The difference between the price of petrol at the gas station and the price of oil in the market (Dutch Item)

06-01-2021 | Erna Erkens | treasuryXL |

 

Weet u waarom er een verschil zit in de benzineprijs aan de pomp en de olieprijs in de markt? Hoe staan die met elkaar in verhouding?

 

 1. Hierboven de opbouw van de benzine-, diesel- en LPG prijzen en hun samenstelling.
  Dit zijn adviesprijzen. Die betaal je eigenlijk alleen langs de grote weg.Hieruit blijkt dat de inkoop van de diverse onderdelen maar een beperkt deel uitmaakt van de prijs door de accijns en de BTW. Blijft bij mij toch nog de vraag hangen waardoor prijsstijgingen altijd sneller te zien zijn aan de pomp dan prijsdalingen? Een totaal antwoord heb ik bij mijn zoektocht niet gevonden. Wel wat er nog meer van invloed is behalve de accijns en BTW toevoeging.
 2. Tussen de winning van de ruwe olie en de verkoop van de benzine aan de pomp zitten verschillende stadia van productie. Ruwe olie bestaat uit verschillende onderdelen met elk zijn eigen productie- en handelsstadia. Alle verschillende onderdelen zullen op hun eigen manier deze prijsverandering moeten verwerken en daar kan dus een verschil in tempo en prijs ontstaan.
 3. Benzine wordt in meer producten gebruikt dan alleen maar als brandstof in auto’s. Als de vraag groter wordt van bijv. de chemische industrie kan dit ook een opdrijvend effect hebben op de benzine aan de pomp. Groeiende vraag bij gelijk aanbod is hogere prijs! Dalende vraag bij gelijk aanbod is een dalende prijs. In die situatie zitten we op dit moment.
 4. De ingekochte olie wordt vaak gekocht op de termijnmarkt. Dit betekent nu een vaste prijs maar levering over een paar weken of paar maanden. Dus de benzine in de pomp vandaag is olie die al maanden geleden is aangekocht. Dus zit er ook tijd tussen de prijsaanpassing aan de pomp en de prijsstijging of daling van de actuele olieprijs. Op deze termijnmarkten wisselen partijen (scheepsladingen olie) soms wel 8 keer van eigenaar voordat er sprake is van daadwerkelijke aflevering van de olie. Dagelijks wordt gemiddeld 20 x de opgepompte hoeveelheid olie verhandeld.
 5. Er wordt voor de olieprijzen vaak gekeken naar WTI olie (voor de VS in mijn overzicht) en de Brent (voor Europa). Dit zijn eigenlijk vrij kleine olievelden en deze prijzen dienen als een benchmark (gemiddelde) voor de olie.De prijzen van de olie van andere velden kan best afwijken van deze benchmark. Soms zit er wel 10% verschil tussen. Dit hangt weer af van land / voor wie de olie is en of de olie makkelijk te delven is.
 6. De koers van de EUR/USD. Of een vat olie USD 30 kost met een koers van 1.15 = EUR 26.09 of USD 30 met een koers van 1.05 = EUR 28.57Dat maakt 9.5%  uit. Verder zijn er ook nog andere risico’s (transport, economisch, politiek) die afgedekt moeten of kunnen worden. Dit kan ook een onderdeel van de prijs zijn.
 7. Prijzen van benzinestations in de omgeving. Als je iets lager zit qua prijs en je verkoopt meer dan heb je toch een betere dag!
 8. Transportkosten. Het hangt ervan af waar de olie vandaan komt en waar hij naar toe moet!

Zo zie je maar dat de olieprijs wel belangrijk is voor onze benzineprijs, maar dat er nog heel veel dingen van invloed zijn op onze benzineprijs. En een stijging van de olieprijs wordt gek genoeg altijd sneller ingeprijsd, dan de daling. Maar die extra centen zijn dan voor de pomphouder en die verdienen er maar mondjesmaat aan. Er is toch iets geks aan de hand. In de vorige crisis was de olieprijs hoger dan nu maar de benzineprijs lager dan nu. Dat werd niet gecompenseerd door het koersverschil. Zo blijven er altijd bijzondere verschillen.
Erna Erkens
Owner at EEVA

What is an option contract? (Dutch Item)

| 16-12-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

Wat is een optiecontract?

Internationaal Handelende bedrijven kunnen ook gebruik maken van optiecontracten om hun valutarisico te managen. Een optiecontract is een contract tussen de koper en de verkoper van een vaste onderliggende waarde. Dat kan een aandeel zijn, een valuta, goud of zilver bijvoorbeeld. De onderliggende waarde wordt gekocht of verkocht op van tevoren afgesproken datum op een van tevoren afgesproken prijs voor een van tevoren afgesproken hoeveelheid van deze onderliggende waarde. Optiecontracten lijken een beetje op termijncontracten, maar bij een optiecontract is de koper van de optie niet verplicht om te onderliggende waarde te kopen of te verkopen.

Optiecontracten worden vaak gebruikt om risico’s af te dekken op bestaande posities en voor de speculatieve handel.

Welke soorten optiecontracten zijn er?

Optiecontracten zijn er in twee basisvormen, de putoptie en de calloptie.

Wanneer is een optie een oplossing?

Als er een prijsstijging verwacht wordt en er is een risico om iets te kopen en er is in een offerte rekening gehouden met een bepaalde calculatieprijs dan kan het kopen van een calloptie een oplossing zijn (wel een dure).

Als er een prijsdaling verwacht wordt en u heeft iets verkocht en er is in een offerte met een bepaalde calculatieprijs (dus opbrengst) rekening gehouden dan kan de putoptie een oplossing zijn (wel een dure).

Wat is een call-optie?

Een calloptie is een contract tussen een koper en een verkoper met een aantal vaste onderdelen.
De expiratiedatum, de hoofdsom/hoeveelheid, de uitoefenprijs en de premie waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te kopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen.
 • De koper van de calloptie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie. Net zoals bij een gewone verzekering.

Voordelen voor de koper van een calloptie:

 • De koper is niet verplicht tot afname
 • Er is maximale flexibiliteit
 • De koper is beschermd tegen nadelige koersbewegingen (stijging) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • De koper kan onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (koersdaling)
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een calloptie:

 • De premie moet vooraf worden voldaan.
 • Hoe dichter de uitoefenprijs bij de actuele prijs van de onderliggende waarde ligt, hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, de koper betaald een hoge premie en er is dus ook een grote koersbeweging nodig om de premie terug te verdienen.

Wat is een putoptie?

Een put optie is een contract tussen een koper en een verkoper, waarbij:

 • De koper het recht heeft om op een bepaalde datum (expiratiedatum) een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s/ aandelen of anderszins te verkopen tegen een nu al vastgestelde koers (uitoefenprijs).
 • De verkoper de plicht op zich neemt om op de expiratiedatum de afgesproken hoeveelheid vreemde valuta’s aandelen of anderszins te kopen.
 • De koper van de put optie beschermt zich tegen een ongunstige koersontwikkeling (daling) en betaalt daarvoor bij afsluiting een premie.

Voordelen voor de koper van de putoptie:

 • Er is geen verkoopverplichting.
 • Maximale flexibiliteit.
 • Bescherming tegen nadelige koersbeweging (daling) vanaf de vooraf gekozen prijs, de uitoefenprijs.
 • Onbeperkt profiteren van een voordelige koersbeweging (stijging).
 • De koper kan nooit meer verliezen dan het premiebedrag en weet dus precies waar hij aan toe is.

Nadelen voor de koper van een putoptie:

 • De premie moet vooraf worden betaald
 • Hoe dichter de uitoefenprijs ligt bij de actuele prijs van de onderliggende waarde hoe hoger de premie.
 • Opties zijn in de regel vrij duur, dus hoge premies en er is dus ook een grote beweging nodig om de premie terug te verdienen.

In het bovenstaande overzicht ziet u dat bij optiecontract de koper altijd het recht behoudt om het contract al dan niet uit te oefenen. De verkopers zijn altijd afhankelijk van de beslissing van de kopers. Het risico van de verkopers van de optie is onbeperkt. De verkoper van de optie weet wel op welke prijs hij/zij de verplichting heeft, maar weet niet wat de actuele prijs wordt. Dus hij/zij weet nooit wat het prijsverschil zal zijn. Daarom is verkopen van opties eigenlijk alleen iets voor echte specialisten met veel kennis. Net als bij een verzekering en de verzekeringsmaatschappijen. Wij kopen een brandverzekering of een autoverzekering, maar we verkopen deze niet. Dat is iets voor specialisten.

Er zijn optiecontracten die de koper het recht geven op de optie uit te oefenen op elke gewenste datum tot aan de expiratiedatum. Dit noemen we Amerikaanse optiecontracten. Bij Europese optiecontracten kan het contract alleen worden uitgeoefend op de vastgestelde expiratiedatum. De optie kan wel tegengesloten worden met dezelfde expiratiedatum. De namen voor deze verschillende contracten hebben overigens niks met geografie te maken.

Dit artikel is niet volledig maar geeft een beeld van hoe optiecontracten werken. Voor meer informatie kunt u altijd even contact opnemen met EEVA.
Erna Erkens
Owner at EEVA

Exchange Rates – What, Where and How? (Dutch Item)

| 09-12-2020 | Erna Erkens | treasuryXL |

De wisselkoers is de verhouding tussen twee munten. Een wisselkoers wordt gebruikt om de waarde van een munt uit te drukken in de waarde van een andere munt. Als die waarde verandert, verandert de wisselkoers. Elke munt is uniek en heeft een eigen waarde. Maar de waarde van iedere munt is niet gelijk. Bij internationaal handelen spelen de verschillende wisselkoersen een grote rol. Maar ook nationaal hebben wisselkoersen invloed op de binnenlandse economie. Wisselkoersen komen tot stand op de valutamarkt. De beweging en werking van die valutamarkt is daarom van groot belang voor overheden en centrale banken.

Wanneer krijgt u als ondernemer te maken met een wisselkoers?

Als u internationaal handelt in diensten of producten buiten de Eurozone heeft u te maken met vreemde valuta, wisselkoersen en een aantal andere zaken. Door deze zaken bent u een internationaal handelende ondernemer en krijgt u er extra financiële administratie bij.
Koopt u bijvoorbeeld kleding in bij een leverancier uit China die graag in Amerikaanse Dollars betaald wil worden, dan krijgt u te maken met de wisselkoers van de Euro tegen de Amerikaanse Dollar. Die wordt als EUR/USD aangeduid. Is de wisselkoers bijvoorbeeld 1.1200 voor één Euro, dan betekent dat dat 1.1200 Amerikaanse Dollars evenveel waard is als 1 Euro. Andersom heeft één Amerikaanse Dollar de waarde van 0.89285 EURO. Bij de inkoop van de kleding bij de leverancier uit China moet u er rekening mee houden dat de inkoop in Dollars betaald moet worden en dat de waarde van één Dollar niet gelijk is aan de waarde van één Euro.

Beïnvloeding wisselkoers

Net als op een gewone markt wordt de wisselkoers o.a. bepaald door vraag en aanbod. Is het aanbod hoger dan de vraag, dan zal de wisselkoers dalen en andersom. Is er bijvoorbeeld meer vraag naar de Amerikaanse Dollar dan dat er aanbod is, dan zal de wisselkoers van de Dollar stijgen (=lagere EUR/USD). Deze stijging wordt ook wel appreciatie (van de USD in dit geval) genoemd. En als de vraag naar USD lager is dan het aanbod noemen we dat depreciatie. Dan zal EUR/USD stijgen. Dan wordt de USD minder waard en de EUR meer waard.

De wisselkoers wordt niet alleen door vraag en aanbod beïnvloed. Ook kapitaalstromen tussen de verschillende landen hebben invloed. Als een Nederlands bedrijf gaat investeren in het buitenland, bijvoorbeeld de VS, komt er vraag naar Amerikaanse Dollars. De vraag naar dollars stijgt dus en daarmee wordt de USD sterker en dus zal de wisselkoers stijgen. In EUR/USD betekent dit een daling. In USD/EUR betekent dit een stijging. De beïnvloeding van vraag en aanbod van een munt zorgt ervoor dat een wisselkoers op de korte termijn erg in beweging kan zijn.

Wisselkoersen worden op de lange termijn o.a. bepaald door verwachtingen over reële interestvoeten. Als bijvoorbeeld de rente in Europa stijgt zullen wereldwijd beleggers hun geld (dat nu buiten Europa is gestald) op de rekening willen zetten in Europa. Om dit geld te stallen op een Europese rekening moeten ze hun geld omwisselen in Euro’s. Er ontstaat veel vraag naar Euro’s bij een groot aanbod van andere valuta. De koers van de Euro zal stijgen.

Marge op de Wisselkoers

Is het voor uw onderneming nodig om valuta te wisselen naar een andere muntsoort, dan betaalt u zelden de kale wisselkoers die banken onderling aan elkaar berekenen. Uw bank zal namelijk een marge berekenen.

Deze marge is vaak terug te vinden in de aan- en verkoopprijs van vreemde valuta. Zo kan uw bank aanbieden om Dollars te kopen voor 1.1200 Euro, maar te verkopen voor 1.1250 Euro. De marge tussen de aan- en verkoopkoers zal per valuta verschillen. Heeft een valuta een groot aandeel in het handelsverkeer, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse Dollar, dan zal de marge kleiner zijn.

Als u vaak vreemde valuta moet aan en verkopen dan is het een goed idee om een Vreemde valuta rekening te openen. Hier betaalt u dan misschien 80 Euro per jaar voor, maar dan kunt u zelf invloed uitoefenen op de marge die de bank berekent. Betalingen in vreemde valuta doen ten laste en ten gunste van de euro rekening kosten veel meer aan marge. Dan kan over 1 miljoen Euro wel meer dan 8.000 Euro verschil opleveren.

Vaste of zwevende wisselkoers

Op de valutamarkt is er een verschil tussen vaste en zwevende wisselkoersen. Verreweg de meeste wisselkoersen zijn zwevende of ook wel flexibele wisselkoersen. Deze wisselkoersen kunnen per seconde fluctueren, omdat ze worden beïnvloed door internationale handel.

In sommige gevallen worden wisselkoersen middels een overeenkomst tussen de twee landen vastgelegd en deze worden daardoor ook niet beïnvloed door internationale handel. Landen met een minder sterke economie die wel graag internationaal willen handelen willen vaak graag een vaste wisselkoers afspreken met de Dollar. Een dergelijke vaste wisselkoers is moeilijk vol te houden, omdat er een groot verschil met het bruto nationaal product, inflatie, rentestanden en handelsbalans kan voordoen. Grofweg kunnen we de volgende soorten wisselkoerssystemen van elkaar onderscheiden:

Zwevende wisselkoersen: De wisselkoers wordt bepaald door internationale handel; vraag en aanbod. Er is een grote onzekerheid voor de internationale handel, zogenaamde koersrisico’s.

Beheerst zwevende of managed floating wisselkoersen: Deze wisselkoersen worden wel beïnvloed door de internationale handel, maar ook de monetaire autoriteiten zijn actief op de valutamarkt. Zij proberen ongewenste schommelingen op te vangen door aan- of verkoop van de eigen munt. Ook zijn er valuta die in een bepaalde bandbreedte morgen fluctueren op 1 dag. Dit is bijvoorbeeld nog het geval bij de Chinese Yuan. Deze wisselkoersen zijn hierdoor iets minder onzeker voor de internationale handel.

Vaste wisselkoersen: Dit zijn koersen waarin de waarde van een valuta is afgestemd op de waarde van een andere valuta of een mandje van andere valuta’s, of aan een andere waardemaat, zoals goud. Dit maakt handel tussen twee landen waar deze valuta gelden, eenvoudiger en voorspelbaarder. Het systeem wordt vooral in kleine economieën waardevol geacht, naarmate het buitenlandse handelsverkeer een belangrijker percentage van het BNP uitmaakt. Het kan helpen om inflatie tegen te gaan, maar het kan ook een zwak monetair beleid aanwakkeren.

Vaste wisselkoersen met volledig gereglementeerd handels- en betalingssysteem: Bij deze wisselkoersen is de invloed van vraag en aanbod helemaal uitgesloten. De koers wordt door de overheid vastgelegd en staat helemaal los van de marktwerking. Hierdoor is de betalingsbalans altijd in evenwicht. Deze vorm van wisselkoersregimes komt alleen voor bij centraal geleide economieën. Denk hierbij aan Cuba, Noord-Korea, Vietnam, Laos.

De wisselkoers euro dollar (EUR/USD) of dollar euro (USD/EUR)

Een van de meest gebruikte wisselkoersen in Nederland is de wisselkoers van de Euro tegen de Dollar (EUR/USD) of andersom de Dollar tegen de Euro (USD/EUR). Deze wisselkoers geeft aan hoeveel Dollar je krijgt voor één Euro en andersom. Deze wisselkoers heeft veel impact op de internationale handel omdat deze continu in beweging is.

Een lagere Euro Dollar (EUR/USD) koers wil zeggen dat de USD duurder wordt. Dat betekent dat je minder kunt besteden op de Amerikaanse markt met hetzelfde bedrag in Euro’s. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor consumenten duurder om in de VS rond te reizen tijdens een vakantie. Een hogere Euro Dollar (EUR/USD) koers levert juist weer kansen op omdat Amerikaanse goederen relatief goedkoper worden.

Het is daarom heel belangrijk om deze koers goed in de gaten te houden als u regelmatig producten van Amerikaanse bedrijven afneemt, dus importeert of producten aan Amerikaanse bedrijven verkoopt dus exporteert.

Op 4 januari 1999 is de Euro geïntroduceerd en was er voor het eerst een Euro Dollar wisselkoers. De introductiekoers startte op EUR/USD 1,1747 dollar in Sydney. Maar slechts 1,5 jaar later bereikte de Euro een historisch laagterecord door in oktober 2000 nog maar tegen 0.8230 Dollar gewisseld te kunnen worden. Het hoogtepunt is terug te vinden op medio juli 2008 met een waarde van 1,6038 Dollar. De gemiddelde koers van de EUR/USD ligt vanaf de invoering rond de 1.2000.

Wisselkoers Euro Britse Pond of Pond Euro

Na de vergelijking met de Dollar wordt in Nederland het Britse Pond als belangrijkste koers gezien voor het Internationaal Handelsverkeer. De koers staat voor de hoeveelheid Britse Ponden die u krijgt voor één Euro, ook wel aangeduid als EUR/GBP. Als u zaken doet met Britse bedrijven is het heel belangrijk om de EUR/GBP koers in de gaten te houden. Een hogere EUR/GBP koers zorgt ervoor dat als u exporteert naar het VK het GBP minder waard wordt. En dat uw producten of diensten minder geld opleveren. Een lagere EUR/GBP koers betekent dat u meer Euro’s moet betalen voor een bepaalde hoeveelheid Britse Ponden. Als u dus importeert uit het VK wordt het voor u duurder. Het is altijd goed om te zorgen dat uw winst of verlies niet bepaald wordt door een koersbeweging van het EUR/GBP. Door o.a. de Brexit heeft het EUR/GBP de afgelopen jaren veel bewogen.

De wisselkoers EUR/GBP werd in januari 1999 geïntroduceerd met een koers van EUR/GBP 0.7042. De laagste koers was ongeveer 0.5860 in oktober 2000 en de hoogste koers was ongeveer 0.9810 eind december 2008. Dit terwijl het 1 december nog 13 cent lager was met 0.8500.

De 10 meest verhandelde valutaparen wereldwijd

Wereldwijd zijn de volgende valuta de 10 meest verhandelde valutaparen:

 • EUR/USD
 • USD/JPY
 • GBP/USD
 • AUD/USD
 • USD/CAD
 • USD/CNY
 • USD/CHF
 • USD/HKD
 • EUR/GBP
 • USD/SGD

Valutarisico’s bij wisselkoersen

Bent u een internationaal handelend bedrijf, dan kunt u te maken krijgen met valutarisico. Afhankelijk van de wisselkoers kan dit voor u voordelig uitpakken, of negatief uitpakken. Dus dat kan u ook geld kosten. Menig bedrijf is aan dit (valuta) risico failliet gegaan. En dit zeg ik niet om u bang te maken, maar gewoon uit mijn ervaring. In dat laatste geval praten we over een koersverlies. Als u dit risico niet afdekt, bepaald de wisselkoers op het moment van betalen of het geld ontvangen of het in uw voordeel werkt, of juist niet. Zo kan 1 cent verschil in de wisselkoers EUR/USD zomaar een verschil maken van 8.000 Euro over USD 1 miljoen. En dat is toch geld! Eén cent verschil in EUR/GBP op GBP 1 miljoen levert zelfs een verschil van EUR 13.500 op. Dat is veel geld en kan de transactie maken of breken.U kunt op verschillende manieren omgaan met deze valutarisico’s. Als u vaak met valutarisico’s in aanraking komt is het een goed idee om een bankrekening te openen in de betreffende valuta. Dat is de eerste stap naar meer grip op uw risico’s op de wisselkoers.

EUR rekening: Ontvangen en betalen ten gunste of ten laste van de EUR rekening. Dit gebeurt bij bedrijven die geen vreemde valuta rekening hebben. Dit gaat dan via de afdeling betalingsverkeer. Dan heb je nooit invloed op de koers. Dan gaat het in een blackbox. Je betaalt dan de meeste marge. Dus dit is de duurste oplossing. Geen aanrader dus.

Spot transactie: Dit wordt ook wel eens contante dekking genoemd. Er is een vreemde valuta rekening nodig. Je koopt de USD per direct. De valuta/rentedatum is 2 werkdagen verder dan de datum van afsluiten.

Valutatermijncontract: Een contract met een valutadatum in de toekomst maar waar je nu de koers voor afspreekt.

Optiecontract of optiestructuur: Kopen van een verzekering in de vorm van een optie. Kan ook in de vorm van een optiestructuur. Een alternatief termijncontract.

Valutaswap: Die kan gebruikt worden als een termijncontract vervalt en de onderliggende bedragen nog niet betaald hoeven te worden of ontvangen zijn. Hiermee kun je de cashflow regelen, maar het dekt geen risico af.

Hoe werkt een Valutatermijntransactie?

