Cash Management Scrum update | Students successfully supported businesses preparing for the ‘new normal’ (Dutch item)

25-11-2020 | Ilfa | Hogeschool Utrecht |

Bedrijven door studenten laten klaarstomen voor het nieuwe normaal, dat is het einddoel van de Cashmanagement Scrum. Dit initiatief van Ilfa en Hogeschool Utrecht geeft bedrijven in een paar weken tijd inzicht in de gevolgen van de coronacrisis en lockdownmaatregelen voor hun kasstromen. Voor studenten is het een leerzame praktijkervaring die hen een goed beeld geeft van het werk van een treasury team.

Al 6 jaar lang werkt Ilfa samen met Hogeschool Utrecht om onderwijs te combineren met de beroepspraktijk. Elk jaar wordt een project opgezet waarin studenten aan de slag gaan op een fictieve treasury afdeling vaneen bedrijf. Ze leren zo hoe een treasury afdeling werkt en hoe ze om moetengaan met alle problemen die ze tegenkomen. Het project is voor de HU een mogelijkheid om studenten te laten proeven aan het echte treasury werk en voor Ilfa een manier om treasury transparant en toegankelijk te maken.

Dit jaar besloten Ilfa en de HU om de samenwerking nog praktischer te maken. In plaats van een fictief bedrijf zijn de studenten de afgelopen maanden aan het werk gegaan bij vier echte organisaties: Bernhoven, een ziekenhuis in Uden, Madaster, het kadaster voor materialen, Von Gahlen, ontwerper en producent van loden afschermingsproducten voor de zorg en Pactum, jeugd- en opvoedhulpverleners. Het project, de Cashmanagement Scrum, is opgezet om deze bedrijven, die door de coronacrisis grote veranderingen zien optreden in hun cashflow, klaar te stomen voor het ‘nieuwe normaal’ en om voor hen (financiële)ruimte te creëren zodat zij slagvaardig kunnen ondernemen. Kortgezegd biedt het project aan de bedrijven een praktische, helpende hand en aan de studenten een bijzondere praktijkervaring.

De studenten

Net als voorgaande jaren was de totale groep studentendivers, maar delen ze een interesse in de financiële wereld. Vrijwel alle studenten gaven aan verdieping van hun opleiding te zoeken en iets te willenleren waar ze later in hun carrière ook nut van hebben. De praktische ervaring die ze opdoen tijdens de Cashmanagement Scrum kan hen deze verdieping en kennis zeker gegeven.

De studenten werden opgedeeld in groepen. Door hun uiteenlopende achtergronden, kennis, ervaring en interesses ontstonden heterogene groepen. Net als in het echte bedrijfsleven, moesten de studenten toch samen tot een zo goed mogelijk resultaat komen. Dat is volgens de deelnemende bedrijven, de docent en de henzelf ook goed gelukt. Door de intensiteit van het project moesten de schouders er vanaf het begin af aan stevig onder en werden taken meteen verdeeld. Iedereen had zijn of haar eigen kwaliteiten en vuldeelkaar aan. Wel gaven de studenten aan dat het project veel tijd in beslag nam, maar dit werd niet als negatief ervaren. Door de druk was iedereen scherp en, na even te moeten wennen, ging iedereen samen aan de slag.

De begeleiding

Uiteraard stonden de studenten er niet alleen voor. Samen met hoofddocent Finance & Control Dr. Michiel van der Ven RT begeleidden medestudenten Aaron Castrop en Donny Verhulp, aangesteld als student facilitators, de groepen vanaf het begin door het project. Ook stonden zij, al voordat het project begon, in nauw contact de begeleiders vanuit Ilfa, associate partners Gerard van Baar en Arnoud Doornbos. De begeleiders stonden dicht bij de studenten en leerde hen de kneepjes van het vak. Dat werd door de studenten en docent erg gewaardeerd. Gerard en Arnoud hebben hun kennis en ervaring gedeeld en daarbij ook veel verantwoordelijkheid bij de studenten gelegd, om hen zo echt te latenproeven van een stukje bedrijfsleven.

Ondanks dat de communicatie tussen de begeleiders en studenten door de coronamaatregelen enkel online verliep, is alles goed verlopen en konden zowel studenten als begeleiders elkaar feedback en tips geven. De student facilitators werden gezien als belangrijk aanspreekpunt, zowel door de studenten als de begeleiding. Hun rol zorgde dat zij een ontzettend belangrijke factor in dit project waren, een die door de studenten zeer gewaardeerd werd. Aaron en Donny hebben voor hun bijdrage een honours kwalificatie ontvangen.

De opdracht

Een casus uit het echte leven is minder gestructureerd als de gemiddelde schoolopdracht. Daardoor merkte studenten dat vooral het begin van het project wat lastig was. Ook kwam hier naar voren dat sommige studenten, door hun achtergrond, wat kennis miste. Dit belemmerde de groepen echter nieten na de eerste lastige weken werd veel duidelijk. Het bleef een uitdaging, maar deze was zo interessant dat het de investering van (extra) tijd en energiewaard was. Vooral het contact met de bedrijven werd als zeer leerzaam gezien, omdat omgaan met klanten nog niet veel aan bod was gekomen tijdens de studies. Doordat er direct vragen gesteld konden worden aan de klanten, konden de studenten heel gericht informatie verzamelen.

Ook het enthousiasme van de deelnemende bedrijven werd gewaardeerd. De studenten lieten zien dat ze hard werkten om een goed resultaat te leveren en werden daarom ook serieus genomen. De bedrijven verwachtten een eindresultaat waar ze mee verder konden en de studenten hebben dit kunnen leveren. Wel zorgde deze verwachtingen voor wat druk. Er werd niet alleen door de docent, maar ook door de bedrijven resultaat verwacht. Zoals een studente terecht opmerkte: “een 5,5 is niet meer voldoende”.

Al met al vonden de studenten de Cashmanagement Scrum leerzaam en uitdagend. Ze hebben een goed beeld gekregen van treasury, inzicht gekregen in heel verschillende bedrijven en geleerd hoe een treasury team onderling functioneert.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply