Crowdfunding, the Pros & Cons

10-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

There are advantages and disadvantages to each type of financing, for both entrepreneurs and investors. Crowdfunding is perhaps the most popular way of alternative financing. Entrepreneurs ask a large group of people to support their company by investing a small amount. These small investments represent full financing for the company. What are the Pros and Cons of crowdfunding?    In this blog, written by our partner ILFA, the advantages and disadvantages of crowdfunding are outlined. 

Blog is in Dutch language:

De voordelen voor ondernemers

1.       Marketing

Een belangrijk onderdeel van crowdfunding is marketing. Een onderneming krijgt een platform om zich te presenteren aan een grote groep potentiële investeerders, de crowd. Als een onderneming de crowd aan zich weet te binden, hebben ze naast financiering ook ambassadeurs voor hun onderneming. De investeringen dragen uit dat de crowd vertrouwen heeft in de organisatie en goede communicatie zorgt voor een grote betrokkenheid van de crowd.

2.       Snelheid

Banken hebben vaak weken of maanden de tijd nodig om een kredietaanvraag te beoordelen. Crowdfundingplatformen doen dit veel sneller, over het algemeen binnen één week. De funding zelf gaat vaak ook erg snel, binnen enkele dagen kan het geld al beschikbaar zijn. Sommige projecten worden in een aantal maanden gefund. Hoe lang het precies duurt ligt aan verschillende factoren, bijvoorbeeld het project zelf, interesse van het publiek en de markt.

3.       Zekerheden

Banken geven niet vaak krediet aan ondernemingen zonder zekerheden. Bij crowdfunding werkt dit anders, de financierbaarheidsbeoordeling wordt gebaseerd op de kwaliteit van de onderneming. Dit maakt crowdfunding voor startups zeer aantrekkelijk. Wel moet de ondernemer privéborgstelling afgeven en zich zo privé aan de investering verbinden.

4.       Capaciteit

Het kan gebeuren dat een bank een financieringsaanvraag afwijst. Als de ondernemer vervolgens geld via crowdfunding ophaalt, wil de bank ineens wel financieren. Door de totale financieringsbehoefte op te halen bij meerdere bronnen, wordt de financieringslast per verstrekker lager en zo wordt het aantrekkelijker om mee te financieren. Het combineren van financieringsvormen wordt ook wel stapelfinanciering genoemd.

5.       Innovatie

Banken zijn vaak niet happig op het financieren van innovatie. Niet bewezen concepten vormen namelijk een risico. Als een ondernemer de crowd achter zich weet te scharen, kan zo financiering opgehaald worden en bewezen worden dat het innovatieve idee potentie en toekomst heeft.

De nadelen voor ondernemers

1.       Openheid

Op een crowdfundingplatform moeten organisaties zich compleet blootgegeven. Investeerders verwachten veel informatie over de onderneming en de ondernemers. Voor de investeerders helpt deze openheid om een goede keus te maken wat betreft de inleg, maar voor sommige ondernemers is openheid in deze mate een brug te ver.

2.       Stabiliteit

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van financieren. Hoewel er veel platformen zijn die al veel aanvragen succesvol afgerond hebben, blijft het onduidelijk hoe stabiel crowdfundingplatformen zijn in de toekomst. Ook is het niet altijd makkelijk om goede platformen te onderscheiden van de malafide platformen.

3.       Rente

De rente die betaald moet worden over een crowdfundingfinanciering lijkt vaak hoger dan de rente die bij een bank betaald moet worden. Hoewel deze vergelijking niet altijd opgaat, wordt crowdfunding duurder geschat dan een bancaire lening.

4.       Borgstelling

Dat een ondernemer privéborgstelling moet afgeven, is vervelend in het geval van een faillissement. Er kan dan namelijk aanspraak gemaakt worden op het privévermogen van de ondernemer. Ondernemers kunnen niet onder deze privéborgstelling, omdat ze vaak geen zekerheden kunnen bieden.

De voordelen voor investeerders

1.       Risicospreiding

Een investeerder bepaalt zelf hoeveel geld naar een bepaalde organisatie gaat. Investeren is mogelijk vanaf een relatief laag bedrag en de totale investering van een persoon kan makkelijk verspreidt worden over verschillende projecten. Dit zorgt voor een betere risicospreiding en lagere risico’s in het algemeen.

2.       Flexibiliteit

De investeerder bepaalt bij crowdfunding in welke organisaties geïnvesteerd wordt. Dit is bij investeringen via banken of beleggingsmaatschappijen anders, dan wordt bepaald waar geld in geïnvesteerd wordt. Crowdfunding is zo voor investeerders een makkelijke manier om organisaties te steunen waar zij vertrouwen in hebben en waar zij achter staan.

3.       Binding

Vaak wordt door investeerders lokaal of regionaal geïnvesteerd in organisaties waar binding mee gevoeld wordt. In ruil voor de investering worden investeerders van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo wordt de band in stand gehouden en ontstaat er een gevoel van samenzijn.

4.       Teruggave

Op regelmatige basis ontvangen investeerders rente en aflossing. Ook is het rendement vaak goed bij crowdfundingprojecten, omdat de risico’s over het algemeen wat groter zijn.

De nadelen voor investeerders

1.       Bereikbaarheid

De investering zit in de organisatie en is niet direct opeisbaar. Als alles goed verloopt, zal de investering zal pas aan het einde van de looptijd volledig terugbetaald zijn. In de tussentijd ontvangen investeerders rente en aflossing, maar het kan een tijd duren voordat zij hun investering terug krijgen.

2.       Risico

Vaak kiezen innovatieve organisaties of startups voor crowdfunding en bij deze organisaties is het risico op faillissement hoger dan bij gevestigde organisaties. In het geval van een faillissement, wanneer een organisatie de financiële verplichtingen niet kan nakomen, lopen investeerders het risico hun inleg kwijt te zijn.

3.       Platformen

Dat crowdfunding een relatief nieuwe financieringsvorm is, betekent dat de wet- en regelgeving niet altijd duidelijk en volledig is. Niet elk platform is even betrouwbaar en investeerders moeten goed kijken via welk platform zij willen investeren, zodat ze zo min mogelijk risico lopen.

Source

Investments and risks, how do you deal with it?

3-2-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Anyone who wants to get more out of his or her savings can think about investing. However, investing is never risk-free, as an investor you run the risk that you will lose (part of) your money. By doing good preliminary research, so that you know what you are investing in and why, you can make a well-considered investment choice. Part of the preliminary investigation is knowing and spreading risks, but not everyone knows what good risk spreading is. How do you deal with investments and risks? Our partner ILFA group wrote a blog about it. 

Blog is in Dutch language:

Laten we bij het begin beginnen. Beleggen is gebaseerd op het nemen van risico’s. Zonder risico zal een investering geen geld opbrengen, maar bij een hoog risico bestaat de kans dat je al je ingelegde geld verliest. Of het nu gaat om leningen, obligaties of aandelen, alle vormen van investeren kennen risico’s. Hier vallen dus ook de vier vormen van crowdfunding onder, namelijk donaties, beloning, lening en aandelen. In deze blog richten we ons op leningen, aandelen en obligaties, de meest voorkomende investeringsvormen.

Leningen 

De meest traditionele lening is de lening bij de bank, maar in principe werken alle leningen hetzelfde. Zo ook de crowdfunding-vorm lening, oftewel ‘loan crowdfunding’. Leningen zijn in feite vrij simpel, investeerders lenen een bedrag uit aan een onderneming en verwachten dit bedrag na een afgesproken periode terug inclusief rente. Het rentepercentage is meestal een goede indicatie van het risico dat je als investeerder loopt. Over het algemeen geldt dat een hogere rente ook meer risico betekent.

web-hosting-em37kS8WJJQ-unsplash.jpg

Het is mogelijk dat de organisatie garanties geeft of dat de ondernemers persoonlijk mee tekenen, maar dit hoeft niet. Alhoewel leningen niet de meest risicovolle investeringsmanier zijn, brengt het wel degelijk risico’s met zich mee. Gaat de organisatie failliet, is er een grote kans dat je (een deel) van je investering kwijt bent. Daarbij komt het daadwerkelijke rendement wat je ontvangt niet altijd overeen met wat beloofd wordt, zo laat onderzoek van CrowdfundigCijfers zien.

Aandelen

Bij aandeleninvesteringen, oftewel equity crowdfunding, worden investeerders in ruil voor hun inleg deels eigenaar van de onderneming. Bij deze vorm van investeren komt verreweg het grootste risico kijken. Als de organisatie waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je al je geld kwijt. Aan de andere kant betekent dit hoge risico wel dat er hoog rendement tegenover staat. Als de onderneming groeit en winst maakt, kun je als aandeelhouder dividend uitgekeerd krijgen. Naast dividend bestaat de kans dat de waarde van je aandeel groeit, waardoor je bij de verkoop van de organisatie je geld kan vermenigvuldigen.

Equity crowdfunding kun je dus net als andere aandeleninvesteringen onder het principe ‘high risk, high reward’ schalen. Als de onderneming succesvol is, kun je als investeerder je inleg goed terugverdienen. Er bestaat echter altijd een risico, omdat je niet van tevoren weet of en wat je terugkrijgt.

Obligaties 

Een obligatie is een (achtergestelde) lening. In sommige gevallen spreek je van een converteerbare obligatie. Dit is een obligatie die in de toekomst omgezet kan worden naar aandelen. Afhankelijk van de voorwaarden komen de risico’s daarom overeen met de risico’s van loan crowdfunding of van equity crowdfunding. De risico’s van investeren in obligaties zijn over het algemeen groter dan de risico’s van een investering in de vorm van een lening. Bij een achtergestelde obligatielening hebben investeerders bij een faillissement pas recht op hun geld nadat de andere ljeningverstrekkers hun geld ontvangen hebben. Tegenover dit risico staat een hoger rendement en, wanneer sprake is van converteerbare obligaties, de mogelijkheid om de obligaties te converteren naar aandelen.

3 Tips voor omgang met risico’s 

Als je rendement wilt halen op je spaargeld kun je niet om risico’s heen. Om succesvol te investeren is het dus belangrijk dat je goed met risico’s omgaat. Dat zal voor een groot deel bepalen hoeveel je investeringen opleveren. Nu we de meest voorkomende manieren van investeren hebben besproken, geven we je drie tips over het omgaan met risico’s.

Risicospreiding 

Wanneer je kiest om een groter bedrag in één organisatie te investeren, bestaat de kans dat je in een keer je volledige inleg kwijt bent. Het is verstandiger om je investering te verdelen over verschillende organisaties. Door het risico te spreiden probeer je het totale risico van je investeringsportefeuille in te perken. Als een van de organisaties waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat, ben je maar een deel van je geld kwijt. Hopelijk kan dat gecompenseerd worden met andere, meer succesvolle investeringen. Een vuistregel voor een goede investering is dat je niet meer dan 10 procent van je vrij beschikbare vermogen in één organisatie inlegt.

Type organisaties

Een portfolio met investeringen in meerdere organisaties betekent niet meteen dat je aan goede risicospreiding doet. Pas als je portfolio diverse is, ga je op een zo verstandig mogelijk manier om met risico’s. Zorg dat je in je investeringsportfolio meerdere organisaties van verschillende groottes en actief in verschillende markten hebt. Wissel investeringen in startups af met investeringen in gevestigde bedrijven. Zo houd je rekening met de risico’s per organisatie, maar ook met marktrisico’s.

Soort investeringen

Zorg daarnaast dat je verschillende investeringsvormen afwisselt. ‘High risk, high reward’-crowdfunding, zoals equity crowdfunding, kan prima afgewisseld worden met de veiligere loan crowdfunding. Eventuele slechte investeringen kunnen gecompenseerd met de opbrengst van investeringen met een lager risico. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen risico en rendement. Ben zo flexibel mogelijk en blijf binnen jouw investeringslimiet, dan zul je het meeste plezier beleven aan investeren!

De bovenstaande tips gaan over het spreiden risico’s en het opstellen van een divers portfolio. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Zet niet al je geld in op één organisatie in de hoop dat je de nieuwe Facebook ontdekt hebt, maar verdeel je inleg en zet niet al je geld in op één financieringsvorm, maar spreid het over verschillende vormen. We hopen dat de bovenstaande tips je voldoende handvatten geven om investeringsbeslissingen te nemen.

Source

Doing business in the Netherlands has become increasingly difficult

27-1-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Our partner ILFA group wrote a blog underlying the phenomenon that doing business in the Netherlands has become increasingly difficult. Based on the Ease of Doing Business Index, The Netherlands scores lower every year, as it becomes more and more difficult for SME’s to finance their projects.

Blog is in Dutch language:

De Ease of Doing Business-index wordt gebruikt om economieën met elkaar te vergelijken. Elke economie krijgt op basis van haar prestaties een algemene score en zo ontstaat een ranglijst van landen gebaseerd op het gemak waarmee zaken gedaan kunnen worden. Waar Nieuw-Zeeland en Singapore elkaar al jaren afwisselen als nummer 1 en 2, zakt Nederland steeds verder weg op de lijst. De voornaamste reden is de moeilijkheden die het mkb heeft om aan financiering te komen.

De ‘Ease of Doing Business’-index is bedacht door twee economen van de Wereldbank, Simeon Djankov en Gerhard Pohl. De Wereldbank is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. Hun voornaamste doel is armoedebestrijding en met dat doel voor ogen worden leningen verstrekt aan ontwikkelings- en middeninkomenslanden. Deze leningen worden ingezet voor allerlei ontwikkelingsprojecten, van hervormingen in de gezondheidszorg tot infrastructuur- en milieuprojecten. Voordat leningen worden uitgegeven, moeten ontvangende landen aan strenge eisen voldoen, denk aan het invoeren van anticorruptiemaatregelen en privatisering van de overheid.

Doing Business-rapport

De Ease of Doing Business-index wordt gebruikt om landen onderling te kunnen vergelijken en in te delen. In landen met een lage numerieke waarde, en dus een betere score, zijn de regels voor het doen van zaken beter en meestal simpeler. Daarnaast is er betere bescherming van eigendomsrechten. Uit onderzoek van de Wereldbank blijkt dat het verbeteren van deze regels en bescherming leidt tot verbetering van de economische groei.

Al sinds 2004 wordt jaarlijks een rapport uitgebracht waarin indicatoren van zakelijke regels en eigendomsrechten van landen worden vergeleken, niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren. De algemene score van een land is gebaseerd op het gemiddelde van de 41 subindicatoren van 10 onderwerpen. De onderwerpen zijn:

 1. Starten van een bedrijf
 2. Omgang met bouwvergunningen
 3. Toegang tot elektriciteit
 4. Registratie van vastgoed
 5. Toegang tot financiering
 6. Bescherming van minderheidsaandeelhouders
 7. Betalen van belasting
 8. Handel over de grens
 9. Volgen van overeenkomsten
 10. Oplossen van insolvabiliteit

Daarnaast wordt gekeken naar, maar niet meegenomen in de algemene score, de inzet van werknemers en overeenkomsten met de overheid.

Employing workers (inzet van werknemers) en Contracting with the government (overeenkomsten met de overheid) worden niet meegenomen in de algemene Doing Business-score.

Bron: Rapport Doing Business 2020

Doing Business 2020

Dit jaar is het rapport Doing Business 2020 uitgebracht. Dit rapport, nummer 17 in de jaarlijkse serie, vergelijkt 190 economieën onderling en door de tijd heen. De gegevens zijn actueel tot 1 mei 2019. Alle data zijn terug te vinden op de website en in de rapporten van de Wereldbank.

De grootste algemene conclusie van het meest recente rapport is dat ontwikkelingslanden hun achterstand op ontwikkelde landen aan het inhalen zijn, maar dat het gat nog steeds groot is. Uit de indicatoren blijkt dat er nog veel ruimte is voor ontwikkelingslanden om aan te haken bij de ontwikkelde landen. Waar op gefocust moet worden is te zien aan de scores in de rapporten en dat is de reden dat de Doing Business-rapporten ingezet kunnen worden om beleid te bepalen. Progressie wordt immers gebenchmarkt, uitdagingen worden blootgelegd en positieve ontwikkelingen worden vastgelegd. Daarnaast kunnen ontwikkelingen in andere landen vergeleken worden met ontwikkelingen van de eigen economie. Verder worden per land de grootste hervormingen beoordeeld, sommige maken het makkelijker om zaken te doen, terwijl andere hervormingen het doen van zaken juist moeilijker maken. Zo wordt ook feedback gegeven op de genomen maatregelen.

‘Doing business’ in Nederland

Nederland staat in het Doing Business 2020-rapport op plek 42 van 190 economieën. Dit is de slechtste positie ooit gemeten voor Nederland. Over de afgelopen 15 jaar staat de Nederlandse economie gemiddeld op plek 29, met in 2020 de slechte positie (42) en in 2008 de beste positie van 21. Ten opzichte van vorig jaar is de positie verslechterd van 36 naar 42.

Hoe lager de lage numerieke waarde, hoe beter de score. 2008 was het beste jaar voor Nederland en 2020 het slechtste.

Bron: tradingeconomics.com

De Nederlandse economie scoort met name slecht op het onderdeel ‘Toegang tot financiering’ met een 119e plek. Dit is gelijk aan de score en positie van Griekenland en Italië. Misschien wel de belangrijkste reden voor deze slechte score is de afwezigheid van een centraal digitaal kredietregister in Nederland. Een kredietregister laat zien waar leningen geregistreerd staan. In het onderzoek wordt hier veel waarde aan gehecht. Ook een digitaal zekerhedenregister ontbreekt. Nederland loopt hierin achter op andere landen, omdat veel registratie nog op papier wordt gedaan in plaats van digitaal.

Er spelen nog meer factoren, zoals de bancaire monocultuur. De financiële producten die door banken aan het mkb aangeboden worden lijken sterk op elkaar en sluiten niet altijd aan bij de behoeften van het mkb. Veel mkb-bedrijven kunnen daardoor niet bij banken terecht voor financiering. Daarbij is de inzet van alternatieve financieringsvormen (nog) niet groot genoeg om de afname aan bancaire financiering voor het mkb op te vangen.

Al met al genoeg verbeterpunten voor de Nederlandse overheid om hun beleid op aan te passen. Hopelijk kan zo het zakenklimaat in Nederland verbeterd worden en de positie van de Nederlandse economie in Doing Business 2021 weer richting de top 20 gaan.

Source

17 terms investors need to know about

20-1-2020 | by Rowan Hermes | Ilfa Group

Our partner ILFA group wrote a blog about 17 terms all investors need to know about.

Blog is in Dutch language:

Nominale waarde, credittoets, trustakte… Als nieuwe investeerder belandt u in een wereld met een hele eigen terminologie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar ervaring met investeren, zo goed mogelijk geïnformeerd is voordat wordt overgegaan tot de aanschaf van obligaties bij AndersFinancieren. Daarom zetten wij voor u de belangrijkste termen op een rijtje.

Obligaties

Obligatielening

Een obligatielening wordt uitgegeven door de uitgevende instelling. Het is meestal een geldlening op lange termijn opgedeeld in delen met dezelfde waarde en rechten. De lening wordt afgesloten met meerdere investeerders. Deze investeerders krijgen elk een schuldbewijs, oftewel obligatie.

Uitgevende instelling

Een instelling die obligaties uitgeeft of van plan is om dit te doen. Een instelling kan zowel een rechtspersoon, overheid, internationale organisatie of instelling zijn.

Obligatie

Een obligatie is het schuldbewijs van een uitgevende instelling aan een investeerder. In andere woorden is een obligatie het bewijs dat de investeerder geld heeft uitgeleend aan de uitgevende instelling.

Nominale waarde

De nominale waarde van een obligatielening is het totaalbedrag dat de uitgevende instelling met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt in gelijke stukken gedeeld, de obligaties.

Obligatiehouder

De eigenaar van een of meerdere obligaties. Deze persoon heeft normaalgesproken recht op rente en de terugbetaling van de obligatiewaarde aan het einde van de looptijd.

Rente

Als tegenprestatie voor het uitlenen van geld wordt rente uitgekeerd aan de obligatiehouder. Op maandelijkse of jaarlijkse basis wordt een vast of variabel percentage uitgekeerd. Na de looptijd wordt de waarde van de obligaties uitbetaald.

Converteerbare obligaties

Een converteerbare obligatie is een speciale vorm van obligaties, deze kunnen omgezet worden naar aandelen van de uitgevende instelling. Vooraf is bepaald hoeveel aandelen een obligatie waard is.

Achtergestelde obligaties

Wanneer de uitgevende instelling de lening niet terug kan betalen, komen houders van achtergestelde obligaties achteraan op de lijst van schuldeisers te staan. Het risico dat de lening niet wordt terugbetaald is groter, waardoor het rentepercentage meestal hoger is.

Risico’s en zekerheden

Risico’s

Investeren is risicovol. De kans bestaat dat u (een deel van) uw ingelegde geld verliest, omdat de uitgevende instelling niet in staat is de lening (volledig) terug te betalen. Echter, zonder risico zal een investering geen geld opbrengen.

Zekerheden

Een obligatie brengt niet alleen risico’s, maar ook zekerheden met zich mee. Zekerheden zijn onderpanden of waarborgen in de vorm van geld, goederen, voorraden of rechten. Wanneer de lening onverhoopt niet terugbetaald kan worden, kan de obligatiehouder het onderpand opeisen.

Hypotheekrecht

Wanneer een obligatielening wordt uitgegeven, kan hypotheekrecht een zekerheid zijn. Het hypotheekrecht houdt in dat het onderpand verkocht wordt en uit de opbrengst worden de obligatiehouders terugbetaald.

Pandrecht

Een pandrecht is vergelijkbaar met een hypotheekrecht. Het grootste verschil is dat een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (bijvoorbeeld grond en gebouwen), terwijl een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Een pandrecht kan wel op veel andere zaken gevestigd worden, bijvoorbeeld inventaris, auto’s, voorraad of aandelen.

Eerste of tweede rang

Een eerste recht betekent dat de obligatiehouders als eerste hun geld zullen ontvangen, ze hebben voorrang op andere partijen. Een recht tweede in rang betekent dat eerst de houders van het eerste recht betaald zullen worden. Als er geld over is, zijn de houders van het tweede recht aan de beurt.

Credittoets

Naast zekerheden die de kans vergroten dat u ingelegd geld terugkrijgt, zijn er ook instrumenten die u helpen om te bepalen of de risico’s van een obligatie bij u passen. Zo is een credittoets een betrouwbare, onafhankelijke toets van de kredietwaardigheid en kwaliteit van de uitgevende instelling, haar management en plannen. Ook wordt er gekeken naar onder andere duurzaamheid, sociale impact en de waarde van het onderpand.

AndersFinancieren

AFM

Het publiek, het bedrijfsleven en de overheid moeten vertrouwen kunnen hebben in de financiële markten en dat financiële instellingen op een duidelijke en eerlijke manier handelen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten.

Financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele investeerder moeten over een AFM-vergunning beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende partij beschikt over de juiste procedures en of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn.

Trustakte

De overeenkomst tussen de uitgevende instelling en de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke zekerheden, betalingen en verplichtingen bij de uitgifte van de obligaties horen.

Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren

Deze stichting houdt toezicht op de geldstromen tussen de betrokken partijen bij een obligatie-uitgifte en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, zal het bestuur van de Stichting namens de obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen.

Source

The 2019 DACT Treasury Fair: it’s time to connect

| 01-11-2019 | by Kendra Keydeniers |

The DACT (Dutch Association of Corporate Treasurers) is organizing their annual Treasury Fair at Hotel NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout on November 14th and 15th 2019. The DACT treasury fair is the most important annual treasury event in the Netherlands.

Practice-oriented workshops and specialist presentations on trends and developments. Information on the latest solutions, products and techniques in your professional field. And plenty of room for interaction with colleagues and peers. This is the successful formula of the DACT Treasury Fairs. This year, DACT is organising the 16th edition!

Exhibitors

There are more than 50 exhibitors present at the Treasury Fair. You can see an overview of all exhibitors here.

We are thrilled to highlight the treasuryXL partners who will host a booth at the expo and organize a product demo:


ILFA Group
ILFA Group supports companies and civil society organizations in obtaining financing and managing their treasury.
Product demo 17:
De obligatielening 2.0
Time: 13:00 – 13:30
Presenter: Irma Langeraert – ILFA & Jasper Verhoog – AKD

 

 

BELLIN | ENIGMA
BELLIN is the global leader in technology for corporate banking and treasury.
Product demo 11:
Tm5 – SWIFT GPI functionality / Company case: Darling Ingredients Int.
Time: 11:30 – 12:00
Presenter: Hien Dijkstra, Darling Ingredients Int.l | Bas Kolenburg & Roderick Kroon, Enigma Consulting

 

 

 

Treasury Intelligence Solutions GmbH (TIS)
TIS is the leading cloud platform for managing corporate payments, liquidity and bank relationships worldwide.
Product demo 8:
TIS Corporate Payment Solutions
Time: 10:40 – 11:10
Presenter: Luuk Linssen and Jörg Wiemer – TIS

 

 

Cashforce
Cashforce is a smart cash flow management and cash flow forecasting platform for working capital intensive businesses.
Product demo 6:
Cashforce
Time: 09:50 – 10:20
Presenter: Nicolas Christiaen, CEO Cashforce / Bart Messing, European Treasury Manager Dawn Foods

 

 

Treasurer Search
Treasurer Search finds candidates for both permanent and temporary positions in industry, trade, services and non-profit.

You can find their booth at the beginning of the expo.

Contact: Pieter de Kiewit, owner Treasurer Search

 

 

 

Would you like to connect with one of our partners? I recommend to schedule your appointment in advance to ensure your spot. You can contact me directly for assistance. Of course you can visit their booth at the expo anytime, don’t forget to mention treasuryXL.

Connect with treasuryXL

treasuryXL ambassadors Francois De Witte and Marco Lassche will be visiting the Treasury Fair on Friday, November 15th. Would you like to meet one of them and learn more about the treasuryXL mission and partnership options? Don’t hesitate to contact them directly and schedule your appointment today!

 

Marco Lassche
Ambassador

view profile and connect

 

 

 

François De Witte
Ambassador

view profile and connect

 

 

Treasury Fair programme

Thursday, November 14

Time: 19.00 – 23.30

EAT, MEET & GREET | info here

Grand Café Roundabout

Friday, November 15

Time: from 8.00

Registration, Expo, Workshops, Product demos, Master Class

Time: 16.00-18.00 Drinks

You can find an overview of the full programme here.

About the DACT

DACT, Dutch Association of Corporate Treasurers, is the professional association for (corporate) treasurers and treasury professionals in The Netherlands. It has 600+ members, employed by multinationals, large and midsized companies, but also working in public sector and nonprofit organisations.

As a professional association DACT stimulates the professional development of its members, offers a network that connects treasury professionals and facilitates a platform for the exchange of information and development of knowledge.

Kendra Keydeniers
Community & Partner Manager at treasuryXL

Simulated treasury practice for students is success

| 24-10-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

ILFA Group and the University of Applied Sciences Utrecht (HU) are working together on Business Lab Sessions (BLS) since 2014.

Article in Dutch.

In de Business Lab Sessions (BLS) wordt een situatie gesimuleerd waarin studenten in teams aan de slag gaan op de treasury afdeling van een bedrijf. De BLS biedt de Hogeschool Utrecht de mogelijkheid om studenten te laten proeven aan het echte treasury werk en Ilfa kan op deze manier treasury transparanter en toegankelijker maken.