Een Valutatermijntransactie wordt ook wel ‘Forward’ genoemd. Met een Valutatermijntransactie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum koopt of verkoopt (‘de termijnkoers’). Zo heeft u vooraf zekerheid over het resultaat van uw valutatransactie. En weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u in euro’s gaat kosten of opleveren. De Valutatermijntransactie is een eenvoudige manier om een valutarisico af te dekken. Goed om te weten: deze manier is alleen geschikt als u er zeker van bent dat u een bepaald bedrag in vreemde valuta ontvangt of moet betalen. Bij een Valutatermijntransactie gaat u namelijk een verplichting aan. Op de afgesproken datum moet u de overeengekomen hoeveelheid vreemde valuta kopen of verkopen tegen de vooraf vastgelegde wisselkoers. Ook als het contract met uw leverancier of klant onverhoopt niet doorgaat. U moet zelf inschatten hoe groot de kans is dat de transactie niet doorgaat.

Valutarisico’s indekken via opties

Er zijn mogelijkheden om een optie te kopen of te verkopen op toekomstige wisselkoersen. Met deze opties kunnen risico’s van internationale transacties worden afgedekt.Met een Valutaoptie beschermt u zich tegen voor u ongunstige koersontwikkelingen. Maar ontwikkelt de koers zich in uw voordeel? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen de gunstige marktkoers. Voor een Valutaoptie betaalt u vooraf éénmalig een premie. Deze oplossing is wel heel duur en dat maakt het vaak oninteressant.

Hoe werkt een Valutaoptie?

Een Valutaoptie kan interessant zijn als u verwacht in de toekomst een bedrag in vreemde valuta te moeten betalen of ontvangen. Met een Valutaoptie spreekt u nu al met de bank af tegen welke koers u een bepaalde valuta op een bepaalde datum mag kopen of verkopen (‘de uitoefenkoers’). Zo weet u vooraf precies wat uw contract met een buitenlandse zakenpartner u maximaal gaat kosten of minimaal gaat opleveren. En daarmee heeft u meer zekerheid over uw bedrijfsresultaat. Een Valutaoptie geeft u het recht om valuta te kopen of te verkopen. U heeft geen verplichting om de Valutaoptie te gebruiken en dus de valuta te kopen of te verkopen. Is de marktkoers op de afgesproken datum gunstiger voor u dan de uitoefenkoers? Dan heeft u alle vrijheid om de valuta te kopen of verkopen tegen die gunstige marktkoers. Voor het afsluiten van een Valutaoptie betaalt u vooraf een premie aan de bank.

Wanneer betaalt of ontvangt u het geld van de bank?

Als u een Valutaoptie afsluit, spreekt u met de bank een ‘expiratiedatum’ af. Oefent u de Valutaoptie uit? Dan koopt of verkoopt de bank op die expiratiedatum de valuta voor u. Twee werkdagen daarna wordt het geld bij- of afgeschreven van uw eurorekening en Vreemde Valuta Rekening. De dag dat het geld wordt bij- of afgeschreven heet de valutadatum. Goed om te weten: op de expiratiedatum loopt de optie af om 10.00 uur New York tijd (‘het expiratietijdstip’). Dat komt een groot deel van het jaar overeen met 16.00 uur Nederlandse tijd. Op dat tijdstip koopt of verkoopt de bank de valuta voor u. En het geld wordt dan dus twee werkdagen daarna bij- en afgeschreven. Voor enkele valutaparen geldt een afwijkend expiratietijdstip. U ziet dat terug in de overeenkomst met de bank.Internationaal handelen brengt dus wisselkoersrisico’s met zich mee. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om u in te dekken tegen deze risico’s.

Erna Erkens
Owner at Erna E


How do the current events influence currencies around the world?

| 17-03-2020 | Erna Erkens | treasuryXL

In this blog, our Expert Erna Erkens, discusses the past events and their consequential effect on currencies. Erna Erkens is owner of Erna Erkens Valuta Advies, a consultancy firm specialized in currencies.

After 35 years of work experience in the financial markets at 2 different banks, Erna wanted to work as a self-employed person. For many companies, the topic of “currency risk” is on the agenda, but often does not reflect the effect that currency movements can have on organisational results. Erna noticed that there is a great need within SMEs for knowledge and support with regard to currency risks, among other things. With EEVA, Erna shares her knowledge in different ways to meet this need.

(Blog is in Dutch)

EUR/USD: 1.1105 of andersom 0.9005 (gisteren 1.1235 of andersom 0.8900).

