmarking capabilities. Where cost saving was an objective, corporates saved 26% on their bank costs on average, across the entire relationship, all products.

Vallstein won the Fintech innovation Award 2016, what is innovative about your system?

We take away the need for extensive data gathering, translating and analysis by taking this responsibility upon us and we create full transparency using all data and the latest Basel III rules in a matter of days. Comparing banks like for like. Next to this we have extended the functionalities last year by having a edition focused on Bank Fee Analysis as well. The system verifies automatically after upload of new invoices if the prices paid are as agreed earlier with the banks. A simple and somewhat more operational step.

Can you give some examples of companies and employees that are using Walletsizing®?

Examples of Companies that are currently using WalletSizing® are SaudiAramco, Salzgitter, Vimpelcom and many more. Typically, the Treasury Control department works with the system on a day to day basis and depending who is having the bank reviews the Treasurer or CFO will be using the reporting.

 

Picture_HWHuub Wevers is responsible for Corporate Solutions at Vallstein, the leading Bank Relationship Management specialist. Before joining Vallstein he has had eighteen years of experience in Banking at ABN AMRO and RBS, notably Transaction Banking. His responsibilities included Product Management, Account Management, Implementation and Operations, whereby his last role was the leadership of all Service & Operations in EMEA for RBS. At Vallstein Huub is responsible for building out the software solutions that Vallstein offers for corporates. Solutions that automate bank relationship management in order to assess the profitability that a corporate has for their banks, using all banking products and Basel III.

Business case – Funding strategy : how Fastned uses Nxchange

| 09-05-2016 | interview with Claire Tange from Fastned

Fastned’s growing and they’re giving investors the chance to directly buy and trade in certificates of shares via Nxchange. We’ve asked Fastned’s CFO Claire Tange to explain this type of financing.

 

What is new about this type of financing?

Fastned is now listed on a new pan-European regulated stock exchange called Nxchange. This new stock exchange cuts out the middleman (the broker). This means that investors in Fastned can directly buy and trade in certificates of shares via the Nxchange website. Also, there is a strong social component to the exchange. It’s like Euronext meets LinkedIn.

How would you describe the process?

Because Nxchange is a fully regulated stock exchange, Fastned has to comply with all the regulations that also hold for companies listed on e.g. Euronext. That means that a.o. we changed our accounting to IFRS reporting and that we filed a prospectus with the AFM. This was an intense process, but we did it.

Which alternatives did you consider?

Fastned already had a listing on NPEX, but we felt that we needed a bigger exchange to raise more capital. Given the fact that Nxchange is a fully regulated stock exchange this opens the doors to funds that hold this as a prerequisite. Also, the new exchange offers benefits to our investors, such as vastly improved liquidity.

What are the risks in comparison with other types of financing?

Nxchange is a step between crowdfunding and Euronext. It offers the comfort of a regulated market without the illiquidity of crowdfunding. Like any investment, an investment in Fastned has risks associated with it. We are a new company in a new market. On the other hand, Fastned is infrastructure. Investments are backed with tangible assets. And in the end, the business model is ‘good old’ retailing. We sell electricity on location. Perhaps not so exotic after all.

What are the benefits for you?

Fastned has a very strong community that wants to support the company and the mission we are on. Nxchange is the way to engage and expand our community. We started with the EV enthusiasts but now more and more ‘regular’ investors are joining in.

What are the benefits for people joining?

For Nxchange: Investing in fast growing companies directly on the exchange. Fastned is the first but definitely more will follow. For Fastned: Investing in a huge growth market. If you believe in the transition from fossil fuel powered cars to electric cars you will realise that this will create huge opportunities. In Europe alone 500 billion Euro worth of sales of diesel & petrol annually will shift to electric. Fastned is one of the leading companies in this transition.

If you want to know more about investing in Fastned please visit their website.

Claire TangeClaire graduated as chemical engineer at the TU Delft. After an internship with JP Morgan she decided to pursue a career in the financial sector. She continued as investment banking trainee with ABN Amro / RBS and for almost six years, half of which in London, she worked in M&A and Corporate Finance. Since 2006 Claire was increasingly involved in renewable energy projects in faraway places (Antarctica, Himalayas) and from there on it was a small step to join Fastned and strengthen the team with her financial expertise.

 

 

26 mei Financial Systems: Workshop: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software

financial systems

29-04-2016 | by team treasuryXL |

Op 26 mei aanstaande vindt Financial Systems 2016 plaats: een gratis te bezoeken evenement in Nieuwegein voor finance professionals die als beleidsbepaler of gebruiker betrokken zijn bij de inzet van finance IT tools of diensten binnen hun organisatie.

Om 15.15 uur wordt de workshop: Treasury Systems – het waarom en hoe (niet) van Treasury & Banking Software gegeven:
Fouten, dubbele informatie, inefficiency, gebrek aan inzicht: redenen om uw cash management, treasury en banking infrastructuur te professionaliseren en automatiseren.

Deze interactieve workshop is voor degenen die aan de corporate zijde in en met de treasury discipline werken en gaat in op vragen als “Welke processen wil ik automatiseren en waarom?”, “Hoe selecteer ik software?”, “Waar let ik op bij het schrijven van een implementatieplan?” en vooral “Hoe doen anderen dit?”. Met uw eigen input en die van een panel van ervaren interim managers reiken we handvaten aan die u een overview kunnen verschaffen.

Een invitation-only sessie, gefaciliteerd door www.treasuryXL.com. Pieter de Kiewit zal de sessie modereren.

Wilt u deze sessie bijwonen? Stuur dan een mail naar Monique (mn@de-kiewit.com). Zij kan u een speciale code verstrekken waarmee u zich kunt inschrijven voor het evenement en onze sessie.

team treasuryXL

[separator type=”” size=”” icon=””]

Hello world! Meet treasuryXL

Welcome to treasuryXL, platform built by treasurers to serve treasurers. The roots of treasuryXL lies in the Dutch treasury community.

The shared opinion in this community is that:

 • although treasury has its added value, there is still a lot of low hanging fruit to be harvested
 • unfamiliarity with the function hinders further success
 • the necessary expertise is available but supply and demand are not able to reach each other

We raise the treasury function to a higher level, both for the inner circle: corporate treasurers, bankers & consultants, as well as others that might benefit: CFO’s, business owners, other people from the CFO Team and educators.

treasuryXL offers:

 • professionals the chance to publish their expertise, opinions, success stories, distribute these and stimulate dialogue.
 • a labour market platform by creating an overview of vacancies, events and treasury education.
 • a variety of services in collaboration with flex treasurers.
 • a broad network of highly valued partners and experts.

Contact our Community & Partner Manager, Kendra Keydeniers, for more information:
+31 (0)6 21303744 or info@treasuryxl.com