De casus is al volgt: een groep interim treasurers gaat aan de slag op de treasury afdeling van een internationaal opererend productiebedrijf. Zij vervangen de oude treasury afdeling, die niet goed functioneerde. Elke interim treasurer heeft een eigen functie en daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. De taken van het gehele team bestaan onder andere uit cashmanagement en het geven van concreet advies aan het management en de treasury commissie van het bedrijf.

De BLS is ontwikkeld om het echte leven zo goed mogelijk na te bootsen, zodat de studenten kunnen ervaren hoe het werk op de treasury afdeling werkelijk is. Om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren, krijgen de nieuwbakken medewerkers te maken met incorrecte, incomplete of juist overbodige informatie. Ook moeten ze bij al hun beslissingen rekening houden met geheime agenda’s en politieke spanningen.

Student Mart-Antonny van Noorel: “Waar de meeste opdrachten die ik op de HU heb gemaakt goed gestructureerd en foutloos zijn, is de Ilfa BLS het tegenovergestelde. Dit maakt de BLS ook zo uitdagend. Net als in de praktijk zal een treasurer geconfronteerd worden met een overload aan soms foutieve informatie. Vervolgens is het aan hem of haar om tot de juiste beslissingen en adviezen te komen.

Precies daar zit de kracht van de simulatie volgens hoofddocent Finance & Accounting Dr. Michiel van der Ven RT: “Zelf wil ik voeling hebben met het bedrijfsleven, maar ik vind het nog belangrijker dat onze studenten de kans krijgen binnen organisaties te kijken. Dat willen ze zelf ook graag.

Ilfa’s treasury managementtool

Op een treasury afdeling wordt gewerkt met tools en dus krijgen de studenten toegang tot het treasury managementsysteem van Ilfa. Deze tool helpt de studenten bij het opstellen van realistische prognoses en uiteindelijk bij het uitbrengen van een advies aan de treasury commissie. Student Maarten Bruins: “Door een goede introductie van Ilfa had mijn groep de tool snel onder de knie. De tool is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Zo hebben we goede algemene analyses kunnen maken en ook specifieke analyses per bedrijfsonderdeel en valuta.

Ook student Lars van Bruinessen zag het voordeel van het gebruik van tools: “Het leren van de tool heeft veel tijd gekost, maar als je het eenmaal begrijpt, kun je er echt heel veel mee doen. Naarmate je verder in een project bent en de tool beter onder te knie krijgt, gaat het werk steeds makkelijker en sneller.

Irma Langeraert, managing partner van Ilfa, stelt Ilfa’s tools graag ter beschikking aan de studenten: “Ilfa hecht grote waarde aan het delen van haar kennis en het transparanter maken van treasury. We zien dat als onze maatschappelijke taak. Op deze manier kunnen we iets terugdoen. Mensen enthousiasmeren voor het vak treasury mag ik graag doen. We zijn de eerste oud-student al tegengekomen bij het geven van een demonstratie!

Verantwoordelijkheden binnen een treasury afdeling

Naast de treasury tools maken de studenten ook kennis met de verschillende functies en verantwoordelijkheden binnen een treasury afdeling. Zo is de treasurer als departementshoofd eindverantwoordelijke voor de resultaten van de hele groep. Student en treasurer Maarten Bruins: “Er werd meteen duidelijk gemaakt dat de treasurer de verantwoordelijke is van de groep. Als iemand een onvoldoende haalt, is het de schuld van de treasurer.

De BLS duurt in totaal vier weken. Voor sommige studenten duurt de opdracht echter wat langer, zij hebben zich aangemeld als facilitator. De facilitators hebben op het hoofdkantoor van Ilfa extra uitleg en training gehad over de tools die gebruikt worden tijdens de BLS. Door de opdracht eerder door te lopen en met inhoudelijke uitleg en tips over de tool konden de facilitators de andere treasury teams bijstaan.

Student en facilitator Max de Rode: “Wat mij vooral opviel is dat de case heel erg uitnodigt om tot verschillende inzichten te komen, de verschillende groepen lichtten allemaal een ander onderwerp uit. Dit maakte het werk als facilitator erg interessant. Wij hadden de case al bestudeerd, maar moesten door de verschillende inzichten toch flink aan de bak om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Onverwachte invloeden van buitenaf

De BLS eindigt met een rapportage en presentatie. De treasury afdeling presenteert de plannen die in de afgelopen vier weken zijn opgesteld aan de treasury commissie. Ook tijdens de presentatie wordt de realiteit gesimuleerd, je moet immers altijd rekening houden met invloeden van buitenaf.

Dit jaar werd de stressbestendigheid van de treasurer getest door een plotselinge natuurramp. Als internationaal opererend bedrijf met een afdeling in Japan moest ter plekke bedacht worden welk effect een tsunami in Japan heeft op de plannen van de treasury afdeling. Natuurlijk is het voorbeeld extreem, maar het leert wel flexibel om te gaan met plannen.

Student Mart-Antonny van Noorel: “Door de leuke twist tijdens de eindpresentatie wordt naast inhoudelijke kennis ook je flexibiliteit en functioneren onder druk op de proef gesteld. Dit alles geeft een zo realistisch mogelijk beeld van het werk van een treasurer.

Student Joris Hazewinkel: “De realistische aspecten van de opdracht maakten het een erg leerzame aantal weken. Zo leerden wij om te werken met onvolledige informatie en veranderende marktomstandigheden. Daarnaast brachten we onze kennis over cashflows, financiële derivaten, financieringsproducten en risicobeheer in de praktijk.

Author

Rowan Hermes
Marketing & Communication

Notional cash pooling ondanks EU-wetgeving

| 08-08-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

In this blog, a rather old topic is dusted off, namely Cash Pooling. Cash pooling is a method that makes a lot possible and ensures that a lot can be saved. The subject itself is not very “sexy”, but very useful in the practice of good cash management. Especially when you consider that the legislation concerning MiFID II, Basel III and IV can have quite some consequences for cash pooling and management and in particular for notional cash pooling.

Laat ik bij het begin beginnen, notional pooling houdt in dat banken voor u de saldi van bankrekeningen fictief bij elkaar optellen. Deze service wordt meestal tegen lage kosten, en soms zelfs gratis, aangeboden. In uw administratie verandert niet veel, maar de bank berekent de rente over dit totale saldo. Het levert rentevoordeel op, zeker als er een mix van rode en zwarte saldi op de bankrekeningen staat. Notional pooling is een typisch Nederlands product, omdat het binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk is. Het enige issue met notional pooling bestaat bij het verdelen van de rentekosten. Het toerekenen van kosten is immers ook een incentive om die kosten te besparen, want rood staan is niet leuk. Als er voordelen te verdelen zijn, verdwijnt de incentive (deels) om de kosten te besparen.