EUR/USD: Gisteren geen cijfers uit de Eurozone, maar wel een ingelaste vergadering van de EU ministers van Financiën. Uit de VS was gisteren de NY Empire State index veel lager dan verwacht en vorige maand. Vandaag de Ecofin vergadering en de ZEW index uit Duitsland en de Eurozone. Verder nog de kosten van arbeid en de productie uit de bouw van de totale Eurozone. Uit de VS de detailhandelsverkopen, de industriële productie, het gebruik van de capaciteit, de zakelijke voorraden, de openstaande vacatures en tot slot de NAHB huizenmarkt index. Maar de ogen zullen toch vooral op de financiële markten gericht zijn deze dagen. Alles is in mineur behalve de USD. Dus EUR/USD moest toch weer een cent prijsgeven gisteren. Als de vlucht naar de USD aanblijft houden kunnen we wel weer wat verder naar beneden. Tot de paniek over is. Toch zal dit gelimiteerd zijn door de verkleining van het renteverschil tussen de EUR en de USD. Dus als er maar een beetje vertrouwen terug komt zal de EUR/USD flink stijgen. Maar nu lijkt de USD nog een flinke veilige haven. Toch is de EUR/USD een stuk hoger sinds de laagste koers van 1.0790 van een paar weken geleden.

 • GBP/USD: 1.2210 (gisteren 1.2345)
  GBP/USD: GBP/USD blijft maar dalen. Gisteren geen cijfers, maar vandaag de cijfers van de arbeidsmarkt. De cijfers blijven uit het VK eigenlijk vrij goed, maar ja, daar trekt de koers zich op dit moment niets van aan. Wel goed voor de export. Dit helpt de economie van het VK wel. Het VK heeft een andere strategie om de coronacrisis te pareren. Ze doen eigenlijk soort van bijna niks. 
 • EUR/GBP: 0.9095 of andersom 1.0995 (gisteren 0.9100 andersom 1.0989)
  EUR/GBP: Steeds meer een markt voor kopers van GBP. Vandaag cijfers van de arbeidsmarkt. Brexit is even op de achtergrond gekomen. Even iets anders aan de knikker. 
 • EUR/CNY: 7.8065 (gisteren 7.7995). USD/CNH 7.0125 (gisteren 7.0170), USD/CNY 7.0025: PBoC fixing: USD/CNY: 7.0094 (gisteren 7.0018).
  EUR/CNY: Eigenlijk weinig nieuws. De beurzen iets lager, maar niet veel. Corona besmettingen lopen nog steeds terug.

Olieprijs

WTI Crude Oil: USD 29.58 (olie voor de VS, gisteren USD 31.12) Brent Oil: USD 30.08 (olie voor Europa, gisteren USD 33.66). Olie uit Shanghai Yuan 241.30 = USD 34.47 (contract is van april 2020). Het verschil tussen de Brent en de WTI Crude Oil is bijna helemaal verdwenen. Dat is best heel bijzonder. En dat is ook een teken voor mij dat de beweging bijna voorbij is. Maar de USD 50 komt niet zo snel terug. Pessimisten zien het naar onder de USD 20 gaan. Zou kunnen, maar ik ben minder pessimistisch. Maar de komende maanden lijkt Saudi Arabië de oliekraan vol open te draaien. Althans dat zeggen ze nu,maar dat kan zomaar weer veranderen. Als dat blijft zal er een gematigde stijging komen denk ik. Maar als er toch weer gesprekken met Rusland en overeenstemming zal zijn dan kan dit onmiddellijk weer helemaal omslaan. Ik acht dat ook niet onmogelijk. De opslag voor olie is nu schreeuwend duur. Ik denk dat we de komende tijd nog te maken houden met lage olieprijzen,maar dat dit wel op een iets hoger niveau zal zijn. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik schat de ruimte om verder te dalen vrij beperkt in. Standard Chartered verlaagd zijn gemiddelde verwachting van de olieprijs voor de Brent van met -USD 29 maar USD 35 voor 2020.Ik ga mijn lange voorspelling ook naar beneden aanpassen volgende week. Maar niet zover denk ik. Het is alweer dalende.

Barrel / vat olie = 158.99 liter
Gallon =  3.7854 liter

Goud

USD 1483.0 (gisteren USD 1514.00). De goudprijs is in USD per troy ounce (=31.1 gram). Goud heeft zijn glans als veilige haven op dit moment helemaal verloren. Iedereen gaat voor cash. Dus is de USD,Japanse Yen, Zwitserse Franc in trek. En zelfs de Euro lijkt wat veilige haven glans te krijgen. De bodem van het goud lijkt overigens wel ongeveer bereikt. Cash is King!!! Maar dit zal snel weer terugkomen. Als de echte paniek wegebt of als je aan de nieuwe situatie wennen. Mooi moment om te kopen zou ik zeggen. Een analist sprak de woorden: De traditionele regels zijn op niet meer aan de orde en er is niets dat als een veilige haven kan worden geclassificeerd. Zelfs het goud niet. Dat komt snel weer terug is mijn gevoel.

Zilver

USD 12.35 (gisteren USD 13.10). De zilverprijs is in USD per troy ounce (=31.1 gram). Zilver is helemaal in de kaartenbak verdwenen. Ongelofelijk. Zilver op een laagterecord sinds 2009. Ongelofelijk. Wat voor het goud geldt is voor het zilver nog meer van kracht. Wat een koopje. iedereen komst echt wel weer bij zinnen. Dan zal het zilver weer snel stijgen, Maar dit is wel een enorme klap. die had ik niet eens een beetje aan zien komen. Tja.. Ik kan me een turbo of call optie goed voorstellen.

Beurzen gisteren en vanmorgen 

De Europese beurzen zijn gisteren gemiddeld -4.2% lager gesloten. De AEX is gisteren -3.10% lager gesloten op 419.83. De AEX is vanmorgen 3.6% hoger geopend op 431.65. Weer bijgekocht gisteren. De beurzen in de VS zijn gisteren gemiddeld -12.5% lager gesloten. (Dow Jones, Nasdaq en S&P). Azië: De Japanse Nikkei is vanmorgen 0.06% hoger gesloten. Chinese beurzen zijn vanmorgen gemiddeld -0.5% lager gesloten. De beurs in Hongkong is vanmorgen 0.85% hoger gesloten.

En verder…

Trump

In deze tijd komt echt leiderschap naar boven. Ik zie op de tijdlijn op twitter van Trump alleen maar geretweete berichten. Een soort doorsturen. En het eerste bericht op Twitter van hemzelf gaat over de journalisten van The Times. Tja… Verder terug op de tijdlijn roept hij Amerikanen op elkaar te steunen en geeft hij aan dat er genoeg voedsel is in de supermarkten voor iedereen. Hij is positief over de beurzen. We gaan na de crisis de beste beurzen ooit zien. Dat is makkelijk voorspellen na een daling van 30%. En tot slot nog goed nieuws. Hij zal de luchtvaart en bedrijfsleven steunen. Dat geeft rust op de beurzen zo lijkt het.

Centrale Banken

Gaat Rusland de rente verhogen om de Roebel te ondersteunen? Zou bijzonder zijn in deze tijden van renteverlagingen. Turkse Lira’s ook helemaal in de kaartenbak. Zweden gaat ook weer verruimen door de aankoop van obligaties.

Diversen

Als het er echt op aan komt, willen mensen toch nog steeds cash geld hebben en is de USD nog steeds in trek, samen met de Japanse Yen en de Zwitserse Franc en in mindere mate de EUR. Ik vind de woorden van de Europese Ministers wel groot, maar nu de daden nog. Het gaat allemaal traag. de FED is daar wel beter in. Dat heeft niet met Trump te maken overigens. De FED/overheid in de VS heeft totaal USD 2200 miljard beschikbaar gemaakt. Dit is voor 330 miljoen inwoners ongeveer. Dat is USD 6.666.67 per inwoner. Wat stellen wij daar als Europa tegenover? En met welk tempo?

10 jaars rente

Bund contract: 171.40 (contract per juni 2020, gisteren 172.49). Een verschil van 0.15 punten in de Bund is ongeveer 0.01% in de 10 jaars IRS (Bund omhoog = lange rente omlaag en vice versa). De Bund is de meest verhandelde langlopende Duitse obligatie en geldt als leidraad voor de obligatiemarkt en IRS prijzen. De IRS prijzen zijn de basis voor onze hypotheekrentes. De lange blijven ineens stijgen. De rente in de VS is met 1.5% verlaagd en de lange rente’s stijgen? Raaarrrrr

10 jaar Staats Duitsland -0.41% (gisteren -0.48%). Verschil met VS 1.24%.
10 jaar Staats Nederland -0.08% (gisteren -0.22%) Verschil met VS 0.91%.
2 jaar Staats VS 0.40% (gisteren 0.38%) Verschil met 10 jaars VS 0.47%.
3 maands rente VS 0.27% (gisteren 0.25%). Verschil met 10 jaars 0.60%.
10 jaar Staats VS 0.83% (gisteren 0.85%)
10 jaar Staats VK 0.51% (gisteren 0.41%) Verschil met VS 0.32%
10 jaar EUR IRS -0.05% (coupon 6 maanden en 30/360). Gisteren -0.08%

 

Source

 

 

 

Erna Erkens

Owner at Erna Erkens Valuta Advies (EEVA)