De huidige situatie

Hoewel het binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk was, doet de Europese wetgeving notional pooling in de huidige vorm de das om. Niet langer is het mogelijk om de eenvoudige, goedkope oplossing in te zetten die veel oplevert en weinig inspanning betekent. Nu moeten banken daadwerkelijk geld verzamelen, wat inhoudt dat er dagelijks afgeroomd of aangevuld moet worden en om de originele saldi te herstellen ook direct teruggeboekt moet worden. Voor die handelingen worden aanzienlijke kosten in rekening gebracht of uw bank stopt simpelweg met het leveren van notional pooling. Kortom, het voordeel van notional pooling verdwijnt of notional pooling in zijn geheel verdwijnt.

Verdwijnt het voordeel?

Gelukkig hoeft het besparen niet te stoppen. Het is mogelijk notional pooling op een geautomatiseerde wijze toe te passen door een toegespitst software-systeem in te zetten. Specifiek een systeem dat voor u afromingen en eventuele saldo-aanvullingen berekent, transacties uitvoert en rekening houdt met de rekening-courantverhoudingen die daar tegenover staan. De software levert als het ware een in-house-bank: echte banksaldi worden vervangen door rekeningen-courant. De software kost, afhankelijk van uw wensen, een fractie van de bankkosten.

Daar blijft het niet bij. Als u enerzijds leningen heeft afgesloten en anderzijds elke dag geld verzamelt om rentekosten te besparen, bestaat er nog een mogelijkheid om geld te besparen, verreken de twee met elkaar. Nu is dat simpeler gezegd dan gedaan. Banken vinden de combinatie namelijk fantastisch, u leent immers als het ware een deel van uw eigen geld. Banken zullen die mogelijkheid niet zo snel opgeven. Het is een spel, waarvan ik zeker ben dat u die uiteindelijk kunt winnen. De in-house-bank is namelijk bank-onafhankelijk te maken. Daarmee verdwijnt de basis onder het spel van de bank en moet de focus terug op dat waar ze goed in zijn: geld uitlenen. Niet uw eigen geld, maar echt geld.

 


Beleggen kan zeker ook anders, en zinvol!

| 11-06-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

ILFA Group geeft een update over het fenomeen crowdfunding in combinatie met impact. De adviseur van de klant, of deze nu financieel planner, accountant, belastingadviseur, family office, vermogensbeheerder of beleggingsspecialist is, ontkomt er niet aan om crowd- of maatschappelijke funding een plaats te geven in het totale financiële plaatje en het vermogen van de klant. Het risico bestaat dat de klant door de bomen het bos niet ziet, en daar ligt ook qua selectie een mooie kans voor adviseurs om klanten te helpen en te begeleiden. Niet alleen als de klant hierom vraagt, maar proactief kun je als trusted adviseur jezelf alvast verdiepen in de aanbieders, de projecten, de verschillende instrumenten (obligaties of aandelen), maar ook de diverse platformen. Zeker nu er ook door de AFM een duidelijker dan vroeger, regelgevend kader is opgesteld.

Robert van Beek CFP® €FA FFP is zelfstandig consultant bij About Life & Finance BV te Roosendaal. Irma Langeraert is managing partner bij ILFA Group en het maatschappelijke fundingplatform AndersFinancieren, eveneens gevestigd te Roosendaal. AndersFinancieren is één van de drie crowdfundingplatformen welke opereert op basis van een vergunning als beleggingsonderneming.

Inleiding

(Vermogende) spaarders en obligatiebeleggers zijn op zoek naar rendement. De rente op spaarrekeningen staat al jaren zo laag dat sparen met de box 3-heffing een negatief rendement oplevert. Veel mensen hebben een (lange) zoektocht afgelegd naar rendement, maar vinden dit niet in aandelen of directe vastgoedbeleggingen zoals verhuurde (vakantie)woningen. Geld blijft bij gebrek aan andere alternatieven op de bank of spaarrekening staan. Veel beleggers, hun vermogensbeheerders en adviseurs, moeten of willen ook nog steeds naar obligaties kijken als onderdeel van hun totale asset allocatie. Maar ook de verwachte rendementen op klassieke, beursgenoteerde obligaties blijven laag.

Voor maatschappelijke, Nederlandse organisaties die op zoek zijn naar financiering bestaat een vergelijkbare zoektocht. Het invullen van de financieringsbehoefte voor deze organisaties wordt, zeker als het om onroerend goed gaat, door banken steeds moeilijker. Dit heeft weinig te maken met de businesscase, maar alles met de verscherpte eisen onder Basel IV. Omdat het koppelen van vraag en aanbod van geld buiten een bank om, niet goed functioneert, leidt dit inmiddels in de reële economie tot hoge rentepercentages. Dit ondanks dat de officiële rente toch laag staat en we duidelijke tekenen zien van een in middels (in sommige regio’s en steden sterk) herstellende vastgoedmarkt.

Een crisis heeft vaak als voordeel dat mensen bewuster gaan leven en bewuster omgaan met hun geld en vermogen. Er ontstaat een verhoogde aandacht voor de mens zelf, de maatschappij, duurzaamheid, het klimaat en het milieu. Het moment zou je zeggen waarop par tij en aan beide kanten van de balans elkaar zouden moeten gaan vinden. (Crowd)fundingplatformen waar geldgevers en geldnemers aan elkaar worden gekoppeld, kunnen en willen hier een belangrijke rol in vervullen. Het goed van de grond krijgen van dit zogenaamd ‘alternatief’ financieren vraagt echter van de beleggers een bezinning op hun asset allocatie, van beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders dat men de illiquide markt betrekt in hun afwegingen en dat de toezichthouder een duidelijk wettelijk kader neerlegt. Dan weten zowel beleggers als hun adviseurs wat ze kunnen en mogen verwachten van de (crowd)fundingplatformen.

Alternatieve financiering

De overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners en banken hebben allemaal een rol en verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen in onze maatschappij. Nieuwe regels rond financiering voor banken (Basel IV) en de toename van kosten en een terugtredende overheid inzake financiering van de zorg, zorgen voor veel uitdagingen. Er ontstaan meer publiek private samenwerkingen. Als ze met elkaar de handen in elkaar slaan, kunnen organisaties gefinancierd en geholpen worden en een kwalitatieve zorgverlening en huisvesting mogelijk maken. In januari van dit jaar is door Helen Toxopeus vanuit wetenschappelijk onderzoek aangetoond met een proefschrift dat de financiële sector duurzame innovatie slimmer kan financieren. Ook vanuit Europa (Council of the European Union) is er heel recent nog een notitie geschreven over hoge (compliance) kosten, administratieve belemmeringen maar ook liquiditeit en toegang tot de kapitaalmarkten in verband met financiering en kapitaalverstrekking middels aandelen en obligaties via (MTF-)platformen aan groeiende SME (kleine en middelgrote) ondernemingen. Europa roept op om verbeteringen door te voeren, maar ook om meer promotie te maken voor MTF- en hiermee ook crowdfundingplatformen! Zie Council of the European Union, 2018/0165 (COD, EF100 ECOFIN 285 CODEC 651 IA 103) 15 Maart 2019 Promotion SME growth markets EU
596/2014 and EU 2017/1129.

Welke rol crowdfundingplatformen hebben, en ook welke (basis)stappen en onderdelen uitmaken van financiering wordt duidelijk in figuur 1.

Figuur 1: Financiering, de verschillende stappen, onderdelen, begrippen, factoren en actoren

Alternatieve financiering door gestapelde financiering in de zorg

De kredietverlening door klassieke bankleningen blijft ook onverminderd lastig voor mkb-ondernemingen. Hier zie je dat dit probleem zoals vanouds, opgevangen wordt door succesvolle ondernemers die startende of bevriende ondernemers willen helpen. Vraag naar en aanbod van vermogen worden hierbij direct (onderhands) of via bemiddeling samengebracht. En waarom zouden ondernemers in plaats van alleen maar in klassieke beursgenoteerde aandelen van corporate ondernemingen of beleggingsfondsen niet ook (een deel van) hun vermogen investeren in bedrijven waar ze meer voeling bij hebben? Al dan niet in hun eigen regio, met daarbij desgewenst een actievere aandeelhoudersrol spelen, of vanuit hun ideologie en waarden, om collega-ondernemers te helpen. De business angels blijven populair. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de kredietunies die in de praktijk dan weer voornamelijk een sociaal-maatschappelijke rol vervullen.

Een vergelijkbaar proces moet ook voor de maatschappelijke en zorgsector mogelijk zijn. We hebben er allemaal belang bij dat vernieuwing en verduurzaming van zorg, betaalbaar wonen en wonen met zorg, voortvarend wordt opgepakt. Dit kan alleen als er meer gebruikgemaakt gaat worden van zogenaamde gestapelde financiering.

Een eerste groot gedeelte van het vermogen van een traditionele (zorg)organisatie wordt gevormd door het eigen vermogen. Het vreemd vermogen wordt door de bank verstrekt via een klassieke financiering op basis van een onderpand. Als een derde deel toegevoegd wordt, bijvoorbeeld door obligaties via derden, kan zowel een deel van het eigen vermogen in plaats van uitgebreid, terug verminderd worden als ook het bancaire krediet blijven bestaan, waardoor je totaal weer in balans is. Onnodig besparen op uitgaven om middels winst het Eigen Vermogen te versterken kan op deze wijze worden voorkomen.

Figuur 2: Gestapeld financieren: in plaats van meer eigen vermogen en minder bancair krediet, behoud van het bancair krediet en toevoeging van vermogen via derden

De vormen van deze alternatieve financieringsvormen zijn divers. Zo zijn er kleine (converteerbare) obligatieleningen uitgegeven voor een groot publiek (zelfde domein als waarbinnen crowdfundingplatformen actief zijn), maar ook leningen via crowdfundingplatformen. (Crowd)funding van (maatschappelijk) vastgoed is in populariteit erg sterk toegenomen de afgelopen tijd.

Toezicht door AFM op instrumenten en/of platform

Als het via een platform mogelijk is om te investeren in een onderneming door koop van verhandelbare aandelen of obligatie(s), dan is er sprake van aankoop van effecten waarbij een platform orders ontvangt en doorgeeft. Voor de beleggingsdienst (order remissier) is dan een vergunning als beleggingsonderneming van toepassing. Is het ook mogelijk om andere leningen dan obligaties te verstrekken, dan dient de beleggingsonderneming (het platform) ook een ontheffingbemiddeling in opvorderbare gelden te hebben. Eventuele betaaldiensten, of hypotheekverstrekkingen aan consumenten of ondernemers betekenen ook vergunningen voor bemiddelen in betaalrekeningen en krediet.

Platformen die bemiddelen in leningen dienen vooralsnog niet te opereren binnen de Wet financieel toezicht. Deze ruimte is destijds geboden om de start van crowdfunding in Nederland mogelijk te maken. De AFM houdt wel toezicht en heeft sinds 2016 na een eerder rapport van 19 december 2014 een focus gelegd op de werking van crowdfundingplatformen. Na onderzoeken zijn er een aantal zaken aangescherpt en zeker voor wat betreft informatieverstrekking bleek met een beleidsregel dat informatie en meer specifiek over projecten, een verbeterslag moest plaatsvinden. Op 28 februari 2019 werd gesteld dat de informatieverstrekking bijvoorbeeld over nettorendement en verbeterd is. Deze conclusie trok de AFM na een self-assessment uitgevoerd in 2018 onder 47 platformen.

Een aantal randvoorwaarden die eerder al gesteld werden, zijn bijvoorbeeld:

 • Een advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding;
 • Een maximaal te investeren bedrag per platform;
 • Transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en over nettorendementen.

Ondanks deze aanvullende voorwaarden is het regime waaronder deze platformen leningen uitgeven nog altijd lichter dan de platformen welke onder MiFID II obligaties en/of equity/aandelen aanbieden. Met name de zorgplicht richting retail, vermogende en inmiddels professionele belegger is aanmerkelijk zwaarder. Ook moeten platformen met een vergunning twee keer per jaar bij De Nederlandsche Bank aantonen dat zij voldoende solvabel zijn om de continuïteit in de dienstverlening aan hun beleggers te borgen. Des te bijzonder is het dat de crowdfundingplatformen geen zogenaamd ‘wildwest bordje’ dienen te voeren.

Terwijl platformen welke opereren op basis van een vergunning de volgende melding dienen op te nemen indien zij gebruikmaken van de prospectusvrijstelling:

Voor de retailbelegger is dit erg verwarrend. Niet zelden bestaat de perceptie dat een obligatielening aangeboden via een platform dat opereert onder volledig toezicht qua vergunning een hoger risicoprofiel heeft dan een lening via een crowdfundingplatform welke functioneert op basis van een ontheffing.

De AFM heeft wel een register aangelegd waarbij van de crowdfundingplatformen vermeld staan: vergunning of vrijstelling, maar ook algemene gegevens zoals KvK-nummer en de adresgegevens. Ook de activiteiten die uitgeoefend mogen worden bij zowel de vergunning of de ontheffing staan vermeld. Het register en de vergunning zijn alvast zeer belangrijke stappen, maar in een markt met groeiende interesse bestaat er natuurlijk altijd een risico dat wet- en regelgeving en/of de AFM achter de feiten aanloopt en dus ook niet-bonafide par tij en actief zijn/worden! Daarom heeft de AFM een monitoring waarbij jaarlijks uiterlijk op 30 september (over januari-juni) en op 31 maart (over juli-december) een monitoringformulier ingevuld en ingezonden dient te worden.

Voor platformen die nu werken op basis van een ontheffing is Europese wetgeving in de maak. Hoewel er nog veel werk is te verzetten, is de verwachting dat de wetgeving medio 2020 van kracht zal worden. Voor een deel van de platformen zal de transitie die zij vervolgens moeten doormaken een brug te ver zijn. Momenteel zijn er al 16 van de 51 geregistreerde platformen inactief.

Informatievoorziening en investeerderstoets

Op het gebied van informatievoorziening dient een platform een aantal zaken te regelen waaronder een investeerderstoets. Deze toets is vormvrij maar dient in correcte, duidelijke en niet-misleidende bewoordingen te zijn opgesteld. De gemiddelde consument moet deze kunnen begrijpen en de tekst mag niet wervend zijn, want projecten mogen niet worden aangeprezen. De suggestie mag niet worden gewekt dat er sprake is van een aanbeveling! De toets zelf dient te checken of kennis en ervaring aanwezig zijn bij de consument om te begrijpen welke risico’s verbonden zijn aan het project, crowdfunding in algemene zin en het specifieke platform. Met de eerdergenoemde spreiding dient dan ook geïnventariseerd te worden of een verantwoord deel van het vrij belegbaar vermogen (maximaal 10%) belegd wordt. Ook de communicatie over uitslag van de toets moet objectief gebeuren. Bij een negatieve uitslag moet de consument via een waarschuwing nadrukkelijk gewezen worden op de risico’s.

Rendement, risico, kosten en meer

Crowdfunding is zeker ook met de door de AFM geformuleerde begrenzing van 10% van het vrij belegbaar vermogen, te beschouwen als een beleggingscategorie. De rendement- en risicoafweging moet net zoals bij andere assets gemaakt worden en belangrijker nog, juist bezien worden in combinatie met de andere traditionele beleggingscategorieën waarover het belegbaar vermogen gespreid wordt. De specifieke beleggingsrisico’s zijn inherent aan (beursgenoteerde) aandelen- of obligatiebeleggingen.

Specifiek voor crowdfunding komen daar ook nog bij:

 • Operationele risico’s van platform;
 • Faillissementsrisico;
 • Betalingsrisico tussentijdse of aan einde looptijd rente- en aflossingsverplichtingen;
 • Verhandelbaarheid/liquiditeit als dit via het platform mogelijk is.

Omdat er ook platform-specifieke risico’s zijn, worden door de AFM ook geschiktheidseisen aan bestuurders van crowdfundingplatformen gesteld bij het verlenen van de vergunning.

Johan Leupen, 20 september 2018, het Financieele Dagblad

Rol van adviseur

Wanneer een klant bij de adviseur komt met een vraag over crowdfunding is het goed even stil te staan bij de motivatie van de klant. De waarom-vraag dient gesteld te worden ook voor jezelf als financieel planner of (vermogens)adviseur om een goede afweging te maken of, en zo ja, hoe je je klant verder wil begeleiden.

Je klant kan een (vermogende) persoon of familie zijn die zich afvraagt of deze manier van beleggen een alternatief kan zijn voor een deel van zijn beleggingsportefeuille of aanvullend als onderdeel van de totale asset allocatie van zijn of haar vermogen.

In dat geval kan diversificatie, door te investeren in een lening aan een (zorg of maatschappelijke) organisatie een mooi of interessant idee zijn waarbij de andere obligatiebeleggingen (vervanging of uitbreiding) in lijn moeten zijn met het beleggings- en risicoprofiel van de klant. Meer en meer zie je dat investeerders het verschil willen maken en met bijzondere aandacht focus willen leggen op maatschappelijk relevante investeringen: Impact investing! Deze belegger wil op een bijzondere manier betrokken zijn bij de doelstelling van de geldvrager en/of hun inleg voor een deel als een gift zien of de projecten staan dichter bij persoonlijke drijfveren en de beleving van de belegger.

Belangrijk is dat de afweging gemaakt moet worden samen met de klant of crowdfunding via lening of aandeel, past in het totale plaatje past bij de risico’s, de kennis en ervaring, de beleggingsportefeuille maar ook het beleggings- of risicoprofiel van de klant (zie R.G.J. van Beek & R. Wernsen ‘Adviseur moet af van klassieke asset allocatie!) Wanneer rente ontvangen wordt, dient natuurlijk de verstrekking van de lening, maar ook de rente en aflossingen afgestemd te worden met de inkomensdoelstelling.

Neem voor meer informatie contact op met Robert van Beek (info@robertvanbeek.eu) of Irma Langeraert.

Benieuwd hoe u de uitgifte van een obligatie aanpakt?

| 28-05-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

Banken zijn steeds minder bereid om langlopende financiering te verstrekken. Hierdoor zijn organisaties meer en meer aangewezen op andere financieringsbronnen. Een obligatielening kan zo’n alternatieve bron van financiering zijn. Bent u benieuwd hoe u de uitgifte van een obligatie aanpakt? Weet u waar u op moet letten en wat de (juridische) valkuilen zijn?

treasuryXL partner, ILFA Group, en AKD willen met u hun ervaring met obligaties delen in een workshop. Samen met andere maatschappelijke organisaties willen wij de mogelijkheden van deze financieringsbron verkennen.

Workshop 19 Juni 2019

Waar

AKD vestiging Rotterdam
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam

Programma

13.30 – 14.00   Inloop
14.00 – 17.00   Programma deel 1 en 2
17.00 – 18.00   Afsluitende borrel

Wat

Deel 1: De werking van een obligatie en het bepalen van voorwaarden en condities

De opdracht: Kies een actueel onderwerp of vraagstuk bij een instelling en bepaal wat voor soort obligatie je gaat uitgeven. Wat is het unique selling point (USP) van deze obligatie? Welk verhaal ga je vertellen?

Deel 2: Het informatiememorandum met financiële paragraaf

De opdracht: Ontwerp de risicoparagraaf bij de obligatielening van opdracht 1. Kies uit een aantal voorbeelden en licht toe waarom uw keus passend is.

Registreer hier

ILFA Group versterkt haar financieringsaanbod

| 17-05-2019 | ILFA Group | treasuryXL |

Ter ere van de overname van het aandelenfinancieringsplatform Symbid opende ILFA Group de beursdag op 10 mei 2019 .

Volledig spectrum van beleggingen

Door de overname versterkt ILFA Group haar financieringsaanbod door naast obligaties ook eigen vermogen financiering aan te bieden. Daarnaast maakt het met haar technologische oplossingen een verdere professionaliseringsslag in met name het portefeuillebeheer voor investeerders. Symbid zal na de overname door ILFA onder het eigen merk actief blijven met dezelfde dienstverlening, maar profiteren van de kennis, expertise en technologie van ILFA.

Fred van der Stappen, directeur ILFA Group: “Symbid is al jaren een van de toonaangevende partijen op het gebied van online aandelen financiering. Het team heeft veel ervaring en beschikt over het leidende technologische platform in Europa voor aandelen- en convertible funding. Wij verwachten veel synergie te kunnen behalen bij onze activiteiten.”

ILFA Group

ILFA heeft als kernactiviteit het helpen van bedrijven en instellingen met het structureren en aantrekken van financiering en het aan bieden van hoogwaardige treasury management software. ILFA zet al jarenlang onder meer de funding platformen AndersFinancieren en European Capital Exchange in om grote en professionele investeerders, mede via privaat publieke projecten in de zorgsector en woningbouw, van dienst te zijn.